ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ သည္းခံသည့္ကာလ ကုန္ဆံုးသြားၿပီဟု အေမရိကန္ေျပာ

– ေျမာက္ကုိရီးယားအေပၚ မိမိတုိ႔၏ သည္းခံသည့္ကာလမွာ ကုန္ဆံုးသြားၿပီဟု အေမရိကန္ ဒုတိယသမၼတ မုိက္ပန္႔စ္က ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ရွိေနသည့္ စစ္မဲ့ဇုန္သုိ႔ ယေန႔ သြားေရာက္စဥ္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ဒုတိယသမၼတမွာ ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္တြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး ယမန္ေန႔က ေျမာက္ကုိရီးယား၏ မေအာင္ျမင္ေသာ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈၿပီးေနာက္ နာရီအနည္းငယ္အၾကာတြင္ ဆုိလ္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိေနာက္ ယေန႔တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အပစ္ရပ္ေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ Panmunjom ရြာသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး မိမိတုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာအရ သည္းခံမႈအခ်ိန္ကာလတစ္ခု ရွိခဲ့ေၾကာင္း သုိ႔ေသာ္လည္း အဆုိပါ ကာလမွm ကုန္ဆံုးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္လုိေၾကာင္း သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအားလံုး စားပြဲ၀ုိင္းတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေတာင္ကုိရီယားအေပၚ အေမရိကန္၏ သေဘာထားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႔မွာ ‘သမဏိ မဟာမိတ္’ ျဖစ္သည္ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ တနဂၤေႏြေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈကုိ မုိက္ပန္႔စ္က ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ရန္စျခင္ျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

Ref : BBC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *