ရခိုင္ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာ

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳ လ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာကိုဖီအာနန္ (Mr. Kofi Annan) ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ကို 2016 ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ 5ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳ လ္၊တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံကာ ေကာ့စ္ဘဇား (Cox’s Bazaar) ဒုကၡသည္စခန္းသို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ေဆြးေႏြးပြဲ (115) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုးစားလွယ္ (760) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ 2017 ဩဂုတ္လတြင္ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ လက္တေလာ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္စရာ

» Read more

အမတ္

လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းလာရင္- ကိုယ္စားျပဳ အမတ္ဆိုတာ လိုလာမွာပါပဲ- လူထုဟာ အမတ္ကို ေရြးခ်ယ္တတ္ဘို႔ လိုပါတယ္။ ကိုယ္ေျပာခ်င္တဲ့ စကားကို – (၁) လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျပာမယ့္သူ-(၂) ေျပာရဲသူ (၃) တိုတုတ္ရွင္းလင္းစြာ ေျပာတတ္သူ (၄) မိမိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားရဲ႔ ခံစားခ်က္နဲ႔ ျဖစ္လိုစိတ္ကို သိႏိုင္အားရွိသူ (၅) သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ႏွံ႔စပ္ၿပီး ဥပေဒေဘာင္တြင္းမွာ ယုတၱိက်က်ေထာက္ျပတတ္သူ (၆) အခ်ိန္အခါ အေလွ်ာက္ ေတြေ၀ေနျခင္း မရွိသူ- (၇) ကပ္ဖားယပ္ဖားမဟုတ္ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္သူ (၈) လူထုအတြက္ ကိုယ္စားျပဳ အမတ္ တစ္ကယ္လုပ္ခ်င္သူ- တို႔ကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ မေရြးခ်ယ္ အပ္- မဲမေပးအပ္ေသာ သူမ်ားမွာ- (၁) အမတ္လုပ္ခ်င္လြန္းလို႔ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ အမတ္ျဖစ္ၿပီးေရာ ကတိအလြယ္ေပးတတ္သူ (၂) ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ စကားေျပာတတ္သူ (၃) မဲဆႏၵရွင္မ်ားက

» Read more