Genocide ေျမာက္,မေျမာက္ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္

Genocide ေျမာက္,မေျမာက္ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္

Genocide လို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကေခါင္းေထာင္ ၾကည့္ၾကေလ့ရွိတယ္။ မ်က္လံုးျပဴးမ်က္ဆံျပဴးလည္းျဖစ္သြားေလ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ Genocide ဆိုတဲ့ term ကို သံုးစြဲပံုသံုးစြဲနည္းနဲ႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပံုေတြ မတူၾကဘူး။

လူအမ်ားစု နားလည္တဲ့ Genocide
Genocide ဆိုတာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္တာ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို ရန္ဘက္လူမ်ိဳးက အမ်ားႀကီးမ်ိဳးျပဳတ္ေအာင္ သတ္ပစ္တာ။ ဒါက သာမန္ လူတန္းစားနားလည္ထားတဲ့ Genocide ။
ဥပေဒအရ Genocide ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ ဒီအျမင္ဟာ သိပ္ကို အေပၚယံဆန္ေပမယ့္ သာမန္လူတန္းစားရဲ႕ အျမင္ဟာလည္း လ်စ္လ်ဴရႈလို႔ေတာ့မရဘူး။ သာမန္လူတန္းစားဆိုတာ လူအမ်ားစုျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး Genocide လို႔အသံၾကားတာနဲ႔ မ်က္လံုးျပဴးမ်က္ဆံျပဴးနဲ႔ ထၾကည့္တာလည္း သူတို႔ပဲျဖစ္ေလ့ ရွိတာမို႔ သာမန္လူတန္းစားေတြရဲ႕ အေပၚယံနားလည္ထားမႈကိုလည္း ေလ်ွာ့ေတာ့မတြက္နဲ႔ဗ်ိဳ႕။

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား Genocide ကို သံုးစြဲပံု
သူတို႔ကေတာ့ အမွန္တကယ္ Genocide ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပံုကို နားလည္ေကာင္း နားလည္လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားအမ်ားစု Genocide လို႔ သံုးစြဲရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္က ဥပေဒေၾကာင္းအရ လမ္းေဖာက္တာထက္ အေပၚ
မွာေရးထားတဲ့ သာမန္လူတန္းစားကိုလႈပ္ႏႈိးဖို႔ မီဒီယာမွာ ဝုန္းဒိုင္းနဲ႔ ပြဲဆူသြားေစဖို႔ ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က ပိုမ်ားေလ့ရွိတယ္။
ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ ဒီလို လက္လြတ္စပယ္ သံုးစြဲမႈေၾကာင့္လဲ အမွန္တကယ္ Genocide ဆိုတာရဲ႕ ေလးနက္မႈကို လူေတြက ေဖာ့တြက္ကုန္ၾကတာ။ ဒါ့ေၾကာင့္ Genocide လို႔ ပါးစပ္က ထြက္ၿပီးရင္ တရားေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္ေအာင္ ဆြဲတင္ႏိုင္မွ အဲဒီလူဟာ တာဝန္ေက်တယ္။ မီဒီယာေပၚမွာတင္ ဒစ္လည္ေနရင္ အဲဒါ ေပၚပင္လိုက္တာ။

ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေသာ Genocide = Legal Genocide
တျခားရာဇဝတ္မႈေတြနဲ႔ မတူတာက Genocide ကို ဥပေဒအရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာမွာ တကမ႓ာလံုးအတူတူပဲ။ UN မွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ Genocide Convention ကိုပဲ တကမ႓ာလံုး လက္ခံတယ္။ ICC ႐ံုးေတာ္ကလည္း UN ရဲ႕ Genocide Convention အတိုင္းပဲ တိုက္႐ိုက္ယူသံုးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ Genocide ကို ဥပေဒအရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း ဆိုတာ Genocide Convention ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းပဲ။

သီအိုရီအရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေသာ Genocide
ဒါကက်ေတာ့ တအားက်ယ္ျပန္႔သြားၿပီ။ Genocide Convention ရဲ႕ဖခင္ Dr.Raphael Lemkin ကိုယ္တိုင္က Genocide ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားတဲ့ပံုစံ။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာပါတဲ့ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္တဲ့သမိုင္းေတြ ကစၿပီး အေမွာင္ေခတ္ ဥေရာပတိုက္မွာ သတ္ျဖတ္မႈေတြအလယ္ ဆိုဗီယက္ အစိုးရရဲ႕ အစုလိုက္အျပံဳ လိုက္သတ္ျဖတ္မႈေတြအပါအဝင္ နာဇီေတြရဲ႕ ဟိုလိုေကာ့စ္အဆံုး ႏွစ္ ၇၀၀၀ စာေလာက္က ညဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ အႏိုင္က်င့္မႈ လူသတ္ပြဲ သမိုင္းေတြကို ေလ့လာၿပီး ထုတ္ႏႈတ္ထားတဲ့ theory ေတြ။
ဒီ theory ေတြကို Dr.Lemkin ရဲ႕ေနာက္ပိုင္း Genocide Scholar ေတြက ထပ္ျဖည့္ၾကတာရွိေပမယ့္ ဒီ theory ရဲ႕ အေျခခံစဥ္းစားပံုက မေျပာင္းလဲဘူး။ theory အရ Genocide ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပံုရဲ႕ အေျခခံက “မႏုသလူသား (Homo sapiens) အႏြယ္ဝင္ သတၱဝါမ်ိဳးႏြယ္အစုအဖြဲ႕ တစ္ရပ္၏ ရွင္သန္ေနထိုင္ျဖစ္တည္မႈအား အလံုးစံုျဖစ္ေစ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေစ ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္ လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ မည္သည့္လုပ္ရပ္ ကိုမဆို Genocide လို႔သတ္မွတ္နိုင္တယ္” ဆိုတာမ်ိဳးဗ်။
ဒီေနရာမွာ မႏုသလူသားအႏြယ္ဝင္ သတၱဝါမ်ိဳးႏြယ္ အစုအဖြဲ႕ဆိုတာ လူမ်ိဳးေရးအရ ေသြးသားတူညီမႈအရ ဘာသာေရးအရ အသားအေရာင္အရ စုစည္းတည္ရွိတာလည္းျဖစ္ႏိုင္သလို ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္တူညီမႈအရ လိင္ပိုင္းဆိုင္ ရာခံစားခ်က္တူညီမႈအရ စုဖြဲ႕တည္ရွိတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ဆိုတာကေတာ့ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈကို လံုးဝမရွိေစခ်င္တာကေန ရွင္သန္ရပ္တည္တဲ့ ပံုစံကို ေျပာင္းလဲသြားေစ ခ်င္တာ ပံုပ်က္သြားေစခ်င္တာလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဥပမာ – ဂ်စ္ပစီလူမ်ိဳးေတြက ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဂစ္တာတီးေတာ္ တယ္ဆိုပါစို႔။ ေန႔စဥ္ဂစ္တာတီးၿပီး ပိုက္ဆံရွာတယ္။ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးေတြက တေယာ ထိုးေတာ္တယ္။ ဒီေတာ့ ဂ်စ္ပစီေတြ ဂစ္မတီးရဘူး တေယာပဲထိုးရမယ္လို႔ ဂ်ာမန္ အာဏာပိုင္ေတြက အမိန္႔ထုတ္ရင္ သီအိုရီအရ အဲဒါ Genocide ပဲ။ Cultural Genocide လို႔ေခၚတယ္။
ဂ်စ္ပစီေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကိုပံုပ်က္ေအာင္ ယိုယြင္းေအာင္လုပ္တာ၊ ဂ်စ္ပစီတေယာက္ကိုမွ မသတ္ဘူး။ ေသြးတစ္စက္မွ မထြက္ဘူူး။ ဒါေပမဲ့ Genocide ပဲ။ ဒါဆို ဂစ္တာမတီးခိုင္းပဲ တေယာေျပာင္းထိုးခိုင္းတာနဲ႔ ICC တင္လို႔ ရၿပီလား? NO ! မရဘူး။ ဒါက သီအိုရီအရ Genocide လို႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုတာ။ Legally = ဥပေဒေၾကာင္းအရ Genocide လို႔မွ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးတာ။ ဒါဆို Cultural Genocide = ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းအရ ယိုယြင္းပ်က္ဆီးေအာင္လုပ္တဲ့ Genocide ေတြအားလံုးကို ICC တင္လို႔မရေတာ့ဘူးေပါ့။ အဲလိုလည္း မဟုတ္ဘူး။
Cultural Genocide ရဲ႕ အျမင့္ဆံုးပံုစံျဖစ္တဲ့ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးက ကေလးေတြကို ေနာက္လူမ်ိဳးတစ္စုက အတင္းအဓမၼအင္အားသံုး (သိမ္းငင္) လႊဲယူလိုက္ တာက်ေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္းအရ Genocide ျဖစ္သြားၿပီ။ လႊဲယူပစ္လိုက္တဲ့ ကေလးေတြကို တေယာက္မွ မသတ္ဘူး။ ထမင္းေကၽြးတယ္၊ အဝတ္ဆင္ေပးတယ္ စာသင္ေပးတယ္။ စကားသင္ေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕ မူရင္းစာေပ မူရင္းဘာသာ စကားမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ရန္ဘက္လူမ်ိဳးရဲ႕ စာေပစကားျဖစ္သြားၿပီ။ အဲဒါဆို ICC တင္လို႔ရၿပီ။
နားလည္ထားဖို႔က Theory အရ genocide ထဲကမွ သမိုင္းမွာ လက္ေတြ႕အျဖစ္အမ်ားဆံုး အေရးယူဖို႔ အလိုအပ္ဆံုးအပိုင္းေတြကို ဆြဲထုတ္ၿပီး Genocide Convention ကို ျပဌာန္းထာတာ။ Genocide Convention ဟာ လက္ေတြ႕ အသံုးခ် apply သေဘာေဆာင္တယ္။

Genocide ေျမာက္,မေျမာက္ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္

Genocide ရာဇဝတ္မႈေျမာက္,မေျမာက္ကို Genocide Convention နဲ႔သာ ခ်ိန္ထိုးသံုးသပ္စီရင္တဲ့ အတြက္ ေလ့လာၾကစို႔။

Genocide is defined in article II of the Genocide Convention as the commission of certain prohibited acts ‘with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such’. The prohibited acts are:
(a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group.

Genocide Convention ကို ျမန္မာလို ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမလဲ ?
Genocide Convention ကို ျမန္မာလို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို၍မရပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ Genocide Convention ကို အေျခခံ၍ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမရွိပါ။ Genocide Convention ပါ စာလံုးမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာသပ္သပ္ မဟုတ္ပါ။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပဌာန္းထားေသာစာလံုးမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈအင္အား ပါကိုပါရပါမည္။ ျမန္မာလို ဘာသာျပန္လိုက္ေသာစာလံုးမ်ားသည္ မူရင္း Convention ပါ စာလံုးမ်ားႏွင့္ထပ္တူ ဥပေဒေၾကာင္းအရသက္ေရာက္ေသာ အင္အားမပါရွိႏိုင္ပါ။

ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဘာသာျပန္ပါမယ္
Genocide Convention ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းလည္း မဟုတ္သလို သည္၏ မေရြးဘာသာျပန္မွာလည္း မဟုတ္ပါ။ စာေရွ႕ဆက္ဖတ္လို႔ရ႐ံုသာ ဘာသာျပန္ပါသည္။ Genocide Convention ကို အစအဆံုး အလ်ားလိုက္ဘာသာျပန္ထားတာေတြရွိပါတယ္။ အခုဟာက အေရးႀကီးတဲ့ point ေလာက္ကိုပဲ ဘာသာျပန္တာပါ။

—————————

လူမ်ိဳးေရးအရ၊ ဘာသာေရးအရ၊ တိုင္းသူျပည္သားျဖစ္မႈအရ စုဖြဲ႕ တည္ရွိေသာ မႏုႆလူသားအဖြဲ႕အစည္း (လူ႔အဖြဲ႕အစည္း) တစ္ရပ္အား အလံုးစံု ျဖစ္ေစ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေစ ဖ်က္ဆီးလိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ (ေအာက္ပါ) တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္လ်ွင္ (တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ) Genocide အထေျမာက္သည္။
တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ
(က) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း
ဒီေနရာမွာေရာ ေနာက္အပိုဒ္ေတြအတြက္ပါ နားလည္ထားရမွာက သတ္ျဖတ္ခံရသူသည္ ေမာင္ျဖဴမို႔လို႔ ေမာင္နီမို႔လို႔ သတ္ျဖတ္ခံရတာ မဟုတ္ဘူး။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ သတ္ျဖတ္ခံရတာ။
ဥပမာ – ဂ်ဴးျဖစ္လို႔အသတ္ခံရတာ၊ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လို႔အသတ္ခံရတာ စသျဖင့္…။
(ခ) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား စိတ္ပိုင္းနဲ႔ ႐ုပ္ပိုင္း ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္နာက်င္ေစမႈတို႔ကို ျဖစ္ေစျခင္း။
ထပ္ၿပီး ေျပာစရာရွိလာတာက “စိတ္ပိုင္း ထိခိုက္နာက်င္ေစမႈ” ဟာ ဘယ္လို ပံုစံလဲလို႔ တိတိက်က် ေဖာ္ျပဖို႔ခက္တယ္။ ေနာက္ၿပီး “ျပင္းထန္ေသာ” ဆိုရာမွာ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာလဲဆိုတာလည္း တိတိပပသတ္မွတ္ဖို႔ ခက္
တယ္။ ဒါေတြဟာ တရားသူႀကီးေတြရဲ႕ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈဂြင္ထဲက ကိစၥေတြ။
(ဂ) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အား အလံုးစံုျဖစ္ေစ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေစ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပ်က္စီးမႈျဖစ္ေစရန္ တြက္ခ်က္အကြက္ခ်၍ ယင္းတို႔၏ ဘဝရပ္တည္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ထိခိုက္ေစျခင္း။
ဒီကိစၥက သတ္ျဖတ္မႈၿပီးရင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးပံုစံပဲဗ်။ ေဆးကုမရေအာင္လုပ္တာ။ စပါးစိုက္မရေအာင္လုပ္တာ၊ ေသာက္ေရသံုးေရမရွိေအာင္လုပ္ တာကေန အိမ္နံရံကာခြင့္မေပးတာအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္တယ္။
(ဃ) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အတြင္း ေမြးဖြားမႈမ်ားကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ နည္းလမ္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္း။
(င) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ပိုင္ကေလးငယ္မ်ားအား အျခားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းသို႔(အတင္းအဓမၼ) အင္အားသံုးစြဲ၍ လႊဲေျပာင္းပစ္ျခင္း။
ဒီေနရာမွာ “အင္အားသံုးစြဲ၍” ဆိုတာကို ဘယ္လိုသတ္မွတ္မလဲ ဆိုတာလဲ တရားသူႀကီးေတြရဲ႕ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈဂြင္ထဲမွာရွိတယ္။

———————————

ျမန္မာျပည္မွာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ျဖစ္ေနၿပီလား
————————————————————————–
(က) ကေန (ဃ) က်ဴးလြန္ခံရတာက ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကေလးေမြးဖြားမႈကန္႔သတ္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ ျပဌာန္းထားတယ္။ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ၄ ခုမွာ ၁ ခုပါတဲ့ ကေလးေမြးဖြားမႈ ကန္႔သတ္ေရးဥပေဒ။ လက္ရွိ
အစိုးရကလည္း အဲဒီဥပေဒကို မဖ်က္သိမ္းဘူး။ ေဒသႏၲရ ဥပေဒထုတ္ၿပီး တားျမစ္ ေနတာကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေလာက္ရွိၿပီ။
(င) ျဖစ္တဲ့ ကေလးေတြကိုလႊဲေျပာင္းယူတာက် တိုင္းရင္းသားလို႔ ေခၚခံရၿပီး ဂ်င္းအထည့္ခံေနရတဲ့ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ကရင္ေတြကို လုပ္တယ္။ ေတာင္တန္းေဒသေတြမွာ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းေအာင္ ေတာက္ေလ်ွာက္ လုပ္ထားတယ္ ။ အစိုးရက ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ေပးတဲ့ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ အဖြဲ႕ေတြလႊတ္ၿပီး ဆင္းရဲတဲ့ ကေလးေတြကို သိမ္းသြင္းတယ္။ ဒီေနရာမွာ အင္အားသံုးတယ္ဆိုတာကို ေသနတ္နဲ႔ေထာက္ၿပီး ကေလးေတြကို လုယူမွ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ စီးပြားေရးအင္အား၊ လူမႈေရးအင္အားေတြကိုပါ ထည့္သြင္းသံုးသပ္ ရတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ လုပ္ေနေၾကာင္း ေပၚေပါက္ရင္ cultural genocide ရဲ႕ အျမင့္ဆံုးပံုစံ ကိုက်ဴးလြန္ေၾကာင္း သက္ေသရမွာပဲ။ အဲဒီအခါက်ရင္ တိုင္းရင္း သားဖြံ႕ျဖိဳးေရးတကၠသိုလ္လို အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ယႏၲယားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမွာပဲ။

Genocide ေျမာက္,မေျမာက္ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္

ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈကို စီရင္ရာမွာ Genocide Convention နဲ႔ ခ်ိန္ထိုး စီရင္တယ္။ ဒီလို ခ်ိန္ထိုးစီရင္ဖို႔ အမႈတြဲတည္ေဆာက္ရာမွာ အေျခခံပါဝင္တဲ့ မ႑ိဳင္ ႀကီးေတြရွိတယ္။ ဒီမ႑ိဳင္ေတြမျပည့္စံုရင္ အမႈတြဲတည္ေဆာက္လို႔မရဘူး။ ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြဘက္ကလည္း အဲဒီလို အမႈတြဲတည္ေဆာက္လို႔မရေအာင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရေရာ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင္းအရပါ ျပင္ဆင္ထားေလ့ရွိတယ္။ အဖိနွိပ္ခံေတြဘက္က တခ်ိဳ႕ကို လူေမြးၿပီးဖ်က္ျမင္းလုပ္ခိုင္းတယ္ဆိုတာ ဒီလို မ႑ိဳင္ေတြ တည္ေဆာက္မရေအာင္လုပ္တာ။ ဥာဏ္တိမ္တဲ့ အဖိႏွိပ္ခံေတြဆိုရင္ ရာဇဝတ္ ေကာင္ေတြရဲ႕ အသံုးခ်ခံျဖစ္သြားေလ့ရွိတယ္။
ဒီေတာ့ ဥာဏ္မတိမ္ရေအာင္ မ႑ိဳင္ေတြကို ေလ့လာၾကစို႔ရဲ႕။

မ႑ိဳင္ ၄ သြယ္ အမႈတြဲ
၁။ အက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား (သို႔) သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲနွိပ္ကြပ္ခံရသူမ်ား။
၂။ က်ဴးလြန္သူမ်ား။
၃။ က်ဴးလြန္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္။
၄။ က်ဴးလြန္မႈမ်ား။
အမွန္ေတာ့ ဒီမ႑ိဳင္ ၄ ခုဟာ Genocide Convention မွာပါၿပီးသားပါပဲ။

၁။ အက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား (သို႔) သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲနွိပ္ကြပ္ခံရသူမ်ား
ေရွ႕က ေရးထားတဲ့အတိုင္း အက်ဴးလြန္ခံရသူဟာ ေမာင္နီမို႔လို႔ ေမာင္ျဖဴမို႔လို႔မဟုတ္ဘူး။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လို႔။ ဘယ္လိုလူ႔အဖြဲ႕ အစည္းလဲဆိုေတာ့ လူမ်ိဳးေရးအရ၊ ဘာသာေရးအရ၊ တိုင္းသူျပည္သားျဖစ္မႈအရ စုဖြဲ႕ျဖစ္တည္ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း။
ဒါဆို ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ တိုင္းသူျပည္သားျဖစ္မႈနဲ႔မဟုတ္ဘဲ စုဖြဲ႕ ျဖစ္တည္ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ မရွိဘူးလား…? ရွိတာေပါ့! ဥပမာ-လူတန္းစားအရ စုဖြဲ႕ျဖစ္တည္ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း (လယ္သမား၊ အလုပ္သမား စသျဖင့္)ဆိုဗီယက္မွာ လီနင္နဲ႔ စတာလင္ေခတ္က လယ္သမားေတြဆီကစိုက္ပ်ိဳး ရသမ်ွသီးႏွံေတြကို ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရက သိမ္းဆည္းသြားဖူးတယ္။ ငတ္ျပတ္ၿပီး လယ္သမားသန္းခ်ီ ေသဆံုးခဲ့ရတယ္။ ဒါဟာ Genocide ေျမာက္သလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းဟာ Dr.Lemkin လက္ထက္ကတည္းက ေမးခြန္းပါ။
Theory အရေတာ့ လံုးဝ Genocide ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ Genocide Convention ျပဌာန္းဖို႔လုပ္ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ အုပ္စုဝင္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရဖို႔အတြက္ အဲဒီလို လူတန္းစားကြဲျပားမႈအရ စုဖြဲ႕ျဖစ္တည္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚက်ဴးလြန္မႈကို Genocide လို႔နာမည္မတပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ဝမ္းနည္းစရာကိစၥပါ။ ဒါဆို လူတန္းစားကြဲျပားမႈအရ စုဖြဲ႕ျဖစ္တည္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ Genocide Convention အရ အကာအကြယ္အေပးမခံရေတာ့ပါဘူး။
မွန္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အကာအကြယ္မေပးျဖစ္တဲ့ အုပ္စုတစ္စု ကိုထပ္ၾကည့္ပါ။
နာဇီေတြဟာ ေဂးေတြကို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္သတ္ ျဖတ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဂးျဖစ္လို႔ကို လုပ္တာပါ။ ဒါဟာ Genocide လားဆိုေတာ့ Theory အရေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Genocide Convention မွာေတာ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာခံယူခ်က္အရ စုဖြဲ႕ျဖစ္တည္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို အကာအကြယ္ေပးမထားပါဘူး။ ဝမ္းနည္းစရာပါ။ Genocide Convention ဟာ ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ျဖစ္တည္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းကို အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ပါဘူး။ Genocide Convention ပါ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးနဲ႔ တိုင္းသူျပည္သားျဖစ္မႈအရ စုဖြဲ႕ျဖစ္တည္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုပဲ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုက်ဴးလြန္မွပဲ ဥပေဒေၾကာင္းအရ Genocide ေျမာက္ပါတယ္။
ဒါဆို အျခားေသာပံုစံနဲ႔ စုဖြဲ႕ျဖစ္တည္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြက အကာအကြယ္မဲ့ၿပီေပါ့….? အဲလိုေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ Genocide Convention က အကာအကြယ္ေပးမထားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြကို Crimes against Humanity က အကာအကြယ္ေပးထားပါတယ္။ Crimes against Humanity မွာေတာ့ ဘယ္လိုဘယ္ပံု လူ႔အဖြဲ႕အစည္း လို႔ ကန္႔သတ္မထားပါဘူး။ မည္သည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုျဖစ္ေစ စနစ္တက်နဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်ဴးလြန္မႈေတြရွိလာရင္ Crimes against Humanity ေျမာက္ပါတယ္။
Crimes against Humanity ဟာ Genocide Convention က အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ တိုင္းသူျပည္သားျဖစ္မႈအရ စုဖြဲ႕ျဖစ္တည္ တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုလည္း အကာအကြယ္ေပးပါတယ္။
ဒါဆို အဲဒီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြက်ေတာ့ ဥပေဒႏွစ္မ်ိဳးလံုးက အကာအကြယ္ေပးထားတာေပါ့….? ဟုတ္ပါတယ္။ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း အကာအကြယ္ေပးထားတာပါ။ ဥပေဒ ႏွစ္ရပ္ overlap ျဖစ္တဲ့ point ေတြမို႔ densed area လို႔ေခၚပါတယ္။ densed area ေတြနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ စီရင္ရာမွာ Cimes against Humanity နဲ႔ စတင္စစ္ေဆးရင္း Genocide ေျမာက္ေစေသာ အျခားအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ က္ိ္ုက္ညီလာရင္ Genocide ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ ဆက္လက္စစ္ေဆးရပါတယ္။

—————————-

ငါတို႔ကို ICC မွာတင္ထားတာ Genocide နဲ႔ မဟုတ္ဘူး။ Crimes against Humanity နဲ႔ပဲလို႔ေတြးၿပီး ၾကည္ႏူးေနတဲ့ ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြ ၾကပ္ၾကပ္သတိထားပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ densed area ကိုမွ ကၽြံၿပီးဝင္သြားတာျဖစ္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။

Genocide ေျမာက္,မေျမာက္ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္

၂။ က်ဴးလြန္သူမ်ား
က်ဴးလြန္သူကို သတ္မွတ္ရာမွာ
– ေျမျပင္ေအာက္ေျခအဆင့္မွာ လူသတ္၊ မီးရိႈ႕၊ မုဒိန္းက်င့္သူေတြအပါအဝင္။
– အဲလိုလုပ္ဖို႔ တိုက္႐ိုက္အမိန္႔ေပးသူ။
– စီမံခ်က္ေရးဆြဲေပးသူ။
– စီမံခ်က္အား ေငြေၾကး ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေပးသူ
– ေဘးကေန ( အမုန္းစကား ) ဝါဒျဖန္႔ေပးသူအထိ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
က်ဴးလြန္သူေတြကို တရားစီရင္ရာမွာ အခက္အခဲတခ်ိဳဳ႕ရွိပါတယ္။ ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြဟာ က်ဴးလြန္စဥ္အတြင္းမွာ အာေပါင္အာရင္းသန္သန္နဲ႔ လႈံ႔ေဆာ္သတ္ျဖတ္မီး႐ိႈ႕ခဲ့သေလာက္ အေရးယူခံရေတာ့မယ္လို႔ေသခ်ာခ်ိန္မွာ အေထာက္အထားေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပါတယ္။ တာဝန္ယူရတဲ့ ရာထူးအဆင့္ေတြကို ေရႊ႕ပစ္တာ၊ ေျပာင္းပစ္တာ၊ ျဖဳတ္ပစ္တာေတြလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ တရားခံအခ်င္း ခ်င္းလည္း လက္ညိႇဳးထိုးပံုခ်ၿပီး အမႈေပါ့ေအာင္လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
ဒါဟာ စီရင္ခ်က္ခ်ရာမွာ ဘယ္သူဟာ အဓိကတာဝန္ရွိလဲဆိုတာကို ေဝဝါးေစဖို႔ အားထုတ္တာပါ။ ဒါဟာ နာဇီတရားခံ ဟင္းမလားကစၿပီး အခုထိ ေအာင္လုပ္တတ္တဲ့ ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြရဲ႕ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြပါ။ (ဟင္းမလားဆိုရင္ ဟစ္တလာေသခါနီးမွ နာဇီပါတီကေန ထုတ္ပယ္ ခံရတယ္လို႔ ဇာတ္လမ္းဆင္လိုက္ပါေသးတယ္။)

ေနာက္ထပ္ဆင္ျခင္စရာတစ္ခု
အာဖရိက,က ဇူလူးေတြနဲ႔ ဝင္႐ိုးစြန္းက အက္စ္ကီးမိုးေတြၾကားမွာ Genocide ျဖစ္လာဖို႔ ခဲယဥ္းပါတယ္။ Genocide ျဖစ္လာရင္ ျပဳလုပ္သူနဲ႔ ခံရသူ (ႏွစ္ ဖက္)လူမ်ိဳးေတြဟာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ဘယ္ေလာက္ပဲရန္လိုမုန္းတီးေနပါေစ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမနည္း ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္ အမ်ိဳးေတာ္ ေနေလ့ရွိပါတယ္။
ဥပမာ-ဆာဘ္ေတြနဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြ။ က်ဴးလြန္တဲ့ ဆာဘ္ေတြဟာ ေအာ္သိုေဒါက္စ္ေတြျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္ခံရတဲ့ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြဟာ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္ သူေတြျဖစ္ေပမယ့္ဒီလူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးဟာ တအားႀကီးကြဲျပားေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဆာဘ္နဲ႔ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ဘာသာစကားေတြကို အျပန္အလွန္နားလည္ဖို႔လြယ္သလို အျပန္အလွန္လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့တာေတြလည္း အမ်ားအျပားပါ။ မဂၤလာပြဲ ဆယ္ပြဲရွိရင္ တစ္ပြဲက လူမ်ိဳးမတူဘဲ လက္ထပ္တဲ့ႏႈန္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘာလူမ်ိဳးလဲလို႔ေမးရင္ ဆာဘ္၊ ေဘာ့စ္နီးယန္းလို႔မေျဖဘဲ ယူဂိုဆလာဘ္(ျပည္ေထာင္စု)လူမ်ိဳးလို႔ ျပန္ေျဖသူက သန္းေခါင္စာရင္းရဲ႕ ၁၀ % ရွိပါတယ္။
ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ျဖစ္လာေတာ့ အဲဒီျပည္ေထာင္စုလူမ်ိဳးလို႔ျပန္ေျဖတဲ့ ေဒသခံေတြဟာ ဆာဘ္တပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ မုဒိန္းသားေကာင္ေတြျဖစ္လာရပါတယ္။ ဆာဘ္ တပ္ဖြဲ႕ေတြက “နင္တို႔ ေသြးေႏွာခ်င္ဦး၊ အမ်ိဳးကိုမေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ဦး” လို႔ ျခိမ္းေျခာက္ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး မုဒိန္းက်င့္ၾကပါတယ္။ ဆာဘ္ေသြးျပန္လည္လႊမ္းမိုးသန္႔စင္ဖို႔ အားထုတ္တဲ့အေနနဲ႔ မုဒိ္န္းက်င့္တာပါ။
မုဒိန္းအက်င့္ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကလည္း ဆာဘ္ေသြး အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ပါၿပီးသားပါ။ ဒါဆို ဆာဘ္ေသြးပါသူေတြကို ဆာဘ္ေတြက မုဒိန္း က်င့္တာပဲ။ ဘာကိစၥ Genocide ျဖစ္ရမွာလဲ။ အုပ္စုဖြဲ႕မုဒိန္းမႈပဲမဟုတ္လားလို႔
ေမးခြန္းထြက္လာပါတယ္။ ဒီမွာတင္ မုဒိန္းအက်င့္ခံရသူေတြက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ယူဂိုဆလာဘ္ လူမ်ိဳးလို႔သတ္မွတ္ျခင္းနဲ႔ မုဒိန္းက်င့္တဲ့ဆာဘ္ေတြက အက်င့္ခံရသူေတြကို ေဘာ့စ္နီးယန္းေသြးေႏွာေတြလို႔ သတ္မွတ္ျခင္း ဘယ္ဟာကိုအတည္ယူၿပီး အမႈ တြဲတည္ေဆာက္မလဲဆိုတာ စကားေျပာလာပါတယ္။
က်ဴးလြန္သူဘက္က က်ဴးလြန္ခ်ိန္အတြင္း သတ္မွတ္ျခင္းကိုပဲ အတည္ ယူၿပီး အမႈတြဲတည္ေဆာက္ပါတယ္။ ရဝမ္ဒါဂ်င္ႏိုဆိုဒ္မွာေတာ့ ဒီအခ်က္က ပိုၿပီးထင္ရွားလာပါတယ္။ က်ဴးလြန္သူ ဟူတူလူမ်ိဳးနဲ႔ အက်ဴးလြန္ခံရသူ တြတ္ဆီလူမ်ိဳးေတြဟာ တကယ္ ေတာ့ ေသြးတူ၊ စကားတူ၊ ဘာသာတူ အားလံုးအတူတူပဲ။ ကိုလိုနီအရွင္ သခင္ေတြလက္ထက္တုန္းက အရပ္ပိုရွည္တဲ့ နွာေခါင္းပိုခၽြန္တဲ့သူေတြကို ေရြးထုတ္ၿပီး ကိုလိုနီအစိုးရယႏၲယားမွာအသံုးခ်ရင္း အဲဒီသူေတြဟာ တြတ္ဆီရယ္ လို႔ ျဖစ္လာတယ္။
က်န္တဲ့သူေတြက ကိုလိုနီေခတ္ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းမႈေတြနဲ႔ ႐ုန္းကန္ရခ်ိန္မွာ နာၾကည္းခ်က္ေတြ ဝင္လာတယ္။ သူတို႔က ဟူတူေတြပါ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ အႏွိမ္ခံဟူတူေတြလက္ထဲ အာဏာရလာၿပီး ျပည္တြင္းစစ္အျဖစ္ ေပါက္ကြဲထြက္လာၿပီးေတာ့ Genocide နဲ႔ အဆံုးသတ္သြားခဲ့တယ္။ ဟူတူနဲ႔တြတ္ဆီ အျပန္အလွန္လက္ထပ္တာေတြလည္း အမ်ားႀကီး။ ဥပမာ-အေဖကတြတ္ဆီ၊ အေမက ဟူတူ၊ မိသားစုမွာေရာ ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ဘာျပသနာမွမရွိ။ ဒါေပမဲ့ ဟူတူျပည္သူ႔စစ္ေတြက တစ္မိသားစုလံုးကို သတ္ျဖတ္ သြားခဲ့တယ္။ ခံု႐ံုးေရာက္မွ တရားခံက ဘာထြက္ဆိုခ်က္ေပးလဲဆိုေတာ့ “ဟူတူ ဟူတူခ်င္း ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္လုပ္စရာလားဗ်ာ” တဲ့။ ဒီမွာတင္ က်ဴးလြန္သူက က်ဴးလြန္ခ်ိန္အတြင္း သတ္မွတ္မႈကိုပဲ အတည္ယူတယ္ဆိုတာနဲ႔ ဆံုးျဖတ္တယ္။ ဒီမိသားစုကို တြတ္ဆီအျဖစ္ယူဆခဲ့လို႔ သတ္ျဖတ္တာမို႔ Genocide ေျမာက္တယ္။ ဒါရဝမ္ဒါ ခံု႐ံုးရဲ႕ စီရင္ခ်က္ေတြ။
ဒါဆို လူမ်ိဳးတူသူအခ်င္းခ်င္း က်ဴးလြန္ရင္ Genocide မေျမာက္ဘူး လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းထြက္လာတယ္။

——————————-

ျမန္မာျပည္မွာေရာ ေဘာ့စ္နီးယားလို ရဝမ္ဒါလို ေသြးနီးတဲ့လူမ်ိဳးေတြ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ျဖစ္ေနသလားေပါ့။ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚက်ဴးလြန္မႈကို ျမန္မာအစိုးရက communal violence လို႔နာမည္တပ္ေပမယ့္ ကမ႓ာက Genocide အျဖစ္ပဲသတ္မွတ္လိုက္ပါၿပီ။ ျပည္မက မိတၳီလာနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းဆက္တိုက္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြကိုလည္း ျမန္မာအစိုးရ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းၾကားပဋိပကၡ (communal violence) လို႔ နာမည္တပ္ပါတယ္။
communal violence လား? Genocide လား? ကြဲကြဲျပားျပားျဖစ္ ဖို႔ သတ္မွတ္ရာမွာ ေျပာစရာတခ်ိဳ႕ ရွိလာႏိုင္တာကို ဒီ status က မီးေမာင္း ထိုးျပပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္မထဲကမြစ္ဆလင္မ္ေတြဆိုတာ အနည္းနဲ႔အမ်ား ဗမာေသြးပါၾကသူခ်ည့္ပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ မိသားစုေတြမွာ ဖခင္ကမြစ္ဆလင္မ္ မိခင္ကဗုဒၶဘာသာျဖစ္ၿပီး သားသမီးအရင္းအခ်ာေတြထဲမွာလည္း အစၥလာမ္ကိုးကြယ္သူေရာ ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္သူပါ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္မက မြစ္ဆလင္မ္ေတြလည္း ဘာသာေရးအရပစ္မွတ္ထားခံရတာမို႔ Genocide Convention အရအကာအကြယ္ေပး ထားေသာအုပ္စုထဲမွာေတာ့ ပါပါတယ္။
ဒီအခ်ိန္က်မွ ႐ုတ္တရက္ ထေဂါက္ၿပီး “က်ဳပ္တို႔က ျမန္မာလူမ်ိဳး အစၥလာမ္ကိုးကြယ္သူေတြ၊ ရိုဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ က်ဳပ္တို႔ျမန္မာမြစ္ဆလင္မ္ေတြနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ဘူး” လို႔ထေအာ္တဲ့ ဖ်က္ျမင္းေတြဟာ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ေအာ္တာလဲ? Genocide Convention အရ အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ scope ကို က်ဥ္းေအာင္ ဝင္ကစားခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လားလို႔ ဆန္းစစ္ရေတာ့မွာပါ။ တစ္ခုေတာ့ မွတ္ထားပါ။ အဲဒီ ဖ်က္ျမင္းေတြရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ လံုးဝေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရွ႕မွာေရးမယ့္ auto – genocide အေၾကာင္းမွာ ေစာင့္ဖတ္ၾကပါ။

Genocide ေျမာက္,မေျမာက္ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္


Autogenocide
က်ဴးလြန္သူနဲ႔ က်ဴးလြန္ခံရသူဆိုတဲဲ့ မ႑ိဳင္ႏွစ္ခုကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပနိုင္မွ အမႈတြဲတည္ေဆာက္လို႔ရမွာပါ။ ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာရွိလာတာက က်ဴးလြန္သူနဲ႔ က်ဴးလြန္ခံရသူက လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္ေနရင္ေရာ? ဥပမာ-ကေမ႓ာဒီးယားက ခမာနီေတြလုပ္ခဲ့သလို လူ ႏွစ္သန္းေလာက္ ကို သတ္ျဖတ္ပစ္တာမ်ိဳး။ က်ဴးလြန္တဲ့ ခမာနီေတြနဲ႔ အက်ဴးလြန္ခံရတဲ့ ကမ္ပူးခ်ား ျပည္သူေတြဟာ လူမ်ိဳးအတူတူပဲ။
ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္အရ မတူလို႔က်ဴးလြန္တယ္ ေျပာၾကေသးတယ္။ ဒါကို politically or idealogically motivated genocide လို႔ နာမည္တပ္ၾကေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကမ္ပူးခ်ားျပည္သူေတြဟာ ခမာနီေတြကို ဆန္႔က်င္ျပေနတာလည္း မဟုတ္။ ဒါဟာ လူမ်ိဳးတူသူ အခ်င္းခ်င္း က်ဴးလြန္တဲ့ genocide=autogenocide အစပိုင္းမွာ autogenocide ကို Legal Genocide အျဖစ္သတ္မွတ္ ဖို႔ကိစၥကို အျငင္းပြားၾကေသးတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမွာ autogenocide ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမထားလို႔ပဲ။ ဒီဟာကို အေရးအရာ လုပ္ၿပီး ထည့္ေျပာေနရတာက တျခားေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ စစ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားညီအကိုေတြပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ က်ဴးလြန္မႈေတြ ဟာ Genocide မဟုတ္ပါဘူး” လို႔ ႀကိဳကာထားတာေတြရွိတယ္။
တိုင္းရင္းသားေသြးခ်င္းညီအကိုေတြမို႔ က်ဴးလြန္မိသမ်ွဟာ အခ်င္းခ်င္းလုပ္မိတဲ့ autogenocide သာျဖစ္တယ္။ Legal Genocide အျဖစ္ တည္ေဆာက္ မရေအာင္ ႀကိဳကာထားတာ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီကာကြယ္မႈဟာ အခုေခတ္မွာ ဒိတ္ ေအာက္သြားၿပီ။ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ autogenocide ဟာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေတြမွာ တရားဝင္သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပ ထားတာမရွိေပမယ့္ ကမ္ပူးခ်ားခံု႐ံုးရဲ႕ စီရင္ထံုးေတြမွာေတာ့ autogenocide သည္ legal genocide ေျမာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသား။ ကမ္ပူးခ်ားခံု႐ံုးရဲ႕ စီရင္ထံုးေတြကို ေထာက္႐ႈၿပီး autogenocide သည္ legal genocide ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကလည္း ထပ္ဆင့္အသိအမွတ္ျပဳထားတယ္။

marginalization=ေသးသိမ္ေအာင္ေဘးသို႔တြန္းပို႔ျခင္း (သို႔) တန္းညႇိျခင္း
ဒါက Genocide ကို ပံုစံတစ္မ်ိဳးနဲ႔ ျငင္းဆန္တာ။ Genocide ကို Genocide လို႔အသိအမွတ္မျပဳဘဲ လူေတြေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာရတဲ့ကိစၥတို႔၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ စသျဖင့္ တျခားနာမည္တပ္တာ။ ျမင္ေအာင္ေျပာရရင္ Diagnosis အလြဲတပ္တာ။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုလြဲတာ ဟာ မေတာ္တဆလြဲတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေသခ်ာရည္ရြည္ခ်က္ရွိရွိလြဲေအာင္ လုပ္တာ။ လုပ္တာမွ Genocide ကိုက်ဴးလြန္စဥ္ကာလကတည္းက အဲလိုလမ္းလႊဲ လို႔ရေအာင္ လုပ္ယူထားတာ။
ဥပမာ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကိုယ္တိုင္က သတ္ျဖတ္မႈမွာ တိုက္႐ိုက္ဝင္မပါဘဲ ေဒသခံေတြကို လူအုပ္စုဖြဲ႕ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႕ေပးၿပီး သတ္ျဖတ္ဖို႔လႊတ္ေပးထားလိုက္တာ။ အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမွာလွည့္လည္ၿပီး ေတာ့ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းဖို႔အားထုတ္ေနေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးျပႆနာ ျဖစ္ၾကာင္း ေတာ္ကီပစ္ခ်င္ပစ္ေနမယ္။ ဒါေတြက ေဘာ့စ္နီးယားမွာလည္း ျဖစ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဆားဘီးယားအျမဲတမ္း တပ္မေတာ္ဟာ တိုက္႐ိုက္သတ္ျဖတ္မႈေတြမွာ ဘယ္ေတာ့မွဝင္မပါဘူး။ ဆာဘ္ ျပည္သူ႔စစ္ေတြကပဲ တိုက္႐ိုက္သတ္ျဖတ္၊ မုဒိန္းက်င့္တယ္။ မီလိုဆီဗစ္က ျပည္တြင္းစစ္လို႔ အင္တာဗ်ဴးေတြ ေျဖမယ္။
ဒါက ျဖစ္စဥ္ကို က်ဴးလြန္စဥ္ကတည္းက အကြက္ခ်ၿပီး marginalize လုပ္ေနတာ။ ခံရတဲ့သူေတြဘက္က ထြက္ေျပးၿပီး ျဖစ္စဥ္ၿပီးသေလာက္ရွိခ်ိန္မွာ ေတာ့ “ဒုကၡသည္ျပႆနာ” တို႔ “ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးျပသနာ” တို႔စသျဖင့္ တူႏိုးႏိုး အသံုးအႏႈန္းေတြသံုးၿပီး Genocide ကို ေသးသိမ္ေအာင္လုပ္တတ္တယ္။ မုန္တိုင္းတိုက္လို႔ ငလ်င္လုပ္လို႔ ဒုကၡသည္ျဖစ္လာတာမွ မဟုတ္တာဗ်ာ။ ျမင္ေအာင္ေျပာရရင္…

– လူတစ္ေယာက္ တိုက္ေပၚက ျပဳတ္က်ေသတယ္။
– ေနာက္လူတစ္ေယာက္ကားတိုက္ခံရလို႔ ေသတယ္။
– ေနာက္လူတစ္ေယာက္ အရက္အတူေသာက္ရင္း ရန္ျဖစ္ၿပီးေဒါသစိတ္မထိန္းႏိုင္လို႔ ဓါးနဲ႔ထိုးမိၿပီးေသတယ္။
– ေနာက္တေယာက္က ဖမ္းဆီးခံရၿပီး လက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္ညႇဥ္းဆဲခံရလို႔ ေသတယ္။
ျဖစ္စဥ္အားလံုးမွာ ရလဒ္က လူတစ္ေယာက္ေသဆံုး သြားတယ္ဆိုတာ ခ်ည္းပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီျဖစ္စဥ္ေတြကို စီရင္ရာမွာ လူတစ္ေယာက္ေသတာပဲကြာလို႔ တန္းညႇိၿပီး အားလံုး ပုဒ္မတစ္ခုတည္းနဲ႔ စီရင္လို႔ မရဘူးေလ။ လူေသမႈပုဒ္မ၊ လူသတ္မႈပုဒ္မ၊ အညိဳးအေတးနဲ႔ လက္စားေခ် သတ္ျဖတ္ရင္ လူသတ္မႈပုဒ္မနဲ႔စြဲေတာင္ ျပစ္ဒဏ္ကပိုျပင္းထန္ေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Genocide ကို အေပ်ာ့စားပံုစံနဲ႔ ျငင္းဆန္တဲ့ marginalisation ဟာ အလုပ္မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြကေတာ့ marginalization ကို လုပ္ေနၾကတုန္းပါပဲ။

————————

ဒီေန႔ပို႔စ္ကေတာ့ က်ဴးလြန္သူနဲ႔ က်ဴးလြန္ခံရသူၾကားကစည္းကို ဘယ္လိုပိုင္းျခားလဲဆိုတာ မီးေမာင္းထိုးျပတာပါ။ လူမ်ိဳးတူသူအခ်င္းခ်င္း ဒါမွမဟုတ္ ေသြးသားနီးစပ္သူ အခ်င္းခ်င္းက်ဴးလြန္တဲ့ autogenocide ဟာ ဥပေဒေၾကာင္း အရ genocide ေျမာက္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေရာ အဲဒါမ်ိဳးျဖစ္သလား? တိုင္းရင္းသားေသြးခ်င္းညီအစ္ကိုဆိုၿပီး ႏွစ္ ၆၀ ေလာက္ သတ္ခ်င္သလို သတ္ဖို႔ ဂ်င္းထည့္ထားတာဟာ ဗမာအာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ႀကိဳ တင္
အကာအကြယ္ယူထားမႈပါ။
ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္အင္ပါယာအတြက္ အလုပ္အေကၽြးျပဳခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္လိုပုဂၢိဳလ္ေတြ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္လို ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေလ်ွာ့မတြက္ ပါနဲ႔။ ဥပေဒကို ကလိမ္ကက်စ္အသံုးခ်ရာမွာ အင္မတန္မွ ကၽြမ္းက်င္သူေတြပါ။
ဗမာအာဏာပိုင္ေတြဟာ ျပည္တြင္းကတိုက္ပြဲေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ျပည္တြင္းစစ္လို႔ မသံုးႏႈန္းပါဘူး။ ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းသည့္စစ္ဆင္ေရး အျဖစ္ပဲသံုးႏႈန္းပါတယ္။ ဘာကြာသလဲဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္လို႔သတ္မွတ္ရင္ ဂ်ီနီဗာ
ကြန္ဗန္းရွင္းရဲ႕သက္ေရာက္မႈက ပိုအားေကာင္းပါတယ္။ ေသာင္းက်န္းမႈနွိမ္နင္း ေရးဆိုရင္ ျမန္မာျပည္တြင္းဥပေဒက သက္ေရာက္မႈပိုအားေကာင္းပါတယ္။
ျမန္မာလို “တိုင္းရင္းသား”ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းဟာ ႏိုင္ငံတကာတန္းမဝင္တဲ့ အသံုးအႏႈန္းပါ။ ခ်ိတ္ဆက္က်က်ျပန္ၾကည့္ရင္ ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွာ ကိုယ့္ ဥပေဒနဲ႔ကိုယ္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ခြင့္ရေအာင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြကဂြင္ဆင္ထား တာပါ။ ဒါက ဥပေဒေၾကာင္းအရခ်ည္းကပ္တာပါ။ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင္းအရခ်ည္းကပ္ရင္ ျမန္မာအစိုးရဟာ သူတို႔လက္နဲ႔သူတို႔ တိုက္႐ိုက္သတ္ျဖတ္တာရွိသလို လူနည္းစုအခ်င္းခ်င္းျပန္သတ္ခိုင္းတာလည္းရွိ ပါတယ္။ ဥပမာကေတာ့ ကရင္အခ်င္းခ်င္းျပန္သတ္ခိုင္းတာပါ/ autogenocide ရဲ႕ ပံုစံတစ္မ်ိဳးပါပဲ။
ဘာသာေရးဗန္းျပ ကရင္ခြဲထြက္အဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕လက္ခ်က္နဲ႔ ကရင္ခရစ္ယာန္နဲ႔ မြစ္ဆလင္မ္ေတြအသတ္ခံရၿပီး သံလြင္ျမစ္ထဲအေျမာခံရတာ ျမစ္ေရေတာင္ ပုပ္သြားသတဲ့။ ဘယ္သူ႔မွာ တာဝန္ရွိသလဲ? collaborators=ပုဆိန္႐ိုးလုပ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္းျပန္သတ္သူေတြလား? ေနာက္ကြယ္ကေစခိုင္းသူေတြလား?
က်ဴးလြန္သူကို သတ္မွတ္ရာမွာ တိုက္႐ိုက္သတ္ျဖတ္သူေရာ ေနာက္ ကြယ္က အစီအမံခ်ေပးသူပါ ပါတယ္လို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေရးၿပီးသားပါ။

———————–

ေနာက္တစ္ခုက Genocide ကို တျခားေသာျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ေသးသိမ္ေအာင္ diagnosis အမွန္မထြက္ေအာင္လုပ္တာပါ။ ဒါမ်ိဳးလုပ္ဖို႔ အဘ ေတြက စာမတတ္ေတာ့ အစ္မႀကီးကို ေရွ႕ထုတ္လိုက္တဲ့သေဘာပါ။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ Genocide က်ဴးလြန္ဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ကို လည္ပတ္ေနတဲ့ အေနအထားပါ။

Genocide ေျမာက္,မေျမာက္ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္

၃။ intention = က်ဴးလြန္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္
ဘာရည္ရြယ္ခ်က္လဲဆိုေတာ့ “မႏုႆလူသားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အား အလံုးစံုျဖစ္ေစ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေစ ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လိိုေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္” ဘိုလိုဆိုရင္ေတာ့ an intention to destroy such a group in whole or in part ပါ။ မ႑ိဳင္ ၄ ခုမွာ ဒီ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိ၊ မရွိ ဆန္းစစ္ရတာ အခက္ခဲဆံုးပါ။ ရဝမ္ဒါခံု႐ံုးက တရားသူႀကီးေတြကေတာ့ တခ်ိဳ႕အမႈေတြမွာ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဆန္းစစ္ဖို႔ဟာ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကို ခက္ခဲလြန္းတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
ဘာ့ေၾကာင့္ဒီေလာက္ခက္ခဲသလဲဆိုေတာ့ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဆန္းစစ္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ “ရာဇဝတ္မႈမ်ားရဲ႕႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပ်က္စီးသက္ေရာက္ ေစမႈမ်ား” နဲ႔ “က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္ေကာင္ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေန” ကို ဆက္စပ္ယူၾကည့္ရလို႔ပါ။ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈဟာ အျဖစ္အပ်က္ေပါင္းစံု ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ ျပင္းအားအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ျဖစ္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈအစုအေထြးႀကီးပါ။ တစ္ခုခ်င္းကို ေခါင္းစဥ္ခြဲၿပီးဇယားဆြဲရတာ၊ သက္ေသအေထာက္အထားရွာရတာကိုက အေတာ္လက္ဝင္တဲ့ အလုပ္ပါ။ ဒါေတြဟာ ရာဇဝတ္မႈေတြရဲ႕႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပ်က္စီးသက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ရတဲ့အပိုင္းပါ။
က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္ေကာင္ရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနကို ဆန္းစစ္ဖို႔ကေတာ့ လြယ္မေယာင္နဲ႔ ခက္တဲ့ကိစၥပါ။ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြဟာ က်ဴးလြန္တုန္းအခ်ိန္မွာသာ သတ္ပစ္၊ လုပ္ပစ္၊ မီး႐ိႈ႕ပစ္ စသျဖင့္ စိတ္အားေတြ ၾကြတက္ျပသေလာက္ တရား႐ံုးေရာက္ၿပီး အေရးယူခံရမွာေသခ်ာၿပီဆိုရင္ေတာ့ တတ္ႏိုင္သမ်ွ ေခါင္းေရွာင္ဖို႔ပဲ လုပ္ပါေတာ့တယ္။
ရာဇဝတ္ေကာင္အခ်င္းခ်င္း လက္ညႇိဳးထိုးအျပစ္ပံုခ်မယ္။ အမိန္႔အရလုပ္ရတာလို႔ ေရွာင္ထြက္မယ္။ အေျခအေနအရျဖစ္သြားတာပါ၊ ရင္ထဲမွာ ဘာမွ မရွိပါဘူးလို႔ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္မယ္။ ဘယ္ရာဇဝတ္ေကာင္ကမွ “ဟုတ္တယ္ အဲဒီလူမ်ိဳးေတြကို မုန္းလြန္းလို႔ အျပီးသတ္သုတ္သင္ပစ္ခ်င္လို႔ လူသတ္တယ္၊ မီး႐ိႈ႕တယ္၊ မုဒိန္းက်င့္တယ္ကြာ” လို႔ ဝန္မခံရဲပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိက်ဴးလြန္တာဟုတ္သလား၊ မဟုတ္ဘူးလားလို႔ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္နိုင္ဖို႔ ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနကို ဆန္းစစ္တာဟာ အေတာ္ကိုခက္ခဲပါတယ္။
ဒါဆို ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြဘက္က မဝန္ခံမခ်င္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိ၊ မရွိ ဆန္းစစ္လို႕မရေတာ့ဘူးေပါ့? အဲလိုေတာ့ ဘယ္ဟုတ္မလဲဗ်ာ! တရား႐ံုးအေနနဲ႔ ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြ အင္ထားသေရြ႕ ဘာမွလုပ္မရတာမ်ိဳး ဘယ္အျဖစ္ခံမလဲ။ဥပမာ-ဦးကိုနီကို ေသေစလိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပါဘူးလို႔ ၾကည္လင္းေျပာသမ်ွ လက္ခံစရာလား။ အဲဒီသေဘာေပါ့ဗ်။ ရာဇဝတ္ေကာင္ရဲ႕ဝန္ခံခ်က္ဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အရာမဟုတ္ဘူးဗ်။ ဒါဆို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိ၊ မရွိကို ဘာနဲ႔ေထာက္ၿပီး ဆန္းစစ္လဲဆိုေတာ့ အမႈရဲ႕ျဖစ္စဥ္ေၾကာင္းေပါ့ဗ်ာ။ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင္းဟာ Ten stages of Genocide ေလဗ်ာ။
Genocide Watch အဖြဲ႕ရဲ႕ဥကၠဌ Dr.Gregory Stanton ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု State Department မွာ Eight Stages of Genocide ဆိုတဲ့စာတမ္းကိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းထပ္တိုးျဖည့္စြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ Ten Stages
of Genocide ဆိုၿပီးျဖစ္လာပါတယ္။

Ten Stages of Genocide
( ၁ ) အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း = classification
“တို႔အားလံုး” ဆိုတဲ့အျမင္မ်ိဳးမရွိေတာ့ဘဲ “မင္းတို႔ကသပ္သပ္ ငါတို႔ကသပ္သပ္” ဆိုတဲ့ ခြဲျခားျခင္းပါ။ ဒါဟာ လူသားေတြမွာ အျမဲတမ္းမဟုတ္ေတာင္ တခါတရံျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့သဘာဝပါ။ ဒါေပမဲ့ ေကာင္းတဲ့သဘာဝ မဟုတ္ဘူးဗ်။ မေကာင္းတဲ့သဘာဝမို႔ ႀကီးထြားက်ယ္ျပန္႔မလာေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ရတယ္။ အဲလိုမထိန္းခ်ဳပ္ဘဲ ႀကီးထြားသည္ထက္ႀကီးထြားေအာင္လုပ္လာၿပီဆို ရင္ေတာ့ သတိထားေတာ့ဗ်ိဳ႕။

( ၂ ) တံဆိပ္ကပ္ျခင္း = Symbolization
တခ်ိဳ႕က အမွတ္အသားလုပ္ျခင္းလို႔ ေျပာတယ္။ ဥပမာ-ဂ်ဴးဆိုရင္ သံပုရာခြံဦးထုပ္ေဆာင္းထားမယ္။ မြစ္ဆလင္မ္ဆိုရင္ မုတ္ဆိတ္ထားတတ္တယ္။ ဒါက ကိုယ့္ဖာသာ အမွတ္အသားလုပ္တာ။ ဒါလည္း လူေတြ သာမန္အခ်ိ္န္မွာ လုပ္ေနက်ကိစၥေတြပါ။ ဒါေပမဲ့ တံဆိပ္ကပ္ျခင္းဟာ အဲဒီလိုကိုယ့္ဖာသာလုပ္တာထက္ျပင္း ထန္တယ္။ ဥပမာ-ဂ်ဴးဆိုရင္ အဝါေရာင္ေျခာက္ေထာင့္ၾကယ္တံဆိပ္ကပ္ကိုကပ္ ထားရမယ္လို႔ နာဇီေတြက အမိန္႔ထုတ္တာ။ ဒါက ဂ်ဴးေတြကိုယ့္ဖာသာသံပုရာခြံ ဦးထုပ္ေဆာင္းတာထက္ ပိုတဲ့ကိစၥဗ်။ အင္အားသံုးၿပီး တံဆိပ္ကပ္ခံရတာအေန အထားေရာက္သြားၿပီမို႔ သတိထားေတာ့ဗ်ိဳ႕။

( ၃ ) ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း = Discrimination
ဒါေတာ့ လံုးဝရွင္းသြားၿပီ! မင္းတို႔ကသပ္သပ္ ငါတို႔ကသပ္သပ္မို႔ မင္းတို႔ကို ငါတို႔လို အခြင့္အေရးမေပးႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့အဆင့္။ ဒုတိယတန္းစား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္သတ္မွတ္မယ္။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ ပါဝင္ခြင့္မေပးေတာ့ဘူး။ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္မေပးေတာ့ဘူူး။ ဒီအဆင့္က ပံုမွန္လူ႔သဘာဝ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ေသခ်ာကို ႐ံုးအမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားလႊာ၊ လ်ွိဳ႕ဝွက္ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ႏႈတ္မိန္႔စသျဖင့္ အာဏာကိုစြဲကိုင္ၿပီးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အဆင့္။

( ၄ ) လူအျဖစ္႐ႈျမင္သတ္မွတ္မဆက္ဆံေတာ့ျခင္း = Dehumanization
အေရးပါတဲ့ ေနရာအဆင့္ေတြကေန ဖယ္ထုတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ပစ္မွတ္ထားခံရတဲ့ လူမ်ိဳးစုဟာ ပုခံုးနွစ္ဖက္ၾကားကေခါင္းထြက္လာတာေတာင္ လူအျဖစ္ အျမင္မခံေတာ့ဘူး။ ကပ္ပါးေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုဖ်က္ဆီးတဲ့ေကာင္ေတြ၊ သစၥာမရွိသူေတြ စသျဖင့္ ႐ႈျမင္ခံရၿပီ။ လူကိုလူလို႔မျမင္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ တဆင့္နိမ့္အျဖစ္ရႈျမင္ခံရၿပီ။ ဒီအဆင့္ရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့လကၡဏာက ျပင္းထန္တဲ့ ဝါဒျဖန္႔ခ်ီမႈေတြပဲ။ “ေသြေအးလို႔မေနသင့္ေတာ့ၿပီ” တို႔ “ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္၊ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာအတြက္” စတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြကို ဒီအဆင့္မွာ ေဖာေဖာသီသီ ၾကားရၿပီ။
အမုန္းတရားဝါဒျဖန္႔ခ်ီမႈေတြကို လြတ္လပ္စြာေရးသားေျပာဆိုထုတ္ေဝခြင့္အရလုပ္တာလို႔အေၾကာင္းျပတတ္ၾကတယ္။ သိထားဖို႔ကအမုန္းတရားျဖန္႔ေဝမႈ အတြက္ လြတ္လပ္စြာေျပာခြင့္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီခြင့္ မရွိဘူးဆိုတာပဲ။

Genocide ေျမာက္, မေျမာက္ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္

( ၅ ) စုဖြဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း = Organization
အလြယ္ဆံုးေျပာရရင္ေတာ့ သတ္ဖို႔ျဖတ္ဖို႔ ျပင္တာပါပဲ။ လူသတ္ဖို႔ ျပည္သူ႔စစ္ေတြဖြဲ႕မယ္၊ လက္နက္တပ္ဆင္မယ္၊ ေလ့က်င့္ေပးမယ္။ ေသြးထိုးေပး ထားတဲ့ လူဆိုးလူသြမ္းေတြကိုေခၚၿပီး အုပ္စုလိုက္သိုင္းသင္ေပးတာကစလို႔ေမာင္းျပန္ေသနတ္လို လက္နက္ေတြတပ္ဆင္ေပးၿပီး သုတ္သင္ေရးအဖြဲ႕ေတြ တည္ေဆာက္တာအထိပါဝင္ပါတယ္။

( ၆ ) ေထာင့္စြန္းတဖက္သို႔ တြန္းပို႔ေဂ်ာင္ပိတ္ျခင္း = Polarization
ပစ္မွတ္ထားခံရတဲ့လူမ်ိဳးစုကို (ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ကတရားဝင္) ေခ်မႈန္း ဖို႔လုပ္ေနၿပီလို႔ လူတိုင္းသိလာေအာင္လုပ္တာ။ အဆင့္ (၃) မွာပါတဲ့ Discrimination လုပ္တာေတြကို တရားဝင္လူသိရွင္ႀကားအရွိန္ျမႇင့္က်င့္သံုးတာေတြပါမယ္။ ဥပမာ-အရင္က မွတ္ပံုတင္သြားလုပ္ရင္ ႐ံုးမွာပဲေသြးေႏွာဆိုၿပီးခြဲျခားမယ္။ ဒါက လူမသိသူမသိ Discrimination ။ Polarization အဆင့္က်ေတာ့ လူထုထဲမွာကိုတရားဝင္လုပ္ျပတာ။ ဥပမာ-အေျခခံပညာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ကေလးအရြယ္ေက်ာင္းသားေလးေတြ ကို မွတ္ပံုတင္လုပ္ေပးရာမွာ ဘာသာမတူတဲ့ လူနည္းစုကေလးေတြကို ေသြးေႏွာ မို႔လုပ္မေပးႏိုင္ဘူးလို႔ ဒဲ့ခြဲျခားတာ။ တရားဝင္ လူသိရွင္ႀကားခြဲျခားလိုက္တာ။
ပစ္မွတ္ထားခံရတဲ့ လူမ်ိဳးစုဟာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္ စတာ ေတြကေန ဖယ္ရွားခံရၿပီးသားျဖစ္တာမို႔ ဘာမွ ျပန္လွန္ေျပာဆိုခြင့္မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ လက္မထပ္နဲ႔ မပတ္သတ္နဲ႔ စသျဖင့္ ကန္႔သတ္မႈေတြကို တရားဝင္ဥပေဒျပဌာန္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္တာ။ အဲဒီလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဆိုင္မွာမဝယ္နဲ႔၊ ေျမမေရာင္းနဲ႔၊ အိမ္မငွားနဲ႔ စတဲ့ ေဒသႏၲရအမိန္႔ေတြ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ၿပီး ပစ္မွတ္ထားခံရတဲ့ လူမ်ိဳးစုကို ေထာင့္ကပ္သြားေအာင္ အားငယ္သြားေအာင္ ဦးခ်ိဳးထားလိုက္တာပါ။

( ၇ ) ျပင္ဆင္ျခင္း = Preparation
ဒီအဆင့္ကက် ရွင္းတယ္။ ရက္ပိုင္း၊ လပိုင္းအတြင္းမွာကို သတ္ဖို႔ျဖတ္ဖို႔ျပင္ဆင္တာ။ ပစ္မွတ္ ထားခံရတဲ့လူမ်ိဳးစုကို အစာေရစာရွားပါးတဲ့ေနရာေတြ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲတဲ့ေဒသေတြကို တြန္းပို႔ထားလိုက္တာ။ ဒါမွမဟုတ္ပိတ္ဆို႔ထားလိုက္တာ။႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအားအင္ပါ ခ်ည့္နဲ႔ေအာင္လုပ္တဲ့အဆင့္။

( ၈ ) ညႇဥ္းပမ္းနွိပ္စက္ျခင္း = Persecution
ပစ္မွတ္ထားခံရတဲ့လူမ်ိဳးစုကို ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ေဒသေတြမွာ ပိတ္ဆို႔ ထားလိုက္ၿပီး ငတ္ျပတ္ေအာင္ ေရာဂါဘယတိုးပြားေအာင္ ခ်ည့္နဲ႔ေနေအာင္ လုပ္ၿပီးပစ္ထားလိုက္တာ။ ဥပမာ-ဂ်ဴးေတြကို နာဇီေတြက ဂတ္တိုေတြထဲမွာပိတ္ေလွာင္ညႇဥ္းဆဲ ထားသလိုမ်ိဳး။ ပစ္မွတ္ထားခံရတဲ့လူမ်ိဳးစုဟာ ျခင္းထဲက ၾကက္ေတြလိုျဖစ္သြား ၿပီးလိုအပ္ရင္ တစ္ေကာင္ခ်င္းကေန ေလးငါးေကာင္အုပ္စုလိုက္ စတင္အသတ္ခံရၿပီ။

( ၉ ) အစုလိုက္အျပံဳလိုက္သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းျခင္း = Extermination
ဒီအပိုင္းကေတာ့ ဂ်င္ႏိုဆို္ဒ္နဲ႔ ပတ္သတ္ရင္ လူေတြအသိအမ်ား ဆံုးအပိုင္းပါ။ နာဇီေတြက ဂ်ဴးေတြကို အဆိပ္ဓါတ္ေငြ႕ခန္းထဲထည့္ၿပီး သန္းခ်ီ သတ္ပစ္တာမ်ိဳးပါ။ ရဝမ္ဒါမွာေတာ့ တစ္ရပ္ကြက္ၿပီးတစ္ရပ္ကြက္ မီး႐ိႈ႕ ဓါးနဲ႔လိုက္ခုတ္ ထစ္ၿပီးသတ္တာပါ။ ဆရက္ဘရက္နီဆာ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈ၊ တူ လာတိုလီအစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈ ဒါေတြက Extermination အဆင့္ပါ။

( ၁၀ ) ျငင္းဆန္ျခင္း = Denial
လူသတ္ၿပီး အေလာင္းေတြကိုအစုလိုက္အျပံဳလိုက္ေျမက်င္းထဲထည့္ျမဳပ္ၿပီး သက္ေသအေထာက္အထားေတြကိုေဖ်ာက္မယ္။ လိုအပ္ရင္ ကိုယ့္လက္ ေအာက္က သူေတြကိုထိုးေကၽြးမယ္၊ ႏႈတ္ပိတ္ပစ္မယ္။ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ေတြဝင္ခြင့္မေပးဘူး။ ဒါက ျငင္းဆန္တဲ့အဆင့္ရဲ႕ အဓိကပံုစံေတြ။ ဒီလိုပံုစံေတြနဲ႔ တစ္ထပ္တည္းဝင္ၿပီး ျငင္းဆန္ေနတာကိုက ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္းသက္ေသေတြပဲ။ ဒီအဆင့္ ၁၀ ဆင့္ဟာ ၁ ၂ ၃ ၄ စသျဖင့္ အစဥ္လိုက္ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္။ ျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္မယ္။ ၁ ပီး ၂ လာ၊ ၂ ပီး ၃ လာ အဲလိုမ်ိဳးျဖစ္တာလည္းမဟုတ္ဘူး။
၁ ျဖစ္တယ္။ ၁ ဆက္ျဖစ္ေနရင္းနဲ႔ ၂ ကထပ္ျဖစ္လာမယ္။ ၃ ကထပ္ျဖစ္လာမယ္။ တစ္ခါတရံ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမွာကို ေဒသတခ်ိဳ႕မွာ အဆင့္ ၅ အထိျဖစ္ေနၿပီး တခ်ိဳ႕ေဒသမွာ အဆင့္ ၈ အဆင့္ ၉ ျဖစ္ေနမယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ Genocide ဆိုတဲ့ Diagnosis တပ္ၿပီးရင္ Prognosis အရ ဘယ္အဆင့္ေရာက္ေနၿပီလဲဆိုတာပါ သိထားမွ ဒီရာဇဝတ္မႈကို ဘယ္လိုစီရင္ ကိုင္တြယ္သလဲဆိုတာ နားလည္လိမ့္မယ္။
ကဲ intention ရွိ၊ မရွိကို ရာဇဝတ္မႈရဲ႕ျဖစ္စဥ္ေၾကာင္းအရ 10 stages နဲ႔ခ်ိန္ညႇိၿပီး စဥ္းစားလို႔ရတယ္။ လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို စနစ္တက် ပစ္မွတ္ထားၿပီးအဆင့္ဆင့္ ႏွိပ္ကြပ္ညႇဥ္းဆဲသတ္ျဖတ္တယ္ဆိုတာႀကီးကို ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိဘဲ မေတာ္တဆ လုပ္မိတာပါလို႔ ျငင္းလို႔မရေတာ့ဘူး။ ဒီမွာတင္ ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြဘက္က ဘယ္လိုထပ္ၿပီးျငင္းခ်က္ထုတ္သလဲၾကည့္ရေအာင္။
သူတို႔ဟာ ဒီလိုညႇဥ္းဆဲမႈ၊ ႏွိပ္ကြပ္မႈရဲ႕ ဆက္လက္သက္ေရာက္မယ့္ ဆိုးက်ိဳးကိုမသိပါဘူူး။ အထက္ကအမိန္႔ေပးတဲ့အတိုင္း လုပ္ရတာပါ။ ဒီလိုလုပ္ရပ္ ေတြဟာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေၾကာင္း လံုေလာက္တဲ့အသိ သူတို႔မွာမရွိလို႔ပါလို႔ အေၾကာင္းျပတတ္ၾကပါတယ္။
ဥပမာ-ကေလးအရြယ္ ေက်ာင္းသားေလးေတြကို ေသြးေႏွာမို႔မွတ္ပံုတင္ လုပ္မေပးႏိုင္ဘူးလို႔ လူအမ်ားေရွ႕မွာနွိပ္ကြပ္ျခင္းဟာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရဲ႕ အဆင့္ (၆) ျဖစ္တဲ့ polarization ကိုက်ဴးလြန္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မသိပါဘူးလို႔ အလတ္တန္းအစိုးရအရာရွိတေယာက္က တရား႐ံုးမွာထြက္ဆိုခ်က္ေပးလာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအရာရွိကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသင့္သလား?
ဥပေဒကိုမသိလို႔ ခ်ိဳးေဖာက္မိပါတယ္ဆိုတဲ့စကားဟာ ေဘာင္ဝင္သလား? ႏွစ္ခါျပန္ေမးစရာမလိုတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ အရွင္းဆံုးေျပာလိုက္ပါမယ္။ အ႐ူးကြက္နင္းခြင့္မရွိပါဘူး။ မ႐ူးလို႔ စာဖတ္တတ္လို႔ အရာရွိျဖစ္တာပါ။ လံုးဝ ကင္းလြတ္ခြင့္မရပါဘူူး။ အဆင့္အတန္းအလိုက္ တာဝန္ရွိသူအားလံုးကို အဆင့္အတန္းအလိုက္အေရးယူရပါတယ္။ ေနာက္တခါထပ္ၿပီး အတြန္႔တက္လာႏိုင္တာက ဘာလဲဆိုေတာ့ “အဲဒီ လူမ်ိဳးစုကို ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပါဘူး။ အခုလည္း အဲဒီလူမ်ိဳးေတြ အကုန္လံုးေသသြားတာမွမဟုတ္တာ” လို႔ ေျပာတဲ့စကားပါ။
ဒီအတြက္ ရဝမ္ဒါခံု႐ံုးရဲ႕စီရင္ခ်က္တစ္ခုမွာပါတာကေတာ့ A failure to destroy a group does not mean genocide did not occur = လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္ကို မဖ်က္ဆီးလိုက္ႏိုင္တာမို႔ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္မျဖစ္ပါဘူးလို႔ မဆိုလိုေခ်တဲ့ဗ်ာ။

——————————–

မြစ္ဆလင္မ္ကင္းစင္လႊတ္ေတာ္ မြစ္ဆလင္မ္ကင္းစင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီးဘယ္သူေတြက ဘာလုပ္လဲသိၾကေပါ့ဗ်ာ။ ေမြေမြ႕ကို ယံုတယ္ဆိုတဲ့သူေတြေၾကာင့္ ကိုယ့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး သဲၾကမ္းထည့္ပြတ္ခံရတဲ့ဘဝေရာက္ရတာကို ျမင္သင့္ပါၿပီ။

Genocide ေျမာက္, မေျမာက္ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္


၄။ က်ဴးလြန္မႈမ်ား

စာလိုေပလိုဆိုရင္ေတာ့ Acts amounting to genocide = ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ ေျမာက္ေစလုပ္ရပ္မ်ား။ ဒါဟာ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပလို႔အရဆံုး မ႑ိဳင္ပဲ။ ဘာေတြပါဝင္လဲ ဆိုေတာ့….
– သတ္ျဖတ္ျခင္း
– အင္အားသံုး၍ ေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္း
– ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း
– မုဒိန္းက်င့္ျခင္း
– ေက်ာင္းတက္ခြင့္ ေဆးကုခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္း
– မိသားစုဝင္မ်ားကိုခြဲခြာပစ္ျခင္း
– လူကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ျခင္း
– ေပၚတာ မိုင္းနင္းလုပ္ခိုင္းျခင္း
– ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို လုယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊
– အတင္းအဓၶမ အင္အားသံုးေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း
စသျဖင္ စသျဖင့္ အစံုအစံု ေပါ့ဗ်ာ။
ဒါေတြက အမ်ိဳးအစားေတြ။
magnitude ပမာဏက် ဘယ္လိုသတ္မွတ္လဲ ? ဥပမာ-လူသတ္ရာမွာ လူတစ္ရာကိုသတ္မွ genocide လား။ ၁၀၀၀ ကိုသတ္မွ genocide လား စသျဖင့္ေမးတာေတြရွိတယ္။ အဲလို သတ္မွတ္လို႔ေတာ့ မရဘူးေလဗ်ာ။ ေတာ္ၾကာ ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြဘက္က ၉၉၉ ေယာက္ပဲသတ္ တာတို႔ ၁၀၀၀ မေက်ာ္ဘူးတို႔လုပ္လာႏိုင္တယ္။
ပမာဏကို ဘယ္လိုတိုင္းလဲဆိုေတာ့ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ စနစ္တက်ျဖစ္ေနသလားဆိုတာနဲ႔ တိုင္းတယ္။ systematic and methodical ျဖစ္သလားဆိုတာၾကည့္တာ။ အဲလိုဟုတ္၊ မဟုတ္ၾကည့္ဖို႔က လြယ္တယ္ေလ။ ၾကားျဖတ္ေၾကးနန္း ဖမ္းယူမႈ၊ ျဂိဳဟ္တုဓါတ္ပံု၊ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္နဲ႔ ဗီဒီယို႐ိုက္ထားတာ၊ မႈခင္း ေဆးပညာစစ္ေဆးမႈမ်ား စသျဖင့္စီစစ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၃၀ ေလာက္က ေဘာ့စ္နီးယားႏိုင္ငံ ဆရက္ဘရက္နီဆာမွာဆာဘ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြက လူ ၈၀၀၀ ေက်ာ္ကိုသတ္ျဖတ္ၿပီး ေျမက်င္းႀကီးေတြထဲမွာ ျမဳပ္ပစ္ခဲ့တယ္။ ေျမက်င္းတူးတဲ့ ဘူဒိုဇာကားကိုသာမက အဲဒီကားေတြရဲ႕ ဘီးရာ ေတြကိုေတာင္ ျဂိဳဟ္တုကေန ဓါတ္ပံုလွမ္း႐ိုက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါက လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၃၀ က နည္းပညာ။ ဒီဘက္ေခတ္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္၊ လူတိုင္းလက္ထဲကဖုန္း၊ အင္တာ နက္ေတြေၾကာင့္ ဖံုးကြယ္ၿပီးက်ဴးလြန္ဖို႔ဆိုတာ ပိုေတာင္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။

———————-

ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈကိုစီရင္ရာမွာ ဘယ္လိုမူဝါဒ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔စီရင္ရသလဲ။ ဒီေနရာမွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဘယ္လိုတည္ေထာင္ထားသလဲဆိုတာကို တစ္ခ်က္ျပန္ၾကည့္ရေအာင္။ လူတစ္ေယာက္ခ်င္း>>မိသားစု>>အသိုင္းအဝိုင္း>>လူမ်ိဳး>>လူမ်ိဳး မ်ားနဲ႔ စုေပါင္းထားေသာ ျပည္သူျပည္သား ဒီလိုအဆင့္ဆင့္တည္ေဆာက္ထားတာ။
တိုင္းျပည္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရာမွာ ေဒါက္တိုင္ ၃ ခု ပါတယ္။
၁။ ျပည္သူျပည္သား
၂။ နယ္နိမိတ္
၃။ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ (သို႔) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ျပည္သူျပည္သားေတြဆီကေန သက္ဆင္းရတယ္။ ဒီေတာ့ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမွာပါဝင္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ပစ္မွတ္ထားၿပီးေတာ့ ဖ်က္ဆီးတိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္တဲ့ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈသည္ ျပည္သူျပည္သားထက္ေတာင္ အေျခခံက်တဲ့အဆင့္ေတြကို ဖ်က္ဆီးတဲ့သေဘာျဖစ္တယ္။
ဒီလိုအေျခခံက်တဲ့ အဆင့္ေတြကိုဖ်က္ဆီးရာမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆိုတဲ့အရာကိုစြဲကိုင္ၿပီး လုပ္ေလ့ရွိတယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို စြဲကိုင္ၿပီး အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာထက္ပိုမိုအေျခခံက်တဲ့ လူမ်ိဳးဆိုတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဖ်က္ဆီး
တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမင္ေအာင္ေျပာရရင္ သစ္ပင္အကိုင္းေပၚခြထိုင္ရင္း အကိုင္းကိုေထာက္မထားတဲ့ ပင္စည္ကို ခုတ္ျဖတ္ေနတဲ့သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံတခုမွာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ေနတာကို သိပါလ်က္နဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေတြက “သူတို႔အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ သူတို႔လုပ္တာပဲ” ဆိုၿပီး လႊတ္ ထားလို႔မရဘူး။ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရမယ္။ က်ဴးလြန္တဲ့ႏိုင္ငံရဲ႕ျပည္တြင္းေရးကို ထိေရာက္ေသာပံုစံသံုးၿပီး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒရွိထားတယ္။
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာလို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔ ဘာမွလုပ္မရေတာ့ဘူး။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ အေရးအႀကီးဆံုးပဲလို႔ ယူဆခြင့္မရွိဘူး။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထက္ပိုမိုအေျခခံက်ေသာ လူသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ရွင္သန္ရပ္တည္ခြင့္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရတယ္။ လြယ္လြယ္ေလးျမင္ေအာင္ေျပာရရင္ေတာ့ လူရွိမွ တိုင္းျပည္ေတြ အစိုးရေတြ ရွိလာတာေလ။ ဒါကိုလက္မခံဘဲ လူေတြကို လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ခြင့္မရွိဘူးေလဗ်ာ။
ဒီမွာတင္ Genocide ကိုစီရင္တဲ့ဥပေဒေတြဟာ သာမန္ႏုိင္ငံ တကာဥပေဒေတြနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ မူဝါဒစည္းမ်ဥ္းေတြကို ေက်ာ္လႊားခြင့္ရွိလာတယ္။ သာမန္နိုင္ငံတကာဥပေဒေတြဟာ ႏိုင္ငံတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုၾကားက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီးျဖစ္ေပၚလာတာ။ Genocide ဥပေဒေတြက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထက္ပိုမိုအေျခခံက် ေသာ မႏုသလူသားျဖစ္တည္မႈတရားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီးျဖစ္ေပၚလာတာ။ ဒီ မူဝါဒကို ကြဲကြဲျပားျပားနားလည္ဖို႔လိုတယ္။

( ၁ ) နယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာအကန္႕အသတ္ကိုေက်ာ္လြန္စီရင္ခြင့္
သာမန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတခုဟာ မိမိပိုင္နက္နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ ျဖစ္တဲ့ကိစၥေတြကိုပဲစီရင္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာနယ္နိမိတ္ (ဥပမာ- ႏိုင္ငံတကာေရပိုင္နက္ ပင္လယ္) ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ျဖစ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြအခ်င္းခ်င္းညိႇတာရွိမယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ခံု႐ံုးေတြမွာတင္ၿပီး ေျဖရွင္းတာရွိမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈကို စီရင္ရာမွာေတာ့ ကိုယ့္ပိုင္နက္ထဲမွာ မဟုတ္ဘူး။ တျခားတိုင္းျပည္ရဲ႕ပိုင္နက္ထဲမွာျဖစ္လည္း ဝင္ေရာက္စီရင္ခြင့္ရွိတယ္။ က်ဴးလြန္တဲ့တိုင္းျပည္က Genocide နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ဥပေဒမရွိဘူး ဆိုရင္လည္း စီရင္မည့္ႏိုင္ငံက မိမိမွာျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒနဲ႔ကို ဝင္ေရာက္စီရင္ ခြင့္ရွိတယ္။ ဒါကို extra – territorial power လို႔ေခၚတယ္။
လက္ေတြ႕မွာေတာ့ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုကို ဒီလိုဝင္ေရာက္စီရင္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းအစရွိတဲ့တိုင္းျပည္ဟာ ကမ႓ာေပၚမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပဲရွိတယ္။ ျပင္သစ္၊ ျဗိတိန္ စသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာင္ အေမရိကန္ရဲ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိမွ လုပ္လို႔ရတဲ့အေနအထား။ ဒီအခ်က္က Dr.Lemkin ကိုယ္တိုင္က အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့အခ်က္ဗ်။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္တရာ ေအာ္တိုမန္တူရကီေတြက အာေမးနီးယန္းေတြကို ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ လုပ္တုန္းကတည္းက အေမရိကန္ေတြရဲ႕အသံဟာ ျဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ရဲ႕အသံထက္ကို ၾသဇာပိုႀကီးခဲ့တာ။
ျဗိတိန္ဆိုတာ အဲဒီတုန္းက ေနမဝင္အင္ပါယာေနာ္။ ဒါေတာင္ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ကို ကိုင္တြယ္ရာမွာ အေမရိကန္ေလာက္ ၾသဇာမရွိခဲ့ဘူးရယ္။ ဒါဆို အေမရိကန္ ေတြက တိုင္းျပည္တစ္ခုကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခ်င္တာနဲ႔ Genocide လို႔ နာမည္ ေကာက္တပ္လိုက္ရင္ေရာလို႔ ေမးစရာရွိလာပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ အဲလို ျဖစ္မလာပါဘူး။ အေမရိကန္ေတြအေနနဲ႔ အေမရိကန္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုကိုင္စြဲၿပီး တျခားတိုင္းျပည္တစ္ခုကို ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ ဝင္ေရာက္စီရင္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီစီရင္ထံုးေတြက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတရားေရးဌာနမွာ ေတာက္ေလ်ွာက္ အက်ံဳးဝင္သြားမွာပါ။
ဒါဆိုရင္ လူျဖဴေတြ အေမရိကတိုက္ကို ေရာက္လာခ်ိန္ကစၿပီး red indian ေတြအေပၚလုပ္ခဲ့တာေတြနဲ႔ စြဲခ်ိတ္လိုက္ရင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကိုယ္ တိုင္က ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္သြားမွာပါ။ က်န္တဲ့ ၾသစေတ်းလ် ေတြလည္း Aborigine ေတြအေပၚလုပ္ခဲ့တာေတြ၊ ျဗိတိန္ေတြက ေနမဝင္အင္ပါယာတည္ေထာင္စဥ္ ေဒသခံေတြအေပၚ လုပ္ခဲ့ တာေတြ အဲဒါေတြကလည္း ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတြအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီရဲ႕အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကိုသံုးစြဲၿပီး ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ကိုစီရင္ဖို႔အတြက္ တံု႔ေႏွးေစပါတယ္။ ဒီမွာတင္ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအစား ႏိုင္ငံေတြစုေပါင္းၿပီး အာဏာလႊဲအပ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာတရားစီရင္ေရးအာဏာကို စြဲကိုင္ၿပီး စီရင္တဲ့ အေနအထားေတြျဖစ္လာပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္တရား႐ံုးေတာ္ ICC ဟာ အဲဒီသေဘာပါပဲ။

Genocide ေျမာက္, မေျမာက္ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္

( ၂ ) ေနာက္ေၾကာင္းျပန္စီရင္ခြင့္
သာမန္အားျဖင့္ဥပေဒတစ္ရပ္ဟာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သက္ေရာက္ခြင့္ မရွိဘူူး။ ဥပေဒမျပဌာန္းခင္က ကိစၥေတြကို စီရင္ခြင့္မရွိဘူး။ ဒါဟာ principle of non – retrospectivity ။ ဒါေပမဲ့ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ကိုစီရင္ရာမွာ ဆိုင္ရာႏိုင္ငံက ဥပေဒကိုမျပဌာန္းထား ရင္ေတာင္ စီရင္ခ်င္တဲ့ႏိုင္ငံက ျပဌာန္းၿပီးသားရွိေနရင္ အဲဒီဥပေဒနဲ႔ပဲ ဝင္ေရာက္ စီရင္ခြင့္ရွိေနေတာ့ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ စီရင္ခြင့္မရွိဆိုတာက အားေပ်ာ့လာတယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္….
ကိုဆိုဗိုဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာခဲ့တာ။ ကိုဆိုဗိုအေန နဲ႔ Genocide Law ကိုျပဌာန္းခဲ့ရင္ေတာင္ ၂၀၀၈ ေနာက္ပိုင္းမွအတည္ျဖစ္မွာ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုဆိုဗိုရဲ႕ဥပေဒျပဌာန္းခြင့္အာဏာဟာ ၂၀၀၈ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္အသက္ဝင္လာလို႔။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၉၇-၉၈ အတြင္း ကိုဆိုဗိုက ျဖစ္စဥ္ေတြကိုပါ Genocide Law ေတြနဲ႔ အေရးယူစီရင္ခ်က္ခ်တာေတြကို ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္တရား႐ံုးေတာ္က လုပ္ထားတယ္။
ဒါဆို ဥပေဒမျပဌာန္းခင္ကကိစၥေတြကို စီရင္သလိုျဖစ္ေနသလား? “““ကိုဆိုဗိုက မျပဌာန္းထားေပမယ့္ တျခားႏိုင္ငံေတြက ျပဌာန္းထားလို႔ ဆိုတဲ့ အေျဖပဲထြက္လာမယ္။ ကိုဆိုဗိုအတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သက္ေရာက္ သလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဒီမွာတင္ Genocide ဥပေဒရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က သာမန္ ျပည္တြင္းဥပေဒ=domestic law ေတြလို စတင္ျပဌာန္းတဲ့ point က တစ္ခုတည္းမက ျဖစ္ေနတာပဲ။ ဒါဆိုရင္ Genocide Convention ဟာ တရားဝင္ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ ျဖစ္လာတဲ့ ၁၉၅၃ ကိုပဲ စတင္ျပဌာန္းတဲါ point အျဖစ္ယူမလားဆိုတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ေတြရွိလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ကသံုးသပ္ခ်က္သာျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ မျဖစ္ဘူးရယ္။ Genocide ဥပေဒကို ဘယ္အခ်ိန္ကာလ Point ကစၿပီး သက္ေရာက္ တယ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံတကာျပဌာန္းခ်က္ မထုတ္ေပးႏိုင္သလို ျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ အတိတ္ကာလကို ျပန္လည္တူးဆြဖို႔ လမ္းပိတ္မထားဘူးျဖစ္ေနတယ္။
ဥပေဒတစ္ရပ္ကေျပာထားတဲ့အရာဆိုရင္ အဲဒီအခ်င္းအရာကို ေျပာတယ္၊ မေျပာထားရင္ မေျပာထားဘူးပဲ။ ဥပမာ-ဥပေဒက အနက္ေရာင္လို႔ေျပာရင္ အနက္ေရာင္လို႔ပဲေျပာတယ္။ အျဖဴေရာင္မဟုတ္ပါလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ Genocide ဥပေဒဟာ သမိုင္းေတြကို တူးဆြပါလို႔လည္းေျပာမထားသလို မတူးဆြရဘူးလို႔လဲပိတ္ပင္မထားဘူး။ ဒါေပမဲ့ စီရင္ထံုးေတြကေတာ့ သမိုင္းေတြ (အထူးသျဖင့္ မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ခဲ့တဲ့သမိုင္းေတြကို) တူးဆြရေလ့ရွိၿပီး အဲလို တူးဆြရာမွာလည္း ဆိုင္ရာႏိုင္ငံရဲ႕ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ဥပေဒျပဌာန္းတဲ့ အခ်ိန္ကာလ ေနာက္ပိုင္းကကိစၥေတြကိုပါ တူးဆြရေလ့ရွိတဲ့အတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္စီရင္ ခြင့္တံခါးဟာ ေသာ့ခပ္မထားဘူးလို႔ေျပာႏိုင္တယ္။

( ၃ ) စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ားျဖင့္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ မရွိျခင္း
ဘိုလိုေတာ့ no statue of limitations ။ Genocide ရာဇဝတ္မႈကို စီရင္ခြင့္မရွိဆိုၿပီး ကန္႔သတ္ထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ မရွိပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္ျမင္ေအာင္ေျပာရရင္ေတာ့ ေရာမစာခ်ဳပ္ပါပဲ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္တရား႐ံုးေတာ္=ICC ကို တည္ေထာင္ဖို႔အတြက္ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ ဒီေရာမစာခ်ဳပ္ဟာ စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံေတြအေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈရွိ တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွမျငင္းနိုင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ေရာမစာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံေတြမွာ Genocide ျဖစ္ခဲ့ရင္ ICC က စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒီအခ်က္က အင္မတန္ မွရွင္းပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ “စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မေရးထိုးတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာက်ေတာ့စာခ်ဳပ္က သက္ေရာက္မႈမရွိဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မေရးထိုး တဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ Genocide ျဖစ္ခဲ့ရင္ စီရင္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူး” လို႔ ယူဆခြင့္မရွိပါဘူး။ ေရာမစာခ်ဳပ္ဟာ စီရင္ပိုင္ခြင့္အတြက္လမ္းဖြင့္ေပးထားေၾကာင္းျပဌာန္းတဲ့စာခ်ဳပ္သာျဖစ္ၿပီး စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း ျပဌာန္းထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ မထိုးျခင္း ဆိုတဲ့အခ်က္ တစ္ခုတည္းနဲ႔ Genocide ရာဇဝတ္မႈအားစီရင္ျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္ခြင့္၊ ခ်ဳပျ္ခယ္ခြင့္၊ တားဆီးခြင့္မရွိပါ။
ဒီေနရာမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔က်င့္သံုးတဲ့ principle အရ လက္မွတ္မထိုးရင္ အက်ံဳးမဝင္လို႔ ျပန္ေထာက္ျပ တာရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ principle ဟာ ေရာမစာခ်ဳပ္အေပၚသက္ေရာက္ရာမွာ ၁၀၀ % သက္ေရာက္မႈမရွိဘူးဗ်။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေရာမစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး တည္ေထာင္ထားတဲ့ ICC ႐ံုးေတာ္မွာက်င့္သံုးတဲ့ဥပေဒေတြဟာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတိုင္းက အတည္ ျပဳလက္ခံၿပီးသားဥပေဒေတြျဖစ္ေနလို႔ပဲ။ ICC ရံုးေတာ္က ျပဌာန္းက်င့္သံုးတဲ့ war crimes = စစ္ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးက်င့္သံုးတဲ့ဥပေဒဟာ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗန္းရွင္းမွာ ပါၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတိုင္းနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ဥပေဒျဖစ္သြားၿပီ။
Genocide Convention ဟာလည္း ၁၉၄၈ UN General Assembly မွာ ကန္႔ကြက္သူမရွိအတည္ျပဳခဲၿပီးတာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတိုင္းနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ဥပေဒျဖစ္သြားၿပီ။ ေရာမစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးမထားလို႔ ဒီဥပေဒ ေတြနဲ႔ စီရင္ခြင့္မရွိပါဘူးလို႔ ျငင္းဆန္ခြင့္မရွိေတာ့ဘူး။ စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအေပၚမွာ စာခ်ဳပ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ထပ္မံခ်ည္ေႏွာင္တဲ့သေဘာျဖစ္ၿပီး မူလဥပေဒေၾကာင္းအရခ်ည္ ေႏွာင္ျခင္းကေတာ့ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးတဲ့ႏိုင္ငံအေပၚမွာေရာ မထိုးတဲ့ ႏိုင္ငံအေပၚမွာပါ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္မွတ္မေရးထိုတဲ့ႏိုင္ငံဟာ သူ႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးအရ ကင္းလြတ္ခြင့္ကိုအေၾကာင္းျပၿပီး တရားခံကိုလႊဲေျပာင္းမေပးခ်င္ရေသာ္လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ စီရင္ခြင့္ကိုေတာ့ စီရင္ခြင့္မရွိပါဘူးလို႔ ေျပာခြင့္ေတာ့မရွိဘူးဗ်။
ဒါဟာ Genocide ကိုစီရင္ရာမွာ သာမန္ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တြင္းဥပေဒေတြမွာက်င့္သံုးတဲ့ အကန္႔အသတ္စည္းမ်ဥ္းေတြကို ေက်ာ္လႊားစီရင္ခြင့္ေတြထဲကတခ်ိဳ႕ပါ။ စီရင္ရာမွာ အကန္႔အသတ္ေတြကို ေက်ာ္လႊားခြင့္ရွိသလို ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ တရားခံေတြကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာမွာလည္း သာမန္ရာဇဝတ္သားေတြရရွိတဲ့ ကင္းလြတ္ခြင့္နဲ႔ လြတ္ျငိမ္းခြင့္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ပစ္တာလည္းရွိေသးသဗ်။ ဥပမာ-အထက္အမိန္႔အရ လုပ္ရတာပါဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးနဲ႔ ကင္းလြတ္ခြင့္မေပးတာမ်ိဳးေပါ့။

Genocide ေျမာက္, မေျမာက္ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္

ျပန္ခ်ဳပ္ရရင္ေတာ့ Genocide Convention နဲ႔ကိုက္ညီရင္ Legal Genocide=ဥပေဒေၾကာင္းအရ Genocide ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ပါတယ္။ Genocide Convention ဟာ ေဘာင္က်ဥ္းတဲ့အတြက္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ဖို႔ အားထုတ္ ေနတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ေသးပါဘူး။ Genocide Convention ကို အခ်က္အလက္သစ္ေတြထပ္မံျဖည့္စြက္ ဖို႔မေအာင္ျမင္ေသးေပမယ့္ တိုးခ်ဲ႕သံုးသပ္ၿပီး ေဘာင္က်ယ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာေတာ့ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ စီရင္ထံုးေတြပါပဲ။
Convention မွာပါတဲ့ တရားသူႀကီးေတြရဲ႕ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈဂြင္ထဲက ကိစၥေတြဟာ ဒီလိုဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိေတာ့ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ လံုးဝလြတ္လြတ္လပ္လပ္ႀကီး ခြင့္ျပဳထားတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။
ေနာက္တစ္ခုက မ႑ိဳင္ ၄ သြယ္နဲ႔ အမႈတဲြကို တည္ေဆာက္ပါတယ္။ မ႑ိဳင္ ၄ ခုလံုးနဲ႔ကိုက္ညီမွ Genocide အတြက္ အမႈတြဲလို႔ရပါတယ္။ အဲဒီ မ႑ိဳင္ ၄ သြယ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ရျခင္းဟာ ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ ၾကာတတ္ပါတယ္။ ခိုင္လံုလို႔ အမႈတြဲၿပီးရင္ေတာ့ တရားခံဟာ လြတ္လမ္းမရွိေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးျဖစ္စဥ္ေၾကာင္းအရသံုးသပ္တဲ့ 10 stages of genocide ဟာလည္း အခ်ိန္ယူၿပီး ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးမွ ေကာက္ခ်က္ခ်ရတဲ့ကိစၥပါ။
UN လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္၊ အထူးအစီရင္ခံစာေရးသြင္းသူ၊ HRW, AI စတဲ့အဖြဲ႕ေတြဟာ အခ်ိန္ယူၿပီး အခ်က္အလက္ေတြစုေဆာင္း တယ္ဆိုတာ အားလို႔ယားလို႔ လုပ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ Genocide ဆိုတဲဲ့ term ကို စတင္ေဖာက္ခြဲၿပီး တရားေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚကိုတင္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရတဲ့သေဘာလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ Genocide ကိုတရားေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚကိုတင္ရာမွာ လူသိရွင္ၾကားမဟုတ္ေပမယ့္လည္း အျမဲလိုလို ေနာက္ကြယ္ကေန စီမံခန္႔ခြဲသူကေတာ့ Dr.Gregory Stanton ဦးေဆာင္တဲ့ Genocide Scholar ေတြပါ။ Dr.Gregory ဟာ ကေမ႓ာဒီးယား၊ ရဝမ္ဒါ၊ ေဘာ့စ္နီးယားနဲ႔ ကိုဆိုဗိုက Genocide ေတြကိုအေရးယူရာမွာ ေတာက္ေလ်ွာက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း Genocide Watch ရဲ႕ president ပါ။

—————————

ဒီ sttatus ေတြကိုေရးရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ဟာ ဖိႏွိပ္ခံရရင္ တန္ျပန္ေတာ္လွန္တယ္။ ေတာ္လွန္တယ္လို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပးျမင္တာက ေသနတ္ပဲ။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဖိႏွိပ္ခံအဖြဲ႕အစည္းဟာ Genocide အလုပ္ခံရခ်ိန္မွ လက္နက္ကိုင္ၿပီးျပန္ခ်ရင္ ဖိနွိပ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ဂြင္ေကာင္းဖန္ေပးသလို ျဖစ္တတ္ တယ္။ အၾကမ္းဖက္လို႔ တံဆိပ္ကပ္ခံရၿပီး ပိုႏွိပ္ကြပ္ခံရတတ္တယ္။ ေနာက္ထပ္ေတာ္လွန္နည္းက လမ္းေပၚတက္ဆႏၵျပတဲ့နည္းေပါ့။ အဲဒါက activist ေတြရဲ႕လမ္းေၾကာင္း။ စစ္အစိုးရလက္ထက္တုန္းက လမ္းေပၚ ထြက္ဖို႔လုပ္လိုက္ ေထာင္ထဲဝင္လိုက္နဲ႔ သံသရာလည္ေနၾကတဲ့သူေတြကိုပဲ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တယ္လို႔ ျမင္ေနရမွကိုး။
Genocide ကို အဲလိုလမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပၿပီး ေတာ္လွန္လို႔မရဘူး။ ဒါဆိုဘာနဲ႔ေတာ္လွန္မလဲ။ Genocide ဆိုတဲ့ term ကို စတင္တီထြင္သံုးစြဲၿပီး Genocide Convention ကို ျပဌာန္းရာမွာ အစအဆံုး တစ္ကိုယ္ေတာ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ Dr.Raphael Lemkin ရဲ႕နည္းလမ္းေတြနဲ႕ေတာ္လွန္ရမွာေပါ့။ Dr.Lemkin စၿပီးတိုက္ပြဲဝင္တာက ၁၉၃၃ မက္ဒရစ္မွာက်င္းပတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ဥပေဒမ်ားကြန္ဖရင့္မွာ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းတာ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူဟာ ေရွ႕ေနေပါက္စ။ ဒါဟာ သူ႔ရဲ႕ ပညာတတ္မႈအင္အားနဲ႔ စၿပီးတိုက္ပြဲဝင္တာ။ Dr.Lemkin ရဲ႕ဥပေဒ ပယ္ခ်ခံရတယ္။
ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းက်င္းပတဲ့ ကြန္ဖရင့္တိုင္းမွာလည္း တင္လို႔ရသမ်ွတင္တယ္။ ေရွးေခတ္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈေတြကို ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္တယ္။ အိမ္နီးခ်င္း ဆိုဗီယက္အစိုးရရဲ႕ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈေတြ ကိုလည္း အဆက္မျပတ္ေလ့လာတယ္။ နာဇီေတြ ဘာလုပ္လာမလဲ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းစာေရးတယ္။ ဒါက campaign လုပ္တာ။ နာဇီေတြ ပိုလန္ကို က်ဴးေက်ာ္ေတာ့ ဆြီဒင္ကတဆင့္ အေမရိကန္ ကိုေရာက္တယ္။ ပညာေတာ္ေတာ့ အေမရိကန္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အႀကံေပးရာထူး ကိုရတယ္။ အေမရိကန္ေတြကိုလည္း နာဇီေတြလုပ္လာမဲယ့္ အေနအထားေတြကို သတိေပးတယ္။ အေမရိကန္သမၼတဆီ တိုက္႐ိုက္စာေရးခြင့္ရၿပီး ဒုတိယသမၼတနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ရတယ္။ ဒါက lobby လုပ္တဲ့အဆင့္။
ဒါေပမဲ့ Dr.Lemkin ဟာ ဘယ္သူကဖိတ္ၾကားဖိတ္ၾကား Genocide နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ေဟာေျပာပြဲေတြကိုဆိုရင္ သြားတယ္။ ရပ္ကြက္ေက်ာင္းအဆင့္ ကေလးဘက္စ္ကတ္ေဘာအသင္းကဖိတ္လည္းသြားတယ္။ ရွင္းျပတယ္။ လူထုၾကားျပန္ဆင္းတယ္။ ငါအေမရိကန္အစိုးရထိပ္တန္းအႀကံေပး၊ ဒုသမၼတနဲ႔ေတာင္ ေတြ႕ခြင့္ရသူလို႔ မာနမထားဘူး။ ေနာက္ဆံုး UN General Assembly မွာ ငတ္တလွည့္ျပတ္တလွည့္ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း ေအာင္ပြဲရတယ္။ Genocide Convention ေရးဆြဲခြင့္ကို ကုလ သမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က Dr.Lemkin ကိုေပးအပ္တာ။ ေပၚလစီဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အဆင့္ Dr.Lemkin ရတာ။ ဒီေနာက္ပိုင္းလည္း ကမ႓ာအရပ္ရပ္ကို စာေရးသားဆက္သြယ္တာ၊ လူထုေဟာေျပာပြဲလုပ္တာ၊ စာအုပ္ေတြေရးတာ၊ US လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို ဆက္သြယ္တိုက္တြန္းတာ ေတာက္ေလ်ွာက္လုပ္ တယ္။ ဘယ္သူမွ မေထာက္ခံလဲလုပ္တယ္။
၁၉၅၉ မွာ သူကြယ္လြန္ေတာ့ စ်ာပနမွာ လိုက္ပို႔တဲ့သူေတာင္ ၇ ေယာက္ပဲရွိတဲ့အထိ လူမႈေရးေတြ၊ စီးပြားေရးေတြ ခ်ိဳ႕တဲ့ခဲ့ရွာတယ္။ ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ သူဟာ
– ပညာတတ္တေယာက္အျဖစ္ စတင္တိုက္ပြဲဝင္ၿပီး
– လူထုကိုစည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္သူအျဖစ္ ဆက္လက္အသံုးေတာ္ခံကာ US အစိုးရအဖြဲ႕ကို ထိုးေဖာက္တိုက္တြန္းသူလည္း လုပ္ေဆာင္ရင္း
– ေပၚလစီဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အဆင့္ကို ေရာက္သြားတဲ့သူ ပညာတတ္မႈကို အေျခခံၿပီး အဆင့္ဆင့္တိုက္ပြဲဝင္သြားတာပါ။

Genocide ေျမာက္, မေျမာက္ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္

Dr.Lemkin သံုးခဲ့တာက intellectual power ပဲ။ တတ္ထားတဲ့ပညာနဲ႔ ထိုးေဖာက္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ကို အေရာက္သြားတဲ့နည္း။ စစ္တပ္ကိုအမိန္႔ေပးတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ အဲဒီဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို အမိန္႔ေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ပညာ ဆိုတဲ့ခၽြန္းနဲ႔ထိန္းၿပီး လိုရာကိုခိုင္းတဲ့နည္းပဲ။
ပညာတတ္လူတန္းစားဟာ အျမင့္ဆံုးအေနနဲ႔ ဟန္မပ်က္ထမင္းရွာစားႏိုင္တာကလြဲလို႔ ဘာၾသဇာအာဏာမွမရွိတဲ့ ဒီတိုင္းျပည္မွာေတာ့ ဒီလိုနည္းနဲ႔ ထိုးေဖာက္လို႔ဘယ္ရမလဲ။ ဒါေပမဲ့ globalization ကိုပဲ ေက်းဇူးတင္ရမယ္။ သတင္းအခ်က္ အလက္စီးဆင္းမႈျမန္လာတာေတြကိုပဲ ေက်းဇူးတင္ရမယ္။ အေရွ႕ဖ်ားတိုင္းျပည္ မွာေနထိုင္တဲ့သူေတြဟာလည္း ဝါရွင္တန္မွာဘာေတြလုပ္ေနလဲ သိလာႏိုင္တဲ့ ေခတ္ကိုေရာက္ေနၿပီ။
ဝါရွင္တန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု=ကမ႓ာေပၚမွာ genocide ရာဇဝတ္မႈကို တားဆီးႏိုင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာစူပါပါဝါႏိုင္ငံ။ အဲဒီေနရာကို လက္လွမ္းမွီလာတယ္။ ဒီမွာတင္ ဝါရွင္တန္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေရာ Genocide ကိုတားဆီးဖို႔ ထိုးေဖာက္ေဆာက္ရြက္ေနတဲ့သူေတြရွိသလားလို႔ ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ…။ ျမန္မာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနသူထဲမွာ Genocide လို႔စတင္ ေျပာဆိုတဲ့သူ ႏွစ္ေယာက္ရွိေနတယ္။ တစ္ေယာက္က ဥေရာပက scholar ။ ေနာက္တစ္ေယာက္က US က။ သိပ္မၾကာခင္ US က ပုဂၢိဳလ္က ICC ကို အာမခံတယ္။ ၂၀၁၈ ဟာ ICC Year လို႔ mandate နဲ႔ေျပာလာတဲ့သူ။ သူေျပာသလို ၂၀၁၈ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာပဲ ICC ႐ံုးေတာ္ရဲ႕ စြဲခ်က္တင္ဥပေဒအရာရွိ႐ံုးက စတင္အလုပ္လုပ္လာတယ္။ အဲဒီ မတိုင္ခင္ေလးတင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးနဲ႔ Dr.ယန္းတို႔က Genocide လို႔နာမည္တပ္ေနၿပီ။ ေသခ်ာတယ္။ ဒါဟာ စနစ္တက် အကြက္ခ်ၿပီး mechanism နဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနတာ။
၂၀၁၈ ကို ICC Year လို႔ အာမခံတဲ့ပုဂၢိဳလ္သည္ ဝါရွင္တန္ကဆရာႀကီးမ်ားနဲ႔ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ေနတဲ့အဆင့္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္လိုက္ၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလူကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ အေမရိကန္ယူတီကာက ကုန္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ဆိုတဲ့ ပံုစံထက္မပိုဘူး။ ဝါရွင္တန္က ဆရာႀကီးမ်ားနဲ႔ အလုပ္တြဲလုပ္တဲ့သူကလည္း သူလိုကိုယ္လို ပံုစံပါလား။
ခ်မ္းသာတာလည္းမရွိ၊ ႐ံုးခန္းလည္းမရွိ၊ ႐ံုးအဖြဲ႕ဘာညာလည္းမရွိ။ ဒါေပမဲ့ Dr.Lemkin အေၾကာင္းကိုျပန္စဥ္းစားၾကည့္။ ကုတ္အကၤ်ီ ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းဝတ္ထားတဲ့ ဘိုးေတာ္တစ္ေယာက္။ အခ်ိန္ တိုင္း Genocide အေၾကာင္းေျပာေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္။ အဲဒီထက္ဘာမွ ပိုမွာ မဟုတ္ဘူး။ မပိုလို႔လည္း သူဆံုးေတာ့ စ်ာပနမွာေတာင္ လူ ၇ ေယာက္ပဲရွိတာ။
Genocid ရာဇဝတ္မႈကိုျဖိဳခ်ဖို႔ လုပ္တဲ့ fighter ေတြဟာ ေငြေၾကး တအားခ်မ္းသာေနစရာမလိုဘူး။ ေနာက္ခံအသိုင္းအဝိုင္းေတြ တအားေတာင့္တင္းေနဖို႔မလိုဘူး။ အဲ… ပညာတတ္ဖို႔လိုတယ္။ အသိဥာဏ္နဲ႔ယွဥ္တဲ့ သတၱိရွိဖို႔လိုမယ္။ အဝတ္အစားႏြမ္းရင္ႏြမ္းမယ္။ စိတ္ဓါတ္ကထက္သန္မယ္။ အေပါင္းအသင္း တအားမ်ားခ်င္မွမ်ားမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တစိုက္မတ္မတ္ အလုပ္ထဲႏွစ္ရမွာကိုး။
ဒါဆို ယူတီကာက ကြမ္းမာမူရဲ႕ပံုသ႑ာန္က… ဒါ fighter ေတြရဲ႕ ပံုစံပဲ။ အဲဒီမာမူနဲ႔ Dr.Gregory ၾကားက E.mail တစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕မိေတာ့သူ႔ကိုျပၿပီး Dr.Gregory နဲ႔ ဘယ္လိုပတ္သတ္လဲေမးတယ္။ သူက သူ႔ဆရာ အရင္းပါလို႔ေျပာတယ္။ “Dr.Gregory ဆိုတာ Genocide ကိုင္တြယ္မႈနဲ႔ပတ္သတ္ရင္ Dr.Lemkin ေနာက္ပိုင္း အမ်ားဆံုးအလုပ္အေကၽြးျပဳခဲ့သူလို႔ ေျပာလို႔ရသူ။ အဲဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားဆရာအရင္းဆိုတာ ဘယ္လိုယံုရမလဲ” ဒါကကၽြန္ေတာ့္ေမးခြန္း…။ သူက အေထာက္အထားတခ်ိဳ႕ျပတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဆက္တိုက္ဆက္ေမးတယ္။ သာမန္လူဆို တအားႀကီးလည္းမခင္ဘဲ ဒီေလာက္ေမးခြန္းေတြ ေမးတာ ျဂိဳဟ္ၾကြသြားႏိုင္တယ္။ သူကေတာ့ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ေျဖတယ္။
သူ႔အေျဖေတြကို ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ပီတိတစ္ခုရတယ္။ ျမန္မာျပည္ အတြက္ Dr.Lemkin ခင္းေပးတဲ့ ပညာတတ္မႈအင္အားနဲ႔ တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့လမ္း ေၾကာင္းပြင့္ေနၿပီဆိုတဲ့အသိနဲ႔ ပီတိ။ အဲဒီအသိနဲ႔ ပီတိကို ကၽြန္ေတာ္မ်ွေဝခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ေပးႏိုင္တဲ့အသိက နည္းနည္းေလးပဲ။ ပညာဆိုတဲ့အိမ္ထဲကိုဝင္တဲ့ တံခါးေပါက္ဝကိုေတာင္မေရာက္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ တံခါးဝကို ခပ္ေရးေရးေလးလွမ္းျမင္ႏိုင္ေအာင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္စာေလး ေတြက မ်က္စိဖြင့္ေပးလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ေလ့လာရင္း အသိကိုျဖည့္ဖို႔ ခိုင္ေအာင္လုပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။ အဲဒီအသိေတြ ကိုရရင္ ပီတိကို ဆက္လက္ခံစားရမယ္။ ခံစားမိေစခ်င္တယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ဒီစာေတြကိုေရးတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ၿပီးပါၿပီ

ေက်ာ္လွဦး

ေဘာ႔စ္နီယားဂ်င္နိုဆိုဒ္(၃)

မသူေတာ္အတြက္ သတင္းေကာင္း

ဆာဘ္ေတြဟာ ဂြင္ရွာေနတာ ၾကာပါၿပီ။ မထင္မွတ္ဘဲ ဆာဘ္ေတြ အတြက္ ဂြင္ေတြ႕သြားေစတာကေတာ့ ၁၉၉၄ နွစ္လယ္ေလာက္မွာ ထျဖစ္တဲ့ ရဝမ္ဒါဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ပါ။ ၃ လ ေလာက္အတြင္း လူသိန္းခ်ီ ျဖဳတ္ခနဲသတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ ရဝမ္ဒါဂ်င္ႏိုဆိုဒ္မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြဟာ ရွက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ကို တာဝန္မဲ့ခဲ့ပါတယ္။ ဘလ္ဂ်ီယန္ကဆိုရင္ UN တပ္အျဖစ္ေစလႊတ္ထားတဲ့ သူ႔စစ္သားေတြကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈႀကီးကို မ်က္ႏွာလႊဲ ခဲပစ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအျဖစ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္အားတက္ၾကြေနသူေတြကေတာ့ ဆာဘ္ေခါင္းေဆာင္ေတြပါ။ ေဘာ့စ္နီးယားနဲ႔ ပတ္သတ္ရင္လည္း US အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြဟာ အျပတ္အသတ္စစ္တိုက္ဖို႔စိတ္မဝင္စားဘဲ ဟိုနားနည္းနည္း ဒီနားနည္းနည္းေလာက္ပဲ အကန္႕အသတ္နဲ႔ ကိုင္တြယ္ေနတာမို႔ ဆာဘ္ေတြဘက္က တစ္ခုခုကို ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ပစ္ခ်င္ရင္ လုပ္ပစ္လို႔ရတယ္လို႔ ဆာဘ္ေတြ ဘက္က တြက္ဆမိလိုက္ပါတယ္။
ဆာဘ္ေတြရဲ႕ တြက္ဆမႈဟာ ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္ပါတယ္။ ဟာ…ေသြးထြက္ရံုေလာက္ဘယ္ကမလဲ ေသြးပင္လယ္ေဝသည္အထိကို မွန္ပါေတာ့ တယ္။ ဆာဘ္ေတြလက္ခ်က္နဲ႔ ေသြးပင္လယ္ေဝသြားတဲ့ ေနရာကေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယားအေရွ႕ပိုင္း ဆရက္ဘရက္နီဆာဆိုတဲ့ ျမိဳ႕ေလးပါပဲ။

ဆရက္ဘရက္နီဆာ
စစ္မျဖစ္ခင္တုန္းက ဆရက္ဘရက္နီဆာဆိုတဲ့ျမိဳ႕ေလးဟာ ေတာင္ၾကားခ်ိဳင့္ဝွမ္းထဲမွာရွိတဲ့ အပန္းေျဖစခန္းျမိဳ႕ေလးပါ။ ျမိဳ႕ေလးဟာ စိမ္းအုပ္ေနတဲ့ သစ္ပင္ေတြ အံု႔အံု႔ဆိုင္းဆိုင္း ေတာင္ေပၚေလ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ တျဖဴးျဖဴးနဲ႔ အင္မတန္သာယာပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာဆိုရင္ေတာ့ ကေလာလိုျမိဳ႕ေလးမ်ားျဖစ္ေနမလား။ ၁၉၉၂ စစ္ပြဲစစခ်င္း ဒီျမိဳ႕ေလးဟာ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ သိမ္းပိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ သိပ္မႀကာခင္ လပိုင္းအတြင္း ေဘာ့စ္နီးယားတပ္မေတာ္က တန္ျပန္ထိုးစစ္ဆင္ႏႊဲၿပီး ျပန္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီမွာတင္ ေဘာ့စ္နီးယားအေရွ႕ျခမ္းက မြစ္ဆလင္မ္ဒုကၡသည္ေတြဟာ ဆရက္ဘရက္နီဆာမွာ လာေရာက္ခိုလႈံေနခဲ့ၾက တာပါ။ (ဒီအေႀကာင္းေတြ အပိုင္း ၁၀ မွာ ပါပါတယ္။)
၁၉၉၃ ခုနွစ္ မွာ ဆာဘ္ေတြက ျမိဳ႕ကိုျပန္သိမ္းခါနီးဆဲဆဲမွာ UN က safe zone ေႀကျငာလိုက္လို႔ ဆာဘ္ေခါင္းေဆာင္ေတြေဒါကန္ၿပီး ျမိဳ႕ကို ပိတ္ဆို႔ထားတာပါ။ ဝင္ေတာ့ မတိုက္ရဲပါဘူး။ (ဒီအေၾကာင္း အပိုင္း ၁၉ မွာ ျပန္ၾကည့္ပါ။)
ဆရက္ဘရက္နီဆာဟာ ၁၉၉၃ ကေန ၁၉၉၅ အထိ ေတာက္ေလ်ွာက္ပိတ္ဆို႔ခံရၿပီး ျမိဳ႕မွာခိုလႈံေနသူ မြစ္ဆလင္မ္ ၄ ေသာင္းေက်ာ္ဟာ ငတ္တလွည့္ျပတ္တလွည့္ ေရမရွိမီးမရွိ ေနေနရတာပါ။ သူတို႕အတြက္ အသတ္မခံရတာကိုပဲ ကံေကာင္းလွၿပီမဟုတ္လား။
UN ကားတန္းနဲ႔ေရာက္လာတဲ့ ရိကၡာေတြကိုသာ မဝေရစာစားေနရတဲ့့ ဆရက္ဘရက္နီဆာခိုလႈံသူေတြကို ငတ္ေသေအာင္ ဆာဘ္ေတြက ျမိဳ႕အဝင္ကားလမ္းေတြမွာ မိုင္းေထာင္ၿပီး ရိကၡာပို႔မရေအာင္ လုပ္ထားပါသတဲ့။ ဆရက္ ဘရက္နီဆာက ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြကလည္း မေခပါဘူး။ အေပါ့စား လက္နက္ေတြကို ပဲ ကိုင္ေဆာင္ထားေပမယ့္ ျမိဳ႕ကိုဝိုင္းထားတဲ့ ဆာဘ္တပ္ေတြကို လ်ွိဳ႕ဝွက္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ျမိဳ႕အနီးအပါးက ဆာဘ္ေတြေနထိုင္ရာရြာေတြကို ဝင္တိုက္ေလ့ရွိပါတယ္။ တခ်ိန္တုန္းက ဒီရြာေတြဟာ မြစ္ဆလင္မ္ေတြရဲ႕ ရြာေတြျဖစ္ၿပီး အခုေတာ့ဆာဘ္အလံတလူလူလႊင့္လ်က္ ေမာင္ပိုင္စီးခံထားရတာကိုျမင္တဲ့အခါ မြစ္ဆလင္မ္တပ္ေတြဟာ နာက်ည္္းစိတ္ကိုမထိန္းႏိုင္ဘဲ ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္ခဲ့တာေတြလည္းရွိပါတယ္။
ဥပမာ –
– ၁၉၉၂ ဇြန္လမွာ Ratkovic ရြာမွာ ဆာဘ္အရပ္သား ၂၀ ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ့။
– ၁၉၉၃ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ ေအာ္သိုေဒါက္စ္ ခရစ္စမတ္ေန႔ႀကီးမွာ Kravica ဆိုတဲ့ ဆာဘ္ရြာကိုဝင္တိုက္ၿပီး ဆာဘ္စစ္သား၊ အရပ္သား ၄၀၀ ေလာက္
ကို သတ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ တိုက္ပြဲၿပီးေတာ့ ရြာကိုလည္းမီး႐ိႈ႕ပါတယ္။ မြစ္ဆလင္မ္ ေတြဘက္က လုပ္ပစ္တာပါ။ ပြဲၿပီးေတာ့ အဲဒီ မြစ္ဆလင္မ္တပ္မွဴးလည္း ခံု႐ံုးတင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အယူခံ႐ံုးမွာ ျပန္လြတ္ပါတယ္။
ဆာဘ္ေတြက အဲလိုလာတိုက္တဲ့ မြစ္ဆလင္မ္ေတြကို ျပန္လိုက္တိုက္ ေတာ့ မြစ္ဆလင္မ္ေတြက ဆရက္ဘရက္နီဆာထဲကို ျပန္ေျပးဝင္ပါတယ္။ UN safe zone ထဲျဖစ္ေနေတာ့ ဆာဘ္ေတြဘက္က ဆက္မလိုက္ရဲေတာ့ပါဘူး။ ၿမိဳ႕ထဲမွာရွိတဲ့ UN တပ္ေတြအေနနဲ႔ကလည္း ရိကၡာရခ်င္လို႔ ထြက္တိုက္ေနရတဲ့ မြစ္ဆလင္မ္ေတြရဲ႕ အျဖစ္ကိုစာနာေတာ့ မတားရက္ပါဘူး။ UN တပ္ေတြကိုယ္တိုင္ ငတ္ေတာ့မတတ္ျဖစ္ေနတာေလ။

ေဆြးေႏြးပြဲေတြ အတြင္းက
ဆရက္ဘရက္နီဆာ

စစ္ရပ္ဆဲေရးအတြက္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြဘက္က ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ၿပီးဆာဘ္နဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြအႀကား ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို မၾကာခဏ လုပ္ေပး ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ဆရက္ဘရက္နီဆာဟာ မပါမျဖစ္ကိစၥပါ။
အထူးသျဖင့္ ျမိဳ႕ကို လံုးဝပတ္ခ်ာလည္ဝိုင္းထားတဲ့ ဆာဘ္ေတြဟာ ဆရက္ဘရက္နီဆာအတြက္ ရိကၡာေထာက္ပံ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို အပိတ္အဖြင့္ ကစားၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အသာစီးယူေလ့ရွိပါတယ္။
ဥပမာ-ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းက ေနရာတခ်ိဳ႕မွာ ဆာဘ္တပ္ေတြပိတ္မိ ေနလို႔ အပစ္အခတ္ရပ္ခ်င္ရင္ မဆီမဆိုင္ ဆရက္ဘရက္နီဆာရဲ႕ ရိကၡာပို႔လမ္း ေႀကာင္းကိုပိတ္ဆို႔ၿပီး အပစ္ရပ္ဖို႔ေတာင္းဆိုတာမ်ိဳးအထိ ဆာဘ္ေတြက လုပ္တတ္
ပါတယ္။ အပိတ္ဆို႔ခံလူထုကို ဓါးဆာခံလုပ္တဲ့သေဘာပါ။ ေဘာ့စ္နီးယန္းတပ္မွဴးေတြဟာ မႀကာခဏ ဒီလို လုပ္ခံရတာမ်ားေတာ့ ဆရက္ဘရက္နီဆာကို ထိန္းထားရတာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတခုလို ျဖစ္လာပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေပးတဲ့ နိုင္ငံေရးသမားတခ်ိဳ႕ကလည္း ဆာဘ္ေတြပတ္ခ်ာလည္ ဝိုင္းထားတဲ့ ဆရက္ဘရက္နီဆာဟာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေရွ႕ဆက္တိုးမရေအာင္ဟန္႕တားထားတယ္လို႔ျမင္ေနၾကတာပါ။
နယ္ေျမပိုင္နက္အေၾကာင္းေျပာတာနဲ႔ ဆရက္ဘရက္နီဆာဟာ ဖယ္ရွားမရတဲ့ ဆူးတေခ်ာင္းသဖြယ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲစားႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥကို ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈ အျဖစ္မျမင္ဘဲ ျပည္တြင္း စစ္အျဖစ္ျမင္တာေၾကာင့္ ဆရက္ဘရက္နီဆာ က်ဆံုးသြားရင္လည္း ေကာင္းသား ဆိုၿပီး ႀကိတ္ဆုေတာင္းေနၾကပါသတဲ့။ ေဘာ့စ္နီးယားတပ္မေတာ္ရဲ႕ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲက ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ အျမင္ေမွာက္မွားမႈေတြဟာ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ဂြင္ရွာမႈနဲ႔ ေပါင္းလိုက္ တဲ့အခါ ဆရက္ဘရက္နီဆာဟာ ဒုတိယကမ႓ာစစ္ေနာက္ပိုင္း ဥေရာပေျမမွာ အႀကီးမားဆံုး အရပ္သားေတြ အသတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ ေနရာျဖစ္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ေသြးတိုးစမ္းမႈမွသည္ ေသြးပင္လယ္သို႔
ဆာဘ္ေတြအေနနဲ႔ ၁၉၉၄ ကေန ၁၉၉၅ အထိ ေတာက္ေလ်ွာက္ ေသြးတိုးစမ္းမႈေတြ လုပ္ေနခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၅ ေမလမွာ ဆာဘ္ေတြဟာ safe zone ေတြကို အေျမာက္နဲ႔ပစ္လို႔ NATO က ဆာဘ္ေတြရဲ႕ အေျခစိုက္ Pale ျမိဳ႕က စစ္စခန္းေတြနဲ႔ ခဲယမ္းသိုေလွာင္႐ံုေတြကို ဗံုးႀကဲပါတယ္။
ဆာဘ္ေတြက UN တပ္သား ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးၿပီး စစ္စခန္းေတြနဲ႔ ခဲယမ္းဂိုေထာင္ေတြမွာ ႀကိဳးနဲ႔ခ်ည္ခ်ဳပ္ထားၿပီး ဗံုးႀကဲတာကို ရပ္ဖို႔ အားထုတ္ ပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြအေနနဲ႔ ဒီလို မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ လုပ္ေနေပမယ့္ NATO ဘက္က full-scale မတံု႔ျပန္တဲ့အေပၚ ဆာဘ္ေတြဟာ အတင့္ရဲလာပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြဟာ သူတို႔လုပ္ခ်င္တဲ့အလုပ္ကိုလုပ္ဖို႔ အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္ အခါ အားလံုးသင့္ေလ်ာ္တိုက္ဆိုင္ေနၿပီလို႔ တြက္ဆလိုက္ပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၉၅ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္မွာ…

ငရဲခန္း၏ ေအာက္ဆံုးထပ္တံခါးဆြဲဖြင့္ျခင္း
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၁ မွာ ဆရက္ဘရက္နီဆာကို ဝိုင္းရံပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ ဆာဘ္တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ UN ရဲ႕ ခံစစ္လိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ျမိဳ႕ ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ လိုက္ပါတယ္။ ေဆးအျဖဴသုတ္ထားတဲ့ ခံကတုတ္ထဲက UN တပ္သားေတြဟာ အေျမာက္ေတြ တဒိန္းဒိိ္န္းပစ္ၿပီးခ်ီတက္လာတဲ့ ဆာဘ္တင့္ကားေတြကို မတားဆီးႏိုင္ပါဘူး။ UN တပ္ေတြဟာ ဆာဘ္ေတြဆီမွာ လက္နက္ခ်လိုက္ရၿပီး ေသနတ္ခဲယမ္းလို စစ္သံုးပစၥည္းသာမက UN တပ္ရဲ႕အမွတ္အသား ခေမာက္ျပာေတြကိုပါ အပ္ႏွံလိုက္ရပါတယ္။
ဆရက္ဘရက္နီဆာမွာရွိတဲ့ မြစ္ဆလင္မ္တပ္ေတြဟာလည္း safe zone သေဘာတူညီခ်က္အရ လက္နက္ေတြကို UN တပ္ဆီ အပ္ႏွံထားတဲ့အတြက္ ဆရက္ဘရက္နီဆာဟာ အလြယ္တကူပဲ ဆာဘ္ေတြလက္ထဲကို ေရာက္သြား ပါေတာ့တယ္။ ျမိဳ႕ကို သိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဆာဘ္ေတြဟာ လွည့္စားမႈတခ်ိဳ႕ကို လုပ္ျပပါတယ္။ ဆာဘ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရတ္ခိုမလာဒစ္ဟာ ျမိဳ႕သိမ္းတိုက္ပြဲအၿပီးမွာ UN တပ္ေခါင္းေဆာင္ကို ဟိုတယ္တစ္ခုမွာ ဖိတ္ေခၚၿပီး အေဖ်ာ္ယမကာအတူတူ ေသာက္သံုးလ်က္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသမားအသြင္ကို ယူျပပါတယ္။
မလာဒစ္နဲ႔ UN တပ္မွဴးတို႔ ယမကာခြက္ကိုယ္စီကိုင္ၿပီး အ႐ိုက္ခံလိုက္ တဲ့ဓါတ္ပံုဟာ ကမ႓ာအနွံ႔ပ်ံ႕သြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆာဘ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မလာဒစ္ဟာစိုးရိမ္ပူပန္ေနတဲ့ ေဘာ့စ္နီးယားအရပ္သားလူအုပ္ထဲကို ဆင္းခ်သြားၿပီး “ေအးေအးေဆးေဆးေနခ်င္တဲ့သူေတြေနလို႔ရတယ္။ ထြက္ခြာခ်င္သူေတြလည္း လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ထြက္ခြာလို႔ရတယ္လို႔” သေဘာထားႀကီးျပလိုက္ပါေသးတယ္။ လူအုပ္ထဲက ခေလးေတြကို ေခ်ာကလက္ေတြ ကစားစရာေတြေပးရင္း ႐ုပ္သံအ႐ိုက္ခံလို႔ ကမ႓ာတစ္ခုလံုးကို လွည့္ဖ်ားလိုက္ပါေသးတယ္။ ဆာဘ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ ၾကာၾကာေတာ့ဟန္မေဆာင္ႏိုင္ပါဘူး။ ျမိဳ႕ကိုသိမ္းၿပီးၿပီးခ်င္း ဆာဘ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မလာဒစ္နဲ႔ သူ႔လက္ေထာက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခရစ္တစ္တို႔ဟာ “ပုန္ကန္ထၾကြေနတဲ့ မြစ္ဆလင္မ္ေတြကို လက္စားေခ်ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီလို႔” ဆာဘ္႐ုပ္သံကေန ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါေသးတယ္။
ဒါေပမဲ့ ကမ႓ာတစ္ခုလံုးမွာေတာ့ ယမကာခြက္ခ်င္းေတ့ေနပံု ေခ်ာကလက္ေဝေနပံု စတဲ့ ဆာဘ္ဝါဒျဖန္႔႐ုပ္သံကပဲ ပိုတိုးေပါက္ေနပါတယ္။ လက္စား ေခ်မယ္ဆိုတဲ့႐ုပ္သံက လူသိပ္မသိလိုက္ပါဘူး။ မ်က္ႏွာဖံုးကြာက်တဲ့ အျဖစ္ကေတာ့ ဒုကၡသည္အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ခေလးေတြကို ဘက္စ္ကားထဲ ငပိသိပ္ ငခ်ဥ္သိပ္ ဇြတ္ထိုးထည့္ေနလို႔ UN တပ္ဖြဲ႕တစ္ဦးက မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာမိ ေတာ့ မလာဒစ္က “ဒီမွာ ငါအႀကီးဆံုး။ မင္းတို႔ေခါင္းနဲ႔ကိုယ္ အိုးစားမကြဲခ်င္ရင္ ငါ့စကားကိုနားေထာင္” လို႔ အံႀကိတ္ၿပီးေျပာလိုက္ပါတယ္။
UN တပ္ေတြဟာ အက်ဥ္းသားလံုးလံုးျဖစ္သြားပါၿပီ။ ယမကာခြက္ခ်င္းေတ့ျပတာက လူအျမင္ေကာင္း႐ံုပါ။ ဆာဘ္ေတြဟာ ငရဲခန္းေနာက္ဆံုး ထပ္ရဲ႕တံခါးကို ဆြဲဖြင့္လိုက္ပါၿပီ။ ဆာဘ္ငရဲခန္းေတြကို ေၾကာက္ရြံလို႔ထြက္ေျပး
ခဲ့ရၿပီး ဆရက္ဘရက္နီဆာမွာ ခိုလႈံခဲ့ၾကသူေတြဟာ ဆာဘ္ငရဲသားေတြနဲ႔ ထပ္ရင္ဆိုင္ရျပန္ပါၿပီ။ သူတို႔လြတ္ပါ့မလား ?

ငရဲခန္း၏ ေအာက္ဆံုးထပ္

ဆရက္ဘရက္နီဆာမွာ ခိုလႈံေနသူ ၄ ေသာင္းေက်ာ္ဟာ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ငရဲခန္းေတြကေန မေသလို႔ထြက္ေျပးလာၾကသူေတြပါ။ ျမိဳ႕ကို သိမ္းၿပီးတဲ့ မလာဒစ္ဟာဘယ္လိုပဲ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနပါေစ။ သူ႔ရဲ႕ သ႐ုပ္သကန္အမွန္ကိုသိတဲ့ မြစ္ဆလင္မ္ေတြကေတာ့ ထြက္ေျပးပါတယ္။ ခိုလႈံသူ ၄ ေသာင္းေက်ာ္အနက္ တစ္ေသာင္းခြဲဟာ ျမိဳ႕ပတ္ခ်ာလည္မွာရွိတဲ့ သစ္ေတာေတြဘက္ကို ထြက္ေျပးပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြဘက္ကလည္းဒီလိုထြက္ေျပးမယ္ဆိုတာကိုသိၿပီးသားပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ သစ္ေတာထဲမွာမိုင္းေတြႀကိဳေထာင္ထားပါတယ္။ တိုက္ကင္းလွည့္ကင္းေတြနဲ႔ အဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။
ဆရက္ဘရက္နီဆာက ထြက္ေျပးလာသူ တစ္ေသာင္းခြဲဟာ ဆာဘ္ေတြရဲ႕မိုင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေရွ႕ေနာက္တန္းစီၿပီး ျဖည္း ျဖည္းခ်င္းသြားရပါတယ္။ လူတစ္ေသာင္းေက်ာ္တဲ့ လူတန္းႀကီးဟာ သစ္ေတာကိုျဖတ္ၿပီးတေရြ႕ေရြ႕နဲ႔ ခရီးႏွင္ၾကရွာတာပါ။ လူတန္းရဲ႕ေရွ႕ဆံုးကပုဂၢိဳလ္ဟာ မိုင္း ရွာကိရိယာအျဖစ္ ကိုယ့္ေျခေထာက္ကိုယ္သံုးရတဲ့အျဖစ္ပါ။ အဲဒီလူေသရင္လဲ ေနာက္ထပ္လူတစ္ေယာက္က ေရွ႕တက္ၿပီးအေသခံတိုးေပါ့။
ဒီလူတန္းႀကီးဟာ ဆာဘ္ေတြရဲ႕တိုက္ကင္းလွည့္ကင္းေတြကိုေရွာင္ရွားရင္း မိုင္းမမိပါေစေၾကာင္းဆုေတာင္းရင္း ခ်ီတက္ရပါတယ္။ ဆာဘ္အေျမာက္ေတြကလည္း သစ္ေတာထဲက ထြက္ေျပးတဲ့လူေတြရွိရာကို မွန္းဆၿပီး အေျမာက္ဆန္ေတြ ပစ္သြင္းပါေသးတယ္။ ထြက္ေျပးတဲ့သူေတြထဲက တခ်ိဳ႕ေကာင္မေလးေတြဟာ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ဖမ္းဆီးျခင္းကိုေရွာင္ရွားဖို႔ ကိုယ့္ဖာသာသတ္ေသသြားၾကပါတယ္။ ဒီမိန္းခေလးေတြေၾကာက္တာက ဖမ္းပီးသတ္ပစ္မွာထက္ မသတ္ခင္မုဒိန္းက်င့္မွာကိုပါ။
မိုင္ ၄၀ ေက်ာ္တဲ့သစ္ေတာကိုျဖတ္ေျပးၾကသူေတြဟာ ရင္တထိတ္ ထိတ္နဲ႔ စိုးရိမ္ေနရသေလာက္ ဆရက္ဘရက္နီဆာျမိဳ႕ထဲမွာက်န္ရစ္ေနသူ ၃ ေသာင္းနီးပါးဟာေတာ့ ေသရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့စိတ္ကို ဒုန္းဒုန္းခ်လို႔ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။

———————

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ဆာဘ္ေတြဟာ ဆရက္ဘရက္နီဆာ ျမိဳ႕ထဲမွာ က်န္ရစ္သူေတြထဲက အရြယ္ေရာက္ေယာက်္ားေတြကို ခြဲထုတ္လိုက္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားတေယာက္ဟာ သူ႔သားေလးကို အနီးအနားမွာရွိတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္လက္ထဲကို ထိုးထည့္လိုက္ၿပီး “သားေလးကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဆာဘ္ေတြက ဟိုဟာလုပ္ေတာ့မွာဗ်” လည္ပင္းကို လက္နဲ႔လွီးဟန္လုပ္ျပၿပီး ဆာဘ္ေတြေခၚရာ လိုက္သြားရပါတယ္။ ဒီသားအဖဟာ တသက္တာ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုဖို႔မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ဆာဘ္ေတြဟာ ေယာက်္ားေလးအက်ဥ္းသားေတြကို လူမေနတဲ့ကြင္းျပင္ေတြဘက္ကို ခ်ီတက္ခိုင္းပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ လူသတ္ပြဲက်င္းပရာကြင္းျပင္ေတြေပါ့။ ကြင္းျပင္ေတြထဲမွာ အသင့္ေစာင့္ ေနတာကေတာ့ ေျမက်င္းေတြပါ။
အဲဒီကြင္းျပင္ေတြမွာ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေယာက်္ား အနည္းဆံုး ၈ ေထာင္ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရပါတယ္။ တစ္ပတ္အတြင္းလူ အနည္းဆံုး လူ ၈ ေထာင္ အသတ္ခံလိုက္ရတာပါ။ (အခုထိအေလာင္းေတြ အ႐ိုးစုေတြ ရွာေဖြေတြ႕ရွိေနဆဲမို႕ အသတ္ခံရသူေတြဟာ ၁ေသာင္းခြဲေက်ာ္ေနပါၿပီ။) ဒါဆို က်န္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ကေလးေတြေရာသက္သာရဲ႕လားဆိုေတာ့….။
ငပိသိပ္ငခ်ဥ္သိပ္ထည့္ထားတဲ့ ဘက္စ္ကားေတြထဲမွာ ျပြတ္သိပ္ထည့္ ထားတဲ့ မိန္းမနဲ႔ခေလးေတြဟာ တူဇ္လာျမိဳ႕ဆီကို ထြက္ခြာခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဘက္စ္ ကားမွန္ေတြကတဆင့္ လွမ္းျမင္ေနရတာကေတာ့ မဆံုးႏိုင္တဲ့ လူတန္းႀကီးပါ။ ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေမာင္ဘြား၊ အကို၊ ေယာက်္ား၊ ဖခင္ေတြဟာ မျပန္လမ္းကို သြားဖို႔ ခ်ီတက္ေနၾကရတာပါ။ အဲဒီလူတန္းႀကီးကို မ်က္ရည္လည္ရႊဲၿပီး ၾကည့္ေနတဲ့ ေဘာ့စ္နီးယန္းအမ်ိဳးသမီးဟာ ဘက္စ္ကားေပၚကေန ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ဆြဲခ်ခံလိုက္ရၿပီး ဆာဘ္စစ္သားေလးငါး ေယာက္ပါတဲ့အုပ္စုရဲ႕ မုဒိ္န္းက်င့္ျခင္းကို ခံရပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ဘာမွမျဖစ္သလို ဖုတ္ဖတ္ခါထလို႔ဘက္စ္ကားေပၚကို ျပန္တက္ရပါတယ္။
မုဒိန္းက်င့္တာကို ႐ုန္းကန္ဆန္႔က်င္တဲ့၊ ေအာ္ဟစ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးဟာ ေနရာမွာတင္ပစ္သတ္ခံရပါတယ္။ လမ္းခရီးတေလ်ွာက္မွာလည္း ႐ုပ္ရည္လွပတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ဘက္စ္ကားေပၚကေန မၾကာခနဆြဲခ်ခံရၿပီး မုဒိန္းက်င့္ခံရပါတယ္။ လမ္းေဘးဝဲယာတေလ်ွာက္မွာ သတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ အေလာင္းေတြ မီးေလာင္ျပင္ျဖစ္ေနတဲ့ရြာေတြကို မၾကာခဏျမင္ေနရပါတယ္။ ေဘာ့စ္နီးယန္းအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ဒီလို ငရဲခရီးကို ေအာင့္အီးျဖတ္သန္းရင္းနဲ႔ တူဇ္လာကို ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေနာက္မွာေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မရႏိုင္ေတာ့တဲ့ ဘဝေတြ၊ အသက္ေတြ၊ အရွက္ေတြ၊ သိကၡာေတြ၊ မိသားစုေတြဟာ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ျပိဳကြဲျပန္႔က်ဲလ်က္ ရွိေနပါေတာ့တယ္။

လိုရာဆြဲ၍ ေတြးယူၾကျခင္း

ဆရက္ဘရက္နီဆာဆိုတဲ့ျမိဳ႕ကို ဆာဘ္ေတြသိမ္းလိုက္ၿပီ။ ဒါေပမဲ့ဆရက္ဘရက္နီဆာဆိုတာ သာမန္ျမိဳ႕မဟုတ္ဘူး။ UN က safe zone ေၾကျငာထားတဲ့ျမိဳ႕။ ဝင္အတိုက္ခံရရင္ NATO က ေလေၾကာင္းပစ္ကူေပးပါမယ္လို႔ ကတိ ခံထားတဲ့ျမိဳ႕။ အခု အဲဒီျမိဳ႕ကို ဆာဘ္ေတြက သိမ္းလိုက္ၿပီ။ ျမိဳ႕ထဲမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ UN တပ္ေတြကိုလည္း ဆာဘ္ေတြက ဖမ္းထားလိုက္ၿပီ။ ျမိဳ႕ထဲမွာ ခိုလႈံေနတဲ့ မြစ္ဆလင္မ္အရပ္သားေတြရဲ႕ ကံတရားက ဘယ္လိုလဲ။ စသျဖင့္ စိုးရိမ္တႀကီးသံေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
UN အရပ္သားေခါင္းေဆာင္ ယာဆူရွီအာ့ခါရွီဟာ ဆရက္ဘရက္နီဆာကိစၥကို အစီရင္ခံစာေရးတင္ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာဟာ ဆရက္ဘရက္နီဆာ က်ဆံုးၿပီး ၃ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ေရးတဲ့စာပါ။ ဒီအစီရင္ခံစာထဲမွာ UN တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ အဖမ္းခံထားရေၾကာင္းကိုပဲ အဓိကေရးထားၿပီ။ မြစ္ဆလင္မ္ေယာက်္ား ေထာင္ခ်ီ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္းကို သာမန္ကာလ်ွံကာပဲ ေရးထားပါတယ္။ ဒီေပ်ာက္ဆံုးသြားသူေတြဟာအသတ္ျဖတ္ခံရေၾကာင္းထည့္ေရးတာမ်ိဳး လံုးဝမရွိပါဘူး။
ပိုဆိုးတာက အာ့ခါရွီဟာ ဆရက္ဘရက္နီဆာ က်ဆံုးရျခင္းဟာ အဲဒီျမိဳ႕ထဲက မြစ္ဆလင္မ္ေတြက အေနအထိုင္မတတ္ဘဲ ဆာဘ္ေတြကို မၾကာခဏ ရန္စတိုက္ခိုက္လို႔ပဲဆိုၿပီး Victim Blaming လုပ္တာပါ။ဆရက္ဘရက္နီဆာက်ဆံုးၿပီးၿပီးခ်င္း ခ်က္ခ်င္းျပန္သိမ္းဖို႔ ေျပာလာသူကေတာ့ ျပင္သစ္သမၼတ ဂ်က္ရွီးရခ္ပါ။ သူေျပာတာက ျပင္သစ္အထူးတပ္ဖြဲ႕ေတြကို အေမရိကန္ရဟတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔သယ္ေဆာင္ၿပီး ဆရက္ဘရက္နီဆာကို ျပန္တိုက္သိမ္းဖို႔ပါ။ ဒီအတြက္ ျပင္သစ္သမၼတက ကလင္တန္ဆီဖုန္းဆက္ေမး ေတာ့ ကလင္တန္က “အေမရိကန္အေနနဲ႔ တဖက္ဖက္ကေန ဝင္တိုက္ေပးဖို႔ထက္ မ်ွေျခတစ္ခုကိုပဲ ထိန္းထားလိုတယ္” ဆိုတဲ့သေဘာျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ၿပီး action တစ္ခုခုလုပ္မွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့အေျဖပါ။
“ဆရက္ဘရက္နီဆာကို ဆာဘ္ေတြသိမ္းတာဟာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးအတြက္ ဆာဘ္ေတြဘက္က နယ္ေျမပိုင္နက္ကိစၥရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာ မ်ိဳးပဲ” လို US အစိုးရက ယူဆထားပါတယ္။၁၉၉၂ ခုႏွစ္တုန္းကလုပ္ခဲ့တဲ့ျမိဳ႕ျပ ethnic cleansing မ်ိဳး ဆာဘ္ေတြ ထပ္မလုပ္ေလာက္ပါဘူး။ ဒီၾကားကာလမွာ NATO က ဆာဘ္ေတြကို ပံုစံေပးဆံုးမထားလိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ US အစိုးရကတြက္ဆ ထားလိုက္တာပါ။ ဆာဘ္ေတြကေတာ့ေခြးျမီးေကာက္ က်ည္ေတာက္စြပ္ဆိုတဲ့အတိုင္း လုပ္စရာရွိတာေတြကို တစ္ပတ္အတြင္း အၿပီးလုပ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ တစ္ပတ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ကမ႓ာႀကီးဟာ ေဝဝါးမႈ၊ မႈိင္ေတြမႈ၊ လိုရာဆြဲ ေတြးေခၚမႈေတြနဲ႔ ခ်ီတံုခ်တံုျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး ဆာဘ္ေတြဟာ ဒီအေနအထားကို အျပည့္အဝ အျမတ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သက္ျပင္းခ်သံသဲ့သဲ့

ေဘာ့စ္နီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆလာဂ်္က ဆရက္ဘရက္နီဆာ အတိုက္ခံရေၾကာင္းမ်က္လံုးျပဴးမ်က္ဆံုျပဴးၿပီးေအာ္တဲ့အခါမွာလည္း US အပါအဝင္ အင္္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြက “မင္းတို႔ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြဟာ အားတိုင္းဒီလိုခ်ည္း က်ားလာၿပီ က်ားလာၿပီ” လို႔ ထထ ေအာ္ေနက်ပဲဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးသာ တုန္႔ျပန္ၾကပါတယ္။ “ဆရက္ဘရက္နီဆာsafe zone ဆိုတာ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုထက္ပိုပါတယ္။ အဲဒီမွာ UN အဖြဲ႕ရဲ႕ သိကၡာဆိုတာရွိတယ္။ ကမ႓ာ့အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ ကတိဆိုတာရွိတယ္။ ဒီဟာေတြအားလံုးကို ခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး ဆာဘ္ေတြကို လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ခြင့္ေပးေနပါသလား” ဆိုၿပီးေထာက္ျပတဲ့သူကေတာ့ UN ဆိုင္ရာ ေဘာ့စ္နီးယား သံအမတ္ႀကီး ဆာကာဘီပါ။
ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရေတြရဲ႕ ဒီေထာက္ျပခ်က္ေတြအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈကခပ္တိုးတိုးခ်လိုက္တဲ့ သက္ျပင္းသံေတြပါပဲ။ US အစိုးရကို ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္လာဖို႔ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္လုပ္မဲ့ ဖိုက္တာႀကီးေတြ လိုအပ္ေနပါၿပီ။

အစကတည္းက
ဒီမေအ – ိုးေတြကို ဗံုးႀကဲလိုက္ရင္

ဆရက္ဘရက္နီဆာ က်ၿပီးေနာက္တရက္ ၁၉၉၅ ဇူလိုင္ ၁၂ မွာ US ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ “ဆာဘ္ေတြဟာဖမ္းဆီးထားတဲ့ မြစ္ဆလင္မ္ေယာက်္ားအက်ဥ္းသားေတြအေပၚ ေကာင္းေကာင္း
မြန္မြန္ မဆက္ဆံမွာ စိုးရိမ္မိတယ္” လို႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ မြစ္ဆလင္မ္ အက်ဥ္းသားေတြဟာ ေျမက်င္းေတြထဲမွာျငိမ္းခ်မ္းစြာစတင္ လွဲေလ်ာင္းေနၾကပါၿပီ။ မြစ္ဆလင္မ္အက်ဥ္းသားေတြ အားလံုးနီးပါးဟာ အဖမ္းခံေနရတာမဟုတ္ဘဲ အသတ္ခံလိုက္ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ရိပ္မိသူ၊ ရိပ္မိသိရွိသေလာက္စိုးရိမ္ပူပန္သူ၊ စိုးရိမ္ပူပန္သေလာက္ အလုပ္လုပ္သူ US အစိုးရပိုင္းမွာ သိပ္မရွိလွပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ရက္စက္မႈေတြကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္ကေတာ့ ဆရက္ဘရက္နီဆာမွာ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္တာေတြျဖစ္ေနၿပီလို႔ တန္းေျပာပါတယ္။ ဆရက္ဘရက္နီဆာက်ဆံုးသြားေၾကာင္းသတင္းကို ၾကားၾကားခ်င္း ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္က ေဒါတေတြ တဆတ္ဆတ္ထြက္ေနပါတယ္။
သူ႔အေနနဲ႔ ေပါက္ကြဲၿပီးေတာ့ “အစကတည္းက ဒီမေအ-ိုးေတြကို ဗံုးႀကဲပစ္ခဲ့ရင္ ဒါမ်ိဳးသတ္တာျဖတ္တာေတြျဖစ္လာမွာကို မဟုတ္ဘူး”လို႔ အစည္း အေဝးမွာ ထေျပာတဲ့အထိကိုျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥကို ကိုင္တြယ္ရာမွာ ခံစားခ်က္သပ္သပ္နဲ႔တင္ အလုပ္လုပ္လို႔မရမွန္း ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္သိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အက်ဥ္းသားေတြဟာ သတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရေၾကာင္း အေထာက္အထားေတြ ျပရမွာပါ။ ဒီလိုအေထာက္အထားေတြရဖို႔ ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္လွမ္းခ်ိတ္လိုက္တဲ့ သူ ကေတာ့ ပီတာဂါးဘရသ္ပါ။
အီရတ္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကာဒ္ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္နဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယားျဖစ္စဥ္အစပိုင္းက ဆာဘ္ငရဲခန္းေတြကို လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္သိရွိသူ ဂါးဘရသ္ကလည္း ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္လိုပဲ ဆရက္ဘရက္နီဆာက မြစ္ဆလင္မ္အက်ဥ္းသားေတြအားလံုး သတ္ျဖတ္ခံ လိုက္ရၿပီလို႔ ယူဆပါတယ္။ ဂါးဘရသ္ရဲ႕ရည္းစားဟာ တူဇ္လာမွာ UN အရာရွိ တေယာက္အေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနတာပါ။ တူဇ္လာကို ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြထဲမွာ ေယာက်္ားသားေတြ တစ္ေယာက္မွ ပါမလာေတာ့ပါဘူး။ အားလံုးမိန္းမနဲ႔ ကေလးေတြခ်ည့္ပါပဲ။ အေျခအေနဟာ တအားကိုထူးျခားေနပါၿပီ။
ဒီအခ်ိန္ထိ US အစိုးရဘက္က တုန္႔ျပန္မႈက

– ထြက္ေျပးဒုကၡသည္ေတြအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေတြေပးတာ။
– အဖမ္းဆီးခံ UN တပ္ဖြဲ႕ေတြလြတ္ေျမာက္ဖို႔ ဆာဘ္ေတြကို ဖိအားေပး တာေလာက္ပါပဲ။
– အဖမ္းခံလိုက္ရတဲ့ မြစ္ဆလင္မ္ေယာက်္ားအက်ဥ္းသားေတြကိစၥကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ (ICRC) ကိုပဲ တာဝန္လႊဲေပးထားလိုက္ပါတယ္။
ဆာဘ္ေတြဘက္က ICRC ကိုအဝင္မခံဘဲ ပိတ္ထားလိုက္ေတာ့ အဖမ္းဆီးခံ အက်ဥ္းသား ေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာ သို႔ေလာ သို႔ေလာျဖစ္ေနပါတယ္။ သို႔ေလာသို႔ေလာနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ခံလို႔မရ မွန္းသိတဲ့ ဂါးဘရသ္ဟာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ခရစၥတိုဖာနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို စီစဥ္ေပးသူကေတာ့ ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္ပါ။ မၾကာခဏ လက္ရဲဇက္ရဲနဲ႔ ေဘာင္ေက်ာ္လုပ္တတ္တဲ့ ဂါးဘရသ္ကိုခရစၥတိုဖာက ၾကည့္မရတာအေတာ္ၾကာပါၿပီ။ ဂါးဘရသ္ကလည္း ဝန္ႀကီးနဲ႔သိပ္အေစးမကပ္လွပါဘူး။ ဒီကိစၥမွာေတာ့ ေရွ႕မ်က္ႏွာ ေရွ႕ထားၿပီး ခပ္တည္တည္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကရပါတယ္။ ဂါးဘရသ္ အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့တာကေတာ့ ဆရက္ဘရက္နီဆာက အသတ္ျဖတ္ခံအက်ဥ္းသားေတြ အေၾကာင္းနဲ႔ ဆာဘ္ေတြဟာ ဇပ္ပါ safe zone ကိုပါ စတင္တိုက္ခိုက္ေနၿပီမို႔ ေလေၾကာင္းပစ္ကူ အျမန္ဆံုးေပးဖို႔ပါ။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ စကားေျပာရတာဟာ ဂါးဘရသ္အဖို႔ အုတ္နံရံကိုေခါင္းနဲ႔တိုက္သလိုသာျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီအုတ္နံရံႀကီးကိုျဖိဳပစ္ဖို႔ ဂါးဘရသ္ေခါင္း ေလာက္နဲ႔ ဝင္ေဆာင့္လို႔ဘယ္ရမလဲ။ တကယ့္ဆင္အႀကီးႀကီးတေကာင္ရဲ႕ အားနဲ႔မွ ျဖိဳလို႔ရမွာေပါ့။အုတ္နံရံကိုျဖိဳေပးမယ့္ ဆင္အႀကီးႀကီး ရွိပါ့မလား…?

ဆင္ႀကီးတေကာင္

သူကေတာ့ US ဒုတိယသမၼတ အလ္ဂိုးပါ။ ဂါးဘရသ္နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ေနာက္ရက္မွာဆက္က်င္းပတဲ့ US အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဒုတိယသမၼတအလ္ဂိုးဟာ ေဘာ့စ္နီးယားျဖစ္စဥ္ဟာ genocide ရာဇဝတ္မႈပဲလို႔ အစခ်ီၿပီး စကားေျပာပါတယ္။ ေနာက္ထပ္သတ္ျဖတ္ ပြဲေတြကိုခြင့္ျပဳထားရင္း ဒုကၡသည္အေရအတြက္တိုးလာတာကို ငုပ္တုတ္ထိုင္ၾကည့္ရင္း ေရစံုေမ်ာလိုက္လို႔မရေၾကာင္း အဓိကေျပာသြားတာပါ။
ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အလ္ဂိုးသံုးသြားတဲ့ ဓါတ္ပံုကေတာ့ ဆာဘ္မုဒိ္န္းရန္ကို ေၾကာက္လို႔ ကိုယ့္ဖာသာ ဆြဲႀကိဳးခ်သတ္ေသသြားတဲ့ ကေလးမေလးရဲ႕ပံုပါ။ ဒီပံုကိုျပရင္းနဲ႔ အလ္ဂိုးေျပာသြားတာက “ကၽြန္ေတာ့္သမီးေလးကသာ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေမးျမန္းလာခဲ့လို႔ရွိရင္ ေဖေဖတို႔ ဘာမွမလုပ္ဘဲ လက္ပိုက္ၾကည့္ေန ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ေျဖၾကမွာလား” ဆိုတဲ့ စကားမ်ိဳးပါ။ အားလံုးရဲ႕ရင္ထဲကို ထိထိ ခိုက္ခိုက္ရွိေစခဲ့ပါတယ္။

————————–

ေျမျပင္က ဒုကၡသည္ေတြထဲမွာလည္း လူသက္ေသတခ်ိဳ႕ ေပၚေပါက္ လာပါတယ္။ တူဇ္လာခရီးစဥ္တေလ်ွာက္ ျမင္ခဲ့ရတာေတြကို သက္ေသထြက္ဆို ေပးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြစတင္ေပၚေပါက္လာသလို သစ္ေတာကိုျဖတ္ၿပီး လက္ခ်င္းခ်ိတ္လို႔ ထြက္ေျပးခဲ့သူေတြထဲက အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ အမ်ားအျပားလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။လူေသာင္းခ်ီ သတ္ျဖတ္ခံရတဲ့အထဲကမွ ရွားရွားပါပါး တစ္ေယာက္စႏွစ္ေယာက္စ လြတ္လာသူေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဥပမာ-ဆာဘ္ေတြဟာ အက်ဥ္းသားေတြကို ဘရက္တူညက္ျမိဳ႕ကို ခ်ီတက္ခိုင္းပါတယ္။ အဲဒီျမိဳ႕ကိုေရာက္ေတာ့အက်ဥ္းသားေတြကို အေယာက္ ၂၀ စီ ေဘာလံုးကြင္းဘက္ကို ေခၚထုတ္သြား ပါတယ္။ ေဘာလံုးကြင္းထဲမွာေတာ့ ေရွ႕မွာသတ္ထားတဲ့အေလာင္းေတြ ပံုေအာေနပါတယ္။ လြတ္ေျမာက္လာသူဟာ ေသနတ္သံစၾကားရတာနဲ႔ အေလာင္းပံုထဲ လွဲခ်ခဲ့လိုက္တာပါ။
ဆာဘ္ေတြဟာ ေနာက္ထပ္အက်ဥ္းသားေတြကို သြားေခၚေနတုန္း သူဟာ အေလာင္းေတြေအာက္အထိ တိုးသြားၿပီး ပုန္းေနလိုက္ပါတယ္။ ေမွာင္ေတာ့မွ အေလာင္းေတြေအာက္ကတိုးထြက္ၿပီး ထြက္ေျပးလာခဲ့တာပါ။ ရွားရွား ပါးပါး ဒီလိုထြက္ေျပးလာနိုင္သူ ၃ ေယာက္သာရွိပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြကေတာ့ ေနာက္ရက္မွာ ဘူဒိုဇာေတြနဲ႔ထိုးၿပီး အေလာင္းေတြကိုေျမက်င္းထဲမွာ ျမဳပ္နွံပစ္ပါတယ္။ CIA ရဲ႕ မိုင္တစ္ရာပတ္လည္ကို တစ္ခ်က္ ႐ိုက္တဲ့ ျဂိဳဟ္တုဓါတ္ပံုမွာေတာ့ ဘူဒိုဇာေတြ လႈပ္ရွားေနတာကို ျမင္ေနရ႐ံုမက ဘူဒိုဇာဘီးရာကိုပါ ျမင္ရပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္နဲ႔ ျဂိဳဟ္တု ဓါတ္ပံုေတြ ကိုက္ညီခ်က္ကိုယွဥ္တြဲၿပီး CIA က အစီရင္ခံစာတင္ပါတယ္။
ဒီျဂိဳဟ္ဓါတ္ပံုေတြ အေထာက္အထားေတြကိုျပၿပီး ကုလလံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ တင္ျပေဆြးေႏြးသူကေတာ့ မယ္ဒလင္းေအာလ္ဘ႐ိုက္ပါ။ ဒီအန္တီႀကီးဟာ လည္း ဆာဘ္ေတြကို ဗံုးႀကဲပစ္ခ်င္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ပါပဲ။

—————————

ဆရက္ဘရက္နီဆာက်ၿပီး တစ္ပတ္အၾကာမွာ US လူ႔အခြင့္အေရးလက္ေထာက္ညႊန္မွဴးဟာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းပါတယ္။ အစီရင္ခံစာမွာ ဆရက္ဘရက္နီဆာ သတ္ျဖတ္မႈေတြရဲ႕ လူသက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ေတြအျပင္ ေနာက္ထပ္အတိုက္ခံေနရတဲ့ ဇပ္ပါ safe zone ကိုကာကြယ္ဖို႔ ဆာဘ္ေတြကိုဗံုးႀကဲသင့္ေၾကာင္းပါ ထည့္ေရးထားတာပါ။
အစီရင္ခံစာရဲ႕ အဓိကေထာက္ျပခ်က္ကေတာ့ UN safe zone ေတြက်ဆံုးသြားရင္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ UN တပ္ေတြဆုတ္ခြာသြားရပါလိမ့္မယ္။ UN တပ္ေတြဆုတ္ခြာမႈရွိလာရင္ US အေနနဲ႔ကူညီပါ့မယ္လို႔ ကလင္တန္ကလူသိရွင္ၾကား ေၾကျငာထားတာရွိပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ US ေျမျပင္တပ္ေတြ ဝင္လာ ရသည္အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ US စစ္သားေတြ အထိအခိုက္ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခ်ိန္မွီတုန္း ဆာဘ္ေတြကို ဗံုးႀကဲပါလို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေရးထားပါတယ္။
US က ဆင္အႀကီးႀကီးေတြ ဝိုင္းတြန္းေနတာမို႔အေျခအေနေတြေကာင္းမြန္လာ လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ႏိုင္ၿပီလား….?

ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး

ဆာဘ္ေတြဟာ ဆရက္ဘရက္နီဆာကို ဝင္တိုက္ေတာ့ ျမိဳ႕ထဲမွာ ခိုလႈံေနသူေတြဟာ UN နဲ႔ အေနာက္ကမ႓ာက တို႔ကိုပစ္မထားေလာက္ပါဘူးလို႔ အပိုင္တြက္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုထြက္ေျပးတာေတာင္ အိမ္ကိုေသာ့ခတ္ထားၿပီး ေသာ့ေခ်ာင္းကိုပဲယူလာခဲ့ပါတယ္။ UN တပ္ေတြျမိဳ႕ကိုျပန္သိမ္းရင္ ကိုယ့္အိမ္ထဲအလြယ္တကူ ျပန္ဝင္လို႔ရေအာင္ေလ။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ေခါင္းနဲ႔ကိုယ္ အိုးစားကြဲေအာင္ အသတ္ခံလိုက္ရတာပဲႀကံဳခဲ့ရေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြဟာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မယံုၾကည္ေတာ့ပါဘူး။
ဒါ့ေၾကာင့္ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြဟာ ဇပ္ပါကို လာတိုက္တဲ့ ဆာဘ္ေတြကို ခံတိုက္ပါတယ္။ ဆရက္ဘရက္နီဆာတုန္းက ေဘာ့စ္နီးယန္းတပ္မေတာ္ဟာ လက္နက္ေတြကို UN ဆီအပ္ထားမိလို႔ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ဇပ္ပါမွာေတာ့ ကိုယ့္လက္ကိုယ့္ေျခ ကိုယ့္လက္နက္နဲ႔ ရန္သူေတြကို ျပန္ခံတိုက္ပါတယ္။ (ဇပ္ပါမွာUN တပ္သား ၈၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲရွိပါတယ္။) ဇပ္ပါမွာ ခံစစ္ဆင္တဲ့ မြစ္ဆလင္မ္ေတြရဲ႕အားသာခ်က္က ျမိဳ႕ဟာ ေတာင္ကုန္းေပၚမွာရွိေနတာပါ။ (ဆရက္ဘရက္နီဆာဟာ ေတာင္ၾကားထဲမွာ ရွိလို႔ခံစစ္ပိုင္းအားနည္းပါတယ္။)
မိန္းမေတြမုဒိန္းက်င့္ခံရၿပီး ကေလးေတြ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားၿပီး ေယာက်္ားေတြအားလံုး သိုးေတြလိုအသတ္ခံရမယ့္အစား ဇပ္ပါက မြစ္ဆလင္မ္တပ္မွဴးဟာ အေသခံတိုက္ဖို႔ပဲ ေရြးလိုက္ပါတယ္။ NATO ရဲ႕ ေလေႀကာင္းပစ္ကူမရတာေတာင္ အေပါ့စားလက္နက္ေတြသာတပ္ဆင္ထားတဲ့ မြစ္ဆလင္မ္တပ္ေတြဟာ တင့္ကားနဲ႔လက္နက္ႀကီးပါတဲ့ဆာဘ္ေတြကို က်ားကုပ္က်ားခဲခုခံၾကပါတယ္။ အင္အားခ်င္း မမ်ွတဲ့အတြက္ ႏွစ္ပတ္အၾကာမွာ ဇပ္ပါဟာ ဆာဘ္ေတြလက္ထဲက်သြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုခံမႈဟာ အလဟႆေတာ့မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ေထာင္ေပါင္းမ်ား စြာေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ခေလးေတြဟာ ဆာရာေယဗိုကို ေရႊ႕ေျပာင္းခ်ိန္ ရခဲ့ၾကပါတယ္။ အရပ္သားေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ဇပ္ပါခုခံေရးတပ္ဖြဲ႕ဟာ အဖြဲ႕ငယ္ေလးေတြအျဖစ္ ျဖန္႔ခြဲၿပီး ဗ်ဴဟာေျမာက္ခြာစစ္ဆင္ၾကပါတယ္။
သူ႕လက္ေအာက္ငယ္သားေတြ ဒီလို ခြာစစ္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဇပ္ပါက မြစ္ဆလင္မ္တပ္မွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး Avdo Palic ဟာ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ရန္သူကိုဟန္႔စစ္ဆင္ေနခဲ့ပါတယ္။ ရဲေဘာ္ေတြ အားလံုးနီးပါး ေဘးလြတ္ရာကို ဆုတ္ခြာသြားခ်ိန္မွာေတာ့ ဟန္စစ္ဆင္ေပးေနတဲ့ မြစ္ဆလင္မ္တပ္မွဴးဟာ UN ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ ေစ့စပ္ေပးမႈေၾကာင့္ ဆာဘ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာစဥ္မွာ ဆာဘ္ေတြက ကတိဖ်က္ၿပီး ဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းကစၿပီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး Avdo Palic ဘာျဖစ္သြားလဲ ဘယ္သူမွမသိၾကေတာ့ပါဘူး။ စစ္ပြဲၿပီးလို႔ ဒီကိစၥကို ျပန္စစ္ေဆးေတာ့မွ ဆာဘ္ေတြဟာ သူတို႔ကို သတၱိေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ ခံတိုက္တဲ့ဗိုလ္မွဴးႀကီးကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ပစ္လိုက္ေၾကာင္း ေပၚေပါက္လာတာပါ။ (ဒီကိစၥကို စစ္ပြဲအၿပီး ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္မွ သိရတာပါ။)

ဇပ္ႀကိဳးခံြ႕မယ့္သူ
ဇပ္ပါ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနခ်ိန္ ၁၉၉၅ ဇူလိုင္ ၂၁ မွာ US နဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြဟာ လန္ဒန္မွာ အေရးေပၚအစည္းအေဝးထိုင္ပါတယ္။ အစည္းအေဝး အၿပီးမွာ လန္ဒန္ေၾကျငာခ်က္ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ေၾကျငာခ်က္မွာ ဂိုရက္ဇ္ safe zone ကို ဆာဘ္ေတြက တိုက္ခိုက္လာရင္ NATO က အကန္႔အသတ္မရွိ ဗံုးႀကဲေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း ပါလာပါတယ္။
အားလံုးအံ့အားသင့္သြားပါတယ္။ က်ဆံုးသြားတဲ့ ဆရက္ဘရက္နီဆာ အေၾကာင္း တလံုးမွမပါ၊ ေလာေလာဆယ္ က်ေတာ့မတတ္ျဖစ္ေနတဲ့ ဇပ္ပါ safe zone အေၾကာင္း တစ္လံုးမွမပါတဲ့ ဒီေၾကျငာခ်က္ဟာ အေတာ္ကို စိတ္ပ်က္စရာပါ။ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြအေနနဲ႔ ဇပ္ပါမွာ ကိုယ့္အားကုိယ္ကိုးၿပီးခုခံဖို႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္တာ မွန္သြားပါတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ မယံုၾကည္ရသူေတြလား…?
တကယ္ေတာ့ အေနာက္ႏိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သူတို႔အလုပ္သူတို႔လုပ္သြားတာပါ။ သူတို႔ကို ေဘာ့စ္နီးယားေတြရဲ႕အေရးမွာ ကိုယ့္ကိစၥလို လုပ္လာေစဖို႔ အပိုင္ခ်ည္ရမွာပါ။ ဒီလို အပိုင္ခ်ည္ပီး US အစိုးရကို ဇပ္ႀကိဳးခြံ႕မယ့္
သူကေတာ့ . . .

အမတ္မင္းေဘာ့ပ္ဒိုးလ္

ဒုတိယကမ႓ာစစ္အတြင္း အီတလီစစ္မ်က္ႏွာတစ္ေနရာ ရန္သူ႔လက္နက္ႀကီးမွန္လို႔ သတ္ကြင္းထဲမွာ တလူးလူးတလိမ့္လိမ့္ျဖစ္ေနတဲ့ ရဲေဘာ္ေလးကို တက္ဆြဲရင္းနဲ႔ စစ္ဗိုလ္ေပါက္စ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ဟာ ဂ်ာမန္စက္လက္နဲ႔ အေမႊ႕ခံ
လိုက္ရၿပီး ေသေကာင္ေပါင္းလဲနဲ႔ စစ္ေျမျပင္ေရွ႕တန္းေဆး႐ံုကို ေရာက္လာပါတယ္။
ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ နဖူးမွာ M ဆိုတဲ့ အမွတ္အသားကို ေသြးနဲ႔ေရးထားပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက ဒီလူဟာေသေတာ့မွာ။ ဒါ့ေၾကာင့္ morphine သာႏိုင္ႏိုင္ေပးၾကဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ဟာ မေသဘဲ ပတ္တီးအေဖြးသားနဲ႔ US ေျမကိုျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ US ကိုျပန္ေရာက္ေတာ့လဲ ရထားတဲ့ဒဏ္ရာေတြဟာ အနာမက်က္တဲ့အျပင္ အနာေတြထဲ ပိုးဝင္ျပည္လိုက္ၿပီး ေသြးဆိပ္တက္လိုက္ပါေသးတယ္။ အာေမးနီးယန္းခြဲစိတ္ဆရာဝန္တေယာက္က ကုသေပးလိုက္လို႔ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ဟာ ေနျပန္ေကာင္းလာေပမယ့္ သူ႔ညာဘက္လက္ကေတာ့ သံုးမရေတာ့ပါဘူး။ အာေမးနီးယန္းဆရာဝန္ရဲ႕ ကုသေပးမႈနဲ႔ ကူညီမႈေတြအျပင္ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ဟာ အာေမးနီးယန္းဂ်င္ႏိုဆိုဒ္အေၾကာင္းပါ သိခဲ့ရပါတယ္။ သူစစ္ေျမျပင္မွာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ ဂ်ာမန္ေတြဟာလည္း ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္သိခဲ့ရျပန္ပါတယ္။
အဲဒီ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ဟာ ရီဗက္ပလစ္ကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ လာခ်ိန္မွာေတာ့ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ငရဲခန္းေတြဟာ ဖုံးမရဖိမရ ေပၚလာခ်ိန္ေပါ့။

ေရစံုေမွ်ာလိုက္တဲ့ ကလင္တန္ရဲ႕မူဝါဒ
ကလင္တန္အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥမွာ လုပ္ေပးစရာရွိတာေတြလုပ္ေပးၿပီးၿပီလို႔ ယူဆထားၾကတာပါ။

– ခ႐ိုအတ္စစ္မ်က္ႏွာကို အဆံုးသတ္ေပးၿပီး မြစ္ဆလင္မ္+ခ႐ိုအတ္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ေပးၿပီးၿပီ။
– လက္နက္လမ္းေၾကာင္းေတြဖြင့္ေပးၿပီးၿပီ။
– ေသြးတိုးစမ္းတဲ့ ဆာဘ္ေတြကိုလဲ သူ႔အတိုင္းအတာနဲ႔သူ တုန္႔ျပန္ဖို႔ လုပ္ထားတယ္။
– ဒုကၡသည္ေတြကိုလည္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေတြပံုမွန္ေပး ေနတယ္။
– က်န္တာကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္မို႔ ႏွစ္ဖက္ ေျခကုန္လက္ပမ္းက်ခ်ိန္ ေစာင့္ၿပီး တို႔အစိုးရက ညွိေပးလိုက္႐ံုပဲ။
– ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ငရဲခန္းေတြအတြက္ကေတာ့ စစ္ၿပီးမွပဲ ခံု႐ံုးတင္အေရးယူဖို႔ စဥ္းစားမယ္။ ေလာေလာဆယ္ ဒီစစ္ပြဲအတြင္း ႏွစ္ဖက္လံုးကို ခ်ိန္ခြင္ရွာညီေအာင္ ထိန္းေပးၿပီး စစ္ပမ္းလာခ်ိန္ကို ေစာင့္႐ံုပဲ။ ဒါက ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကစလို႔ ကလင္တန္ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ခံယူခ်က္ပါ။
ကလင္တန္အစိုးရဟာ ျပတ္ျပတ္သားသားဗံုးႀကဲဖို႔၊ US ေျခလ်င္တပ္ ေတြလႊတ္ဖို႔ လံုးဝ စိတ္မဝင္စားပါဘူး။ ကလင္တန္အစိုးရရဲ႕ ဒီလုပ္ရပ္ေတြကို ေရစံုေမွ်ာလိုက္တဲ့လုပ္ရပ္လို႔ ေဝဖန္လိုက္သူကေတာ့ အမတ္မင္းေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ပါ။
ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ဟာ သီအိုရီသမားမဟုတ္တဲ့ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းစစ္သားေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕ကို လႊတ္ေတာ္ထဲေခၚၿပီး genocide ဟုတ္၊ မဟုတ္ေခ်ာင္ပိတ္တဲ့ သီအိုရီေမးခြန္းေတြအစား လက္ေတြ႕က်တဲ့အလုပ္ကို ေကာက္လုပ္ပစ္တာပါ။ သူလုပ္လိုက္တဲ့အလုပ္က ကလင္တန္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေနာက္ကေန တြန္းအားေပးတဲ့ပံုစံမကဘဲ ဖ်င္ကေနေဆာင့္ကန္လိုက္သလိုမ်ိဳးပါ။
ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္တင္လိုက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းက ဆာဘ္ေတြအေပၚမွာ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈကို ဆက္လက္ထားရွိၿပီး ေဘာ့စ္နီးယားမြစ္ဆလင္မ္ေတြကို လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈအား ပယ္ဖ်က္ေရးပါ။ ဒါဟာတဖက္သတ္ လက္နက္ပိတ္ဆို႕မႈ ပယ္ဖ်က္ေရးပါ။ ကလင္တန္အစိုးရကေတာ့ ဒီလို တဖက္သတ္ပယ္ဖ်က္မႈကို အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈကို တဖတ္သတ္ ပယ္ဖ်က္ ျခင္းဟာ UN resolution ကို ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ UN ရဲ႕ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈ resolution ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေနတာက US ေရတပ္ပါ။
UN resolution ရွိေနလို႔သာ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြဟာ သူတို႔တပ္ေတြကို UN တပ္သားေတြအျဖစ္ ေဘာ့စ္နီးယားကို ေစလႊတ္ထားတာပါ။ တကယ္လို႔ UN resolution ကို US ကသာ ဆန္႔က်င္လာရင္ ေဘာ့စ္နီးယားႏိုင္ငံတြင္းက UN တပ္ဖြဲ႕ေတြ ထြက္ခြာသြားမွာပါ။ UN တပ္ေတြထြက္ခြာရင္ စစ္ဆုတ္ခြာမႈကိုကူညီဖို႔ US ေျခလ်င္တပ္ေတြ ေစလႊတ္ေပးပါ့မယ္လို႔ ကလင္တန္က လူသိရွင္ၾကား ကတိ ေပးထားတာလည္း ရွိပါတယ္။
ဒီေတာ့ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ တင္လိုက္တဲ့လမ္းေၾကာင္းက –
၁။ လက္နက္ပိတ္ဆို႕မႈတဖတ္သတ္ပယ္ဖ်က္
၂။ UN တပ္ေတြထြက္ခြာ
၃။ US ေျခလ်င္တပ္ေတြဝင္

ျပိဳင္ပြဲ

ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြအတြက္ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈ တဖတ္သတ္ပယ္ ဖ်က္ေရးကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စလုပ္ေနတာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းကပါ။ ဒါေပမဲ့ ကလင္တန္အစိုးရက ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥသူတို႔ ပြဲျပတ္ေအာင္လုပ္ပါ့မယ္လို႔ ကတိ
ေပးတဲ့အတြက္ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္တို႔အုပ္စုဟာ ေနာက္ဆုတ္ေပးထားတာပါ။
၁၉၉၄ ခုနွစ္ တေလ်ွာက္လံုး ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ေသြးတိုးစမ္းမႈနဲ႔ NATO ရဲ႕အကန္႔အသတ္နဲ႔ ဗံုးႀကဲတုန္႔ျပန္မႈေတြဟာ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ကို မခ်င့္မရဲျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ဟာ ၁၉၉၅ ဇန္နဝါရီမွာ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈ တဖတ္
သတ္ပယ္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၉၅ ဇူလိုင္မွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ေပးဖို႔ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ဥပေဒကို အတည္ျဖစ္ေရး ၉၅ ဇန္နဝါရီကေန ဇူလိုင္အထိ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ဟာ လႈပ္ရွားရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီဥပေဒ အတည္မျဖစ္ေရးအတြက္ ကလင္တန္အစိုးရ ကလည္း အသည္းအသန္လိုက္ဖ်က္ပါတယ္။
ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ဟာ စကားေျပာေကာင္းသူတေယာက္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သူဟာ မိန္႔ခြန္းေတြ လွလွပပေျပာမယ့္အစား ေဘာ့စ္နီးယားက ငရဲခန္းျမင္ကြင္း ေတြ၊ ဓါတ္ပံုေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဖြင့္ျပလို႔ presentation လုပ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕ေျမျပင္မွာ ျဖစ္ေနတာေတြကို မီးေမွာင္းထိုးျပၿပီး ေထာက္ခံမႈရွာတဲ့သေဘာပါ။ ကလင္တန္ကေတာ့ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ဥပေဒကို သမၼတဗီတိုနဲ႔ ပယ္ခ်မယ္လို႔ ေလသံလႊင့္ထားတာေႀကာင့္ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ဟာ အမတ္ေတြဆီက ၃ ပံု ၂ ပံုေသာမဲကို ျပတ္ျပတ္သားသားရရွိမွသာလ်ွင္ ကလင္တန္ကို ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
စတင္စည္း႐ံုးခါစမွာ ေဘာပ္ဒိုးလ္ဟာ အ႐ံႈးဘက္ကပါ။ လႊတ္ေတာ္ထဲက သူ႕ေဘာ္ဒါေတြကေတာင္ “ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ဟာ စစ္တပ္ထဲ ဘီယာသြားေရာင္း ေတာင္ စြံေအာင္ေရာင္းႏိုင္မယ့္သူမဟုတ္”လို႔ ေျပာယူရတဲ့အထိ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ဟာ စကားေျပာရင္ ဘုက်တဲ့သူပါ။ ေဘာ့စ္နီးယားက အနိ႒ာရံုေတြကို အတံုးလိုက္ အတစ္လိုက္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုစည္း႐ံုးတဲ့ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ရဲ႕နည္းဟာ အလုပ္ျဖစ္ပါ့မလား…? လူေတြ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕ နွလံုးကို ကိုင္လႈပ္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာ အေတာ္စဥ္းစားရတဲ့ကိစၥပါ။
အိမ္ျဖဴေတာ္ကေတာ့ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ရဲ႕ ဥပေဒဟာ အႏၲရာယ္မ်ားလြန္းၿပီးမီးနဲ႔ကစားဖို႔ျပင္ေနေၾကာင္း ႏွက္ပါတယ္။ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ကို ကူညီတဲ့သူေတြလည္း ေပၚလာပါတယ္။ သူတို႔ေတြကေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယားဂ်င္နိုဆိုဒ္မွာ US အစိုးရရဲ႕ေပ်ာ့ညံ့မႈကို ကန္႔ကြက္တဲ့အေနနဲ႔ အလုပ္ထြက္ဆႏၵျပထားတဲ့ နိုင္ငံျခားေရး အရာရွိတခ်ိဳ႕ပါ။ ဒီအရာရွိေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲက အမတ္ေတြကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး စည္း႐ံုးေရးဆင္းေပးသလို သာမန္ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြအထိဆင္းၿပီး US ရဲ႕ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈကို ေထာက္ခံလာေအာင္ စည္း႐ံုးေပးၾကသူေတြပါ။ သူတို႔ ဒီလိုေတြ စည္း႐ံုးထိုးေဖာက္ႏိုင္ဖို႔ကူညီတဲ့သူကေတာ့ ေဂ်ာ့ဂ်္ဆိုးေရာ့စ္ပါ။ ဆိုးေရာ့စ္နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးအရာရွိေဟာင္းေတြဟာ ေဘာ္လ္ကန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဒီစည္း႐ံုးေရးအလုပ္ေတြကို အားစိုက္လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ထိ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ရဲ႕ စည္း႐ံုးေရးဟာ ထင္သေလာက္ တိုးမေပါက္ေသးပါဘူး။

တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္
၁၉၉၅ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ ေန႔မွာ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပိုေနျမဲက်ားေနျမဲေနျခင္းရဲ႕ အႏၲရာယ္ႀကီးပံု ကို မိန္႔ခြန္းေျပာပါတယ္။ အဲဒီညမွာပဲ ကလင္တန္ကလည္း ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္အပါအဝင္အမတ္ေတြကို အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ညစာစားပြဲဖိတ္ၿပီး ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ရဲ႕ ဥပေဒဟာ အႏၱရာယ္ႀကီးေၾကာင္း စည္း႐ံုးေရးဆင္းပါသတဲ့။ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ကေတာ့ ကလင္တန္ရဲ႕ ဖိတ္ၾကားမႈကို လက္မခံလို႔ ညစာစားပြဲကို မတက္ပါဘူး။ ကလင္တန္ေရာ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ပါ နက္ျဖန္ ၁၉၉၅ ဇူလိုင္ ၁၁ မွာ ဆာဘ္ေတြဘာလုပ္မယ္ဆိုတာ မေတြးမိခဲ့ၾကဘူးပဲ ဆိုပါေတာ့။ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္မွာေတာ့ ဆာဘ္ေတြဟာ ဆရက္ဘရက္နီဆာကိုဝင္တိုက္ၿပီး UN တပ္ဖြဲ႕ေတြကို ဓါးဆာခံ ဖမ္းဆီးကာ မြစ္ဆလင္မ္အရပ္သား ၁ ေသာင္းေလာက္ကို သတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။
ဆရက္ဘရက္နီဆာကိစၥနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ကလင္တန္နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးတို႔ဟာ အင္းမလုပ္ အဲမလုပ္ေနျပလို႔ ဟိုးလ္ဘရုခ္နဲ႔ ဂါးဘရသ္တို႔က တြန္းခဲ့ရပံုေတြကို ေရွ႕မွာေရးထားခဲ့ပါၿပီ။ US လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြအတြက္ ေတာ့ အေျခအေနအမွန္ကို ျဖဳန္းခနဲေတြ႕လိုက္ရတဲ့အတြက္ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ေနာက္မွာေထာက္ခံတဲ့အမတ္ေတြ တန္းစီသြားပါတယ္။ ဆရက္ဘရက္နီဆာက်ဆံုးၿပီး တစ္ပတ္လံုးလံုး ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ဟာ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈ ပယ္ဖ်က္ေရးကလြဲလို႔ က်န္တဲ့စကားကို မေျပာေတာ့ပါဘူး။
ကလင္တန္အစိုးရဟာ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ရဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳလိုက္ရင္ဆိုးဆိုးဝါးဝါးႀကီးေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ေတာက္ေလ်ွာက္ျဖဲေျခာက္လာတာပါ။ “အခု အဲဒီဆိုးဆိုးဝါးဝါးႀကီးဆိုတာ အခု က်ဳပ္တို႔မ်က္စိေရွ႕တင္ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီ။ အခုခ်က္ခ်င္း လက္နက္တင္ပို႔မႈကိုပယ္ဖ်က္။ ဒါဟာဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ လံုးက ေျပာတဲ့စကား” လို႔ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ဟာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေျပာလာပါေတာ့တယ္။
ကလင္တန္ဟာ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ကို ေခ်ာ့ရပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၂၁ လန္ဒန္ အစည္းအေဝးၿပီးသည္အထိ လႊတ္ေတာ္မွာမဲခြဲတာကို ဆိုင္းငံ့ထားဖို႔ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ကို ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္က လက္ခံေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မီဒီယာေတြကေတာ့ ဆိုင္းငံ့မေနပါဘူး။
– ကလင္တန္အစိုးရဟာ ေသြးမရွိတဲ့ အစိုးရ။
– ကလင္တန္ဟာ အာက်ယ္ေကာင္
– အိမ္ျဖဴေတာ္က လူေတြ အရွက္ေရာရွိၾကေသးရဲ႕လား။
– စူပါပါဝါ US ဟာ သူမ်ားေနာက္ျမီးဆြဲျဖစ္ေနၿပီလား။
– ဒီလို အိေညွာင္ပတ္ေညွာင္ လုပ္ေနပံုနဲ႔ဆိုရင္ NATO အဖြဲ႕ရဲ႕ လားရာကို ဆန္းစစ္ရေတာ့မယ္။
စသျဖင့္ မီဒီယာေတြက ေတာက္ေလ်ွာက္ ႏွက္ေနေတာ့တာပါ။
ဇူလိုင္ ၂၁ ေပ်ာ့တိေပ်ာ့ဖတ္ လန္ဒန္ေၾကျငာခ်က္အၿပီး ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ဟာ မဲခြဲဖို႔ပဲ စိုင္းျပင္းပါေတာ့တယ္။ ဇူလိုင္ ၂၆ ကြန္ဂရက္မွာ မဲခြဲၿပီး ေထာက္ခံ ၆၉ မဲ ကန္႔ကြက္၂၉ မဲနဲ႔ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ရဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္ ၁ မွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကလည္း အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ။ သမၼတဗီတိုနဲ႔ ပယ္ခ်လို႔ မရသည္အထိ မဲအေရအတြက္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ျပဇာတ္ရဲ႕ အဆံုးသတ္ကကြက္ကို စတင္ဖို႔ ကန္႔လန္႔ကာ ဆြဲတင္လိုက္ပါၿပီ။

genocide ကိုမတားဆီးရင္
US သမၼတလည္း တရားခံပဲ

ဆရက္ဘရက္နီဆာက်ၿပီးတဲ့ေနာက္ US အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၂၇ ဖြဲ႕ကလည္း ဆာဘ္ေတြကို ဗံုးႀကဲပစ္ဖို႔ US အစိုးရဆီ လက္မွတ္ထိုး ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာကေတာ့ ကလင္တန္ဟာ ေလအိုးလို႔ ေရးထည့္လိုက္ပါတယ္။ ႏ်ဴးရီဗတ္လစ္မဂၢဇင္းရဲ႕ ေဆာင္းပါးမွာ ေရးထားတာက “ဒီကမ႓ာ ေပၚမွာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈကို တားဆီးႏိုင္တာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပဲရွိတယ္။
US သမၼတဟာ ဒီတာဝန္ကို ေရွာင္လႊဲၿပီး အေမရိကန္ေတြအေပၚမွာ အရွက္ရေစခဲ့ရင္သမၼတႀကီးလည္း ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြနဲ႔ အလိုတူအလိုပါ အျပစ္ရွိတယ္” တဲ့။ ကလင္တန္အတြက္ အဆိုးဝါးဆံုးထိုးႏွက္ခံရမႈကေတာ့ ျပင္သစ္သမၼတက ဆရက္ဘရက္နီဆာက်ဆံုးမႈကို ျမဴးနစ္ကိစၥနဲ႔ ယွဥ္ထိုးေျပာဆိုတာပါ။ US ရဲ႕ NATO အေပၚဦးေဆာင္မႈက႑ကိုပါ ျပင္သစ္ကသမၼတရွီးရက္က ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ပါတယ္။
ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ကလင္တန္ဟာ ျငိမ္ခံေနလို႔မရေတာ့ဘဲ “US ဟာ လက္ေဝွ႔အထိုးက်င့္တဲ့သဲအိတ္ႀကီး မဟုတ္ဘူး” လို႔ ထြက္ေျပာလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျပာဟာ အေျပာပဲရွိပါေသးတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဆာဘ္ေတြကိုလက္ေတြ႕က်က် ထိုးႏွက္လိုက္တာကေတာ့ ခ႐ိုအတ္နဲ႔မြစ္ဆလင္မ္တပ္ေပါင္းစုပါ။ လက္နက္ခဲယမ္းေတြကို ေတာက္ေလ်ွာက္စုေဆာင္းထားတဲ့ ခ႐ိုအတ္စစ္တပ္ဟာ အင္အားအေတာ္ကို ေတာင့္တင္းေနပါၿပီ။ ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ အေရွ႕ပိုင္းကို ေပါင္မုန္႔လွီးသလို လွီးဖဲ့ယူထားတဲ့ ဆာဘ္ေတြကို ခ႐ိုအတ္ေတြက တန္ျပန္ထိုးစစ္ဆင္ပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြဟာမခုခံႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ခ႐ိုအတ္ေတြဟာ ၁၉၉၁ တုန္းက ဆံုး႐ံႈးခဲ့တဲ့နယ္ေျမေတြ အားလံုးကို ျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီခ႐ိုအတ္ေတြရဲ႕ ထိုးစစ္အတြင္းမွာ ထင္ရွားသြားတာက ဆာဘ္စစ္တပ္ဟာ လံုးဝကို အခြံသပ္သပ္သာက်န္ေတာ့တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ။

ဆာဘ္ေတြကို ဗံုးႀကဲရတာ အရသာရွိလိုက္တာ


ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္တပ္မေတာ္ကလည္း ေျခသြက္လက္သြက္နဲ႔ တန္ျပန္ထိုးစစ္ဆင္တာေတြ လုပ္ပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြသိမ္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းက Bosanska, Krupa, Petrovac, Kljuc, Sanski စတဲ့ျမိဳ႕ေတြကို ေဘာ့စ္နီးယားမြစ္ဆလင္မ္တပ္မေတာ္က တဟုန္ထိုးျပန္သိမ္းပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြဘက္က လက္စားေခ်တဲ့အေနနဲ႔ ၁၉၉၅ ၾသဂုတ္ ၂၅ မွာ ဆာရာေယဗိုကို အေျမာက္နဲ႔ ပစ္ၿပီး အရပ္သား ၃၇ ေယာက္ကို သတ္ပစ္ လိုက္ျပန္ပါတယ္။
US အေနနဲ႔ ေဘာ့ပ္ဒိုးလ္ရဲ႕ဥပေဒေၾကာင့္ သူရဲ႕ေျခလ်င္တပ္ေတြဝင္ကို ဝင္ရေတာ့မွာမို႔ မဝင္ခင္မွာ ေလေၾကာင္းကေန လက္ဦးမႈယူၿပီး အျပတ္အသတ္ ဗံုးႀကဲဖို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွာေနတာပါ။ ပဲရစ္မွာရွိေနတဲ့ ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္က ဝါရွင္တန္ကို ဖုန္းေခၚၿပီး ဗံုးႀကဲဖို႔ျပင္ေပေတာ့လို႔ အေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါတယ္။
ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာေတာ့ NATO ေလယာဥ္အစင္း ၆၀ ဟာ ေလထဲကို တျပိဳင္နက္တည္းထိုးတက္သြားခဲ့ၿပီး ဆာဘ္ပစ္မွတ္ေတြကို ဗံုးႀကဲခ်ပါ တယ္။ ဒီတခါေတာ့ ဟိုတေျပာက္ ဒီတေျပာက္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ပစ္မွတ္ ၆၀ ေလာက္ကို တျပိဳင္နက္ တိုက္ခိုက္တာပါ။ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ခဲယမ္းသိုေလွာင္႐ံုေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရးအေဆာက္အဦ ေတြ၊ ေရဒါေတြ၊ ေလေႀကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစခန္းေတြကို ျပားျပားဝပ္သြား ေအာင္ ပစ္ခြင္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို သမၼတကလင္တန္ဆီ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားေတာ့ “ေအး… သိပ္ေကာင္းတာပဲကြာ”လို႔ ဝမ္းသာအားရ ျပန္ေျဖပါသတဲ့။

လက္စားေခ်ပြဲ


NATO ေလယာဥ္ေတြဟာ အႀကိမ္ေပါင္း ၃၄၀၀ ပ်ံတက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ေဘာ့စ္နီယန္း တပ္မေတာ္ဟာလည္း ေျမျပင္ထိုးစစ္ကို အရွိန္ျမွင့္ပါတယ္။ ၃ ပတ္အတြင္း ဆာဘ္ေတြသိမ္းထားတဲ့ နယ္ေျမရဲ႕ ၂၀% ကို မြစ္ဆလင္မ္နဲ႔ ခ႐ိုအတ္ တပ္ေတြက ျပန္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ ခ႐ိုအတ္ေတြကေတာ့ ၁၉၉၁ က ဆာဘ္ေတြလုပ္ခဲ့တာကိုလက္စား ျပန္ေခ်တဲ့အေနနဲ႔ ဆာဘ္ရြာေတြကို မီးတင္႐ႈိ႕ၿပီး ဆာဘ္ျမိဳ႕ေတြကို အေျမာက္နဲ႔ ျပန္ပစ္ပါတယ္။ သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ဆာဘ္ေတြဟာ ဗဟို ဆားဘီးယားႏိုင္ငံထဲကို ေျပးဝင္ၾကရပါတယ္။ “အပစ္အခတ္ အျမန္ဆံုးရပ္စဲေပးပါ“ လို႔ ဒီတခါ ငယ္သံပါေအာင္ ေအာ္ဟစ္ရသူကေတာ့ မီလိုဆီဗစ္ကိုယ္တိုင္ပါပဲ။
ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္ေကာင္ဟာ ဦးက်ိဳးသြားခဲ့ပါၿပီ။

အႏိုင္နဲ႔ပိုင္း
ရာဇဝတ္ေကာင္ ဦးက်ိဳးေနတုန္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆြဲတင္ၿပီးအႏိုင္နဲ႔ ပိုင္းလိုက္ပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္ဘက္က ေအာက္ေၾကးႏႈိက္လို႔ရဦးမလားလို႔ ေသြးတိုးစမ္းပါေသးတယ္။ “US က ဆားဘီးယားအေပၚခ်မွတ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ေဆြးေႏြးပြဲမစတင္ခင္ ႐ုပ္သိမ္းေပးပါ” လို႔မီလိုဆီဗစ္ကေတာင္းဆိုပါသတဲ့။ US ကေတာ့ ႏိုးပါတဲ့။ ဒါ့အျပင္ မီလိုဆီဗစ္အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲတက္မလား၊ မတက္ဘူးလားေမးဖို႔ လႊတ္လိုက္တဲ့သံအဖြဲ႕ ဘဲလ္ဂရိတ္ကိုေရာက္ေနစဥ္မွာ US တိုက္ေလယာဥ္အစင္း ၂၀၀ ဟာ ေျပးလမ္းေပၚမွာ အသင့္ေနရာယူထားပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္ ေခါင္းခါတယ္လို႔ ေျပာ
တာနဲ႔ ဗံုးႀကဲတာကို ထပ္အရွိန္ ျမွင့္ဖို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ မီလိုဆီဗစ္အေနနဲ႔ ေဒတန္ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ဖို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ မူေဘာင္ေတြကို သေဘာတူလိုက္ ရပါတယ္။
၁၉၉၅ ဒီဇင္ဘာမွာ ေဒတန္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး စစ္ပြဲကို အဆံုးသတ္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆာဘ္ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ယႏၲယားဟာလည္း ရပ္တန္႔သြားခဲ့ပါတယ္။ ေဒတန္စာခ်ဳပ္အရ ေဘာ့စ္နီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္ေျမ ၄၉ % ကို ဆာဘ္ ေတြကရရွိၿပီး က်န္တဲ့ ၅၁ % ကို မြစ္ဆလင္မ္နဲ႔ ခ႐ိုအတ္ေတြက ရရွိပါတယ္။ ဆာဘ္ျဖစ္ေစ ခ႐ိုအတ္ျဖစ္ေစ ေဘာ့စ္နီးယားႏိုင္ငံကေန ခြဲထြက္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဆာဘ္ေတြဟာနယ္ေျမဟာ အက်ယ္ဝန္ဆံုးရေပမယ့္ မဟာဗ်ဴဟာအရ ထက္ျခမ္းခြဲခံထားလိုက္ရပါတယ္။
ေဒတန္သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ NATO တပ္သား ၆ ေသာင္းေက်ာ္ ေဘာ့စ္နီးယားႏိုင္ငံထဲကိုဝင္ေရာက္တပ္စြဲလိုက္ပါတယ္။ ဆာဘ္ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြရဲ႕လက္ခ်က္နဲ႔ လူ ၂ သိန္းခြဲေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ လူ ၂ သန္းေက်ာ္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရပါတယ္။ စစ္ပြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ဆာဘ္ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြဟာ ေဆာင့္ၾကြားေဆာင့္ၾကြားနဲ႔ အေရးယူခံရမႈကေနလြတ္ေနခဲ့ပါေသးတယ္။ ရက္ခိုမလာဒစ္ဟာ NATO စစ္ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ ၁၂ မိုင္ပဲေဝးတဲ့ေနရာမွာ ေျဗာင္ေနထိုင္ၿပီးေတာ့ လူသိ ရွင္ၾကား အင္တာဗ်ဴးေတြဘာေတြလုပ္ျပရင္း သူ႔အေပၚထုတ္ဆင့္ထားတဲ့ ဖမ္းဝရမ္းကိုပမာမခန္႔ လုပ္ျပေနပါေသးတယ္။
ICTY ႐ံုးေတာ္ကေတာ့ မလာဒစ္ရဲ႕မ်က္ကြယ္မွာပဲ တရားစီရင္ေနခဲ့ လိုက္တာ မလာဒစ္ဟာ ၂၀၁၁ ေရာက္မွပဲ အဖမ္းခံရပါေတာ့သတဲ့။ (လက္ရွိ ICC ႐ံုးေတာ္ကေတာ့ ဒီအားနည္းခ်က္ကို သင္ခန္းစာယူၿပီး တရားခံကိုအရင္ဖမ္းဆီးၿပီး ႐ံုးေတာ္မွာ မ်က္ေမွာက္ထား တရားစီရင္ရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။)

သက္ေရာက္မႈ
မီလိုဆီဗစ္ဟာလည္း ဆားဘီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတအျဖစ္ဆက္လက္တည္ရွိဆဲျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ၾကပ္တည္းလာတဲ့ ဆာဘ္ျပည္သူေတြဟာ မီလိုဆီဗစ္ကို ဆန္႔က်င္လာခ်ိန္မွာေတာ့ မီလိုဆီဗစ္ဟာ ကိုဆိုဗိုမွာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္မီးကို အျမင့္ဆံုးအရွိန္ျပန္တင္ၿပီး လူထုေထာက္ခံမႈ ျပန္ရွာပါတယ္။ ေဘာ့စ္နီးယားဟာ မီဒီယာမ်က္ႏွာစာမွာ ထင္ထင္ေပၚေပၚျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ပါ။ ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥကို အေနာက္ႏိုင္ငံေတြ ကိုင္တြယ္ပံုဟာ ဆာဘ္ ဘက္က တစ္ခုခုလုပ္မွ ႏိုင္ငံတကာက တစ္ခုခုျပန္လုပ္တဲ့ titrated engagement နဲ႔ သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥမွာ ဆာဘ္ေတြဟာ ျဖစ္စဥ္တိုင္း ျဖစ္စဥ္တိုင္းမွာ လက္ဦးမႈရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လူ ၂ သိန္းေက်ာ္လည္းအသက္ေပ်ာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါကို သင္ခန္းစာယူလို႔ Kosovo မွာေတာ့ titrated engagement နဲ႔ မသြားေတာ့ဘဲ all-out engagement နဲ႔ ကိုင္တြယ္ပါတယ္။ Genocide ကို ကိုင္တြယ္ရာမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ခပ္သြက္သြက္ကိုင္တြယ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ကမ႓ာက သင္ခန္းစာထုတ္ယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

နိဂံုး

I expected a war. But , I did not expect a genocide.
“စစ္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ တြက္ဆခဲ့တယ္။ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ေတာ့ မတြက္ဆမိခဲ့ဘူး” ဒါဟာ ေဘာ့စ္နီးယားသမၼတ အလီဂ်ာရဲ႕ ပြဲအၿပီး အင္တာဗ်ဴးကစကားပါ။ သူရဲ႕ တြက္ဆမႈ အလြဲအတြက္ လူ ၂ သိန္းေက်ာ္ အသက္ဆံုး႐ံႈးၿပီး လူ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ဘဝပ်က္ခဲ့ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အလီဂ်ာ တစ္ေယာက္တည္း လြဲတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တကမ႓ာလံုးဟာ အတြက္အဆေတြ လြဲခဲ့ၾကပါတယ္။
“ဒါဟာဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ပါလား” ဆိုတဲ့ အသိတစ္ခုကို မရရွိခဲ့မႈအတြက္ ကမ႓ာသူ ကမ႓ာသားေတြရဲ႕ မ်က္စိေရွ႕မွာတင္ လူသား ၂ သိန္းအသက္ေပ်ာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ေဘာ့စ္နီးယားျဖစ္စဥ္ကို ဒီလိုအတြက္အဆလြဲၿပီး ျပည္တြင္းစစ္အျဖစ္ယူဆ ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ရာဇဝတ္ငရဲခန္းေတြဟာ ေလးႏွစ္ေက်ာ္မ်ွ တည္ရွိခြင့္ရခဲ့ၿပီးလူသားေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္၊ စာရိတၱ၊ ဘဝ၊ က်င့္ဝတ္ေတြကို အေတာ္ ဖ်က္ဆီးခြင့္ ရသြားခဲ့ပါတယ္။ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ကို ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္လို႔မျမင္လို႔ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြဟာ ၄ ႏွစ္ ေလာက္ငရဲခံလိုက္ရတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ကို ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္လို႔ မျမင္ဘဲ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ပဋိပကၡအျဖစ္ ယူဆကိုင္တြယ္ေနလို႔ ႏွစ္ ၄၀ မက ငရဲေတာထဲ ေမ်ာေနတဲ့ရာဇဝတ္ေဘးသင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီတိုင္းျပည္ကေတာ့ လက္ရွိသင္ေနထိုင္ရာ “ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္” ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါတစ္ခုကို ကုသရာမွာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ အဆင့္တစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ diagnosis လို႔ေခၚတဲ့ ေရာဂါအမည္မွန္ကို ရွာေဖြသတ္ မွတ္ျခင္းပါပဲ။ ကုသမႈေတြ ဘယ္ေလာက္အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေဆးဝါးေတြဘယ္ ေလာက္စံုစံု ေရာဂါအမည္တပ္တာလြဲေနရင္ ခဏတျဖဳတ္သက္သာတာပဲရွိမယ္။ ေရာဂါကေတာ့ မေပ်ာက္ပါဘူး။
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေရာဂါကို ကုသဖို႕ႀကိဳးပမ္းေနတာ နွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ မေပ်ာက္ႏိုင္ပဲ ေရာဂါတိုးသည္ထက္တိုးလာတာ diagnosis လြဲေနခဲ့ လို႔ပါ။ အခုေတာ့ ေရာဂါရဲ႕ အမည္မွန္ကို သိခဲ့ရပါၿပီ။ ျမန္မာျပည္ဟာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္ေရာဂါဆိုး စြဲကပ္ေနတာပါ။
ဒီ diagnosis ကို ဘယ္သူေတြကမ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါလိမ့္…? ႏွစ္ရွည္ၾကာခ်ီ အစိုးရနဲ႔ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ေတြကမ်ားလား….? No ! ပါ။ ႏွစ္ရွည္ၾကာခ်ီ အစိုးရကို အတိုက္အခံလုပ္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု လို႔သမုတ္ၾကတဲ့သူေတြမ်ားလား…? No ! ပါ။ မထင္မွတ္ပဲ ဒီ diagnosis အမွန္ကို ျမန္မာျပည္အတြက္ရွာေဖြ ေပးႏိုင္ခဲ့သူကေတာ့ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ အဖိႏွိပ္ခံရဆံုး၊ လူရာအသြင္းမခံရဆံုး၊ ဒုကၡအေရာက္ရဆံုးအုပ္စုျဖစ္တဲ့ မြစ္ဆလင္မ္ေတြထဲက ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ Genocide ဆိုတာ နာမည္ေလးသပ္သပ္မဟုတ္ပါဘူး။ စကားလံုးေလးသပ္သပ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ျမန္မာျပည္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းမွာ breakthrough တစ္ခုပါ။
အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈႀကီးပါ။ Ok ! Genocide ဆိုတဲ့ Diagnosis ကိုေတာ့ရၿပီ။ ဘယ္လိ္ုေတြကုၾကမလဲ။ ဘယ္သူေတြက ကုၾကမလဲ…? ေဘာ့စ္နီးယားမွာေတာ့ ဥေရာပက UN တပ္သားေတြလႊတ္ၿပီး အနာမရင္းေအာင္ထိန္းေပးပါတယ္။ မရပါဘူး။ အနာဟာ ရင္းသည္ထက္ရင္းလာတာပါပဲ။ မြစ္ဆလင္မ္ႏိုင္ငံေတြကလည္း တန္ခ်ိန္ေသာင္းခ်ီတဲ့ လက္နက္ခဲယမ္းေတြ ေထာက္ပံ့ၿပီး ေျဖရွင္းၾကပါတယ္။ ေသြးဆိပ္တက္မလာေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္႐ံုပဲ တတ္ႏိုင္ ပါတယ္။ အနာကေတာ့ ဆက္ရွိေနတုန္းပါပဲ။ဒီအနာကို အၿပီးသတ္ေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံကေတာ့ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုပဲရွိပါတယ္။ ဒါကို ေဘာ့စ္နီးယားမွာ သက္ေသျပခဲ့သလို ကိုဆိုဗိုမွာလည္းသက္ေသ အခိုင္အမာ ျပႏိုင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီသက္ေသေတြကို ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ဥပေဒရဲ႕ ဖခင္ Dr.Raphael Lemkin က သူ မကြယ္လြန္ကတည္းက ႀကိဳျမင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္လဲ Dr.Lemkin ဟာ Genocide Convention ကို ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရာမွာ ဆိုဗီယက္က ျပ႒ာန္းတာေတာင္ တအားႀကီးေပ်ာ္မျပခဲ့ပါဘူး။ ဆိုဗီယက္ဟာ စူပါပါဝါဆိုေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးစနစ္တည္ေဆာက္ပံုဟာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္
ရာဇဝတ္မႈကိုကိုင္တြယ္ဖို႔ အသင့္ရွိမေနပါဘူး။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၊ မီဒီယာ၊ တရား႐ံုး စတဲ့ ႏိုင္ငံေရးတည္ေဆာက္ပံုကသာလ်ွင္ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔ သင့္ေလ်ာ္တာပါ။ ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္ဟာ ပထမကမ႓ာစစ္၊ ဒုတိယကမ႓ာစစ္နဲ႔ စစ္ေအးတိုက္ပြဲဆိုတဲ့ ပြဲစဥ္တိုင္းမွာ အဓိကအႏိုင္ရ႐ွိခဲ့တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ စူပါပါဝါႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။


ဒါေၾကာင့္ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ ေရာဂါရွာေဖြသတ္မွတ္ၿပီးရင္ ကုသဖို႔အတြက္ကေတာ့ Washingtonology=အေမရိကန္အိမ္ျဖဴေတာ္ႏိုင္ငံေရးကို နားလည္ဖို႔နဲ႔ ထိုးေဖာက္လႈပ္ရွားႏိုင္ဖို႔က ထပ္တူအေရးႀကီးျပန္ပါတယ္။ အလီဂ်ာ ကေတာ့ ဒါကိုနားလည္သလို သူဟာ အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္က ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈအတြက္ ဝါရွင္တန္မွာထိထိေရာက္ေရာက္ ထိုးေဖာက္ေပးတဲ့သူကေတာ့ သိပ္အမ်ားႀကီးမရွိလွပါဘူး။ အဲ ! မထိုးေဖာက္တဲ့ အျပင္ပိတ္ဆို႔တဲ့သူက အမ်ားသားဗ်…။ ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲပိတ္ဆို႔ပိတ္ဆို႔ ေတာ္လွန္ေရးဟာ ေရွ႕ဆက္တိုးလာခဲ့ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ ေဘာ့စ္နီးယားဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ကို ေရးရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကကိုယ့္လူေတြကို parallel thinking ရေစဖို႔ပါ။ ကိုယ္တို႔ရဲ႕တိုက္ပြဲ ဘယ္အဆင့္ေရာက္ေနၿပီ ဘယ္လိုထိုးေဖာက္ႏိုင္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္ေနၿပီဆိုတာကို ႏႈိင္းယွဥ္ေတြးမိေစခ်င္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ေရးခဲ့တာေတြကို ဇာတ္လမ္းတစ္ခုလိုခံစားဖတ္႐ႈ႐ုံတင္မကဘဲ ကိုယ့္ဖာသာဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ဖတ္ရႈၾကရင္းနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးမွာ တတ္ႏိုင္ သည့္ေနရာကေန ေထာက္ခံပါဝင္ေပးဖို႔ပါ။ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ကိုကိုင္တြယ္ရာမွာ ဘယ္အဖြဲ႕က အဓိကေနရာက ပါဝင္သလဲ…? ဘယ္သူက ICC ကို အာမခံနိုင္သလဲ…? ဘာ့ေၾကာင့္ဒီလူဟာ ဒီလိုအာမခံနိုင္သလဲ…? ဒီလူကို ကိုယ္တို႔ ဘယ္လိုအားေပးႏိုင္မလဲ…? စသျဖင့္သိဖို႔က ကိုယ္တိုင္လဲ ေနာက္ခံအသိရွိမွရမွာပါ။ ဒီ ေနာက္ခံအသိေလးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တတ္ႏိုင္သမ်ွ ျဖည့္ဆည္းေပး ျခင္းမ်ွသာပါ။

ျပီးပါၿပီ
Ingun Jawa

ေဘာ႔စ္နီယားဂ်င္နိုဆိုဒ္(၁) ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္
ေဘာ့စ္နီးယားဂ်င္ႏိုဆုိဒ္(၂) ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္

ေဘာ႔စ္နီယားဂ်င္နိုဆိုဒ္(၂)

ရာဇဝတ္ေဘး ေျပးမလြတ္ေစရ


၁၉၉၂ ခုနွစ္ဟာ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြအဖို႕ အင္မတန္မွ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့နွစ္ပါပဲ။ စစ္ပြဲစတင္တဲ့ ၁၉၉၂ ဧျပီက စၿပီး ၇ လအတြင္း ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ တစ္သိန္းေလာက္ အသက္ေပ်ာက္ခဲ့ပါၿပီ။ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြဟာ ကမ႓ာေျမျပင္ေပၚကေန ေပ်ာက္ကြယ္မသြားရေလေအာင္ ႐ုန္းကန္တိုက္ပြဲဝင္ၾကရပါတယ္။
၁၉၉၂ ၾသဂုတ္လကစၿပီး US က စီနီယာဘုရွ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဟာလည္း ႐ုန္းကန္ေနရပါၿပီ။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲျပိဳင္ဘက္ ကလင္တန္ ဟာ ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥကို စီနီယာဘုရွ္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒက်႐ံႈးပြဲ အျဖစ္ ထိုးႏွက္မဲဆြယ္ေနလို႔ပါပဲ။ နာဇီေတြရဲ႕ ဟိုလိုေကာ့စ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး မီဒီယာေတြက ထုတ္လႊင့္ေနတာရယ္၊ ကလင္တန္က မဲဆြယ္ပြဲေတြမွာ ထိုးႏွက္ေနတာရယ္ေပါင္းလိုက္ရင္ ဘုရွ္အစိုးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ အာဏာကုလားထိုင္ဟာ လႈပ္သည္ထက္လႈပ္လာပါတယ္။
ဘုရွ္အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥကို မ်က္နွာလႊဲခဲပစ္ထားမရ ေတာ့ဘဲ တခုခုေတာ့ လုပ္ျပရေတာ့မွာပါ။ ဘုရွ္အစိုးရအဖြဲ႕ တင္လိုက္တဲ့ လမ္း ေၾကာင္းက “ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားကို အေရးယူေရး” ဆိုတဲ့လမ္းေၾကာင္းပါ။ ဒီမွာတင္ ဝက္စ္တန္တို႔လို CIA အရာရွိေတြဟာ သူတို႔လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ကို အတိုင္းအတာတခုထိ စလုပ္ခြင့္ရလာပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ဝက္စ္တန္တို႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာေတြကို ေခ်ာင္မထိုးေတာ့ တဲ့အျပင္ တာဝန္တစ္ခုပါ ထပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။
တာဝန္ကေတာ့ ရာဇဝတ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ လို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာသက္ေသအေထာက္အထားေတြရွာၿပီး စနစ္တက်အုပ္စုခြဲမွတ္တမ္းတင္ေပးပါတဲ့။ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ျမဳပ္ႏွံထားတဲ့ က်င္းေတြ၊ အက်ဥ္းစခန္း ေတြ၊ မီးေလာင္သြားတဲ့ရြာေတြ၊ မုဒိန္းစခန္းေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အေသးစိတ္ ဇယားဆြဲစာရင္းျပဳစုရပါတယ္။ က်ဴးလြန္တဲ့ ဆာဘ္အရာရွိရဲ႕နာမည္၊ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းနဲ႔ သူကြပ္ကဲ တဲ့ လက္ေအာက္ခံတပ္ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ လုပ္ရပ္ေတြဟာ CIA မွတ္တမ္း ထဲမွာ စနစ္တက်နဲ႔ စာရင္းဝင္ပါတယ္။ CIA က ဘယ္လိုလုပ္ ဒါေတြသိလဲလို႔ေတာ့ မေမးပါနဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္ download ဆြဲလို႔ရတဲ့ ေျမျပင္က CIA အရာရွိရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာဆိုရင္ ဆာဘ္တပ္တြင္းက ရဲေဘာ္လစာမေလာက္လို႔ တပ္ထဲျပႆနာရွာတာက အစ တပ္ခြဲနံပါတ္၊ ရဲေဘာ္ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္အတိအက်နဲ႔ ပါပါတယ္။ ဒါက အေထာက္အထား စုတဲ့အပိုင္းပါ။ ဝက္စ္တန္တို႔အေနနဲ႔ ဒီလို တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြရလာဖို႕ US အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္းမွာ အဆင့္တိုင္းအဆင့္တိုင္း ထိုးေဖာက္လႈပ္ရွားသူေတြရွိပါတယ္။ (ေနာက္အပိုင္းမွာ ဒီအေၾကာင္းေရးထားပါတယ္။)

————————

ခုထိဘာမွျဖစ္မလာေသးဘူးလား၊ ၾကာလိုက္တာ၊ စသျဖင့္ညည္းညဴေနသူေတြျမင္ေစဖို႔ပါ။ မီလိုဆီဗစ္ကို ဖမ္းဆီးၿပီး ခံု႐ံုးတင္တာက ၂၀၀၁ ခုနွစ္မွပါ။ ဒါေပမဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္း စာရင္းျပဳစုေနတာကေတာ့ ၁၉၉၂ ကတည္းကပါ။ ဆယ္စုနွစ္ တစ္စုစာ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါတယ္။
အဓိက ကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ကို လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းဖို႔ ကမ႓ာ့လူသားထုႀကီးကိုယ္တိုင္ အေတြ႕အႀကံဳႏုနယ္ခဲ့လို႔ပါ။ ခုေခတ္လို ICC ႐ံုးေတာ္ေတာင္ မတည္ေထာင္ရေသးခ်ိန္ေပါ့။ မတရားမႈေတြ၊ တဖက္သတ္ အႏိုင္က်င့္မႈေတြကို လုပ္ခ်င္သေလာက္ လုပ္ၿပီး ငါတို႔လုပ္တာ ဘယ္သူမွမသိဘူး၊ စီရင္မႈကေနလြတ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ေန တဲ့ေကာင္ေတြလည္း ၾကပ္ၾကပ္သတိထားပါ။ဆယ္စုနွစ္ တစ္စုစာၾကာခဲ့တာေတာင္ ရာဇဝတ္မႈဆိုတာ ေဆြး႐ိုးထံုးစံ မရွိခဲ့ဘူး။

ထိုးေဖာက္လႈပ္ရွားသူမ်ား

မစၥတာဟူပါ ဆိုတာ US ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အေရွ႕ဥေရာပ႐ံုးမွာ လက္ေထာက္ဒါ႐ိုက္တာပါ။ ေဘာ့စ္နီးယားမွာ ရာဇဝတ္မႈႀကီးေတြ ျဖစ္လာခ်ိန္မွ သူဟာ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ကေနဒါ႐ံုးရဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ရာထူးတိုးသြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္းသူဟာ ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥကို မ်က္နွာမလႊဲရက္ဘဲ ညေန႐ံုးဆင္းခ်ိန္ေတြၿပီးတိုင္း ဝင္ေရာက္ကူညီေနေလ့ရွိပါတယ္။ ဟူပါအေနနဲ႔ အဲဒီလိုကူညီေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံသူကေတာ့ ဘဲလ္ဂရိတ္ကေန မၾကာခင္ကမွ ျပန္ေရာက္ လာတဲ့ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဇိုင္မာမန္ ပါ။ ဇိုင္မာမန္ဆိုတာ “ခ႐ိုေအးရွားမွာ ဆိုးလွပီထင္တာလား? ေဘာ့စ္နီးယားမွာျဖစ္လာခဲ့ရင္ အဲဒါထက္ပိုဆိုးလိမ့္မယ္”လို႔သတိစကားဆိုခဲ့တဲ့ သံအမတ္ႀကီးေလဗ်ာ။ (မသိသူမ်ား အပိုင္း – ၂ ကိုျပန္ဖတ္ပါ။)
သူတို႔အေနနဲ႔ ပိုက္ဆံတျပားမွမရဘဲ၊ ကိုယ့္႐ံုးလုပ္ငန္းနဲ႔မဆိုင္ဘဲ ဒီလိုဝင္လုပ္ေပးေနရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယားမွာ US အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္တိုင္ၾကားဝင္စြက္ဖက္လာေစဖို႔ပါ။ ၁၉၉၂ စက္တင္ဘာမွာ ဟူပါနဲ႔ သူ႔ေဘာ္ဒါ ဂၽြန္ဆင္တို႔ဟာ US ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥကို နာရီဝက္ေက်ာ္ေလာက္ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ စီနီယာဘုရွ္ရဲ႕ လက္ရွိမူဝါဒဟာ အသံုးမဝင္ပံုနဲ႔ မူဝါဒသစ္ခ်မွတ္ဖို႔လိုေနေႀကာင္း အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တလက္စတည္း မူဝါဒအသစ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အစီရင္ခံစာေရးတင္ဖို႔ပါ ညႊန္ၾကားခ်က္ရလာခဲ့ပါတယ္။
ဟူပါနဲ႔ ဂၽြန္ဆင္န္ဟာ အဲလိုအခ်က္အလက္ေတြကို ေတာက္ေလ်ွာက္စုေဆာင္းကိုင္တြယ္ေနတဲ့သူေတြမို႔ အခ်ိန္သိပ္မယူရဘဲ ၂၇ မ်က္နွာပါ အစီရင္ခံစာကို တင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္လ ႏိုဝင္ဘာမွာေတာ့ ၂ နာရီခြဲၾကာတဲ့ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးမွာ US ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက “က်ဳပ္တို႔ရဲ႕မူဝါဒအေဟာင္းက ေျမာင္းထဲေရာက္ေနတာပဲ” လို႔ဝန္ခံလိုက္ပါေတာ့တယ္။ ဒါဆို US အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ ဝင္ကိုင္ေတာ့မလား?
ခက္ေတာ့ခက္ပါေသးတယ္။ အဓိက,က ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ဝင္ကိုင္မလဲဆိုတာပါ။ ေဘာ့စ္နီးယားမွာ မေတာ္မတရားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ႀကီးေတြျဖစ္ေနတာဟုတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒါ US နဲ႔ ဘာဆိုင္လဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို အရင္ေျဖရမွာပါ။ ဒီအတြက္အေျဖကေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယားမွာျဖစ္ေနတာေတြက ေတာ္႐ံုတန္႐ံုျဖစ္ ေနတာေတြ မဟုတ္ဘူးဗ်ိဳ႕။ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈႀကီးပါဗ်ိဳ႕ ဆိုတာပါ။ အဲဒီအေျဖကို ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ခိုင္ခိုင္မာမာသက္ေသျပႏိုင္ဖို႔နဲ႔အမႈတြဲတည္ေဆာက္ဖို႔က ပထမဦးစားေပးျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီမွာတင္ ဟူပါနဲ႔ ဂၽြန္ဆင္န္တို႔အုပ္စုဟာ CIA က ဝက္စ္တန္တို႔နဲ႔ လက္ဝါးခ်င္း ႐ိုက္ရပါတယ္။
ဝက္စ္တန္တို႔က ျဖစ္စဥ္ေတြကို ေတာက္ေလ်ွာက္ မွတ္တမ္းတင္ အေထာက္အထားယူေနတာဟုတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ဆိုတဲ့ အမႈတြဲအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ေထာက္လွမ္းေရးအစီရင္ခံစာအျဖစ္ မွတ္တမ္း ယူေနတာပါ။ ဂၽြန္ဆင္တို႔က အဲ႔ဒီအေထာက္အထားေတြထဲကမွ လိုအပ္တဲ့အပိုင္း ဆြဲထုတ္ၿပီး ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္အမႈအျဖစ္ တည္ေဆာက္ျပရမွာ။ ဒီမွာတင္ တိုက္႐ိုက္ဝင္ဗ်င္းတဲ့ကိစၥမတိုင္ခင္ အမႈတြဲတည္ေဆာက္ျခင္းက အရင္လာတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္လူေတြ ျမင္ၾကမွာပါ။ ဟုတ္ပီ အမႈတြဲတည္ေဆာက္ၿပီးၿပီ။ ဝင္ဗ်င္းလို႔ရပီးလား?
ကိုယ့္ဖာသာအမႈတြဲတည္ေဆာက္ၿပီး ကိုယ့္ဖာသာစီရင္ခ်က္ခ်လို႔၊ ဝင္ဗ်င္းခ်င္တိုင္း ဗ်င္းလို႔မရပါဘူး။
အမႈတြဲကို လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ တရား႐ံုးမွာတင္ၿပီး အမႈအရင္ဖြင့္ ရပါတယ္။ ဒီတရား႐ံုးကလည္း CIA ရဲ႕အစီရင္ခံစာအရ အမႈစစ္ေဆးသည္လို႔ လုပ္လို႔မရပါဘူး။ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ စစ္ေဆး ထားတာကိုပဲ သံုးပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဂၽြန္ဆင္၊ ဝက္စ္တန္နဲ႔ ဟူပါတို႔စုထားတဲ့ အေထာက္အထားေတြကို ႏိုင္ငံတကာစံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ေတြလက္ထဲထည့္ၿပီး အဲဒီအဖြဲ႕ေတြကလည္း ေျမျပင္ဆင္းၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ယူရပါတယ္။ (အေထာက္အထားေတြကို သိၿပီးသား။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ယူျပရပါတယ္။)
အဲဒီ အတည္ျပဳခ်က္ေတြကိုမွ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲရဲ႕အစီရင္ခံစာအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ံုးေတာ္ေတြက သံုးခြင့္ရွိပါတယ္။ အမႈလမ္းေႀကာင္းပြင့္ၿပီး တရားခံကို စီရင္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ကလာတဲ့ အေထာက္
အထားျဖစ္ျဖစ္ ခိုင္လံုရင္သံုးလို႔ရပါၿပီ။ အမႈစဖြင့္ဖို႔ကေတာ့ ေနရာတိုင္းက အေထာက္အထားကိုမသံုးပါဘူး။


ေဘာ့စ္နီးယားဂ်င္ႏိုဆိုဒ္မွာ အခက္အခဲတစ္ခုက ICC လို ႐ံုးေတာ္ေတြ အသင့္ရွိမေနတာပါ။ (ဒီအတြက္ သီးသန္႔ခံု႐ံုးဖြဲ႕ဖို႔ ေနာက္ထပ္ အခ်ိန္ေတြယူၿပီး လုပ္ရပါေသးတယ္။)လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာစံုစမ္းေရးအဖြဲ႕အျဖစ္ ပြဲဦးထြက္ ထြက္လာ တာက “စစ္ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ ဘက္မလိုက္ေကာ္မရွွင္” ပါ။ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္စံုစမ္းေရးလို႔ေတာင္ နာမည္တပ္မထားတာကို သတိျပဳ မိမွာပါ။ ဒီေကာ္မရွင္ကို ၁၉၉၂ ဒီဇင္ဘာမွာ စတင္ဖြဲ႕စည္းပါတယ္။ US ကိုယ္စားလွယ္ကေတာ့ ၁၉၉၂ ဒီဇင္ဘာ UN အေထြေထြညီလာခံမွာ “ေဘာ့စ္နီးယားမွာ genocideရဲ႕ အသြင္သ႑ာန္ေတြျမင္ရတယ္”လို႔ ထည့္ေျပာပါတယ္။ ဒါဆိုပြဲၿပီးၿပီလား?
ပြဲက ခုမွ စတယ္လို႔ေျပာရမွာပါ။

———————————-

လက္ရွိဗမာျပည္နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ေကာ ဘယ္အဆင့္ေရာက္ေနၿပီလဲ? အေထာက္အထားစုတဲ့အပိုင္းကေတာ့ ျပည့္စံုသြားပါၿပီ။ ဒီအေထာက္အထားေတြ ကို လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာစံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ေတြက အတည္လည္းျပဳၿပီးပါၿပီ။
(Dr.ယန္း၊ မင္းႀကီး ဇာအိဒ္အလ္ဟူစိုင္းန္ တို႔ကိုယ္တိုင္က genocide လို႔ သံုးစြဲခဲ့ပါၿပီ။)
ခု ICC ႐ံုးေတာ္ရဲ႕ တခါးေပါက္ကိုေခါက္လိုက္လို႔ ကၽြိခနဲ တံခါးပြင့္သြား တဲ့အသံကိုပါ ၾကားလိုက္ရပါၿပီ။ ဒါက ဂ်င္နိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြကို အေရးယူေရးပါ။ ဒီေနရာမွာ အက်ဴးလြန္ခံရတဲ့ လူမ်ိဳးစုကို အကာအကြယ္ေပးေရး R2P
ကေရာ ဘယ္အဆင့္လဲေပါ့။ R2P နဲ႔ ICC ဟာ ဝိုက္၊ ေျဖာင့္၊ ဘယ္၊ ညာ တြဲလက္သီးေတြပါ။ တစ္ခ်က္တည္း ဘယ္ေတာ့မွ မထိုးဘူး။ တြဲလံုးအေနနဲ႔ဝင္ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ R2P ဝင္လဲ?
ရာဇဝတ္ေကာင္ကို ICC တင္မယ္။ ရာဇဝတ္ေကာင္က ပတ္ေျပးမယ္၊ ေရွာင္မယ္၊ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ဆက္လုပ္မယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ R2P ဝင္လာပါတယ္။ နစ္နာရတဲ့ လူမ်ိဳးစုအတြက္ တရားမ်ွတမႈကို ဥပေဒေၾကာင္းအရမေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ ေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚေပါက္ရင္ အင္အားသံုး၍ တရားမ်ွတမႈကို ေဆာင္က်ဥ္းရတဲ့ သေဘာပါပဲ။ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရတာက refugee crisis ပါ။ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ဝန္ထုပ္ကို ထမ္းေပးထားတဲ့ႏိုင္ငံနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြအေပၚမွာ တင္ရွိေနတဲ့ burden ဟာ ထည့္ကိုစဥ္းစားရပါတယ္။ R2P ဝင္ၿပီးရင္ေတာ့ ICC ကိစၥကို အၿပီးသတ္ run လိုက္႐ုံပါပဲ။ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ သေဘာက ICC နဲ႕ R2P ဟာ course တစ္ခုတည္းေပၚက sequential processes ေတြပါပဲ။

ေနာက္ေက်ာဓါးထိုးခံရျခင္း

ဘယ္သူေတြရဲ႕ေနာက္ေက်ာ ဓါးနဲ႔အထိုးခံရပါလိမ့္…? ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြပါ။
ဟုတ္ပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြကို မရွိမဲ့ရွိမဲ့ အင္အားနဲ႔ က်ားကုပ္က်ားခဲ ခုခံစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲေနရတဲ့ ေဘာစ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြဟာ ေနာက္ေက်ာကို ဓါးနဲ႔ အထိုးခံလိုက္ရပါတယ္။ ထိုးသြားတဲ့ သူေတြကလဲ တျခားသူေတြမဟုတ္ဘဲ ခုခံစစ္ပြဲမွာ မဟာမိတ္အျဖစ္လက္တြဲရင္း ကတုတ္က်င္းတခုထဲမွာ ရင္ေဘာင္တန္းတိုက္ေနၾကတဲ့ခ႐ိုအတ္ေတြကိုယ္တိုင္က လုပ္သြားတာပါ။ ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ . . . . .
ခ႐ိုအတ္ေတြဟာ ဆာဘ္ေတြနဲ႔ ႀကိတ္ပံုးေဆြးေႏြြးပြဲေတြလုပ္ေနတာ ၁၉၉၂ ႏွစ္လယ္ပိုင္းေလာက္ကတည္းကပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္ေျမေတြကို ဆာဘ္ေတြက သိမ္းပိုက္ထားခ်ိန္ပါ။ ဒါ့အျပင္ ဆာဘ္ေတြလက္ခ်က္နဲ႔ ခ႐ိုအတ္ေတြ ထြက္ေျပးခဲ့ရတာလည္း ပူပူေႏြးေႏြးပဲရွိပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆာဘ္-ခ႐ိုအတ္ လ်ွိဳ႕ဝွက္ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာေတာ့ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ခဏေခါက္ထားလိုက္ပီး ေဘာ့စ္နီးယားနယ္ေျမကို ဆာဘ္နဲ႔ ခ႐ိုအတ္ေတြ ဘယ္လို ပိုင္းခြဲယူၾကမလဲဆိုတာကိုပဲ ေဆြးေႏြးၾကပါသတဲ့။ ခ႐ိုအတ္ေတြရဲ႕အျမင္က “ေလာေလာဆယ္ ဆာဘ္ေတြကို လွန္လို႔မရႏုိင္ေသးမယ့္အတူတူ ဆာဘ္နဲ႔ေပါင္းၿပီး ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြကို အမဲျဖတ္ၾကစို႔” ဆိုတာမ်ိဳးပါ။
ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြနဲ႔ ခ႐ိုအတ္ေတြ ေရွ႕တန္းမွာ လက္တြဲတိုက္ပြဲဝင္ ေနၾကတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ခ႐ိုအတ္ေတြဘက္က ထည့္သြင္းစဥ္းစားမေနပါဘူး။ ဆာဘ္-ခ႐ိုအတ္ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ ၁၉၉၃ မွာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရလာ
ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၉၃ ႏွစ္ဦးပိုင္းကစလို႔ ေဘာစ္နီးယားႏိုင္ငံတြင္းက ခ႐ိုအတ္လက္နက္ကိုင္ေတြဟာ လက္က်န္မြစ္ဆလင္မ္နယ္ေျမေတြကိုဝင္သိမ္းပါေတာ့တယ္။

ဆာဘ္ေတြကိုေတာင္ မနဲခုခံေနရတဲ့ ေဘာစ္နီးယန္းေတြဟာ ခ႐ိုအတ္ေတြနဲ႔ စစ္မ်က္နွာထပ္ဖြင့္ဖို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အေလ်ွာ့ေပး ညွိႏႈိင္းတာေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုမွညွိမရတဲ့ အေျခ အေနကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြအေနနဲ႔ မတတ္သာတဲ့အဆံုးဆာဘ္ေတြဘက္လွည့္ထားတဲ့ ေသနတ္ေျပာင္းေတြကို ခ႐ိုအတ္ေတြဘက္ကိုပါလွည့္လိုက္ရ ပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယန္း-ခ႐ုအတ္ စစ္ပြဲျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။
ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြဟာ ရင္ဘတ္နဲ႔ဝမ္းဗိုက္မွာ ဆာဘ္ေတြ ေပးတဲ့ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေသြးအလူးလူးျဖစ္ေနၿပီး ေက်ာဘက္မွာေတာ့ ခ႐ိုအတ္ေတြရဲ႕ ဓါးဒဏ္ရာနဲ႔ ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ထြက္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြဟာ ဒူးေထာက္က်မသြားေအာင္ အံႀကိတ္ လို႔ တင္းခံေနႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

——————————

၁၉၉၂ နွစ္ကုန္ပိုင္းနဲ႔ ၁၉၉၃ နွစ္ဦးပိုင္းမွာ ဆာဘ္ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္ ေကာင္ေတြကို အေရးယူဖို႔ ေျခလွမ္းတခ်ိဳ႕စလွမ္းတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ခ႐ိုအတ္- ေဘာ့စ္နီးယန္း စစ္မ်က္ႏွာျဖစ္လာတာပါ။အဖိနွိပ္ခံခ်င္းအတူတူ တမူးပို႐ွဴခ်င္တဲ့ ခ႐ိုအတ္ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္မ်ိဳးဟာ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ပံုမွန္လုပ္ေနက် လုပ္ရပ္ေတာင္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ျမန္မာဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြဟာ အဖိနွိပ္ခံအခ်င္းခ်င္းကို ရန္တိုက္ေပးတဲ့ အလုပ္ကိုေတာ့ အင္မတန္ကၽြမ္းက်င္ပါတယ္။
ရွမ္း vs တေအာင္း
ကခ်င္ vs ရွမ္းနီ
ရွမ္း vs ပအို႕ဝ္
ကရင္ vs မြန္
ဒါတင္မက
SSA (ရွမ္း) vs RCSS (ရွမ္း) ကရင္ဗုဒၶဘာသာ vs ကရင္ ခရစ္ယာန္ ရန္တိုက္ေပးထားတာပါ။ ေနာက္ဆံုးဗ်ာ ရွိသမ်ွ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ မြန္ေတြကိုယ္တိုင္က ေနရင္း ထိုင္ရင္း မြစ္ဆလင္မ္ကို ဘလိုင္းႀကီးမုန္းေနေအာင္လဲ ျမန္မာရာဇဝတ္ေကာင္ ေတြက လုပ္ထားႏိုင္သဗ်။ ဒါေတြအားလံုးဟာ လူတြင္ပါလို႔ ႏြားကို က်ားဆြဲခံရ တယ္ဆိုတာ လူနည္းစုေတြဘက္က မေမ့သင့္ပါဘူး။
ခ႐ိုေအးရွားစစ္မ်က္ႏွာ ထပ္ဖြင့္ရတဲ့အတြက္ လူနည္းစုခ႐ိုအတ္နဲ႔ မြစ္ဆလင္မ္ေတြဟာ ဆာဘ္ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္ဒဏ္ကို တနွစ္ေလာက္ ထပ္တိုး လို႔ခံစားလိုက္ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ လူနည္းစု အခ်င္းခ်င္း ေလးငါးေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ ရန္လိုေနတဲ့အတြက္ ဗမာဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္ဒဏ္ကို ခံစားေနရတာေတာ့ ရာစုႏွစ္ တခုရဲ႕ ထက္ဝက္မကေတာ့ဘူးဗ်ိဳ႕။

စံုတကာေစ့တဲ႕ ကစားကြက္ေတြ

ခ႐ိုအတ္ေတြနဲ႔ စစ္ျဖစ္ရျခင္းဟာ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြအဖို႔ အေတာ့္ကို အထိနာေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပတ္ခ်ာလည္ရန္သူ႔ပိတ္ဆို႔မႈကို ခံေနရတဲ့ မြစ္ဆလင္မ္ေတြအဖို႔ လက္နက္သယ္ယူေရးလမ္းေၾကာင္းဟာ ခ႐ိုေအးရွားကတဆင့္လာရတာမို႔ ဒီစစ္ပြဲဟာ အဲဒီလမ္းေၾကာင္းကိုပါ ထိခိုက္လာ ေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လံုးဝပိတ္သြားတာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါဟာ ေဘာ့စ္နီးယန္း-ခ႐ိုအတ္စစ္ပြဲရဲ႕ ထူးျခားမႈပါ။ နဲနဲ အူေၾကာင္ေၾကာင္ႏိုင္တယ္လို႔ေတာင္ေျပာရမွာပါ။ တစ္ေနရာမွာ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြနဲ႔ ခ႐ိုအတ္ေတြ တစ္ဖက္နဲ႕တစ္ဖက္ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနခ်ိန္မွာ တျခားတေနရာမွာေတာ့ ေက်ာခ်င္းကပ္ၿပီး ဘံုရန္သူဆာဘ္ေတြကို တိုက္ခ်င္တိုက္ေနရတာမ်ိဳးပါ။
စစ္မ်က္ႏွာဟာလည္း အတိအက်သတ္မွတ္ဖို႔ခက္ပါတယ္။ တျပိဳင္နက္တည္း ရန္သူျဖစ္လ်က္ တျပိဳင္နက္တည္းမိတ္ေဆြလည္းျဖစ္ေနရတာမ်ိဳးပါ။ ဒါေပမဲ့ လစ္ရင္လစ္သလို တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ေဆာ္ၾကတာခ်ည့္ပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ ခ႐ိုအတ္ေတြဘက္က လက္သံပိုေျပာင္ပါတယ္။ ဥပမာ-၁၉၉၃ ဧျပီမွာ ခ႐ိုအတ္ေတြဟာ ေဘာ့စ္နီးယားအလယ္ပိုင္းက Ahmici ရြာမွာ မြစ္ဆလင္မ္ ရြာသား ၁၀၀ ေလာက္ကို သတ္ပစ္တာမ်ိဳးပါ။ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းတာ က အဲဒီလို Ahmici ရြာမွာ လူသတ္ပြဲ က်င္းပေနခ်ိန္မွာ ခ႐ိုအတ္ သမၼတတြဂ်္မန္နဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယားသမၼတ အလီဂ်ာတို႔ဟာ လက္နက္တင္ပို႔ေရးကိစၥအတြက္ တီဟီရန္မွာ အီရန္သမၼတနဲ႔ေဆြးေႏြးေနတာမ်ိဳးပါ။ အီရန္အေနနဲ႔ ခ႐ိုအတ္ေတြကို လက္နက္ေထာက္ပံ့ခ်င္တာမဟုတ္ ပါဘူး။ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြကို ေထာက္ပံ့ခ်င္တာပါ။ အီရန္သမၼတ ရာဖ္ဆန္ဂ်ာနီက Ahmici ရြာကလူသတ္ပြဲနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး တြဂ်္မန္ကို ဖိအားေပးပါတယ္။


ခ႐ိုအတ္ေတြအေနနဲ႔ ဥေရာပမွာ လက္နက္ဝယ္ဖို႔မျဖစ္နိုင္ခ်ိန္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္အီရန္ရဲ႕စကားက အေတာ္အားပါတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေဘာ့စ္နီးယား သမၼတ အလီဂ်ာကေတာ့ ခ႐ိုေအးရွားကိုမွီခိုေနရတဲ့ လက္နက္လမ္းေၾကာင္းကို ခ်ည္းအားကိုး မေနခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ခရိုအတ္ေတြဟာ ေရာက္လာတဲ့ ခဲယမ္းနဲ႔လက္နက္ေတြထဲက ၅၀% ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ကိုလည္း ျဖတ္ယူထားေလ့ ရွိပါတယ္။အလီဂ်ာအတြက္ ေနာက္ထပ္လမ္းေၾကာင္းသစ္ေတြလိုေနပါၿပီ။

————————-

အီရန္အေနနဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥမွာ ေနရာရေနတာကို ၾကည့္ၿပီး စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ေနရသူကေတာ့ အေမရိကန္သမၼတအသစ္စက္စက္ ကလင္တန္ ပါ။ ပိုဆိုးတာက ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲမွာ ဆက္ဒမ္ကို ဆံုးမၿပီးခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ အေမရိကန္ရဲ႕ မဟာမိတ္ေဆာ္ဒီလိုႏိုင္ငံေတြက ဆာဘ္ေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆံုးမ,မလဲလို႔ ေမးခြန္းထုတ္လာတာပါ။
၁၉၉၃ ႏွစ္လည္မွာ ေဆာ္ဒီေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲကိုယ္တိုင္ဝါရွင္တန္ကို ေရာက္လာၿပီး ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြကို လက္နက္ ေထာက္ပံ့ဖို႔ကိစၥ ဒဲ့လာေျပာပါတယ္။ကလင္အေနနဲ႔က အီရန္ပံုစံ သြားလုပ္လို႔မရပါဘူး။
US က UN ရဲ႕ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးေနရသူပါ။ US အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္လို႔မရပါဘူး။ ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ သမၼတလည္း တရား႐ံုးတက္ရတဲ့တိုင္းျပည္ပါ။ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္
ၿပီး ေရွ႕ဆက္တိုးလို႔မရေပမယ့္ ဥပေဒကို ေဘးကေနဝိုက္တက္ၿပီး လိုရာေရာက္ေအာင္ေတာ့ သြားလို႔ရပါတယ္။ အဲ. . . . လူမသိ သူမသိေတာ့ သြားရတာေပါ့ဗ်ာ။
ကလင္တန္အေနနဲ႔ အဲလိုလုပ္ဖို႔ ခပ္ျပတ္ျပတ္လုပ္တတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ကိုတာဝန္ေပးလိုက္ပါတယ္။ သူကေတာ့ ရစ္ခ်က္ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္ ပါ…။

————————–

အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးစဥ္းစားရင္ အေမရိကန္သိမ္းငွက္ ႐ုရွားဝက္ဝံ စသျဖင့္ ျခံဳငံုစဥ္းစားတတ္သူေတြ ဘာ့ေၾကာင့္မွားလဲဆိုတာ ဒါမ်ိဳး ေတြေၾကာင့္ပါ။ US သမၼတအေနနဲ႔ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈကို လူသိရွင္ၾကားေထာက္ခံတယ္။ လက္ေတြ႕လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္တယ္။ USလႊတ္ေတာ္ေတြဘက္က လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ႀကိဳးစားတာေတြကိုလည္း ကလင္တန္ဟာ ေတာက္ေလ်ွာက္ဆန္႔က်င္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူကိုယ္တိုင္ကက် လက္နက္လ်ွိဳ႕ဝွက္ထာက္ပံ့ဖို႔ လူလႊတ္ၿပီးခိုင္းတယ္။
အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒနဲ႔ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ တဖက္တည္းကျမင္လို႔မရပါဘူး။ အဖက္ဖက္ ကေနလွည့္ပတ္ၿပီး ၾကည့္႐ႈရပါတယ္။ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ တစ္လႊာတည္းကိုၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္လို႔ မရေၾကာင္းပါဗ်ား….။

မ်ိဳးမတုန္းဖို႔ ႐ုန္းကန္စို႔

ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီရဲ႕ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ စစ္ပြဲ အစပိုင္းကတည္းက ေဘာ့စ္နီးယားႏိုင္ငံကို ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဟိုးလ္ဘရုခ္ဟာ ဆာဘ္ ေတြရဲ႕ ရက္စက္မႈကို အတြင္းက်က် သိသူတေယာက္လို႔ေျပာရမွာပါ။ ေဘာ့စ္နီးယားကေန ျပန္ေရာက္လာလာခ်င္းပဲ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔နဲ႔ ဆာဘ္ေတြကိုဗံုးႀကဲဖို႔ စတင္ေဆာ္ၾသခဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီတုန္းက စီနီယာဘုရွ္အစိုးရအဖြဲ႕က သူ႕အႀကံေပးခ်က္ကို လက္မခံခဲ့ပါဘူး။
ကလင္တန္အစိုးရအဖဲြ႕မွာေတာ့ ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္ဟာ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ရခဲ့ၿပီး ကလင္တန္က လက္နက္လမ္းေၾကာင္း ကိစၥေျပာလာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ဟိုးလ္ဘရုခ္ဟာ ဂ်ာမနီဆိုင္ရာ US သံအမတ္ႀကီးျဖစ္ေနပါၿပီ။ (ကလင္တန္ လက္ထက္မွာ ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္ဟာ ရာထူးတက္တာ တအားျမန္ပါတယ္။)
ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္က ခပ္လြယ္လြယ္ပဲ ႀကံဆပါတယ္။ ဆိုဗိယက္ျပိဳကြဲၿပီး ေနာက္ပိုင္း အေရွ႕ဥေရာပ ကြန္ျမဴ နစ္ႏိုင္ငံေဟာင္းေတြမွာ ရုရွားလုပ္လက္နက္ေတြ ေတာင္ပံုရာပံု က်န္ေနရစ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီလက္နက္ေတြကို ေမွာင္ခိုဝယ္၊ ရဟတ္ ယာဥ္နဲ႔သယ္ၿပီး ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြလက္ထဲ ထည့္ေပးလိုက္႐ံုပါပဲ။ ခက္တာက ျဗိတိန္၊ ျပင္သစ္အပါအဝင္ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြက ေဘာ့စ္နီးယားမွာ စစ္ရွိန္ျမင့္လာမွာကို မႀကိဳက္ၾကပါဘူး၊ စစ္မီးပိုေလာင္ေလ ဒုကၡသည္ေတြ ထြက္ေျပးေလ။ သူတို႔ႏိုင္ငံေတြ မတည္ျငိမ္ေလျဖစ္မွာကို စိုးရိမ္ေနၾကတာပါ။
ေဘာ့စ္နီးယားမွာ ျဗိတိန္တပ္သား ၆၀၀၀ ေလာက္ကို UN တပ္အျဖစ္ပို႔ၿပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေတြေပးေနတာဟာ မြစ္ဆလင္မ္ေတြကို ခ်စ္လြန္းလို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ဒုကၡသည္ေတြ သူတို႔တိုင္းျပည္ေတြဘက္ေျပးမလာရေအာင္ ေဘာ့စ္နီးယားႏိုင္ငံတြင္းမွာပဲေနျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့သေဘာပါ။ ဒီေတာ့ US ရဲ႕ အစဥ္အလာမဟာမိတ္ေတြ မႀကိဳက္တဲ့ စစ္ရွိန္ ျမင့္လာေစမယ့္အလုပ္ကို ဟိုးလ္ဘရုခ္မလုပ္ရဲပါဘူး။ တစ္ဖက္ကလည္း စစ္ရွိန္ ျမင့္မလာေစဖို႔ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြဟာ လည္စင္းခံေနရမယ္ဆိုတာလည္း အဓိပၸါယ္မရွိပါဘူး။ ဒီေတာ့ ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္က ေနာက္တစ္နည္း ႀကံဆပါတယ္။
ဒီနည္းလမ္းက အသစ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အာဖဂန္ကို ဆိုဗီယက္ေတြ ဝင္က်ဴးေက်ာ္တုန္းက မူဂ်ာဟစ္ဒင္န္ေတြကို US နဲ႔ မြစ္ဆလင္မ္္ႏိုင္ငံေတြ ပူးေပါင္း ၿပီးလက္နက္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ခုလည္း ဒီနည္းလမ္းကို ျပန္သံုးဖို႔ပါ။ မေလး၊ တူရကီ၊ ေဆာ္ဒီ၊ ပါကစၥတန္စတဲ့ မြစ္ ဆလင္မ္ႏိုင္ငံေတြကလည္းေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြကို လက္နက္ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ လုပ္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အီရန္ပံုစံ ခ႐ိုေအးရွားလမ္းေၾကာင္းကတဆင့္မသြားဘဲ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြ လက္ထဲကို တိုက္႐ိုက္ထည့္ဖို႔လုပ္ေနတာ။
အဲဒီလို တိုက္႐ိုက္ထည့္ေပး ဖို႔ကေတာ့ စြန္႔စားမႈ၊ ညိွႏႈိင္းမႈ၊ ရဲဝံ့ ထိုးေဖာက္မႈနဲ႔၊ နားလည္ေပးမႈေတြ အမ်ားႀကီးလိုတဲ့ကိစၥပါ။ ဒီလိုေတြ လုပ္ရာမွာ ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္ ဘယ္လို ဘယ္ပံုပတ္သတ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေရးလို႔ မရပါဘူး။ အဲလိုေရးဖို႔ အေထာက္အထားလဲမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လုပ္ငန္းရဲ႕ သေဘာသဘာဝနဲ႔ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြကို ဆက္စပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္သူ႔လက္ရာပါႏိုင္တယ္၊ ဘယ္အဆင့္ေလာက္က ညႊန္ႀကားတယ္ ဆိုတာကို ဆဝါးမိလာမွာပါ။
ပထမအဆင့္ ေရေၾကာင္းကမသြားဘဲ ေလယာဥ္နဲ႔ ေထာက္ပံ့ဖို႔ လုပ္ရမွာပါ။ ေလယာဥ္ကို လူသားခ်င္းစာနာမႈတံဆိပ္ကပ္လိုက္ရင္ ပစ္ခ်ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ ဝင္စစ္ခ်င္ရင္ေတာင္ ေလဆိပ္ေရာက္မွပဲ စစ္လို႔ရမွာပါ။ အဲဒီေလဆိပ္ဟာ UN တပ္ေတြလက္လွမ္းမမွီတဲ့ေနရာမွာသာ တည္ေဆာက္ထားလိုက္ရင္ ဝင္စစ္ဖို႔ေတာင္မလြယ္ပါဘူး။


ဒါေပမဲ့ ေလဆိပ္ေတြအကုန္နီးပါးမွာ UN တပ္ေတြရွိေနၿပီး တခ်ိဳ႕ ေလဆိပ္ေတြဆိုရင္ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာရွိေနတာပါ။ ဒါဆို လက္ေလ်ွာ့ရေတာ့မလား…? ဘယ္ဟုတ္မလဲဗ်ာ….။ ရွိၿပီးသားေလယာဥ္ကြင္းေတြ သံုးမရရင္ ေလယာဥ္ကြင္းအသစ္ေတြေဖာက္ေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္တပ္မေတာ္က လူငယ္စစ္သားေလးေတြဟာ ေရွ႕တန္းမွာ ရန္သူနဲ႔ မ်က္ျခည္မပ်က္ရင္ဆိုင္ေနတုန္း ေက်ာဘက္မလွမ္းမကမ္းက်ည္လြတ္ေျမမွာလည္း ေလယာဥ္ကြင္းသစ္ေတြေဖာက္ရင္း အားက်ိဳးမာန္တက္႐ုန္းကန္ၾကပါေတာ့တယ္။

————————-

ကၽြန္ေတာ္ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ရွာဖတ္ရင္းနဲ႔ မ်က္ရည္ေတြ အလိုလို က်ခဲ့ရပါတယ္။ ေဘာ့စ္နီးယန္းလူငယ္ေလးေတြဟာ အဖိႏွိပ္ခံရေသာ္ျငားလည္း သူတို႔ရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ လက္နက္ကိုင္ၿပီး ႐ုန္းကန္ခြင့္ရခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္က မြစ္ဆလင္မ္လူငယ္ေတြအဖို႔ ႐ုန္းကန္ခြင့္ မရခဲ့ၾကပါဘူး။ ဟုတ္ကဲ့…႐ုန္းကန္ခြင့္မရခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒါဟာ အတိတ္ကကိစၥျဖစ္သြားခဲ့ပါၿပီ။ အခု ပစၥဳပၸန္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ႐ုန္းကန္ခြင့္ရေနႀကပါၿပီ။
ဟုတ္ပါတယ္…။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔႐ုန္းကန္ခြင့္ရေနၾကပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ေဘာ့စ္နီးယန္းလူငယ္ေတြလို ေသနတ္ကိုင္ၿပီး ႐ုန္းကန္ခြင့္မ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးဟာ သံခင္းတမန္ခင္း ထိုးေဖာက္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေတြကိုစြဲကိုင္ၿပီး တိုက္ပြဲဝင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးပါ။ ဒီေတာ္လွန္ေရးမွာ အသိပညာျပည့္ဝမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ terms ေတြကို နားလည္မႈက အေျခခံအုပ္ျမစ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕တိုက္ပြဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္ဖို႔ -ရဲေဘာ္လူငယ္… သင္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ပညာရည္ျပည့္ဝမႈနဲ႔ အားက်ိဳးမာန္တက္ ပါဝင္ေပးပါ။

Cengic မိသားစု

ေလယာဥ္ကြင္းေတြေဖာက္ဖို႔အတြက္ အဓိကႀကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားတာ ကေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ပါပဲ။ ႏိုင္ငံတကာပတ္ၿပီး လက္နက္ရွာတာ၊ အဆက္အသြယ္ရွာတာ၊ ရလာတဲ့ပစၥည္းေတြကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ဖို႔အတြက္ CIA လိုအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္တာ၊ ညွိႏႈိင္းတာေတြကို အဓိကလုပ္ရတာ ေဘာ့စ္နီးယားေထာက္လွမ္းေရးပါ။
ေဘာ့စ္နီးယားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မွာ ဒီလိုကိိစၥေတြအတြက္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ သူေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ Cengic မိသားစုဟာ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ထက္တဲ့ မိသားစုပါ။ Cengic မိသားစုဟာ သူေတာ္စင္မိသားစုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥေရာပရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြကေတာ့ သူတို႔ကို ေဘာ့စ္နီးယားမာဖီးယားေတြလို႔ သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။ ဒါဆို သူတို႔ဟာ အဲသလို လူဆိုးႀကီးေတြလား…? ၾကည့္ရေအာင္။
စစ္မျဖစ္ခင္ကတည္းက Cengic မိသားစုဟာ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ လူတြင္က်ယ္ေတြျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ ခ႐ိုေအးရွားနဲ႔ တူရကီမွာ ကုမၸဏီေတြေထာင္ထားၿပီး စီးပြားလုပ္ေနၾကသူေတြပါ။Cengic မိသားစုက Hasan Cengic ဟာဆိုရင္ Islamic Scholar = အစၥလာမ္ဘာသာေရးပညာရွင္ တေယာက္ျဖစ္ၿပီး အီရန္မွာလည္း ပညာသင္ဖူး သူမို႔ ဆြန္နီေရာ ရွီအာနဲ႔ပါ ဝင္ဆန္႔သူပါ။
စစ္စျဖစ္ျဖစ္ခ်င္းမွာ Cengic မိသားစုဟာ Foca ျမိဳ႕မွာေနထိုင္ေနၾက တာပါ။ ဆာဘ္ေတြဟာ ျမိဳ႕ကို ရုတ္ခ်ည္းဝင္တိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ Cengic မိိသားစုဟာ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕နဲ႔ ခုခံၾကပါတယ္။ Foca ျမိဳ႕က်ၿပီးးတဲ့ေနာက္မွာ Visoko ျမိဳ႕ကို ဆုတ္ခြာၿပီး ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ကာ ဆက္ခုခံပါတယ္။ ျမိဳ႕ကာကြယ္ေရးအေျခခိုင္လာခ်ိန္မွာေတာ့ Visoko ျမိဳ႕နားက ေတာင္ၾကားတစ္ခုမွာ ေလယာဥ္ကြင္းေဖာက္ၿပီး လက္နက္လမ္းေၾကာင္းစဖြင့္ပါတယ္။ ေလယာဥ္ကြင္းဟာ ဆာဘ္အေျမာက္တစ္ကမ္းစာမွာရွိေပမယ့္လည္း စြန္႔စားၿပီးေဖာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ေဘာ့စ္နီးယန္း လက္နက္ကိုင္ေတြသာမက အေမရိကန္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီကိုပါ ငွားရမ္းၿပီးေဖာက္တာမို႔ ေလယာဥ္ကြင္းမွာ C-130 ေလယာဥ္ေတြပါ ဆင္းသက္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယားေဝဟင္ကို NATO ရဲ႕ AWAC ေထာက္လွမ္းေရးေလယာဥ္ေတြက အဆက္မျပတ္ေထာက္လွမ္းေနၾကတာပါ။ C-130 ေလယာဥ္ေတြ Visoko မွာအတက္အဆင္းလုပ္ေနတာကို မသိမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ AWACေပၚမွာ US ဝန္ထမ္းေတြရွိေနခ်ိန္မွ C-130 ေလယာဥ္ေတြဟာ ေဘာ့စ္နီးယား ေလပိုင္နက္ထဲကို ဝင္ထြက္ဆင္းတက္ လုပ္ၾကပါသတဲ့။
ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္တာဟာ ၁၉၉၃ ကေန ၁၉၉၅ စစ္ပြဲၿပီးသည္အထိ သံုးႏွစ္ သံုးမိုးလံုးလံုး အခ်ိန္ကိုက္လုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ေငြေပးလာဘ္ထိုး႐ံုသပ္သပ္နဲ႔ ဒီေလာက္ႀကီးလုပ္လို႔ရစရာမရွိပါဘူး။ ေနာက္ကြယ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ မီးစိမ္းျပထားတာေတြရွိကိုရွိေနလို႔ပါ။ Cengic ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲဆိုေတာ့ . . . ၁၉၉၃ ႏွစ္လည္မွာ လစ္ဗ်ားက လက္နက္ခဲယမ္း တန္ ၁၂၀ ကို သယ္လာႏိုင္ခဲဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက မြစ္ဆလင္မ္ NGO ေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီးလည္း လက္နက္ ဝယ္ပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ မြစ္ဆလင္မ္ NGO အဖြဲ႕တစ္ခုၾကားခံနဲ႔ လက္နက္ဖိုးတင္ ေဒၚလာသန္း ၃၅၀ ဖိုး ဝယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ (ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ နာမည္ကို ထည့္ေရးရင္မေကာင္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာ ခ်န္ေရးထားတာပါ။ စိတ္ဝင္စားသူေတြကိုယ့္ဖာသာ ရွာေဖြၾကပါ။)
ေဘာ့စ္နီးယားမွာ တာဝန္လာထမ္းေဆာင္တဲ့ UN တပ္ေတြဆီကလည္း ဝယ္ပါတယ္။ UN တပ္ေတြဆီကေန လက္နက္ငယ္ေတြ အဓိကထားဝယ္ၿပီး ေဒၚလာ ၁၅ သန္းဖိုးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မြစ္ဆလင္မ္ႏိုင္ငံက UN တပ္ေတြကလည္း လိုလိုခ်င္ခ်င္နဲ႔ အလာကားေပးၾကတာ ေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဥပမာ-ေမာ္လ္တာက UN တပ္ရင္းဆိုရင္ စိန္ေျပာင္းေလးလက္ ပဲပါေပမယ့္ စိန္ေျပာင္းက်ည္ အလံုး ၄ ေထာင္ယူလာတာမ်ိဳးပါ။ ေဘာ့စ္နီးယားကိုေရာက္ေတာ့ အဲ႔ဒီက်ည္ေတြကို ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြလက္ထဲ ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ဘဂၤလားေဒရွ္႕ UN တပ္ရင္းဆိုရင္ ေဘာ့စ္နီးယားကို လာခါနီး တပ္ရင္းေလ့က်င့္ေရး အရန္က်ည္ေတြအကုန္လံုးကို ယူလာၿပီး ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ ေတြလက္ထဲကို ထည့္ေပးလိုက္တာပါ။ မေလး UN တပ္ကဆိုရင္ တင့္ဖ်က္ဒံုးေတြ ယူလာေပးတာမ်ိဳးပါ။ Cengic ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ အေရာင္းအဝယ္ေတာ္လဲဆိုရင္ ဆာဘ္ေတြလက္ထဲက ခဲယမ္းေတြကိုပါ ဝယ္ယူခဲ့သည္အထိပါ။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ခံထားရလို႔ ခၽြတ္ျခံဳက်ေနတဲ့ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံအတြင္းက ဆာဘ္စစ္သားေတြဟာလစာ မေလာက္မငျဖစ္ေနၾကတာမို႔ ေငြဆိုဘယ္ကရရ ယူမယ္ဆိုတာလည္း ရွိေသးတာကိုးဗ်။

———————

Cengic ဆိုတာ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြထဲမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကသူေတြထဲက တစ္စုပါပဲ။ သူတို႔လို အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့ တျခားသူေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါ ေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဥပမာအေနနဲ႔ Cengic ကို ဆြဲထုတ္ၿပီးေရးလိုက္တာပါ။
Hasan Cengic ဟာ ပြဲၿပီးေတာ့ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးရာထူးရ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အီရန္နဲ႔ နီးစပ္ခဲ့မႈအေပၚ US က မလိုလားေတာ့ သူဟာ ကာကြယ္ ေရးရာထူးကေန ဖယ္ေပးခဲ့ရၿပီး သိပ္အေရးမပါတဲ့ေနရာကို အေရႊ႕ခံရပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ဘာမွ ေစာဒကမတက္ခဲ့ပါဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးတုန္းက ငါကဘာႀကီးမို႔ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ မာနမႀကီးခဲ့ပါဘူး။ ေဘာ့စ္နီးယား လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သူ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးခံစားခ်က္ကို မ်ိဳသိပ္ခဲ့သူပါ။
Hasan Cengic ဟာ “မြစ္ဆလင္မ္ေသြးကို မြစ္ဆလင္မ္မဟုတ္သူ မသြင္းသင့္၊ မြစ္ဆလင္မ္မဟုတ္သူရဲ႕ေသြးကိုလည္း မြစ္ဆလင္မ္တေယာက္ကို မသြင္းသင့္လို႔” ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ ဘာသာေရးခံယူခ်က္မ်ိဳးရွိတဲ့သူပါ။ဒါေပမဲ့ အေရးအေၾကာင္းေပၚလာေတာ့ အေမရိကန္နဲ႔ေရာ ရွီအာေရာ ဆြန္နီေရာ ကတ္သလစ္ခရစ္ယာန္နဲ႔ေရာ ေနာက္ဆံုး ဆာဘ္နဲ႔ပါေပါင္းၿပီး အလုပ္ လုပ္ခဲ့သူပါ။ အားရင္ မုတ္ဆိတ္၊ ဂရာနာ၊ သဘ္လိဂ္၊ ရွီအာ၊ ဆြန္နီ ဘာညာ ေဖာင္းထုေနၾကသူေတြ နဲနဲေလာက္ေတာ့ ပညာယူနိုင္ၾကေစဖို႔ Cengic အေၾကာင္း တကူးတက ထည့္ေရးတာပါ။

ႏိုင္ငံေရးဒီေရ အီ မေနေစဖို႔

ေဘာ့စ္နီးယားမြစ္ဆလင္မ္ေတြလက္ထဲကို လက္နက္ခဲယမ္းတခ်ိဳ႕ ေရာက္လာပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အျမဲတမ္း ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ေရာက္လာခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ-ေရေၾကာင္းကေန အရဲစြန္႔ဝင္လာတဲ့ ပါကစၥတန္ကုန္တင္ သေဘၤာေတြဆိုရင္ US ေရတပ္က တားဆီးတာပါပဲ။
ေနာက္ၿပီး ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြလက္ထဲကို ေရာက္လာတဲ့ လက္နက္ေတြဟာ အေပါ့စား ေျခလ်င္တပ္သံုးလက္နက္ေတြပဲျဖစ္ေနေသးတာ ပါ။ ဥပမာ-မြစ္ဆလင္မ္ေတြလက္ထဲမွာ ဆာဘ္ေတြလို တင့္ကားအႀကီးစားေတြ မရွိဘဲ အဲဒီတင့္ကားကိုဖ်က္တဲ့ တင့္ဖ်က္ဒံုးပဲရွိတာပါ။ ခံစစ္သံုးလက္နက္မ်ိဳးပဲ မြစ္ဆလင္မ္ေတြဆီမွာရွိတဲ့သေဘာပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဆာဘ္ေတြဟာ ေဘာ့စ္နီးယားအေရွ႕ဘက္နယ္စပ္တ ေလ်ွာက္လံုးကို ထိ္န္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ၿပီး ဗဟိုဆားဘီးယားဆီကေန လက္နက္၊ ခဲယမ္း၊ ေလာင္စာ၊ လူအင္အားအထိ တံခါးမရွိဓါးမရွိ အခမဲ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တင္သြင္းခြင့္ရေနပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံထဲကေန ေလာင္စာသယ္ကား ၂ စင္း၊ စစ္သားအျပည့္တင္ေဆာင္ထားတဲ့ truck ကား ၂ စင္း၊ ခဲယမ္းအျပည့္တင္ထားတဲ့ truck ကား ၂ စင္းတို႔ဟာ တင့္ကား ၂ စင္း အေစာင့္လိုက္ပါလ်က္ ေဘာ့စ္နီးယား ႏိုင္ငံထဲကို ေထာက္ပံ့ေရးလာလုပ္ေနၾကပါတယ္။ ေန႔စဥ္လာလုပ္တာပါ။ သူတို႔ကို ဘယ္သူကမွ မတားဆီးႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မြစ္ဆလင္မ္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြကို လ်ွိဳ႕ဝွက္ေထာက္ပံ့တဲ့လုပ္ငန္းဟာ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ေထာက္ပို႔လုပ္ငန္းနဲ႔ယွဥ္ရင္ စာမဖြဲ႕ေလာက္ေသးပါဘူး။ ခုခ်ိန္ထိကေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြဟာ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ထိုးစစ္ကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံရင္ဆိုင္ႏိုင္သည္အထိပဲ အင္အားရွိပါေသးတယ္။ UN က ခ်မွတ္ထားတဲ့ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္မွသာလ်ွင္ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြဟာ ဆာဘ္ေတြကို အႏိုင္ရသည္အထိ ရင္ဆိုင္လာႏိုင္မွာပါ။ UN ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အဓိကကူညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပး ေနတာက အေမရိကန္အစိုးရကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကို ျပန္လွန္ဖို႔ စြမ္းႏိုင္သူဟာ အိမ္ျဖဴ ေတာ္မွာေတာင္မရွိပဲ US ကြန္ဂရက္နဲ႔ ဆီးနိတ္ထဲက ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးေတြပဲရွိပါတယ္။ US လႊတ္ေတာ္က ဝါရင့္သဘာရင့္ အမတ္ႀကီးေတြဟာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာတက္လာတဲ့ ကလင္တန္အစိုးရကို ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆထားပါတယ္။
သူတို႔ယူဆတဲ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္မႈဆိုတာ ေဘာ့စ္နီးယန္း ေတြကို လက္နက္ေထာက္ပံ့၊ ဆာဘ္ေတြကို ဗံုးႀကဲပစ္ဆိုတာမ်ိဳးပါ။ ဒါေပမဲ့ကလင္တန္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲဆြယ္တုန္းက ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥကို အင္နဲ႔အားနဲ႔ေျပာသေလာက္ သမၼတလည္းျဖစ္လာေရာ ေလသံကေပ်ာ့လာပါတယ္။ US လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ ကလင္တန္အစိုးရကို လႊတ္ေတာ္ၾကားနားပြဲေတြမွာ ေခၚၿပီး ေရေရလည္လည္ ၾကပ္ပါေတာ့တယ္။
၁၉၉၃ မတ္လ မွာ US အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီ ၾကားနာပြဲမွာ ကလင္တန္ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ခရစၥတိုဖာကို “ေဘာ့စ္နီးယားမွာ genocide ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ခင္ဗ်ားက သံသယျဖစ္ေနတာလား”လို႔ ဒဲ့ေမးပါတယ္။ ခရစၥတိုဖာကေတာ့ “မုဒိန္းမႈ၊ လူသတ္မႈေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေန တာဟာ genocide သေဘာသက္ေရာက္မယ္ဆို သက္ေရာက္ေနႏိုင္ပါတယ္” လို႔ေဝ့ဝိုက္ေျဖသြားပါတယ္။
၁၉၉၃ ဧျပီမွာေတာ့ US ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီရဲ႕ ၾကားနာပြဲမွာလည္း ခရစၥတိုဖာဟာ သြားေရာက္ေျဖၾကားရပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ ဦးေဆာင္စစ္ေမးသူကေတာ့ မက္ကေလာ့စကီးပါ။ မက္ကေလာ့စကီးဟာ ခ႐ိုေအးရွားစစ္ပြဲကတည္းက ဆာဘ္ေတြရဲ႕လုပ္ရပ္ကို ႐ြံရွာေနသူပါ။ ေဘာ့စ္နီးယားကိုလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္သြားေရာက္ခဲ့သူပါ။ သူကေတာ့ ေမးတာ ပိုပီးဒဲ့က်ပါတယ္။ “ေဘာ့စ္နီးယားမွာ ျဖစ္ေနတာ genocide ဟုတ္ မဟုတ္ Yes or No ပဲ ေျဖပါ။ ေဝ့ဝိုက္ၿပီး ေလ်ွာက္မေျပာပါနဲ႔” လို႔ ေမးတာပါ။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ခရစၥတိုဖာကေတာ့ ထံုးစံအတိုင္းေဝ့ဝိုက္ၿပီး ေျဖပါတယ္။
ဒီလို အေမးအေျဖေတြေၾကာင့္ မက္ကေလာ့စကီးနဲ႔ ခရစၥတိုဖာတို႔ဟာေနာက္ပိုင္းမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္မ်က္မုန္းက်ိဳးသည္အထိကို ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ ကလင္တန္အစိုးရအေပၚ ထုခ်က္ေတြက ဒီေလာက္နဲ႔ ရပ္မသြားေသး ပါဘူး။

ထုဟယ္ ႏွက္ဟယ္ တြန္းဟယ္

ကလင္တန္အစိုးရအဖြဲ႕ကိုထုတဲ့ ေနာက္ထပ္ထုခ်က္တစ္ခုဟာ US ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနထဲကပဲ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ၾကားနာပြဲေတြမွာ ဝန္ႀကီးက ဆင္ေဝွ႔ရန္ေရွာင္ ေျဖသြားတာေတြကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္ေလကုန္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးအရာရွိေတြဟာ “ေခါင္းေရွာင္ ေနတာကို ရပ္ဖို႔” အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာကို ဥေရာပေရးရာ ႏိုင္ငံျခားေရးအရာရွိေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေထာက္ခံလက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးတင္ခဲ့ၾကတာပါ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ဆက္လက္ လႈပ္ရွားေနသူေတြ ရွိပါေသးတယ္။
အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်ိဳးဇက္ဘိုင္ဒန္က “ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြလား။ စည္းလံုးညီညြတ္စြာနဲ႔ အတူတ ကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး အတူတကြ စုေပါင္းေခါင္းေရွာင္ေနၾကတာပါဗ်ာ” လို႔ ဒဲ့ကစ္ ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ဘိုင္ဒန္ဟာ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဒိုးလ္နဲ႔ ေပါင္းၿပီး လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈ ပယ္ဖ်က္ေရးအဆိုအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ တိုက္ပြဲဝင္
ပါေတာ့တယ္။
ကလင္တန္အစိုးရအေနနဲ႔ ေယာင္ဝါးဝါး လုပ္လို႔မရေတာ့ပါဘူး။ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ တစ္ခုခုလုပ္ျပဖို႔လိုလာပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ခရစၥတိုဖာ ကို ထိပ္တန္းခရီးစဥ္အျဖစ္ ဥေရာပကို ေစလႊတ္ပါတယ္။ အဲဒီခရီးစဥ္နဲ႔အတူ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြအေပၚ လက္နက္ ပိတ္ဆို႔ထားမႈ ပယ္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ဆာဘ္ေတြကိုဗံုးႀကဲဖို႔ သတင္းစကားကိုပါ ပါးလိုက္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥေရာပက ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာမွာေတာ့ လက္နက္ပိတ္ဆို႔တာကို ဖြင့္ေပးလိုက္ရင္ စစ္ရွိန္ပိုျမင့္လာမယ္။ ဗံုးႀကဲလိုက္ရင္ ဆာဘ္ေတြကို သြားဆြသလိုျဖစ္ၿပ၊ီး စစ္ရွိန္ပိုျမင့္လာမယ္။ စစ္ရွိန္ျမင့္ေလ က်ဳပ္တို႔ႏိုင္ငံေတြဘက္ကို ဒုကၡသည္ေတြ ပိုထြက္လာေလ ျဖစ္လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ စကားေတြ ကိုပဲၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ကလင္တန္အစိုးရအဖြဲ႕ကေတာ့ ဒါမ်ိဳးစကားေတြကို တအားႀကိဳက္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါဆို ဗံုးမႀကဲေတာ့ဘူး။ ေဘာ့စ္နီးယားႏိုင္ငံထဲမွာ UN Safe Zones ေတြသတ္မွတ္ေပးလိုက္မယ္။ အဲဒီလိုဆို ဒုကၡသည္ေတြကို ေဘာ့စ္နီးယားႏိုင္ငံ ထဲမွာပဲ ထိန္းၿပီးသားျဖစ္သြားမယ္။ က်ဳပ္တို႔လည္း တစ္ခုခု ေကာင္းရာမြန္ရာ လုပ္ေပးတဲ့ အျမင္မ်ိဳးရမယ္။ ဒါက ကလင္တန္အစိုးရရဲ႕ တြက္ခ်က္လုပ္ကိုင္မႈ တစ္ခုပါပဲ။
ျပတ္ျပတ္သားသား ဗံုးႀကဲရယ့္အေနအထားကေန Safe Zone ေလာက္ လုပ္ေပးတဲ့အေျခအေနကို ေရာက္သြားပါတယ္။ ၁၉၉၃ ေမလမွာ ေဘာ့စ္နီးယား မွာ UN Safe Zones ၆ ခုကိုသတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ ၆ ခုကေတာ့
၁။ ဆရက္ဘရက္နီဆာ
၂။ ဇပ္ပါ
၃။ တူဇ္လာ
၄။ ဘီဟက္
၅။ ဆာရာေယဗို
၆။ ဂိုရာဇ္
တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

Safe Zones

Safe Zone ေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႕အတြက္ UN ေျခလ်င္တပ္ေတြကို ေနရာယူေစၿပီး Safe Zone ကို တိုက္ခိုက္မယ့္ရန္သူေတြကို ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္ႏိုင္ေအာင္ NATO ေလတပ္ကိုပါ အသင့္ျပင္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ NATO ေလတပ္ကို အသံုးျပဳဖို႔ ေသာ့ ၂ ခ်က္ကိုဖြင့္ရပါမယ္။ ပထမေသာ့ကေတာ့ UN အရပ္သားအရာရွိ ယာဆူရွီအာ့ခါရွီ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက ခြင့္ျပဳရင္ေတာ့ ဒုတိယေသာ့ခ်က္ျဖစ္တဲ့ NATO ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ယူရပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ safe zone ကိုလာတိုက္တဲ့ရန္သူကို ဗံုးႀကဲႏိုင္ပါၿပီ။
၁၉၉၂ ႏွစ္မွာ ေဘာ့စ္နီးယားအေရွ႕ပိုင္းက ဆရက္ဘရက္နီဆာျမိဳ႕ကို မြစ္ဆလင္မ္တပ္ေတြက တန္ျပန္ထိုးစစ္ဆင္ျပန္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ခိုလႈံရာျဖစ္ေနတာပါ။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ ဆာဘ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရတ္ခိုမလာဒစ္က ဆရက္ဘရက္နီဆာကိုျပန္သိမ္းခါနီးဆဲဆဲမွာပဲ UN က Safe Zone အျဖစ္ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။ ဆာဘ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ ပါးစပ္နားေရာက္ခါမွ ပုတ္ခ်ခံလိုက္ရလို႔ ေရေရလည္လည္ကို ေဒါခီးၿပီးဆရက္ဘရက္နီဆာကို ဝိုင္းရံပိတ္ဆို႔ထားလိုက္ပါတယ္။ ဝင္ေတာ့မတိုက္ရဲပါဘူး။ ကလင္တန္ အစိုးရကေတာ့ တို႔လုပ္ေပးလို႔ လူ႔အသတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ကယ္ႏိုင္တာဆိုတဲ့ပံုစံ ေျပာဆိုပါတယ္။ US လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကေတာ့ ဒီလို ေအာက္ေၾကးေလာက္နဲ႔ အလုပ္လုပ္တာမ်ိဳးကို မလိုလားပါဘူး။ မလာဒစ္ကို ျမိဳ႕ကိုပိတ္ဆို႔ခြင့္ ဘာလို႔ေပးတာလဲ။ ခုခ်က္ခ်င္းကို ဗံုးႀကဲပစ္ကြာ ဆိုတာမ်ိဳးပါ။ US လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြထဲက မက္ကေလာ့စကီးနဲ႔ ဒိုးလ္တို႔ကို US အစိုးရအဖြဲ႕က “ဗံုးႀကဲခ်င္ႀကသူႀကီးမ်ား” လို႔ ခနဲ႔တဲ့တဲ့ ေခၚေလ့ရွိပါတယ္။ ဟိုပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြကေတာ့ ခနဲ႔႐ံုမကလို႔ ဘာနဲ႔ပဲထိုးႏွက္ထိုးႏွက္ သူတို႔ခံယူခ်က္နဲ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို တစ္စက္မွ မေလ်ွာ့ပါဘူး။

မက္ကေလာ့စကီး၏ စီးခ်င္းထိုးပြဲမ်ား
လႊတ္ေတာ္ၾကားနာပြဲေတြမွာ မက္ကေလာ့စကီးဟာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးခရစၥတိုဖာကို ရသမ်ွ ေခၚႀကိတ္ေနပါတယ္။ ဒီလို ေခၚႀကိတ္ႏိုင္ေအာင္လည္း မက္ကေလာ့စီးဟာ ေဘာ့စ္နီးယားကို အိမ္ဦးနဲ႔ၾကမ္းျပင္ ခရီးသြားလ်က္ အခ်က္ အလက္သစ္ေတြ ယူလာေလ့ရွိပါတယ္။ မက္ကေလာ့စကီး – ခင္ဗ်ားတို႔ အစိုးရရဲ႕ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈေၾကာင့္ ဒီတစ္ပတ္ေဘာ့စ္နီးယားမွာ လူဘယ္ေလာက္ထပ္ေသျပန္ၿပီ။ အဲဒါ genocide ဟုတ္မဟုတ္ yes or no ေျဖပါ။
ခရစၥတိုဖာ – ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ေတာ့္ကို ဥပေဒပညာရွင္ေတြဆံုးျဖတ္ရမယ့္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥကို ဝင္ဆံုးျဖတ္ခိုင္းေနတာလား။ အဲသလို တင္းမာတဲ့ အေမးအေျဖေတြဟာ မက္ကေလာ့စကီးရဲ႕စီးခ်င္းထိုးပြဲေတြကေန ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ မက္ကေလာ့စကီးရဲ႕ စီးခ်င္းထိုးပြဲေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာတင္ရပ္မေနပါဘူး။ ေဘာ့စ္နီးယားကို အိမ္ဦးနဲ႔ၾကမ္းျပင္ သြားေနရတဲ့ မက္ကေလာ့စကီး ဟာသူ႔မဲဆႏၵနယ္ကိုေတာင္ လွည့္မၾကည့္မိတဲ့အျဖစ္ကို ေရာက္ေနပါတယ္။ သူ႔ူရဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲမန္ေနဂ်ာက ဒီကိစၥကို သတိေပးစကားေျပာေတာ့ မက္ကေလာ့စကီးက“လူသားသိန္းနဲ႔ခ်ီ သတ္ျဖတ္ခံေနရတဲ့ကိစၥက ေရြးေကာက္ပြဲထက္ ပိုအေရးႀကီး တယ္ကြ” လို႔ျပန္ေျဖပါသတဲ့။ မက္ကေလာ့စကီးရဲ႕ ျပိဳင္ဘက္ကေတာ့ ဒီအခ်က္ကိုအသံုးခ်ထိုးႏွက္ၿပီး မဲဆြယ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မက္ကေလာ့စကီး ႐ံႈးနိမ့္သြားပါတယ္။ မက္ကေလာ့စကီး အမတ္ဘဝက ျပဳတ္ပါၿပီ။ သူစိတ္ဓါတ္က်သြားၿပီလား။ No ပါ။ မက္ကေလာ့စကီးရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈကေတာ့ “သန္းခ်ီတဲ့လူသားေတြရဲ႕ အသက္ကို ကယ္တင္ဖို႔လုပ္ရာမွာ အမတ္ေနရာကျပဳတ္ေပးရလဲ တန္ပါတယ္” ဆိုတာမ်ိဳးပါ။ မက္ကေလာ့စကီးရဲ႕ စြန္လႊတ္အနစ္နာခံၿပီးတိုက္ခဲ့တဲ့ စီးခ်င္းထိုးပြဲ ေတြပါ။

တြဲလက္ကယ္ညီ ႐ုန္းၾကသည္

US အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖိအားေပးရာမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕ကို ခ်န္ထားလို႔ မရပါဘူး။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့ အေမရိကန္ေရာက္ ဂ်ဴးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ မြစ္ဆလင္မ္အဖြဲ႕အစည္းေတြပါ။ အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္းျပႆနာကို ေနာက္မွာပို႔ထားၿပီး ေလာေလာလတ္လတ္ ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ထြက္ေနတဲ့ ေဘာ့စ္နီးယားဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ကိုေျဖရွင္းဖို႔ ဂ်ဴး နဲ႔မြစ္ဆလင္မ္ေတြဟာ လက္တြဲညီခဲ့ၾကပါတယ္။
အီမာမ္မူဂ်ာဟစ္ဦးေဆာင္တဲ့ အေမရိကန္မြစ္ဆလင္မ္အဖြဲ႕ဟာ Bosnia Task Force ကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီေပးအပ္ျခင္းနဲ႔ US လႊတ္ေတာ္တြင္းထိုးေဖာက္မႈေတြကို လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ကို တိုက္႐ိုက္ထိတဲ့ (kick) ကစ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ဂ်ဴးအဖြဲ႕အစည္းေတြကေန ထြက္ေပၚလာတာပါ။ ၁၉၉၃ ဧျပီမွာ ဟိုလိုေကာ့စ္ အထိမ္းအမွတ္ ျပတိုက္ဖြင့္ပြဲကို သမၼတကလင္တန္ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ဖြင့္ေပးပါတယ္။
အဲဒီဖြင့္ပြဲမွာ အေမရိကန္ေရာက္ ဂ်ဴးေခါင္းေဆာင္ ဝႈိင္ဇဲလ္က သမၼတကို ေရွ႕တည့္တည့္ထားၿပီး စင္ေပၚကေန စကားေျပာပါတယ္ “သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာဘဲေနလို႔မရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ယူဂိုဆလားဗီးယားကို ေရာက္ခဲ့ ပါတယ္။ နာဇီေတြရဲ႕ ဟိုလိုေကာ့စ္နဲ႔ ထပ္တူက်တဲ့ ဒီေသြးေခ်ာင္းစီးေနမႈကို ရပ္တန္႔ေအာင္ တစ္ခုခု လုပ္ကိုလုပ္ရပါမယ္” ဝႈိင္ဇဲလ္ဟာ ေအာ့ခ်္ဝစ္ဇ္စခန္းကေန မေသ႐ံုတမယ္ဘဝနဲ႔ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သူပါ။ သူဟာ ဆာဘ္ေတြရဲ႕လုပ္ရပ္နဲ႔ နာဇီဟိုလိုေကာ့စ္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာ ရင္း သမၼတေရွ႕မွာေတာင္ လက္သီးေတြဆုပ္မိလ်က္ တဆတ္ဆတ္ တုန္ေနပါ ေတာ့တယ္။
လႊတ္ေတာ္တြင္းက ဖိအား၊ မီဒီယာရဲ႕တြန္းအား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ကစ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကလင္တန္အစိုးရဟာ ရစရာကိုမရွိေတာ့ပါဘူး။ အရင္ကလို ဥေရာပျပႆနာပဲ။ တို႔က ကူညီ႐ံုပဲတတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာလို႔မရ ေတာ့ပါဘူး။ ဒီမွာတင္ US အစိုးရကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ၿပီး ေဘာ့စ္နီးယားစစ္ပြဲကို ရပ္တန္႔ဖို႔ အားထုတ္ရပါေတာ့တယ္။ US အစိုးရဟာ ေလာ့ဒ္အိုဝင္ကို ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပြဲမွာေတာ့ ကာရာဒစ္ဇ္ေလာက္နဲ႔ မေတြ႕ေတာ့ဘဲကာရာဒစ္ဇ္ရဲ႕ဆရာ မီလိုဆီဗစ္ဆီကို လႊတ္လိုက္ပါတယ္။ ေလာ့ဒ္အိုဝင္နဲ႔အတူ လက္နက္တစ္ခုလည္း ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္။
စစ္ပြဲရပ္ဆိုင္းေရး plan ကိုလက္မခံရင္ ဆားဘီးယားအပါအဝင္ဆာဘ္ ေတြအားလံုးကို ဒီထက္တင္းၾကပ္တဲ့ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈေတြခ်မွတ္မယ္ဆိုတဲ့လက္နက္ပါ။ မီလိုဆီဗစ္အေနနဲ႔ စစ္ရပ္ဆဲေရး plan ကိုလက္ခံဖို႔ သူ႔လူေတြကို ခ်က္ျပရပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ US အစိုးရရဲ႕ ဗန္႔စ္-အိုဝင္ Plan လို႔လူသိမ်ားတဲ့ စစ္ရပ္ဆဲေရး အစီအစဥ္ကို ကာရာဒစ္ဇ္ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါတယ္။ ဒီ plan အရ
– ေဘာ့စ္နီးယားႏိုင္ငံကို ခြဲထုတ္ခြင့္မရွိပါဘူး။
– US အပါအဝင္ႏိုင္ငံတကာက ေဘာ့စ္နီယားႏိုင္ငံအတြင္းကဆာဘ္ နယ္ေျမတည္ရွိမႈကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳမွာပါ။
– ဆာဘ္ေတြဟာ သူတို႔သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ နယ္ေျမတခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ လက္လႊတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို လက္မွတ္ေရးထိုးတာကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္တဲ့သူကေတာ့ ဆာဘ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရတ္ခိုမလာဒစ္ပါ။ နယ္ေျမတခ်ိဳ႕ စြန္႔လႊတ္ရမယ့္အခ်က္ကို မလာဒစ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ၿပီး သူ႔တပ္ေတြကို ေနာက္ဆုတ္မေပးႏုိင္ေၾကာင္း တင္းခံျပပါတယ္။ မလာဒစ္ကို ကာရာဒစ္ဇ္ေရာ မီလိုဆီဗစ္ပါ မႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ မီလိုဆီဗစ္ ကိုယ္ေမြးတဲ့ေမ်ာက္ ကိုယ္မႏိုင္တဲ့အေနအထားေရာက္သြားပါတယ္။ ဗန္႔စ္-အိုဝင္ Plan လည္းပ်က္သြားၿပီး စစ္ပြဲဟာလည္း ဆက္ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ယႏၲယားဟာလည္း ဆက္လက္လည္ပတ္္ေနဆဲပါ။

ရာဇဝတ္မႈစီရင္ေရး
ႏိုင္ငံေရးအရ တိုးတက္မႈဟာ တအိအိနဲ႔ ေရွ႕တိုးေနသလို ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားကို တရားစီရင္ေရးဟာလည္း တစ္လွမ္းခ်င္း ေရွ႕တိုးလာEိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၃ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ ယူဂိုဆလားဗီးယားမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူရမယ္ဆိုတဲ့ UN ရဲ႕ resolution ထြက္လာပါတယ္။ ဒီ Resolution ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ၁၉၉၃ ေမလမွာ (International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia) ယူဂိုဆလားဗီးယား ျပည္ေထာင္စုဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ခံု႐ံုးကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါတယ္။

ရန္သူ႔မ်က္နွာတည့္တည့္ၾကည့္ၿပီး

၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာလည္း ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ဂ်င္နိုဆိုဒ္ယႏၲယားဟာ ဆက္လက္ လည္ပတ္ေနဆဲပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၉၂ ေလာက္ေတာ့ အရွိန္မေကာင္းေတာ့ပါ့ဘူး။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဆာဘ္ေတြလက္ခ်က္နဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္
၁ သိန္းနီးပါး အသက္ေပ်ာက္ခဲ့ရေသာ္လည္း ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေသဆံုးရသူဟာ ေသာင္းဂဏန္းေလာက္သာ ရွိပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈကို သတ္မွတ္ရာမွာ သတ္ျဖတ္ခံရသူ အေရအတြက္အရ သတ္မွတ္တာမဟုတ္သလို လူေတြေသေနတာကို တိရစၧာန္ေတြကုန္ပစၥည္းေတြသဖြယ္ ေသာင္းဂဏန္း၊ သိန္းဂဏန္း စသျဖင့္ ေျပာဆိုေနရတာ ကိုက လြန္လွပါၿပီ။ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈကို တားဆီးဖို႔ ဒီထက္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းဖို႔လိုအပ္ေနပါၿပီ။
ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြကေတာ့ သူတို႔မွာရွိတဲ့ အားအင္ကို အစြမ္းကုန္ထုတ္သံုးလ်က္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ႐ုန္းကန္မႈေၾကာင့္ပဲ ၁၉၉၃ ႏွစ္ကုန္မွာ လူအင္အား ၁ သိန္းနီးပါးရွိတဲ့ ေဘာ့စ္နီးယားမြစ္ဆလင္မ္တပ္မေတာ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါၿပီ။
အေပါ့စားေျခလ်င္လက္နက္ေတြပဲ တပ္ဆင္ထားေပမဲ့ ေဘာ့စ္နီးယား မြစ္ဆလင္မ္တပ္မေတာ္ဟာ ဆာဘ္ေတြကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံရင္ဆိုင္ေနႏိုင္႐ံုမက တစ္ခါတရံ ခံစစ္လိုင္းေတြကို တိတ္တဆိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ေနာက္တန္းကစခန္းေတြကို ဝင္တိုက္တာ၊ ေထာက္ပို႕လမ္းေႀကာင္းေတြကို ျခံဳခိုတာေတြအထိ လုပ္ႏိုင္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုအေနအထားကို ေရာက္ဖို႔က လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ျဖစ္လာခဲ့တာ ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၉၃ ႏွစ္စပိုင္းကတည္း ခ႐ိုအတ္ေတြနဲ႔ တိုက္ေနရတဲ့ စစ္မ်က္ႏွာကလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ခရိုအတ္နဲ႔စစ္ပြဲအစပိုင္းမွာဆိုရင္ မြစ္ဆလင္မ္စစ္သား ေထာင္ဂဏန္းေလာက္ ႐ုတ္တရက္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ခ႐ိုအတ္အက်ဥ္းစခန္းေတြမွာ ႏွိပ္စက္ခံရပါတယ္။
(တေလာက ICC မွာ အဆိပ္ေသာက္သတ္ေသသြားတဲ့ ခ႐ိုအတ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆိုတာ အဲ့ဒီတုန္းက မြစ္ဆလင္မ္စစ္အက်ဥ္းသားေတြကို ႏွိပ္စက္ခဲ့သူပါ။)


ခ႐ိုအတ္နဲ႔တိုက္တဲ့ စစ္မ်က္ႏွာမွာ ေဘာ့စ္နီးယန္းေရာ ခ႐ိုအတ္ႏွစ္ဖက္လံုးက စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့တာ၊ အရပ္သားေတြကို အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္တာေတြရွိပါတယ္။ ဒီအတြက္ စစ္ပြဲပီးေတာ့ ႏွစ္ဖက္လံုးကဆိုင္ရာတပ္မွဴး
ေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာခံု႐ံုးတင္ခံရပါတယ္။ ခ႐ိုအတ္ေတြဘက္က သတ္ျဖတ္တဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္နဲ႔ ပမာဏပိုမ်ားခဲ့တာေတာ့ အရွိတရားပါ။
ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆ လင္မ္ေတြအေနနဲ႔ စစ္မ်က္ႏွာ ႏွစ္ဖက္ဖြင့္တိုက္ရင္းနဲ႔ လူအင္အား သိန္းခ်ီတဲ့တပ္မေတာ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့ရတာပါ။ လက္နက္ခဲယမ္းလမ္းေၾကာင္း ေတြကိုလည္း အခိုင္အမာတည္ ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ မြစ္ဆလင္မ္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ လက္တြဲခိုင္ခိုင္ဆုပ္မိ ထားသလို US လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္က မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕ ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈေတြ အခိုင္အမာရရွိေနပါၿပီ။ ၁၉၉၃ ႏွစ္ဆံုးပိုင္းကိုေရာက္ေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြဟာ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာကိုတည့္တည့္ၾကည့္ၿပီး “ငါတို႕ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြကမ႓ာေျမျပင္ေပၚကေန မေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့ဘူးေဟ့” လို႔ ရဲရဲရင့္ရင့္ေျပာႏိုင္တဲ့ အေနအထားကိုရရွိခဲ့ပါၿပီ။

Genocide နဲ႕ Geopolitics

ဒီလိုနဲ႔ အခ်ိန္ဟာ ၁၉၉၃ ကုန္လို႔ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကို ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။
၁၉၉၂ စစ္ပြဲစတင္တုန္းက ဆာဘ္ေတြဟာ နယ္ေျမေတြကို တဟုန္ထိုး သိမ္းပိုက္ ႏိုင္သေလာက္ ၁၉၉၄ မွာေတာ့ ဆာဘ္ေတြရဲ႕စစ္ရွိန္ဟာ တန္႔သြားခဲ့ပါၿပီ။
ေဘာ့စ္နီးယန္း မြစ္ဆလင္မ္တပ္မေတာ္ရဲ႕ ခုခံမႈေတြဟာလည္း အားေကာင္းသည္ထက္ အားေကာင္းလာပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ဟာ အထက္စီး က တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေသးတယ္ဆိုတာ ျပသဖို႔အတြက္ အလြယ္တကူတိုက္ခိုက္လို႔ရမယ့္ပစ္မွတ္ကိုရွွာေနခဲ့ပါတယ္။
ခက္တာက အဲဒီလိုပစ္မွတ္ေတြကို UN က safe zone အျဖစ္ေစာင့္ ေရွာက္ကာကြယ္ေပးထားတာပါ။ ဆာဘ္ေတြအဖို႔ လက္တဆုပ္စာ UN တပ္ေတြ ရဲ႕ အကာအကြယ္ေအာက္က safe zone ေတြကိုလက္တည့္စမ္းၾကည့္ခ်င္ေနပါ တယ္။ ၁၉၉၄ ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ ဆာဘ္ေတြဟာ UN safe zone တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဆာရာေယဗိုျမိဳ႕ကို အေျမာက္နဲ႔လွမ္းပစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားသြားလာေနရာ ေစ်းတန္းကို အေျမာက္ဆန္က်ၿပီး အရပ္သား ၆၈ ေယာက္ေသသြားပါတယ္။ UN ရဲ႕ safe zone ကို ဒဲ့ႀကီးအေျမာက္နဲ႔ပစ္တာဟာ safe zone လံုျခံဳေရးတာဝန္ယူထားတဲ့ NATO ေလတပ္ကို နားရြက္ တံေတြးဆြတ္လိုက္တာမ်ိဳးပါ။
ဒီတခါေတာ့ သံခင္းတမန္ခင္းစကားလံုးေတြ ထြက္မလာေတာ့ဘဲ NATO အဖြဲ႕ဆီကေန ရာဇသံထြက္လာပါတယ္။ “ဆာရာေယဗိုျမိဳ႕ ပတ္ခ်ာလည္ေတာင္ကုန္း ေတြမွာရွိတဲ့ ဆာဘ္အေျမာက္ေတြ ၂၄ နာရီအတြင္းဆုတ္ခြာ မဟုတ္ရင္ ဗံုးႀကဲ ပစ္မယ္” ဆာဘ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရတ္ခိုမလာဒစ္ကေတာ့ “ငါတို႕ဆာဘ္ေတြဟာ ရာဇသံကို လက္ခံ႐ိုး မရွိဘူးကြ” လို႔ တုန္႔ျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆာဘ္ႏိုင္ငံေရးသမား ေတြကေတာ့ ေမာ္စကိုမွာ ဒူးေထာက္ခစားလ်က္ တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ေပးပါဦးလို႔ အသနားသြားခံၾကပါသတဲ့။
ေမာ္စကိုက ေၾကျငာခ်က္ထြက္လာပါတယ္။ “ဆာရာေယဗိုပတ္ခ်ာ လည္က ဆာဘ္တပ္ေတြဆုတ္ခြာေပးပါ။ အဲဒီေနရာေတြမွာ ရုရွားတပ္ေတြ UN အလံေထာင္ၿပီး ေနရာယူေပးမယ္။ safe zone ကို ေစာင့္ေရွာက္မယ္” တဲ့ဗ်ာ။ NATO က တကယ္ဗ်င္းေတာ့မယ္ဆိုတာသိေတာ့ အခ်ိဳဝင္သပ္ေပးတာေပါ့ဗ်ာ။
႐ုရွားရဲ႕ ဒီအစဥ္ကို ဗံုးမႀကဲခ်င္တဲ့ ျဗိတိန္ကေထာက္ခံခဲ့လို႔ US ကလည္း လက္ခံေပးလိုက္ပါတယ္။ ၁၈ လ ေက်ာ္ေက်ာ္ အေျမာက္ဒဏ္၊ ဝိုင္းရံ ပိတ္ဆို႔မႈဒဏ္ကိုခံခဲ့ရတဲ့ ဆာရာေယဗိုျမိဳ႕သားေတြဟာ လမ္းေပၚကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာထြက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာစိတ္ထင္တိုင္းအေျမာက္နဲ႔ထပစ္ေနတဲ့အ႐ူးေတြ မရွိေတာ့ဘူးကိုး။


US ဘက္ကေတာ့ ဒီအတိုင္းလႊတ္ထားလို႔မရေတာ့ဘူး။ မေန႔တေန႔ကမွ စစ္ေအးတိုက္ပြဲမွာ႐ႈံးသြားတဲ့႐ုရွားက လူတြင္က်ယ္လာလုပ္ေနတာမို႔ ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥကို ေပရွည္မေနေတာ့ဘဲ ခပ္ျမန္ျမန္ပြဲျဖတ္ဖို႔ စတင္စဥ္းစားလာပါတယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တုန္းက ဗန္႔စ္-အိုဝင္ Plan ကို ဆာဘ္ေတြက ဖ်က္လို ဖ်က္ဆီးလုပ္ကတည္းက US ဟာ ဆာဘ္ေတြနဲ႕ညွိမရဘူးဆိုတာကို သေဘာေပါက္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီပြဲစဥ္ကို အဆံုးသတ္ဖို႔ မြစ္ဆလင္မ္ေတြဘက္က အသာစီးရလာမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေတာ့မယ္လို႔ တြက္ခ်က္လာရပါေတာ့တယ္။
ဒီအတြက္ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြကို အျခားစစ္မ်က္ႏွာတခုနဲ႔ ထိုးႏွက္ေနတဲ့ ခရိုအတ္ေတြကို ဖိအားေပးဖို႔ရယ္၊ အီရန္-ခရိုေအးရွား-ေဘာ့စ္နီးယားလက္နက္လမ္းေၾကာင္းကို ျပန္ဖြင့္ဖို႔ရယ္က US အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥျဖစ္လာပါတယ္။ (ဒီလက္နက္လမ္းေႀကာင္းကို UN Resolutionအရ US တပ္ေတြသံုးၿပီးပိတ္ဆို႔ထားတာပါ။)
ဂ်င္နိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈ တားဆီးေရးဆိုတဲ့ အေနအထားထက္ပိုၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အက်ိဳးစီးပြားကိစၥဆိုတဲ့ ပံုစံအထိျဖစ္လာတာပါ။ ဒီလို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့နဲ႔ လိုအပ္ရင္ မိုက္မိုက္ကန္းကန္းပါ အလုပ္လုပ္တတ္တဲ့သူတေယာက္ကို US အစိုးရက ေဘာ္လ္ကန္ ေဒသကို ေစလႊတ္ထားပါတယ္။ အဲဒီလူကေတာ့ ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ US သံအမတ္ႀကီး ပီတာဂါးဘရသ္ပါ။

———————

လက္ရွိကိစၥမွာလည္း တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ပြဲတည္ေလေလ ျမန္မာက တ႐ုတ္ဘက္ကပ္ေလေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေပ်ာ္ေလေလပါပဲ။

သံအမတ္ႀကီး၊ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေပးသူႀကီး၊
လက္နက္ေမွာင္ခိုသမားႀကီး
ၿပီးေတာ့ တရားခံႀကီး


၁၉၉၄ ခုႏွစ္ မတ္လဟာ ဂါးဘရသ္အတြက္ေတာ့ အေတာ္အလုပ္ မ်ားတဲ့လပါ။ ပထမဆံုး ခ႐ိုေအးရွားသမၼတ တြဂ်္မန္ဆီသြားၿပီး ဒဲ့ကစ္ဖို႔လႊတ္လိုက္တဲ့ US အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွာ ဦးေဆာင္ပါဝင္ရပါတယ္။ “ေဘာ့စ္နီးယားမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ခ႐ိုအတ္-ေဘာ့စ္နီးယားစစ္ပြဲကိုရပ္မလား၊ ဆားဘီးယားလို ခ႐ိုေအးရွား ႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္ပစ္ရမလား” လို႔ ဂါးဘရသ္က ေျပာလာခ်ိန္မွာေတာ့ ခ႐ုိေအးရွားသမၼတ တြဂ်္မန္အေနနဲ႔ စစ္ပြဲကိုရပ္ဆိုင္းေပးပါ့မယ္ဆိုတဲ့ ကတိေပး႐ံုကလြဲလို ဘာမွ အထြန္႔မတက္ရဲေတာ့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၉၄ မတ္လမွာ ခ႐ိုအတ္နဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြဟာ ဝါရွင္တန္ မွာ စစ္ရပ္ဆဲေရးသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးေတြ လုပ္ဖို႔ မဟာမိတ္ပါဖြဲ႕ခဲ့ပါတယ္။ မြစ္ဆလင္မ္ေတြအတြက္ ရန္မီးႏွစ္ဖက္ ညွပ္ခံ ရတဲ့အေနအထားကေန လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါၿပီ။ ဂါးဘရသ္အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ရသူကေတာ့ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသဆိုင္ရာ CIA ညႊန္မွဴးပါ။ “ညႊန္မွဴး…အီရန္ကေန လက္နက္ ခဲယမ္းတင္လာတဲ့ ေလယာဥ္ေတြ ခ႐ိုေအးရွားကိုလာလိမ့္မယ္။ အဲဒီကိစၥ ခင္ဗ်ား မ်က္စိမွိတ္ထားေပးပါ” “ဟာ…ဘယ္လို ! အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးက အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲတစ္ေယာက္ကို အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕အမိန္႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္ဖို႔ လာေျပာေနတာပါလား” ဂါးဘရသ္ ႐ူးသြားၿပီလား…? ဂါးဘရသ္ မ႐ူးပါဘူး။ ညႊန္မွဴးကလည္း ဂါးဘရသ္မ႐ူးမွန္းသိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂါးဘရသ္ေျပာတာကို ယတိျပတ္ပယ္မခ်ဘဲ အိမ္ျဖဴေတာ္က ဘာေျပာ မလဲ တီးေခါက္ၾကည့္ဦးမယ္လို႔ျပန္ေျဖပါသတဲ့။
ဂါးဘရသ္က “အိမ္ျဖဴေတာ္ကို ကိုယ္တိုက္႐ိုက္ေမးမယ္” လို႔ျပန္ေျပာၿပီး အီရန္လက္နက္လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးဖို႔လိုေၾကာင္း လ်ွိဳ႕ဝွက္အစီရင္ခံစာကို State Department ကိုတင္လိုက္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဂါးဘရသ္ဟာ state department က သူ႔လူေတြနဲ႔ စည္းဝါး႐ိုက္ၿပီးသားပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္လဲ အစီရင္ခံစာအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျပန္က်မလာခင္မွာဘဲ ခ႐ိုေအးရွားက လက္နက္ကုန္သည္ကို အီရန္ဆီက လက္နက္ခဲယမ္းေအာ္ဒါေတြ မွာထားလိုက္ေတာ့လို႔ သတင္းပါးထားလိုက္ပါတယ္။ ဧျပီလမွာ State Dapartment ကေန ညႊန္ၾကားခ်က္ ေရာက္လာပါတယ္။ ညႊန္ၾကားခ်က္မွာေရးထားတာက အီရန္လက္နက္လမ္းေၾကာင္းနွင့္ပတ္သတ္၍ ေလာေလာဆယ္ no instruction ပါတဲ့။ ညႊန္ၾကားခ်က္ကလည္း “မည္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မွမရွိပါတဲ့” ဘာႀကီးလဲေပါ့…? တကယ္ေတာ့ အီရန္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ေလာေလာဆယ္ ဘာမွမလုပ္နဲ႔ မ်က္စိမွိတ္ေပးလိုက္လို႔ေျပာတာပါ။ အဲဒီေလာေလာဆယ္ဆိုတာဟာလည္း ၁၉၉၅ ပြဲၿပီးသည္အထိတည္တဲ့ ေလာေလာဆယ္ပါပဲ။ ဂါးဘရသ္ဟာ အဲဒီမီးစိမ္းျပ ညႊန္ၾကားလႊာကို ကိုင္ၿပီး ခ႐ိုေအးရွားသမၼတတြဂ်္မန္ဆီသြားကာ လုပ္စရာရွိတာေတြ ဆက္လုပ္ဖို႔ ေသခ်ာရွင္းျပလိုက္ပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၉၄ ေမလမွာ အီရန္က လက္နက္ခဲယမ္းတန္ ၆၀ကို ေမတၱာလက္ေဆာင္စပို႔ေပးပါတယ္၊ ခ႐ိုေအးရွားတစ္ဝက္ ေဘာ့စ္နီးယား တစ္ဝက္ ခြဲယူၾကပါတယ္။ ဒီေနာက္ပိုင္းမွာလည္း အီရန္ဆီက လက္နက္ခဲယမ္းေတြ ဆက္တိုက္ ေရာက္လာလိုက္တာ ၁၉၉၄ ကေန ၁၉၉၅ ပြဲပီးသည္အထိ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ပါသတဲ့။ ပီတာဂါးဘရသ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္သာ ဒီကိစၥ ဒီေလာက္အဆင္ ေျပသြားတာပါ။ ပီတာဂါးဘရသ္အေနနဲ႔ သူ႔စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ တုန္႔ျပန္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယား ပြဲစဥ္ေတြအၿပီးမွာ US လႊတ္ေတာ္က ဂါးဘရသ္ကို ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေခၚယူေမးျမန္းတာပါပဲ။ တရားခံႀကီး ပီတာဂါးဘရသ္ေပါ့ဗ်ာ။ သူဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ US လႊတ္ေတာ္အမတ္ႀကီးလည္း ျဖစ္သြားပါ ေသးတယ္။ စိတ္ဝင္စားရင္ သူ႔ေဖ့စ္ဘြခ္ေပ့ခ်္မွာသြားၿပီးဒါေတြ ဟုတ္/မဟုတ္ ေမးလို႔ရပါတယ္။

ဂါးဘရသ္နွင့္အျပိဳင္

ပီတာဂါးဘရသ္က အီရန္လက္နက္ခဲယမ္းေတြကိုပို႔တဲ့ ခ႐ိုေအးရွားလမ္းေၾကာင္းကိုဖြင့္ေနခ်ိန္မွာ ဂါးဘရသ္နဲ႔အျပိဳင္ တူရကီလမ္းေၾကာင္းကို ဆက္ခ်ဲ႕ေနသူကေတာ့ ရစ္ခ်က္ဟိုးလ္ဘရြခ္ပါ။ ၁၉၉၄ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာ ဟိုးလ္ဘရြခ္ရယ္၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ရွိ US ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိရယ္၊ ေဘာ့စ္နီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆလာဂ်္ရယ္ သံုးပြင့္ဆိုင္လ်ွိဳ႕ဝွက္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။
အဓိက အေၾကာင္းအရာကေတာ့ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ US လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ စလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ အရ အနည္းဆံုး ၆လ ၾကာဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ တူရကီလမ္းေၾကာင္းကို ဆက္ခ်ဲ႕ဖို႔ ေျပာၾကတာပါ။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ တူရကီ အန္ကာရာေလဆိပ္ကေန တိုက္႐ိုက္ပ်ံတက္လာတဲ့ C-130 ေလယာဥ္ေတြရဲ႕ ဇာတ္လမ္းေတြျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ၁၉၉၄ ႏိုဝင္ဘာမွာေတာ့ US လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုထြက္လာပါတယ္။ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြဆီပို႔တဲ့ လက္နက္ေတြကို ၾကားျဖတ္တားဆီးေနတဲ့ Adriatic ပင္လယ္တြင္းက US စစ္သေဘၤာေတြအတြက္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ကို ကန္႔သတ္လိုက္တဲ့ဥပေဒပါ။ အလြန္အံ့အားသင့္စရာေကာင္းတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ပါ။ US စစ္သေဘၤာေတြရဲ႕ဘ႑ာေရးကို US လႊတ္ေတာ္က ျဖတ္ေတာက္လိုက္တာပါ။ ေဘာ့စ္နီးယန္း မြစ္ဆလင္မ္ေတြလက္ထဲ လက္နက္ခဲယမ္းေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္စီးဝင္ႏိုင္ ေစဖို႔ပါတဲ့။ ဒါဟာ လက္နက္ပိတ္ဆို႔ထားမႈကို မပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေသးခင္မွာ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြအတြက္ အသက္႐ွဴေပါက္ရေစဖို႔ပါ။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ပင္လယ္ျပင္ကျဖစ္ျဖစ္ ေလေၾကာင္းကျဖစ္ျဖစ္ မြစ္ဆလင္မ္ေတြဆီကို ေထာက္ပို႔လာတဲ့ ေလယာဥ္နဲ႔သေဘၤာေတြဟာ အေတာ္ႀကီးလြတ္လြတ္ လပ္သြားလာခြင့္ရသြားပါေတာ့တယ္။
ဒီသေဘၤာေတြ ေလယာဥ္ေတြရဲ႕အဝင္အထြက္ကို CIA က အစအဆံုးသိေနေပမယ့္ တျခားဥေရာပေထာက္လွမ္းေရးေတြကို သတင္းမ်ွတာမ်ိဳး မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။ ဥပမာ-ခ႐ိုေအးရွားမွာ အီရန္ေလယာဥ္ အဝင္အထြက္ တစ္ပတ္ကို အနည္းဆံုး သံုးႀကိမ္ရွိေနေၾကာင္း ဥေရာပေထာက္လွမ္းေရးေတြကေမးရင္ CIA က အတည္ျပဳမေပးေတာ့ပါဘူး။

ေရသာတလွည့္
လက္နက္ခဲယမ္းလည္း အေတာ္အတန္ရွိလာၿပီး မဟာမိတ္အျဖစ္လည္းလက္တြဲႏိုင္ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြနဲ႔ ခ႐ိုအတ္ေတြဟာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးတခ်ိဳ႕ လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီစစ္ဆင္ေရးအတြင္းမွာ ခ႐ိုအတ္ေတြဟာ စတုရန္းမိုင္ ၇၀ ေလာက္ကို ဆာဘ္ေတြလက္ထဲကေန ျပန္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ နယ္ေျမအားျဖင့္သိပ္မက်ယ္ဝန္းေပမယ့္ အဲဒီစတုရန္းမိုင္ ၇၀ မွာ ခ႐ိုေအးရွားကို ေပါင္မုန္႔လွီးဖဲ့သလိုဖဲ့ယူထားတဲ့ ဆာဘ္တပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ေထာက္ပို႔လမ္း ေႀကာင္းလည္း ပါဝင္ေနတာပါ။ ၁၉၉၁ ႏွစ္ဆံုးပိုင္းကတည္းက ျငိမ္သက္ေနတဲ့ ခ႐ိုေအးရွားစစ္မ်က္ႏွာဟာ ျပန္လည္လူးလြန္႔လာခဲ့ပါတယ္။ ခ႐ိုအတ္ေတြရဲ႕ တန္ျပန္ထိုးစစ္အၿပီးမွာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း ဘက္က ရလိိုက္တဲ့ အျမတ္ကေတာ့ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ မဟာေသြးစည္းညီညြတ္မႈဟာ အက္ကြဲေၾကာင္းထေနၿပီဆိုတာ ထင္ရွားသြားတာပါ။ ဗဟိုဆားဘီးယားက အင္အားသန္းခ်ီတဲ့ အျမဲတမ္းတပ္ဟာ ေဘာ့စ္နီးယားနဲ႔ ခ႐ိုေအးရွားစစ္ပြဲေတြမွာ တိုက္႐ိုက္ဝင္ပါဖို႔မရွိေတာ့ဘူးဆိုတာ ထင္ရွားသြားပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္ရဲ႕ ဗဟိုဆားဘီးယားသည္ပင္လ်ွင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈေတြေအာက္မွာ တလူးလူးတလွိမ့္လွိမ့္နဲ႔ ခံစားေနရၿပီဆိုတာ ေပၚလြင္သြားပါတယ္။

ေသြးတိုးစမ္းတဲ့ ဆာဘ္

စစ္ေရးအရ တိတိပပ အသားစီးမရေတာ့တဲ့အခါ ဆာဘ္ေတြဟာလြယ္ကူတဲ့ ပစ္မွတ္ေတြကို အေခ်ာင္ရမလားဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ေသြးတိုးလိုက္စမ္းေနပါတယ္။ ဆာရာေယဗိုကို အေျမာက္နဲ႔ပစ္တဲ့ ၁၉၉၄ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲမွာပဲ ဆာဘ္
ေတြဟာ ေနာက္ထပ္ေသြးတိုးစမ္းတဲ့အလုပ္ကို လုပ္ပါေသးတယ္။ UNရဲ႕ ေလေၾကာင္းမပ်ံသန္းရဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အာခံၿပီး ဆာဘ္တိုက္ေလယာဥ္ ေလးစင္းဟာ ေဘာ့စ္နီးယားႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းကို ပ်ံသန္းလာခဲ့ပါတယ္။ NATO က ဆာဘ္တိုက္ ေလယာဥ္ေလစင္းလံုးကို ပစ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္လအၾကာမွာ ဆာဘ္ေတြဟာ တူဇ္လာ safe zone က UN တပ္ေတြကို ျခံဳခိုတိုက္ျပန္ပါတယ္။ UN တပ္ေတြက ဆာဘ္စစ္စခန္းေတြကို လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ျပန္ပစ္ပါတယ္။

ဂိုရာဇ္တိုက္ခိုက္မႈ
အဆိုးဆံုးျဖစ္သြားတာကေတာ့ ေနာက္ထပ္ safe zone တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဂိုရာဇ္ျမိဳ႕မွာပါ ။၁၉၉၄ ဧျပီမွာပဲ ဆာဘ္ေတြက ဂိုရာဇ္ safe zone ကို အေျမာက္နဲ႔ ပစ္ပါတယ္။ အရပ္သားေတြေနထိုင္ရာရပ္ကြက္နဲ႔ ေဆး႐ံုအပါအဝင္ ျမိဳ႕ကို အေျမာက္နဲ႔ ကြက္စိပ္ပစ္ခတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ တင့္ကားႏွစ္စင္းဦးေဆာင္တဲ့ ဆာဘ္စစ္ေၾကာင္းဟာ ျမိဳ႕အေပါက္ဝကို ေရာက္လာပါတယ္။


UN အေနနဲ႔ မတတ္သာတဲ့အဆံုး NATO ေလေၾကာင္းပစ္ကူကိုေတာင္းခံ ရပါတယ္။ NATO ရဲ႕ F-16 ႏွစ္စင္းဟာ ဂိုရာဇ္အနီးက ဆာဘ္အမိန္႔ေပးဌာနခ်ဳပ္ကို ပစ္ခြင္းလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဆာဘ္ေတြဟာ အမ်ားထင္မထားတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္လိုက္ပါတယ္။ UN တပ္သား ၁၅၀ ကို ဝိုင္းရံပိတ္ဆို႔ဖမ္းဆီးၿပီး ဓါးစားခံ လုပ္လိုက္တာပါ။ US သမၼတ ကလင္တန္ကေတာ့ ဒီကိစၥအေလ်ွာ့ေပးလို႔မရဘူးဆိုၿပီးမိန္႔ခြန္းေပးၿပီး ဗံုးဆက္ႀကဲပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြအေနနဲ႔ ဂိုရာဇ္ျမိဳ႕ကေန မဆုတ္ခြာမခ်င္း ဗံုးႀကဲပါတယ္။ ဆာဘ္တပ္ေတြအေနနဲ႔ ဂိုရာဇ္ကေန ထြက္ခြာသြားရပါတယ္။ NATO ဘက္ကေတာ့ UN safe zone တိုင္း၏ ကီလိုမီတာ ၂၀ အတြင္းဆာဘ္လက္နက္ႀကီးမ်ား မထားရလို႔ ရာဇသံကိုထပ္တင္ပါတယ္။ (ဆာဘ္ေတြဟာလူေနရပ္ကြက္ေတြကို အေျမာက္နဲ႔ ပစ္ေနမွကိုး။) ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ေနာက္ထပ္ ေသြးတိုးစမ္းတိုက္ခိုက္မႈေတြကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာျပရရင္ –
– ၉၄ စက္တင္ဘာမွာ ဆာရာေယဗိုျမိဳ႕နားမွာ UN ကားတစ္စင္းကိုဆာဘ္ေတြက ပစ္ခတ္ဖ်က္ဆီးလိုက္ပါတယ္။ NATO က ဆာဘ္တင့္ကားတစ္စင္းကို ဗံုးႀကဲဖ်က္ဆီးၿပီးတုန္႔ျပန္ပါတယ္။
– ၉၄ ႏိုဝင္ဘာမွာ ဆာဘ္ေတြသိမ္းပိုက္ထားတဲ့ ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံတြင္းက Udbina ေလဆိပ္ကေန ေဘာ့စ္နီးယားနိုင္ငံတြင္းက ဘီဟဗ္ safe zone ကို တိုက္ခိုက္ပါတယ္။ NATO က အဲဒီေလယာဥ္ကြင္းကို ဗံုးႀကဲခ်ပါတယ္။

ေျမေခြးအေတြး ေျမေခြးအက်င့္
၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကိုျပန္ခ်ဳပ္ရရင္ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြဟာ စစ္အင္အားအေတာ္အတန္ရွိလာၿပီး ခ႐ိုအတ္ေတြနဲ႔ပါ လက္တြဲႏိုင္လာၿပီမို႔ ဆာဘ္ ေတြကို တန္းတူရည္တူနီးပါ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္လာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမွာတင္ ေဘာ့စ္နီးယားဟာ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ အသြင္သ႑ာန္ ပိုေပၚလြင္လာပါတယ္။ လူေတြဟာ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ငရဲခန္းေတြထက္ တိုက္ပြဲ ေတြအေၾကာင္းကို ပိုေျပာလာၾကပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ငရဲခန္းေတြဟာ ၁၉၉၂ ႏွစ္ကလို အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အလြယ္တကူလည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပမယ့္လည္း လံုးဝရပ္ဆိုင္းသြားတာမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဆာဘ္ေတြဟာ ခုခ်ိန္ထိ ေဘာ့စ္နီးယန္းျမိဳ႕တခ်ိဳ႕ကို ဝိုင္းရံထားဆဲ၊ အငတ္ေဘးက်ေအာင္ ရိကၡာပိတ္ဆို႔ထားဆဲ၊ အခြင့္ ရရင္ရသလို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ လူသတ္ဆဲပါပဲ။ ဆာဘ္ေတြအေနနဲ႔ ေသြးတိုးစမ္းတိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ေနတာဟာ ေတာရမ္းမယ္ဘြဲ႕ ေလ်ွာက္လုပ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ တြက္ခ်က္ ထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ရမရ စမ္းသပ္ေနတာပါ။
ေသခ်ာျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္–
– ဆာဘ္ေတြ ဆာရာေယဗိုကို အေျမာက္နဲ႔ပစ္တယ္။ NATO က ကန္႔သတ္ဗံုးႀကဲတယ္။
– ဆာဘ္ေတြ တူဇ္လာမွာ UN ကို ျခံဳခိုတိုက္တယ္။ UN က လက္နက္ႀကီးနဲ႔ျပန္ပစ္တာေလာက္ပဲလုပ္တယ္။
– ဆာဘ္ေတြ ဂိုရာဇ္ကိုအေျမာက္နဲ႔ပစ္ၿပီး UN တပ္ေတြကို ဓါးစာခံလုပ္ တယ္။ NATO က ကန္႔သတ္ဗံုးႀကဲတယ္။
“US အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံအသိုင္းအဝိုင္းဟာ ငါတို႔ဆာဘ္ေတြကို အၿပီးအျပတ္စစ္ပြဲတစ္ရပ္ဆင္ႏႊဲခ်င္တဲ့ အေနအထားမရွိဘူး။ အကန္႔အသတ္နဲ႔ပဲ ကိုင္တြယ္ခ်င္တာကိုး။ ဒါဆို ငါတို႔ ဆာဘ္ေတြဘက္ကသာ တစ္ခုခုကို ျပတ္ျပတ္ သားသားလုပ္ပစ္လိုက္ၿပီး ေရွ႕ကို ေျခဆယ္လွမ္းေလာက္တိုးလိုက္ရင္ NATO action လာလို႔ ငါးလွမ္းေလာက္ျပန္ဆုတ္ရရင္ေတာင္မွ ငါတို႔ဘက္က အျမတ္ထြက္ႏိုင္ေသးသကိုး” ဒါဟာ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ေျမေခြးအေတြးပါ။ ဒီအေတြးကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဆာဘ္ေတြဟာ အေျခအေနနဲ႔အခ်ိန္အခါကို ေစာင့္ဆိုင္းေနပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တျဖည္းျဖည္း ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကုန္လို႔ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ထဲကို ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာပါတယ္။

ေဘာ့စ္နီးယားဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ (၁) ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္
ေဘာ့စ္နီးယားဂ်င္ႏိိုဆုိဒ္ (၃) ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္

ေဘာ႔စ္နီယားဂ်င္နိုဆိုဒ္(၁)

စိမ္းလန္းေသာဖက္ဒရယ္ေတာင္ကုန္းမွသည္
သစ္ေခ်ာက္ကုန္းဆီသို႔

၁၉၈၀ ေလာက္ကသာ ခင္ဗ်ားဟာ ယူဂိုဆလားဗီးယားကိုေရာက္သြားရင္ စိုျပည္ေနတဲ့ကြင္းျပင္ေတြ၊ စိမ္းလန္းေနတဲ့ေတာင္ကုန္းေတြကေနစီးဆင္းၿပီး ကြင္းျပင္ထဲကို ျဖတ္သန္းေနတဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ၊ အဲ့ဒီျမစ္ေခ်ာင္းတေလွ်ာက္ေပါက္ ေနတဲ့ ဘယ္ရီခ်ံဳပင္ေတြနဲ႔ သာယာေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံကိုျမင္ရမွာပါ။ ျမိဳ႕ျပေတြဟာလည္း တိုက္ႀကီးတာႀကီးသပ္သပ္နဲ႔ ေဆာက္ထားတဲ့ ကြန္ကရစ္ျမိဳ႕ေတြ မဟုတ္ဘဲ ေရွးေဟာင္းဗလီ၊ ခ်ာခ်္ေက်ာင္း၊ တံတား၊ ျပတိုက္ေတြနဲ႔၊ သစ္ပင္ေတြနဲ႔ စိမ္းလန္းသာယာေနၿပီး အဲ့ဒီျမိဳ႕ေတြမွာေနထိုင္တဲ့သူေတြဟာလည္း ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္စလင္မ္၊ ကတ္သလစ္ခ႐ိုအတ္၊ ေအာ္သိုေဒါက္စ္ဆာဘ္ အစရွိသျဖင့္ အေသြးစံုဘာသာစံုနဲ႔ ခ်စ္ခင္စိုျပည္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔တစ္မ်ိဳး ဘာသာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အျပန္အလွန္ လက္ထပ္တာေတြကလည္း အေတာ္ေလးရွိတာမို႔ ယူဂိုဆလာဘ္ျပည္ေထာင္စုလူမ်ိဳးရယ္လို႔ခံယူသူေတြကလည္း ၁၀ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ႏႈန္းရွိပါတယ္စီးပြားေရးအရေျပလည္ၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္းရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ကို ေဒါက္တိုင္ ၃ ခုနဲ႔ ေထာက္မထားပါတယ္။ ပါတီ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္သမၼေကာင္စီလို႔အၾကမ္းဖ်င္းေျပာလို႔ရပါတယ္။

 

ပါတီ
ပါတီ ရွစ္ဖြဲ႕ရွိၿပီး republic ၆ နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၂ ခု အလိုက္ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ။ ပါတီအားလံုးဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြပါ။ republic ၆ ခုက
၁။ ဆားဘီးယား
၂။ ေဘာစ္နီးယား
၃။ ခ႐ိုေအးရွား
၄။ ဆလိုေဗးနီးယား
၅။ မြန္တီနီဂ႐ိုး
၆။ မက္ဆီဒိုးနီးယား
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၂ ခုက ကိုဆိုဗိုနဲ႔ ေဘာ့ဂ်္ဗိုဒီးနားျဖစ္ပီး ဆားဘီးယား republic အတြင္းမွာ တည္ရွိပါတယ္။ Republic ၆ ခု + ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၂ ခု ေပါင္းၿပီး Federal Union = ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုတည္ေဆာက္ထားတာပါ။ Republic ၆ ခုမွာ ဆားဘီးယားနဲ႔ မြန္တီနီဂ႐ိုးတို႔ဟာ ဆာဘ္လူမ်ိဳးေတြပဲ အဓိကေနထိုင္တယ္လို႔ေျပာလို႔ရၿပီး ေဘာစ္နီးယားနဲ႔ ခ႐ိုေအးရွားမွာလည္း ဆာဘ္လူမ်ိဳးေတြက အတိုင္းအတာတခုထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္
အျမဲတန္းတပ္မေတာ္က ယူဂိုဆလာဘ္ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္လို႔ေခၚတဲ့ JNA ပါ။ JNA ကို ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္လို႔သတ္မွတ္ၿပီး အရန္အင္အား အပါအဝင္ အင္အား ၁ သန္းေက်ာ္အထိ စုဖြဲ႕ႏိုင္ပါတယ္။ JNA မွာလည္း အင္အားရဲ႕ ၆၀ % က ဆာဘ္ေတြပါပဲ။ JNA အျပင္ ေနာက္ထပ္ရွိတဲ့ တပ္တစ္မ်ိဳးကေတာ့… ေဒသဆိုင္ရာကာကြယ္ေရးတပ္လို႔ေခၚတဲ့ Territorial Defence Force ပါ။ ဒီ TDF တပ္ကေတာ့ republic အလိုက္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေဒသအလိုက္လူဦးေရနဲ႔အဓိကဖြဲ႕ပါတယ္။
ဥပမာ – Bosnian Territorial Defence Force မွာဆိုရင္ ေဘာ့စ္နီးယန္းလူမ်ိဳးေတြပဲ အဓိကပါဝင္ပါတယ္။ အင္အားကေတာ့ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ပဲရွိပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္သမၼတေကာင္စီ
ဒီေကာင္စီဟာ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ကိစၥေတြကို အဓိက အဆံုးအျဖတ္ေပးပါတယ္။ ဥပမာ – JNA တပ္ေတြကို စစ္ဆင္ခြင့္ေပးဖို႔ ကိစၥမ်ိဳးပါ။ ေကာင္စီရဲဲ႕အဆံုးအျဖတ္ကို မဲ ၈ မဲ နဲ႕ ခ်မွတ္ပါတယ္။ republic ၆ ခုနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသ ၂ ခုဟာ ကိုယ္စီ ၁ မဲစီေပးခြင့္ရွိတာမို႔ အားလံုးတန္းတူညီမ်ွလို႔ ေျပာရမွာပါ။

မ်ွေျခကို ဖ်က္ဆီးသူ
၁၉၈၇ မွာ ဆားဘီးယားသမၼတျဖစ္လာတဲ့ မီလိုဆီဗစ္ပါ။ ဆားဘီယားrepublic အတြင္းက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၂ ခုနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ဆာဘ္ေတြအဓိကေနထိုင္္ရာ မြန္တီနီဂ႐ိုးrepublic မွာ အၾကမ္းဖက္ အာဏာသိမ္းၿပီး ဖက္ဒရယ္သမၼတေကာင္စီမွာ ဆာဘ္အတြက္ အခိုင္မဲ ၄ မဲကို ဇြတ္လုပ္ယူလိုက္တဲ့အခါ မ်ွေျခဟာ ပ်က္စီးသြားၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီးျပိဳကြဲေရး စတင္ပါေတာ့တယ္။

————————————

ယူဂိုဆလားဘီးယားအေၾကာင္း ဖတ္တိုင္း ကၽြန္ေနာ္တို႔အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစတာက သူ႔ရဲ႕ဖက္ဒရယ္ တည္ေဆာက္ပံုပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ ဘယ္တုန္းကမွ မနီးစပ္တဲ့အျပင္ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ ေျမြလိုအဆိပ္ရွိတဲ့သေဘာမ်ိဳးေတာက္ ေလ်ွာက္အသင္ခံလာရလို႔ပါပဲ။
ဒီေတာ့ ဖက္ဒရယ္အေႀကာင္း ဘာမွမသိတဲ့သူေတြကို မီလိုဆီဗစ္က ဖက္ဒရယ္စနစ္ေပၚမွာ အျမတ္ထုတ္ကစားရင္း အာဏာယူသြားတာမ်ိဳးရွင္းျပဖို႔က ပိုခက္ပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာကေတာ့ရွင္းပါတယ္။ ၁၉၆၂ မွာ ဗမာစစ္တပ္က ဒဲ့အာဏာသိမ္းပစ္လိုက္ၿပီး လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္သြားခဲ့တာမို႔ မီလိုဆီဗစ္ေလာက္ကေတာ့ ပ်င္းေတာင္ပ်င္းေသးလို႔ ေျပာရမွာပါ။
စာမတတ္တဲ့ ေတာသားေတြေနတဲ့တိုင္းျပည္မို႔ ေတာတြင္းဓေလ့အတိုင္း လက္နက္ျပ အာဏာသိမ္းသြားတာမ်ိဳးပါ။ မီလိုဆီဗစ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္မ်ိဳးဟာ ဗမာဗားရွင္းနဲ႔ျပန္ယွဥ္ၾကည့္ရင္ အေတာ္ႏူးညံ့တယ္လို႔ေတာင္ဆိုရမွာပါ။
ေနာက္တစ္ခုက တပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းပါ။
ယူဂိုဆလားဘီးယားက JNA တပ္မွာ ဆာဘ္လူမ်ိဳးက ၆၀%ေလာက္သာ အုပ္စီးထားေပမယ့္ ဗမာစစ္တပ္မွာကေတာ့ ၉၉%က ဗမာခ်ည့္ပါပဲ။ အဂၤလိပ္ဆီက လြတ္လပ္ေရးရခါစက ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ကယား၊ ေဂၚရခါး ႐ိုင္ဖယ္တပ္ရင္းေတြရွိေပမယ့္ ဖက္ဒရယ္တပ္ပံုစံ မတည္ေထာင္ေတာ့ဘဲ ဗမာတပ္ပံုစံပဲ တည္ေထာင္လိုက္ပါတယ္။
အဓိကအေၾကာင္းျပတာကေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရခါစ ကရင္ပုန္ကန္မႈကိုပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီပုန္ကန္မႈအတြင္း ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကယားနဲ႔ ေဂၚရခါးတပ္ရင္း ေတြက ျပည္ေထာင္စုအေပၚ သစၥာေစာင့္သိခဲ့တာကိုေတာ့ တစ္ခ်က္ေလးမွ မေထာက္ထားဘဲ ဗမာစစ္တပ္သပ္သပ္တည္ေထာင္ပစ္တာပါ။ ဒီလို ဗမာတပ္သပ္သပ္အျဖစ္တည္ေဆာက္မႈဟာ ၁၉၆၂ မတိုင္ခင္ ပါလီမန္ေခတ္ကတည္းကပါ။
ဆာဘ္ေတြေလာက္ကေတာ့ ဗမာက ပ်င္းေတာင္ပ်င္းေသးဆိုရမွာပါ။ ဗမာက တျခားလူနည္းစုေတြကို ေဒသဆိုင္ရာကာကြယ္ေရးတပ္မ်ိဳးဖြဲ႕ခြင့္ေပးဖို႔မေျပာနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတာင္ဖြဲ႕ခြင့္မေပးပါဘူး။ ယူဂိုဆလားဘီးယားဟာ ၁၉၉၀ ေလာက္မွ သစ္ေခ်ာက္ကုန္း ျဖစ္သြား တာျဖစ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းခြဲထြက္လို႔ သာယာတဲ့ကိုယ္ပိုင္တိုင္းျပည္ေတြတည္ေဆာက္ကုန္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကေတာ့ ၁၉၆၂ က စၿပီး သစ္ေခ်ာက္ကုန္းျဖစ္ခဲ့ကာ ခုထိလည္း သစ္ေခ်ာက္ကုန္းမွာ ငုပ္တုပ္ထိုင္ဆဲပါပဲ။

ခ႐ိုေအးရွားစစ္ပြဲ (သို႕မဟုတ္)
တိုင္းျပည္တစ္ခုကို ေပါင္မုန္႔လွီးသလိုလွီးဖဲ့ယူျခင္း

မီလိုဆီဗစ္က မ်ွေျခကို ဖ်က္စီးလိုက္တဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ယူဂိုဆလားဗီးယားရဲ႕ အေနာက္ဘက္စြန္းက ဆလိုေဗးနီးယား republic ဟာ ဆယ္ရက္ၾကာစစ္ပြဲျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာသြားပါတယ္။ ဆလိုေဗးနီးယားမွာ ဆာဘ္ ေတြမရွိလို႕ ေအးေအးသက္သာနဲ႕ ခြဲထြက္ခြင့္ရသြားတယ္လို႕ေျပာရမွာပါ။
သိပ္မၾကာခင္ ၁၉၉၁ ႏွစ္လည္ပိုင္းမွာ ခ႐ိုေအးရွားကပါ လြတ္လပ္ေရး ေၾကျငာတဲ့အခါမွာေတာ့ ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံတြင္းက ဆာဘ္လူမ်ိဳး ၆ သိန္းေက်ာ္ဟာ ခ႐ိုေအးရွားအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ပါေတာ့တယ္။ ဒီဆာဘ္လူမ်ိဳးေတြဟာ ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ အေရွ႕ဘက္မွာ ေနထိုင္ၾကတာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ဟာ ဆားဘီးယားနဲ႔ ေဘာစ္နီးယားကို ကပ္ရပ္ေက်ာေပးထား ၾကသူေတြပါ။
သူတို႔ရဲ႕ေနာက္ေက်ာတည့္တည့္ကေန မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ၿပီး ပုန္ကန္မႈကို ေသြးထိုးေပးေနသူကေတာ့ မီလိုဆီဗစ္ကိုယ္တိုင္ပါပဲ။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းတုန္းက အဲ့ဒီေဒသေတြမွာဆာဘ္နဲ႔ ခ႐ိုအတ္ေတြဟာ အျပန္အလွန္မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ပြဲေတြလုပ္ခဲ့ႀကတဲ့ သမိုင္းကလည္းရွိေတာ့ ေသြးထိုးလို႔ ေကာင္းတဲ့ အကြက္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ခ႐ိုေအးရွားကဆာဘ္ေတြဟာ ျမိဳ႕ခ်င္းဆက္လမ္းမႀကီးေတြကို အတားအဆီးခ်ပိတ္ဆို႔ၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြဖြဲ႔ကာ ကင္းလွည့္ေနပါ ေတာ့တယ္။ ခ႐ိုေအးရွား အစိုးရယႏၲယား ထိခိုက္သြားပါတယ္။ အဆိုးဆံုကေတာ့ ခ႐ိုေအးရွားခရီးသြားလုပ္ငန္းရဲ႕ အေျခတည္ရာ ပင္လယ္ကမ္းေျခကိုသြားတဲ့ လမ္းေတြကို ဆာဘ္ေတြက ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးပါထိလာေတာ့ ခ႐ိုေအးရွားအစိုးရက ဆာဘ္ပုန္ကန္မႈကိုနွိမ္နင္းဖို႔ လုပ္ပါတယ္။ ရဟတ္ယာဥ္အျပည့္နဲ႔ တင္ေဆာင္လာတဲ့ ခ႐ိုအတ္အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ ဆာဘ္ပုန္ကန္မႈကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ထြက္အလာမွာေတာ့ JNAေလတပ္ရဲ႕ တားဆီးမႈကို ခံလိုက္ရပါတယ္။ ခ႐ိုေအးရွားဟာ ႏိုင္ငံတြင္းကေဒသခံဆာဘ္ေတြေလာက္နဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတာမဟုတ္ဘဲ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံတြင္းက ဗဟိုဆာဘ္အစိုးရနဲ႔ပါ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ထင္ရွားသြားပါတယ္။
JNA လို အျမဲတမ္းတပ္ကို ခါးပိုက္ေဆာင္ထားနိုင္ပီျဖစ္တဲ့ဆာဘ္ေတြဟာ လမ္းပိတ္ထားတာေလာက္နဲ႕ မတင္းတိမ္ေတာ့ပဲ ခ႐ိုအတ္ေတြေနထိုင္ရာျမိဳ႕ ေတြကိုပါ ဝင္သိမ္းပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုသိမ္းပိုက္ရာမွာ ဆာဘ္ေတြသံုးတဲ့နည္းဗ်ဴဟာကေတာ့ ကြက္စိတ္ျပည့္ အေျမာက္နဲ႔ပစ္ျခင္းပါပဲ။ စစ္ဘက္ပစ္မွတ္ေတြကို ပစ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အရပ္သားေတြေနတဲ့ ျမိဳ႕ေတြကိုပစ္တာပါ။ ေဆး႐ုံ၊ ေက်ာင္း၊ ေစ်း၊ လူေနရပ္ကြက္ေတြကို အေသးစိတ္တကြက္ခ်င္း အေျမာက္နဲ႔ စိမ္ေျပနေျပပစ္လိုက္ျခင္းဟာ စစ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္သပ္သပ္နဲ႔ မဟုတ္ဘဲ အဲ့ဒီျမိဳ႕ကေဒသခံ ခ႐ိုအတ္ေတြကို ထြက္ေျပးသြားေစဖို႔ပါ။ ဒီေနာက္ မွာေတာ့ လူမ်ိဳးေရးအရသန္႔စင္တဲ့ ဆာဘ္နယ္ေျမတခုကို ရရွိလိုက္ပါၿပီ။
အေျမာက္ကိုသံုးၿပီး ethnic cleansing လုပ္တာပါ။
မေန႔တေန႔ကမွ စစ္တပ္ထဖြဲ႕တဲ့ ခ႐ိုအတ္ေတြအဖို႔ကေတာ့ အေပါ့စားလက္နက္ေတြနဲ႔ ကုပ္ကပ္ခုခံ႐ံုမွတပါးဘာမွမတတ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဆာဘ္ေတြအေျမာက္ပစ္ခ်က္ေကာင္းလြန္းလို႔ ၁၉၉၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ Vukovar ျမိဳ႕က ခ႐ိုအတ္အရပ္သား ၅ ေထာင္ေက်ာ္ေသသြားၿပီး က်န္တဲ့ျမိဳ႕သားေတြအားလံုးထြက္ေျပးသြားရပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး တစ္ျမိဳ႕ၿပီးတစ္ျမိဳ႕ဆာဘ္ေတြက လုပ္လာလိုက္တာ ခ႐ိုေအးရွား အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီအတိုင္းသာဆက္လႊတ္ထားရင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆာဘ္လက္ေအာက္ ေရာက္သြားႏိုင္တာမို႔ UN အေနနဲ႔ၾကားဝင္ေပးဖို႔အားထုတ္ရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၁ နွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ UNတပ္ေတြဟာ ဆာဘ္နဲ႔ ခ႐ိုအတ္ၾကားက ခံစစ္လိုင္းမွာေနရာယူလိုက္ၾကပါတယ္။ ၁၉၉၂ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာေတာ့ ခ႐ိုေအးရွားရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးကို ကမ႓ာက အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံုကေတာ့ ဆာဘ္ေတြလက္ထဲမွာ ပဲ့ပါသြားပါၿပီ။
ပိုဆိုးတာက UN တပ္ေတြၾကားထဲမွာထိုင္ထားတဲ့အတြက္ ဒီနယ္ေျမေတြကို ျပန္သိမ္းဖို႔ကလဲ မလြယ္ေတာ့ပါဘူး။ ဆာဘ္ေတြဟာ ခ႐ိုေအးရွားမွာ အႏိုင္နဲ႔ပိုင္းၿပီး ေခါင္းေမာ့ေနပါေတာ့တယ္။
UN တပ္ေတြရဲ႕ မ်က္ေမွာက္မွာတင္ပဲ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ခ႐ိုအတ္ ေတြကိုေမာင္းထုတ္ၿပီး ethnic cleansing ကို လုပ္လိုက္ပါေသးတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ခ႐ိုေအးရွားစစ္မ်က္ႏွာဟာ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အသင့္ပစ္ ခတ္မယ့္ပံုစံနဲ႔ ၃ ႏွစ္ေလာက္ ေခတၱျငိမ္သက္သြားပါတယ္။
ဆာဘ္ေတြဟာ အရပ္သားေထာင္ခ်ီကို ေသြးေအးေအးနဲ႔ စိမ္ေျပနေျပအေျမာက္နဲ႔ပစ္သတ္ေနတာကို ခ႐ိုေအးရွားႏုိင္ငံ အိုဆီဂ်က္ျမိဳ႕မွာ တုန္လႈပ္ျခင္းႀကီးစြာျမင္ခဲ့ရသူကေတာ့ US ဒီိမိုကရက္တစ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မက္ကေလာ့ စကီးပါ။
ပိုဆိုးတာက ဇာဂရက္ျမိဳ႕မွာ ဆာဘ္ေတြဟာ လူ ၄၀ ကို လႊနဲ႔တိုက္ၿပီးသတ္ျဖတ္သြားတာပါ။ မက္ကေလာ့စကီးျမင္ခဲ့ရတာေတာ့ ေျချပတ္၊ လက္ျပတ္ ေခါင္းျပတ္ေတြစုပံုထားတာကိုပါ။ အမတ္မင္းဟာ ဆားဘီးယားျမိဳ႕ေတာ္ ဘဲလ္ဂရိတ္ကို ေရာက္တဲ့အခါ မီလိုဆီဗစ္ကို ဒီအေၾကာင္းေတြေျပာျပေတာ့ မီလိုဆီဗစ္က အေျပာေတာင္မခံဘဲ ဇြတ္ျငင္းပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုဇြတ္ပိတ္ျငင္းတာဟာ အိုးမလံုအံုပြင့္ ပံုစံျဖစ္ေနမို႔ မက္ကေလာ့စကီးဟာ ဒီလုပ္ရပ္ေတြဘယ္ကလာသလဲပါ ခန္႔မွန္းမိသြားပါတယ္။
မက္ကေလာ့စကီးက ဆားဘီးယားက US သံအမတ္ကို ဒီအေၾကာင္းေတြေျပာျပေတာ့ သံအမတ္ႀကီးက “ခ႐ိုေအးရွားမွာ ဆိုးလွပီထင္တာလား။ ေဘာစ္နီးယားမွာျဖစ္လာခဲ့ရင္ အဲဒါထက္ပိုဆိုးလိမ့္မယ္”လို႔ သတိစကား ဆိုခဲ့ပါသတဲ့။

——————————-

ခ႐ိုေအးရွားနယ္ေျမေတြကို ဆာဘ္ေတြက ေပါင္မုန္႔လွီးသလို လွီးဖဲ့ယူတာက ဆိုးလွခ်ည့္လို႔ေျပာရင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ သီးျခားဖက္ဒရယ္အခြင့္အာဏာရွိတဲ့ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းျပည္ေတြကို ဗမာစစ္တပ္က ဖဲ့ခ်င္သလိုဖဲ့ လွီးခ်င္သလို လွီး အလံုးလိုက္ျမိဳခ်ဖို႔အားထုတ္ေနတာက် ဘာဆက္ေျပာမလဲ။ ဗမာစစ္တပ္အေနနဲ႔ ဒီလို ရာစုနွစ္တဝက္ေက်ာ္မက လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ ခြင့္ရေနတာဘာ့ေၾကာင့္လဲ? အဓိက,ကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာအာ႐ံုစိုက္မႈ မရွိလို႔ပါ။
ႏုိင္ငံတကာက အာ႐ံုစိုက္မႈရွိတဲ့ ခ႐ိုေအးရွားစစ္ပြဲဟာ ၅ႏွစ္အၾကာ ၁၉၉၅ မွာၿပီးစီးသြားခဲ့ၿပီး နယ္ေျမေတြအားလံုး ခ႐ိုအတ္ေတြလက္ထဲျပန္ေရာက္သြားပါတယ္။ ( ေနာက္ပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ဆက္ေရးပါမယ္။) ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးဆင္ႏႊဲရာမွာ စစ္ေရးသပ္သပ္နဲ႕ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းတာဟာ စစ္အင္အားႀကီးမားတဲ့ ရန္သူကို ဖိုးႀကိဳင္းတုတ္ ျဖစ္သြားေစတတ္ပါတယ္။ လက္နက္အားေကာင္းတဲ့သူက လက္နက္နဲ႔ရွင္းရေလႀကိဳက္ပါပဲ။ ဒီအတြက္ အေကာင္းဆံုး သက္ေသကေတာ့ ျမန္မာျပည္က ျပည္တြင္းစစ္ပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာကိုထိုးေဖာက္လႈပ္ရွားမႈဟာ စစ္ေရးလိုပဲ အေရးႀကီး႐ံုမက စစ္ပြဲေတြအီေနခ်ိန္မွာ အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့ က႑ပါျဖစ္လာေၾကာင္း ပါခင္ဗ်ား…။

ငရဲတံခါးဆြဲဖြင့္ျခင္း

“မင္းတို႔မြစ္ဆလင္မ္ေတြက ခ႐ိုေအးရွားလမ္းေၾကာင္းလိုက္ခ်င္တာလား။ မင္းတို႔က စစ္အတြက္ဘယ္ေလာက္ျပင္ထားလို႔လဲ။ စစ္ျဖစ္လာရင္ မင္းတို႔မြစ္ဆလင္မ္ေတြ အၿပီးတိုင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ္ကြ” စသျဖင့္ ေဒါသတႀကီးနဲ႔ႀကိမ္းဝါးသံဟာ ေဘာစ္နီးယားႏိုင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ ဆာရာေယဗိုက ပါလီမန္ခန္းမ ေဆာင္အတြင္းကေန ဟိ္န္းခနဲထြက္ေပၚလာပါတယ္။
စင္ျမင့္ထက္ကေန ေဒါသအိုးေပါက္ကြဲပီးေအာ္ဟစ္ေနတာကေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယားကဆာဘ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ကာရာစ္ဒစ္ဇ္ပါ။ သူေပါက္ကြဲေနရတဲ့အေႀကာင္းရင္းကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္း ၁၉၉၂ မတ္လမွာ က်င္းပတဲ့ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲမွာ မြစ္ဆလင္မ္ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြနဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယားႏိုင္ငံတြင္းက ခ႐ိုအတ္ေတြဟာ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ေဘ႔ာစ္နီးယားႏိုင္ငံအျဖစ္ခြဲထြက္ဖို႔ ဆႏၵျပဳခဲ့ၾကလို႔ပါပဲ။
ဆာဘ္ေတြအေနနဲ႔ ဒီဆႏၵခံယူပြဲကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ေပမယ့္လည္း လူဦးေရအရ မြစ္ဆလင္မ္က ၄၃% နဲ႔ ခ႐ိုအတ္ေတြက ၁၈% ရွိၿပီး ဆာဘ္က ၃၅%သာ ရွိတဲ့အတြက္ ခြဲထြက္ေရးကိစၥဟာ အတည္ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေဘာ႔စ္နီးယားေခါင္းေဆာင္ေတြဘက္က ခြဲထြက္ေရးကိစၥနဲ႔ပူးတြဲၿပီီး ႏုိင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ လူမ်ိဳးစုတိုင္းအတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးတဲ့ ဥပေဒကို တျပိဳင္နက္ျပ႒ာန္းေပးထားေသာ္လည္း ဆာဘ္ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက မေက်နပ္ပါဘူး။ သူတို႔လိုခ်င္တာ တန္းတူညီမ်ွမႈမဟုတ္ပါဘူး။ ေဘာ႔စ္နီးယားကို ဆာဘ္ေတြက အလံုးစံုခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္ (သို႔မဟုတ္) ဆာဘ္နယ္ေျမေတြ က်ယ္ႏိုင္သမ်ွက်ယ္က်ယ္ရရွိေရးပါ။
ဒီအေၾကာင္းကို ၁၉၉၂ ေဖေဖာ္ဝါရီကတည္းက ကာရာဒစ္ဇ္က အင္တာဗ်ဴးတခုမွာ အတိအလင္းေျပာျပခဲ့ၿပီးသားပါ။ “က်ဳပ္တို႔လိုတာ Greater Serbia = ႀကီးျမတ္ေလေသာ၊ နယ္ေျမက်ယ္ဝန္းေလေသာ ဆားဘီးယားႏုိင္ငံေတာ္ပဲ” လို႔ ကာရာဒစ္ဇ္က ဒဲ့ေျပာခဲ့တာပါ။
ဒီလိုေျပာႏိုင္ေအာင္လဲ ဗဟိုဆားဗီးယားႏိုင္ငံက ဆာဘ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔လက္ဝါးခ်င္း႐ိုက္ အစီအစဥ္ေတြ ဆြဲထားၿပီးသားပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပါလီမန္လို ေနရာမွာ လမ္းေဘးလူမိုက္စကားသံေတြနဲ႔ႀကိမ္းဝါးေနတာေပါ့။ ကာရာဒစ္ဇ္ စကားေျပာအၿပီးမွာ ေဘာစ္နီးယားမြစ္ဆလင္မ္ေခါင္းေဆာင္အလီဂ်ာက စကားစေျပာပါတယ္။ အလီဂ်ာဟာ သူ႔ထံုးစံအတိုင္း ခပ္ေအးေအးပဲ ေျပာခ်သြားပါတယ္။
“မစၥတာကာရာဒစ္ဇ္ရဲ႕ အျပဳအမူေတြ အေျပာအဆိုေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာလို႔ ဆာဘ္လႊမ္းမိုးတဲ့ႏုိင္ငံထဲမွာ မေနခ်င္ရသလဲဆိုတာရဲ႕ သက္ေသေတြပါပဲ။ ဒီလိုခက္ထန္တဲ့စကားမ်ိဳးကို ပါလီမန္လိုေနရာမွာလာေျပာၿပီး . . . . .” စသျဖင့္ အလီဂ်ာကေျပာေနတုန္း မြစ္ဆလင္မ္နဲ႔ခ႐ိုအတ္ အမတ္ေတြက လက္ခုပ္ဝိုင္းတီးၿပီးေထာက္ခံလိုက္ၾကပါတယ္။ ကာရာဒစ္ဇ္ကေတာ့ လက္ခုပ္သံေတြၾကားမွာ မတုန္မလႈပ္ ေျမေခြးမ်က္ႏွာနဲ႔ပဲ ဆက္ရွိေနပါတယ္။ သူအေနနဲ႔ ဘာမွတုန္လႈပ္စရာလဲမရွိပါဘူး။ ခုဆိုရင္ JNA အျမဲတမ္းတပ္က ဆာဘ္စစ္သား ၈ ေသာင္းဟာႀကီးျမတ္ေလေသာဆားဘီးယားႏုိင္ငံႀကီးအတြက္ အမႈေတာ္ထမ္းဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒီဆာဘ္စစ္သား၈ေသာင္းနဲ႔အတူ တင့္ကား ၅၁၂စင္း၊ သံခ်ပ္ကာ ၅၀၆ စင္း၊ ေဟာင္ဝစ္ဇ္ဇာအေျမာက္အပါအဝင္ အေျမာက္ႀကီးအလက္ ၂၀၀ ေက်ာ္၊ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္ ၂၀ ေက်ာ္၊ MIG ေလယာဥ္ေတြအပါအဝင္ တိုက္ေလယာဥ္ပ်ံတခ်ိဳ႕ကလည္း အားျဖည့္ထားပါတယ္။
ဒါအျပင္ အရန္ျပည္သူ႔စစ္ေတြ၊ ဆားဘီးယားကေရာက္လာတဲ့ စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕ေတြ၊ ေထာက္လွမ္းေရးအထူးကြန္မန္ဒိုတပ္ေတြနဲ႔ေပါင္းလိုက္ရင္ ေဘာ့စ္နီးယားမွာ ဆာဘ္လက္နက္ကိုင္အင္အားဟာ ၂ သိန္းနီးပါးရွိသြားပါတယ္။ ဒီလူသူလက္နက္ေတြရဲ႕ေနာက္မွာလည္း အင္အားသန္းဂဏန္းရွိတဲ့ ဆားဘီးယားအျမဲတမ္းတပ္မေတာ္က အခိုင္အမာရွိေနျပန္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသားအားလံုးဆီက အခြန္ပိုက္ဆံေတြနဲ႔ဝယ္ထားတဲ့ စစ္လက္နက္ေတြဟာ ဆာဘ္လူမ်ိဳးဖို႔ခ်ည္းပဲ ျဖစ္သြားပါၿပီ။
ေဘာ့စ္နီးယန္းေဒသဆိုင္ရာကာကြယ္ေရးတပ္က မြစ္ဆလင္မ္စစ္သားတစ္ေသာင္းေပ်ာ့ေပ်ာ့ဟာ ဆာဘ္ေတြကို ခုခံႏိုင္ပါ့မလား? ေဘာစ္နီးယန္း မြစ္ဆလင္မ္ေတြဟာ တကယ္ပဲ ကမ႓ာေျမျပင္ေပၚကေန အၿပီးတိုင္ေပ်ာက္ကြယ္ သြားေလမလား ?

——————————-

၁၉၅၈ ကေန ၁၉၆၂ အတြင္း ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္ေတြအရ ရွမ္း၊ ကခ်င္ လူနည္းစုဘက္က ဖက္ဒရယ္အခြင့္အေရးတိုးေတာင္းတဲ့ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းေတြအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကတိကဝတ္ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာျပႆနာအျဖစ္ အခ်ိန္ဆြဲခံခဲ့ရပါတယ္။
ဘာကြာလို႔လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာဆိုရင္ ျပည္သူ႔အင္အား ကိုသံုးလို႔ရပါတယ္ (ဥပမာ-အလီဂ်ာလုပ္သလို လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပတာမ်ိဳးပါ။)
အေျခခံ “ဥပေဒ” ျပႆနာဆိုရင္ ပါလီမန္တြင္း ပညာရွင္ခ်င္းဒူးတိုက္ ေဆြးေႏြးရတဲ့သေဘာ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ပါးပါးေလးကြာတာမဟုတ္ပါဘူး။ အထူႀကီးကြာတာပါ။ အဲဒီတုန္းက ရွမ္းျပည္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္ေတြမွာ ဗမာလူဦးေရ ဘာမွမရွိေသးပါဘူး။ ဗမာႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ ကာရာဒစ္ဇ္လို ဒဲ့သမားေတြ မဟုတ္ပါဘူး။
ဗမာႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ အေျပာခ်ိဳခ်ိဳနဲ႔ အေျခခံဥပေဒျပႆနာ အျဖစ္ပါလီမန္အတြင္းမွာ အခ်ိန္ဆြဲေဆြးေႏြးရင္း ၁၉၅၈ မွာ ဗမာစစ္တပ္နဲ႔ လက္ဝါးခ်င္း႐ိုက္ၿပီး ေနဝင္းလက္ထဲ အာဏာလႊဲလိုက္ပါတယ္။ ဗမာႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ ကလိမ္ကက်စ္သမားေတြပါပဲ။ အဆံုးမွာေတာ့ ကလိမ္အက်ဆံုးေနဝင္းက အႏိုင္ရသြားၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီးျပိဳကြဲမွာေၾကာက္လို႔ အာဏာသိမ္းရေၾကာင္းဝါဒျဖန္႔ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကို ယေန႔တိုင္ ဆင္ႏႊဲခြင့္ရသြားပါေတာ့တယ္။ စစ္ပြဲဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေန လူနည္းစုေတြအေပၚ ဂ်င္ႏိိုဆိုဒ္အပါအဝင္ ပံုစံမ်ိဳးစံုေသာ ရာဇဝတ္မႈေတြကို က်ဴးလြန္ေနပါေတာ့တယ္။
နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ မတိုက္တတ္ဘူးဆိုရင္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ အပါအဝင္လူနည္းစုေတြဟာ ကမ႓ာေပၚကမဟုတ္ေတာင္ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ပါတယ္။

လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒီေတြလက္ထဲ အာဏာနဲ႔ လက္နက္ရွိေနရင္

ကာရာဒစ္ဇ္ရဲ႕ လူမိုက္ဆန္ဆန္မိန္႔ခြန္းအၿပီးမွာေတာ့ ဆာဘ္ေတြ ဘက္ကလက္ေတြ႕က်က် ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္ျပပါေတာ့တယ္။ ဒီဒဏ္ကို ပထမဆံုးစတင္ခံစားရတာေတာ့ ေဘာစ္နီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ အေရွ႕ပိုင္း ဆားဘီးယားနယ္စပ္နဲ႔ကပ္ရပ္ ဘီယ်ဲလ္နာ ( Bijeljina ) ျမိဳ႕ေလးက ေဘာ႔စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြပါ။
ဆားဘီးယားႏိုင္ငံတြင္းကေန ေျဗာင္ဝင္ေရာက္လာတဲ႕ဆာဘ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က ဘီယ်ဲလ္နာျမိဳ႕ကို ႐ုတ္ခ်ည္းအလြယ္တကူဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ လိုက္ၿပီးျမိဳ႕ထဲမွာရွိတဲ့ မြစ္ဆလင္မ္အရပ္သားေတြကို သတ္ျဖတ္ပါေတာ့တယ္။တစ္အိမ္တက္ဆင္း ရွာေဖြရင္းသတ္ျဖတ္ေနတဲ့ ဆာဘ္ေတြေပးခ်င္တဲ့ message က “ငါတို႔ဟာ တကယ္ေဆာ္တဲ့ေကာင္ေတြ၊ မင္းတို႔ေဘာ့စ္နီးယန္း ေတြကအင္အားမဲ့ေနတဲ့ေကာင္ေတြ” ဆိုတာမ်ိဳးပါ။
ဘီယ်ဲလ္နာျမိဳ႕မွာ အရပ္သားေတြကို သတ္ျဖတ္ေနတယ္ဆိုတဲ့သတင္း အလီဂ်ာဆီေရာက္လာေတာ့ သူဟာ အံ့အားတသင့္ႀကီးျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါဟာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔တစ္မ်ိဳး အမုန္းတရားေတြရွိလို႔ျဖစ္ကုန္တာလို႔ ေသြး႐ိုးသား႐ိုး ေတြးမိတဲ့အလီဂ်ာဟာ ျမိဳ႕ေတာ္ဆာရာေယဘိုမွာ ဆာဘ္နဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ၿပီး ေသြးစည္းညီညြတ္မႈျပဖို႕ အားထုတ္ပါတယ္။ ကာရာဒစ္ဇ္လို အစြန္းေရာက္သမားမဟုတ္တဲ့ ဆာဘ္ေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕ကလည္း အလီဂ်ာရဲ႕ ေဆာ္ၾသမႈကို လက္ခံၿပီးလူမ်ိဳးေပါင္းစံု လက္တြဲဆႏၵျပပြဲကို ပါဝင္ၾကပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ဆာဘ္၊ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္လူအုပ္ဟာ လက္ခ်င္းခ်ိတ္လို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးသီခ်င္းေတြ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြ တိုင္တည္လို႔ ျမိဳ႕ကိုပတ္ပါတယ္။။ အဲ့ဒီလိုပတ္ရင္းနဲ႔ လူအုပ္ဟာ ကာရာဒစ္ဇ္တို႔ ပါတီရံုးအနားကိုေရာက္တဲ့အခါမွာ စႏိုက္ပါနဲ႔ အပစ္ခံရပါေတာ့တယ္။ လူအုပ္ႀကီးဟာ ေသြးသံရဲရဲနဲ႔ ျပိဳကြဲသြားပါေတာ့တယ္။
ရဲတပ္ဖြဲ႕က စႏိုက္ပါသမားရွိရာအေဆာက္အအံုကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းၿပီး ဖမ္းဆီးရာမွာေတာ့ ဆာဘ္လူမ်ိဳးစႏိုက္ပါသမားကို ဖမ္းဆီးမိပါတယ္။ ဘယ္သူကခိုင္းလဲဆိုတာေတာ့ေျပာမရေတာ့ပါဘူး။ ကာရာစ္ဇ္အပါအဝင္ ဆာဘ္အစြန္းေရာက္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဆာရာေယဗိုျမိဳ႕ကေန ထြက္ခြာသြားၿပီး ျမိဳ႕ကိုအထက္စီးကေနျမင္ရတဲ့ ေတာင္ကုန္းေတြေပၚမွာ ေနရာယူလိုက္ၾကပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ဆာရာေယဗို ျမိဳ႕တြင္းက မြစ္ဆလင္မ္ရပ္ကြက္ေတြကို အေျမာက္ဆံမိုးရြာခ်ပါတယ္။
မြစ္ဆလင္မ္ေတြက ကာရာဒစ္ဇ္အပါအဝင္အစြန္းေရာက္ဆာဘ္ေတြကိုဘယ္လိုမွ အယံုအၾကည္မရွိေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ့္ရပ္ကြက္မွာကိုယ္ အတားအဆီးေတြခ်ၿပီး လက္နက္ကိုင္အေစာင့္ေတြနဲ႔ ကင္းလွည့္ရင္းေစာင့္ၾကပ္ေနရပါေတာ့တယ္။
တန္းတူညီမ်ွမႈကိုလက္ခံတဲ့ လက္တဆုပ္စာဆာဘ္တခ်ိဳ႕ဟာလည္း ေဘာ့စ္နီးယားမြစ္ဆလင္မ္စစ္တပ္နဲ႔ ပူးေပါင္းခဲ့တာေတာ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးတည္တံ့လာတဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေသြးစည္းညီညြတ္မႈဟာ ကာရာဒစ္ဇ္တို႔ရဲ႕ အေျမာက္ဆန္ေတြၾကားမွာ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ျဖစ္သြားခဲ့ပါၿပီ။ ေအာက္ေျခက ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္ၾကေသာ္လည္းပဲ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒီအစြန္းေရာက္သမားေတြလက္ထဲမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာနဲ႔ လက္နက္ေရာက္သြားရင္ေတာ့ ေသြးေခ်ာင္းစီးတဲ့ ကိစၥေတြဟာ ေရွာင္လႊဲလို႔ မရစေကာင္းေပါ့ဗ်ာ။

————————

တိုက္ပံုဝတ္ၿပီး ညစာစားပြဲေတြတက္ရင္း စင္ေပၚကေန ခ်စ္ၾကည္ေရးေတာ္ကီေတြလႊတ္ရင္း ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ကို တားဆီးလို႕ရမယ္ထင္ရင္ေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယားမွာျဖစ္ခဲ့တာေတြနဲ႔ ဗမာျပည္မွာျဖစ္ေနတာေတြကိုသာ ျပန္ၾကည့္ပါလို႔ ေျပာပါ ရေစ။

ျမိဳ႕ုျပ ethnic cleansing

ေသြးေခ်ာင္းစီးမယ့္ စစ္ပြဲဟာ ေရွာင္လို႔မရေတာ့ပါဘူး။ စစ္ပြဲစစခ်င္း ၁၉၉၂ ဧျပီလအတြင္းမွာပဲ စစ္အင္အားေကာင္းတဲ့ ဆာဘ္ေတြဟာ နယ္ေျမေတြကို တဟုန္ထိုးသိမ္းပိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဘာ့စ္နီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ “ေျမာက္ပိုင္းတစ္ျခမ္းလံုး”ဟာ ဆာဘ္ေတြလက္ထဲေရာက္သြားၿပီး ၁၉၉၁ ခ႐ိုေအးရွားစစ္ပြဲကတည္းက ဆာဘ္ေတြသိမ္းထားၿပီးသား ခ႐ိုေအးရွားအေရွ႕ပိုင္းနဲ႔ထိစပ္ေနတဲ့ ေဘာ့စ္နီးယား “အေနာက္ျခမ္း” ဟာလည္း ဆာဘ္ေတြလက္ထဲ အသာေလးေရာက္သြားပါတယ္။
ဆားဘီးယားနဲ႔ နယ္ခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ ေဘာ့စ္နီးယား “အေရွ႕ျခမ္း တစ္ခုလံုးနီးပါး” ဟာလည္း ဆာဘ္ေတြလက္ထဲခဏတြင္းေရာက္သြားပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရွ႕၊ အေနာက္နဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းအားလံုးကို သိမ္းပိုက္ခံလိုက္ရတဲ့အခါမွာေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြဟာ ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ အလယ္ပိုင္းကြက္ကြက္ေလးမွာ ကုပ္ကပ္ေနရတဲ့ဘဝ ေရာက္သြားပါတယ္။ က်န္ရစ္တဲ့ေတာင္ပိုင္းဟာလည္း ခ႐ိုအတ္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ေရာေထြးယွက္တင္ျဖစ္ေနတာမို႔ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြပိုင္တဲ့နယ္ေျမဆိုလို႔ ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနတဲ့ အလယ္ပိုင္းေဒသကြက္ကြက္ေလးပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ထြက္ေပါက္လမ္းမႀကီးေတြအားလံုးဟာ ဆာဘ္ေတြလက္ထဲေရာက္သြားၿပီး ေဘာ႔စ္နီးယန္းေတြအဖို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအရ ကမ႓ာႀကီးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္အဆက္ျပတ္သလိုျဖစ္သြားပါတယ္။
၁၉၉၂ မကုန္ခင္ တႏွစ္အတြင္း ဆာဘ္ေတြအေနနဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယား ႏိုင္ငံရဲ႕ ၇၀% ကိုသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလိုသိမ္းပိုက္ရာမွာ ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အေနာက္ပိုင္းဟာသိပ္ျပႆနာမရွိလွေပမယ့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရွ႕ျခမ္းမွာေတာ့ ဆာဘ္ေတြ
အဖို႔ ေျဖရွင္းစရာကိစၥရွိေနပါတယ္။
အဲဒါကေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယားႏိုင္ငံရဲ႕အေရွ႕ျခမ္းဟာ မြစ္ဆလင္မ္ေတြ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္အေျခစိုက္ေနလာတဲ့ ေဒသျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္ခ်င္းကပ္ေနတဲ့ ေဘာ႔စ္နီးယားအေရွ႕ပိုင္းက မြတ္ဆလင္မ္နယ္ေျမေတြဟာ ဆာဘ္ေတြအဖို႔ေတာ့ ေခတ္အဆက္အဆက္ မ်က္စိစပါးေမြးစူးစရာေဒသ ျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။
ခုေတာ့ ဆာဘ္ေတြဟာ အဲ့ဒီေဒသက ႏွစ္ ၅၀၀ ေလာက္အျမစ္ တြယ္ခဲ့တဲ့ မြစ္ဆလင္မ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို အျမစ္ကဆြဲႏႈတ္ခြင့္ရခဲ့ပါၿပီ။

ဆာဘ္ေတြရဲ႕ အျမစ္ႏႈတ္ပြဲ
ဆာဘ္ေတြဟာ ၁၉၉၂ ဧျပီလအတြင္း ေဘာ့စ္နီးယား အေရွ႕ျခမ္းက Zvornik ၊ Visegrad နဲ႔ Foca ျမိဳ႕ေတြကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီျမိဳ႕ေတြမွာ မြစ္ဆလင္မ္ေတြေနထိုင္ၾကပါတယ္။ Zvornik ျမိဳ႕မွာ ဆာဘ္ေတြဘာလုပ္ခဲ့သလဲ ၾကည့္ရေအာင္ပါ…။
ပထမဆံုးဆာဘ္ေတြက ျမိဳ႕ကို လက္နက္ခ်ခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ လူတစ္ရာ ေတာင္မျပည့္တဲ့ ေဘာ့စ္နီးယားရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာ တင့္ကားေတြ အေျမာက္ေတြအပါအဝင္ လူေထာင္ခ်ီတဲ့ ဆာဘ္တပ္နဲ႔ အဝိုင္းခံလိုက္ရၿပီး လက္နက္ခ်လိုက္ရပါတယ္။ လက္နက္ခ်ၿပီးၿပီ။ ျမိဳ႕ကိုလည္း ဆာဘ္ေတြသိမ္းလိုက္ၿပီ။ တိုက္တာခိုက္တာေတြလည္း မရွိေတာ့တာမို႔ လူေသစရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါက ပံုမွန္စစ္ပြဲတစ္ရပ္ဆိုရင္ မွန္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဆာဘ္ေတြဆင္ႏႊဲေနတာ စစ္ပြဲသပ္သပ္မဟုတ္ပါဘူး။ လူမ်ိဳးေရးသန္႔စင္ပြဲလို႔ နာမည္တပ္ထားတဲ့ လူသတ္ပြဲပါ။ ဒီလူသတ္ပြဲဟာ စစ္ပြဲထံုးစံနဲ႔မတူဘဲ လက္နက္ခ်ၿပီးမွစတင္ပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြဟာျမိဳ႕ကို မသိမ္းခင္ကတည္းက ဒီျမိဳ႕မွာ ေဘာ႔စ္နီးယန္းႏိုင္ငံေရးသမား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္၊ ေရွ႕ေနက ဘယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ဆရာဝန္ကဘယ္နွစ္ေယာက္၊ နာမည္ကဘယ္လိုေခၚတယ္၊ ဘယ္မွာေနတယ္ အစရွိသျဖင့္ ဒီျမိဳ႕က ေဘာ႔စ္နီးယန္းပညာတတ္လူတန္းလႊာရဲ႕ အေနအထားကို အေသးစိတ္ ေထာက္လွမ္းထားၿပီးသားပါ။
ျမိဳ႕ကိုလည္း သိမ္းၿပီးေရာ ဆာဘ္လက္နက္ကိုင္ေတြဟာ အဲဒီေထာက္လွမ္းထားၿပီးသားသူေတြရဲ႕ အိမ္ေတြကိုဆိုက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ေရာက္လာၿပီးေတာ့ သတ္ပြဲေတြက်င္းပပါတယ္။ အိမ္ေရွ႕မွာ ဆာဘ္ေတြ ေသနတ္တ ကားကားနဲ႔ ေရာက္လာလို႔ ဘာမ်ားလဲလို႔ထြက္ၾကည့္မိတဲ့ မြစ္ဆလင္မ္ေရွ႕ေနဟာ သူ႕အိမ္ေရွ႕တံခါးဝမွာတင္ အသက္ေပ်ာက္သြားပါၿပီ။ ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ပန္းပင္ေရေလာင္းေနတဲ့ မြစ္ဆလင္မ္ဆရာဝန္ႀကီးရဲ႕ ေသြးေတြက ပန္းအိုးထဲမွာအိုင္ထြန္းၿပီး က်န္ေနခဲ့ပါလိမ့္မယ္။

ဒီလိုနည္းနဲ႔ဆာဘ္ေတြ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ဦးေဆာင္လူတန္းစား ပညာတတ္ေတြကို သုတ္သင္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ က်န္ရစ္တဲ့ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားေတြကို ထင္သလိုျပဳက်င့္ပါေတာ့တယ္။ အရြယ္ေကာင္းတဲ့မိန္းခေလးေတြဟာ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ မုဒိန္းသားေကာင္ေတြျဖစ္လာၿပီး က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ ေယာက်္ားေလးေတြကေတာ့ ဆာဘ္အက်ဥ္္းေထာင္မွာ အက်ဥ္းသားေတြဘဝကိုက်ေရာက္သြားပါတယ္။
က်န္ရစ္တဲ့ အသက္ႀကီးရြယ္အိုေတြနဲ႔ မိသားစုဝင္ေတြကေတာ့ ရွိသမ်ွ ဥစၥာပစၥည္းေတြကိုထားရစ္ခဲ့လို႔ ေျခဦးတည့္ရာ ထြက္ခြာရပါေတာ့တယ္။
ဒါဟာ ဆာဘ္ေတြျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ၿပီးရင္ လုပ္ေနက်ပံုစံပါပဲ။ ဒါကိုျမိဳ႕ျပမွာလုပ္တဲ့ ethnic cleansing လို႔ပဲေျပာရဦးမွာပါ။ ေက်းလက္မွာ ဆာဘ္ေတြ ဘာလုပ္သလဲဆိုတာ ဆက္ဖတ္ၾကပါဦး။

—————————

၆၂ အာဏာသိမ္းပြဲအၿပီး ဗမာစစ္တပ္က ရွမ္းႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ပညာတတ္ေတြကို ေဖ်ာင္ပစ္ခဲ့တဲ့အျဖစ္ကို သတိရစရာပါ။ အာဏာသိမ္းပြဲအၿပီးဗမာႏုိင္ငံေရးသမားေတြလည္း ဖမ္းဆီးခံရေပမယ့္ ရွမ္းေတြလို အေလာင္းေတာင္ျပန္မရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးေတာ့ သိပ္မရွိခဲ့ပါဘူး။
ဖက္ဒရယ္ကိစၥမွာ ထိပ္ကဦးေဆာင္တဲ့ ရွမ္းပညာတတ္ေတြဟာ ေတာခုိရင္ခို၊ မခိုရင္ ေနဝင္းဆီဒူးေထာက္ခစား၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ အေလာင္းေတာင္ ျပန္မရဘဲ အေဖ်ာင္ခံလိုက္ရပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရဲ႕ ပညာတတ္လူတန္းစားအလႊာကို သီးသန္႔ပစ္မွတ္ထားေခ်မႈန္းျခင္းဟာ ဂ်င္ႏုိဆိုဒ္္ရဲ႕လကၡဏာဆိုတာကို သတိမူမိေစခ်င္တာပါ။
ဗမာက ပိုလက္သံေျပာင္တာက လူနည္းစုမ်ိဳးႏြယ္ထဲကေန ပညာတတ္ လူတန္းစားေပၚထြက္မလာေအာင္ပါ ဆက္လုပ္ပစ္ႏုိင္ခဲ့တာပါ။
ဥပမာ – ဗမာအမ်ားစုေနထိုင္ရာ ရန္ကုန္မွာ ေဆးတကၠသိုလ္-၁၊ ေဆးတကၠသိုလ္-၂၊ စစ္ေဆးတကၠသိုလ္ဆိုၿပီး ၃ ခုရွိသလို ဗမာအေနမ်ားတဲ့ မေကြးနဲ႔ မႏၲေလးလိုေနရာမွာပါ ေဆးတကၠသိုလ္ေတြရွိေပမယ့္ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ရခိုင္၊ မြန္ ဘယ္ေဒသမွာမွ ေဆးတကၠသိုလ္ မရွိပါဘူး။ (ရွမ္းျပည္မွာေတာင္ လြတ္လပ္ေရးပီး ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ၾကာမွ ေဆးတကၠသိုလ္တစ္ခု ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးတုန္းရွိပါေသးတယ္။) က႑အသီးသီးမွာ ဒါမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္။
ဒါေတြဟာ မေတာ္တဆျဖစ္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္အတြင္းေသခ်ာ အကြက္ခ်စီစဥ္ၿပီး လူနည္းစုေတြအေနနဲ႔ ဗမာကို အစဥ္သျဖင့္ဦးညြတ္ေနရေအာင္ လုပ္ထားတာပါ။ ဗမာေတြဟာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္လုပ္ရာမွာ အထူးကၽြမ္းက်င္ အဆင့္ကိုေရာက္ေနပါၿပီ။ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပညာနဲ႔ေတာ့ ဗမာကိုလွန္ လို႔မရပါဘူး။ ဗမာကိုေတာ္လွန္ဖို႔ ကမ႓ာ့ထိပ္သီးႏုိင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ ပညာ၊ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားကို လိုကိုလိုအပ္ေနပါၿပီ။

ေက်းလက္ ethnic cleansing

ျမိဳ႕ျပေတြကေန အဝတ္တစ္ထည္ကိုယ္တစ္ခုနဲ႔ ထြက္ေျပးလာရတဲ့ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြဟာ ေက်းလက္ေဒသေတြကို ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ေက်းရြာကသူတို႔သားခ်င္းေတြကို ဘာေတြႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္းေျပာျပၾကပါတယ္။ ေက်းရြာက အမ်ိဳးေတြကေတာ့ သူတို႔ေျပာတာကို မယံုပါဘူး။ သူတို႔သိတဲ့ဆာဘ္ဆိုတာ ဟိုးအရင္ကတည္းက ရြာမွာအတူေနလာၾကတဲ့ ႏြားေက်ာင္းဖက္၊ လယ္လုပ္ဖက္ သူတို႔ေဘာ္ဒါဆာဘ္ေတြကိုပါ ။ ဘယ္ႏွဲ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခ်စ္ခင္လိုက္ၾကတာမွအျပန္အလွန္ လက္ထပ္ၾကတာေတြေတာင္ရွိေသး။ မင္းတို႔ျမိဳ႕မွာႀကံဳရတာေတြက စစ္ျဖစ္ေနလို႔ပါကြာ။ ဒီမွာေတာ့ေအးေဆးသာေန ဘာမွမျဖစ္ဘူး စိတ္ခ်။
အဲ့လို စိတ္ခ်လက္ခ် စိတ္ေအးသက္သာစြာေနတဲ့ ေက်းရြာေလးကိုဆာဘ္တပ္ဖြဲ႕ေတြေရာက္လာၿပီး အိမ္တံခါးေတြကို ေဆာင့္ကန္ဖြင့္လိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြဟာ အိပ္မႈံစံုမြားအိပ္ေကာင္းခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ မနက္ခင္းႏြားႏို႔ ပူပူေလးဇိမ္ခံေသာက္လ်က္ ရွိေနတာမ်ိဳးပါ။
ဆာဘ္ေတြကို ျပန္ခုခံဖို႔ေနေနသာသာ သူတို႔ဆီေရာက္လာသူေတြဟာ ေသမင္းတမန္ေတြမွန္းကို ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြဟာ မသိၾကပါဘူး။ ဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေတာင္းပန္သံေတြဆူညံေနတဲ့ အိမ္ေလးမွာ ဒိုင္းခနဲ ဒိုင္းခနဲ ေသနတ္သံ ေတြထြက္သြားၿပီး နံရံေတြမွာေသြးစြန္းသြားပါလိမ့္မယ္။ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ ေအးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္စြာေနထိုင္လာတဲ့ ေဘာ့စ္နီးယန္း မိသားစုတစ္စုဟာ ပ်က္သုဥ္းသြားခဲ့ပါၿပီ။ အဲ့လို မိသားစုေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းတည္ ေဆာက္ထားတဲ့ ေဘာ့စ္နီးယန္းေက်းရြာေလးဟာလည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ အဲ့ဒီ ေက်းရြာအစား ဆာဘ္အလံတလူလူလြင့္ေနတဲ့ ေက်းရြာတစ္ခုေပၚေပါက္လာပါၿပီ။

——————-

ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြဟာ သတိမမူလို႔သာ ဂူမျမင္ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ တကယ္ေတာ့ဆာဘ္ေတြဟာ ဒီအလုပ္ေတြကို တအားႀကီးလ်ွိဳ႕ဝွက္ၿပီးလုပ္ ေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ – ဆဲလင္ညက္ျမိဳ႕နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာေတြမွာ ဆာဘ္ေတြဟာ ျမိဳ႕ကုိသိမ္းၿပီးေနာက္ ေဒသႏၲရဥပေဒတစ္ရပ္ကိုထုတ္ဆင့္လိုက္ပါတယ္။
ဥပေဒကေတာ့ . .
ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္မ်ားသည္ –
၁။ လဘက္ရည္ဆိုင္ စားေသာက္ဆိုင္လို အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ေနရာေတြကို လာေရာက္ခြင့္မရွိ။
၂။ ဂ်ိဳဆဗ္ကာျမစ္အတြင္းမွာ ေရမခ်ိဳးရ။
၃။ အမဲလိုက္ခြင့္မရွိ။
၄။ တစ္ျမိဳ႕မွ တစ္ျမိဳ႕ ခရီးမသြားရ။
၅။ လက္နက္မကိုင္ေဆာင္ရ။
၆။ ေမာ္ေတာ္ကားမေမာင္းရ။
၇။ သံုးေယာက္ထက္လူပိုမစုရ။
၈။ တူညီဝတ္စံုမ်ားမဝတ္ရ။
၉။ ကိုယ္ပိုင္တယ္လီဖုန္းမသံုးရ။
၁၀။ အိမ္ျခံေျမဝယ္ယူခြင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္မရွိ။
ဆာဘ္ေတြဟာ ပံုစံကြဲေပမယ့္အတြင္းသေဘာတူတဲ့ ဒါမ်ိဳးအမိန္႔ေတြကို ေဒသခံအာဏာပိုင္အဆင့္ေတြကေန ေဒသတိုင္းနီးပါးမွာထုတ္ဆင့္ခဲ့ပါတယ္။ အူေၾကာင္ေၾကာင္အမိန္႔ေတြလို႔ထင္ရေပမယ့္ ဒါေတြဟာ တကယ္ေတာ့ အဲ့ဒီေဒသက ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြကို isolated ျဖစ္ေအာင္၊ ျပင္ပကမ႓ာနဲ႔ အဆက္ျပတ္ေအာင္ေသခ်ာလုပ္လိုက္တာပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ လူသတ္ပြဲက်င္းပပါလိမ့္မယ္။
(ဗဟိုက ဆာဘ္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ဒါမ်ိဳးအမိန္႔ေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ မထုတ္ဆင့္ပါဘူး။ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ေတြကပဲ ဒါမ်ိဳးအမိန္႔ေတြကို ထုတ္ဆင့္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဗဟိုကဆာဘ္ေတြဟာ ရာဇဝတ္မႈေတြနဲ႔ မပတ္သတ္ သေယာင္ေနျပေလ့ရွိပါတယ္။)
ဆာဘ္ေတြဟာ ေက်းရြာလူသတ္ပြဲေတြကိုလည္း စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိပါတယ္။ သတ္တဲ့အဖြဲ႕၊ အေလာင္းေဖ်ာက္တဲ့အဖြဲ႕၊ လိုအပ္ရင္မီး႐ိႈ႕တဲ့အဖြဲ႕၊ ၿပီးရင္ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ရြာမွာ ဆာဘ္ေတြအေျခက်ေအာင္လုပ္တဲ့အဖြဲ႕ စသျဖင့္ စနစ္တက် လုပ္တာပါ။
ဆာဘ္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ဒီလိုလုပ္ခ်င္ရာလုပ္ေနတာကို ဘယ္သူမွမသိဘူး ဘယ္သူကမွစိတ္မဝင္စားဘူးလို႔ ယူဆထားၾကပါတယ္။ သူတို႔ယူဆခ်က္ ကလည္း မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရာႏႈန္းျပည့္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဆာဘ္ေတြလုပ္တာကို တိတိပပ သိေနတဲ့ အဖြဲ႕တခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ CIA အပါအဝင္ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ေတြပါ။ ဒါေပမဲ့ CIA ထဲက လူေတြဟာ သိေပမယ့္လည္း စိတ္မဝင္စား အေရးယူဖို႔လည္း အာ႐ံုမရွိလွၾကပါဘူး။
အဲ့သလို မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္ေနခ်င္သူေတြေထာင္ခ်ီတဲ့ထဲကမွ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ကို တစ္စံုတစ္ရာ action ယူခ်င္တဲ့ CIA အရာရွိ လက္တစ္ဆုပ္စာေတာ့ ရွိေနပါေသးတယ္။
လက္တစ္ဆုပ္စာလို႔ေျပာတာကမွ မ်ားေနပါေသးတယ္။ အဲလို အျမင္မေတာ္ရင္မေနတတ္တဲ့သူက ၅ ေယာက္ေလာက္ပဲရွိပါတယ္။ ဒီ ၅ ေယာက္ေလာက္ဟာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားထည့္မတြက္ဘဲ ဒီေရကိုဆန္တက္တဲ့ တကယ့္ေယာက်္ားေကာင္းေတြေပါ့ဗ်ာ။

———————-

စကားမစပ္ေျပာရရင္ ဆာဘ္ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္ေတြ ထုတ္ဆင့္တဲ့ ဥပေဒကိုျပန္ဖတ္ၾကည့္ပါလား။ ျမန္မာျပည္က ရပ္ကြပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ ျမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္တို႔က အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္တဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြ၊ မြစ္ဆလင္မ္ေတြစုေပါင္းဝတ္မျပဳရ၊ ဘာသာေရးစာမသင္ရ၊ ေျမဝယ္ခြင့္မရွိ၊ မြစ္ဆလင္မ္ကိုအေဝးေျပးကားလက္မွတ္ မေရာင္းရအစရွိတဲ့အမိန္႔ေတြနဲ႔ တူမေနဘူးလား။
ဒါဟာ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္က လုပ္သလိုလိုနဲ႔ တကယ္ေတာ့ ဗဟိုကေနစနစ္တက်ကို ခိုင္းေနတာဗ်ိဳ႕။ ႏုိင္ငံတကာဖိအားေပးမႈေတြသာမရွိရင္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးမွာ အဲဒီလိုအမိန္႔ေတြ ပလူပ်ံေနၿပီေပါ့ဗ်ာ။ သင္ဟာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္ႏုိင္ငံမွာ ေနထိုင္ေနရေၾကာင္း အစဥ္အျမဲ သတိရွိပါ။

ဟ ! ဒါဘာေတြလဲ ?

အေမရိကန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေထာက္လွမ္းေရးဗ်ဴ႐ိုက အရာရွိ ဂၽြန္ဝက္စ္တန္ဟာ သူ႔အလုပ္ကို အင္မတန္မွ ဂုဏ္ယူတဲ့သူပါ။ သူ႔ရဲ႕အလုပ္ကေတာ့ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးျဂိဳဟ္တုက ႐ိုက္ေပးတဲ့ဓါတ္ပံုေတြ၊ ၾကားျဖတ္ေၾကးနန္းေတြ၊ ၾကားျဖတ္ဖုန္းလိုင္းေတြကသတင္းေတြ၊ သူလ်ွိဳဆီကရတဲ့သတင္းေတြ၊ ဒုကၡသည္ေတြဆီကရတဲ့သတင္းေတြစတဲ့ အခ်က္ အလက္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေထာင္ေက်ာ္ကို ေန႔စဥ္ စီစစ္ပီး အစီရင္ခံစာေရးတင္ရတဲ့ အလုပ္ပါ။
ဒီလိုေန႔စဥ္အစီရင္ခံစာေတြကို ဖတ္ၿပီးအေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကအႀကံေပးေတြနဲ႔ အရာရွိႀကီးေတြဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်မွတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဝက္စ္တန္အေနနဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယားသတင္းေတြကို စီစစ္ဖို႔တာဝန္ေပးခံရတာပါ။ သူအဓိက စီစစ္ရမယ့္တာဝန္ကေတာ့ ဆာဘ္စစ္ဘက္အေျခစိုက္စခန္းေတြ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးနဲ႔ တပ္တည္တပ္လႈပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ မၾကည့္ေသာ္လည္း ျမင္ေနရတာေတြကေတာ့ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ လူမဆန္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြပါပဲ။ အစကေတာ့ ဝက္စ္တန္အေနနဲ႔ ရြာေတြမီးေလာင္တယ္ဆိုတာ စစ္အတြင္းမေတာ္တဆျဖစ္တာလို႔ ယူဆမိတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ခဏခဏျဖစ္ပါမ်ားၿပီး ျမင္ပါမ်ားေတာ့ ဒီကိစၥမွာတစ္ခုခုေတာ့ မဟုတ္တာေတြျဖစ္ေနၿပီလို႔ သူတြက္ဆမိလာပါတယ္။ ရက္အနည္းငယ္ေလာက္ သတိထားေစာင့္ၾကည့္လိုက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ သူေသခ်ာသိသြားပါၿပီ။ ဒါေတြဟာ မေတာ္တဆလံုးဝမဟုတ္တဲ့ ႀကိဳတင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ က်ဴးလြန္ေနတဲ့ ရာဇဝတ္မႈႀကီးဆိုတာကိုပါ။
ဝက္စ္တန္အေနနဲ႔ ေနာက္ရက္ဆိုရင္ ဘယ္နားကေဘာစ္နီးယန္းရြာမွာ မီး႐ိႈ႕သတ္ျဖတ္တာေတြဆက္ျဖစ္လိမ့္မယ္ဆိုတာပါ ခန္႔မွန္းႏိုင္လာပါတယ္။ ဘာမွမသိတဲ့ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနေနတဲ့ ေဘာစ္နီးယန္းရြာေလးဟာ ဝက္စ္တန္ခန္႔မွန္းမိတဲ့အတိုင္း ေနာက္ရက္က် ငရဲမီးထဲျမိဳက္ခံလိုက္ရပါပီ။ မေန႔က ရြာထဲမွာလႈပ္ရွားသြားလာအသက္ရွင္ေနထိုင္ခဲ့သူေတြဟာ ဒီေန႔မွာ ရြာအျပင္ကြင္းျပင္က က်င္းထဲမွာဘဝဆံုးေနပါလိမ့္မယ္။
ဝက္စ္တန္အေနနဲ႔ ဒါေတြကိုသိေနရက္နဲ႔ ေသြးေအးေအးနဲ႔ ထိုင္ၾကည့္ေနရတဲ့သူ႔အျဖစ္ကို စိတ္မလံုေတာ့ပါဘူး။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ရြာသားေတြကို သြားေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ “ေဟ့…မင္းတို႔ကို ေနာက္ေန႔က် လာသတ္ေတာ့မွာ” လို႔ ေအာ္ေျပာ လိုက္ခ်င္ပါတယ္။
သမုဒၵရာျခားတဲ့ US ေျမေပၚကေန ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြဆီ တိုက္႐ိုက္ လွမ္းမေျပာႏုိင္ေပမယ့္ ဝက္စ္တန္အေနနဲ႔ သြယ္ဝိုက္ေျပာလို႔ရတဲ့သူေတြရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက သူ႕အထက္အရာရွိေတြကိုပါ။ ဝက္စ္တန္အေနနဲ႔သူရဲ႕အစီရင္ခံစာမွာ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကိုထည့္သြင္းေရးသားပီး US အစိုးရအဖြဲ႕သိေအာင္ အားထုတ္တာပါ။ ဒါေတြကိုသိရင္ US အစိုးရအဖြဲ႕က တစ္စံုတစ္ရာ action ယူလာလိမ့္မယ္လို႔ သူယူဆထားပါတယ္။
ဝက္စ္တန္နဲ႔ CIA က သူငယ္ခ်င္း ၃ ေယာက္ဟာ ဒီလိုအစီရင္ခံစာေတြကို တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ ေရးတင္ႀကသူေတြပါ။ သူတို႔ေမ်ွာ္လင့္ထားတာက ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြအတြက္ တရားမ်ွတမႈပါ။ သူတို႔ျပန္ရတာကေတာ့ အထက္က အရာရွိေတြရဲ႕ မ်က္ေမွာင္ကုပ္ၾကည့္ခံရတာပါ။ US အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥကို သမုဒၵရာျခားတဲ့ ဥေရာပတိုက္က ျပည္တြင္းစစ္တခုလို႔သာ ယူဆထားတာပါ။
ဆိုဗီယက္လည္း ျပိဳကြဲသြားၿပီ၊ ဥေရာပအေနနဲ႔ ကိုယ္ျပသနာကိုယ္ရွင္းၾကေတာ့၊ ေနရာတကာ အေမရိကန္ခ်ည္းပဲ တမေနၾကနဲ႔လို႔ US အစိုးရက အျပတ္ေျပာၿပီးသားပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕က ဒီလိုမူဝါဒရွိခ်ိန္မွာ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္တဲ့ ဝက္စ္တန္တို႔ ၄ ေယာက္က တစ္စခန္းထၿပီး စစ္ဘက္နဲ႔မဆိုင္တဲ့ အစီရင္ခံစာေတြ လာတင္ ေနေတာ့ အထက္ကျငိဳျငင္တာကိုခံရတာေပါ့ဗ်ာ။ ဝက္စ္တန္ကေတာ့ ျငိဳျငင္တာေတြကို ခဏေမ့ထားၿပီး သူ႔ခံယူခ်က္အတိုင္း ၾကည့္စရာရွိတာေတြကိုၾကည့္ရင္း အစီရင္ခံတာေတြကိုထပ္လုပ္ပါတယ္။
ဒီမွာတင္ သူေနာက္ထပ္သတိထားမိလာတာက… ေဘာစ္နီးယားႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဘရက္ခ္ကိုျမိဳ႕က သားသတ္႐ံုတစ္ခုပါ။ (ျမန္မာျပည္က သားသတ္႐ံုေလာက္ကိုမ်က္လံုးထဲမျမင္ပါနဲ႔၊ ဟိုမွာက စက္ယႏၲယားေတြနဲ႔ တရက္ကိုအေကာင္ေရေထာင္ခ်ီသတ္လို႔ရတဲ့ သားသတ္႐ံုမ်ိဳးပါ။)
အဲဒီသားသတ္႐ံုက စစ္ပြဲအစပိုင္းမွာ လည္ပတ္မႈ ေခတၱရပ္ဆိုင္းသြားပါတယ္။ အခု လအတန္ႀကာေတာ့ ျပန္လည္ပတ္လာပါၿပီ။ ေန႔စဥ္လည္း ထရပ္ကားေတြနဲ႔ သားေကာင္ေတြလာပို႔ေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီသားေကာင္ေတြဟာ ကၽြဲေတြ၊ ႏြားေတြမဟုတ္ဘဲ လူေတြျဖစ္ေနတာပါ။ တိတိက်က်ေျပာရရင္ေတာ့ ေဘာစ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္သားေကာင္ေတြပါ။
ထရပ္ကားေတြဝင္လာလိုက္၊ လူေတြကို ခ်သြားလိုက္၊ သားသတ္႐ံုက စက္ေတြလည္ပတ္လိုက္၊ သားသတ္ရံုေဘးပတ္လည္ကြက္လပ္က က်င္းေတြမွာ လူ႐ိုးေတြကိုျမဳပ္လိုက္နဲ႔ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ယႏၲယားလည္ပတ္ပံုကို ျဂိဳဟ္တုဓါတ္ပံုမွာထင္းထင္းႀကီး ျမင္ေနရပါေတာ့တယ္။ ဒါဟာ နာဇီစတိုင္ ေသမင္းတမန္အက်ဥ္းစခန္းပဲေပါ့။ ဆာဘ္ေတြမွာ ဒီလိုအက်ဥ္းစခန္း ဘယ္ႏွစ္ခုေလာက္မ်ား ရွိေနသလဲဆိုတာကို ေထာက္လွမ္းၾကည့္ေတာ့ စုစုေပါင္း အခု ၂၀၀ေလာက္ရွိေနပါေရာလား။
အက်ဥ္းစခန္းတိုင္းမွာေတာ့ ပံုမွန္လူသတ္ေနတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕စခန္းေတြက မိန္းခေလးေတြကိုဖမ္းၿပီး မုဒိန္းက်င့္ဖို႔၊ တခ်ိဳ႕စခန္းေတြက အတင္းအဓမၼအင္အားသံုးခိုင္းေစဖို႔ စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအစံုစံုပါ။ ေျမျပင္က ဒုကၡသည္
ေတြရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြနဲ႔ ဝက္စ္တန္ရဲ႕ျဂိဳဟ္တု ဓါတ္ပံုေတြနဲ႔လည္း ကိုက္ညီပါတယ္။ ဝက္စ္တန္နဲ႔ သူ႔ေဘာ္ဒါ ၃ ေယာက္ဟာ ေထာက္လွမ္းေရးၾကားျဖတ္ ေၾကးနန္းေတြနဲ႔ ျဂိဳဟ္တု ဓါတ္ပံုတပံုတေခါင္းႀကီးကို ၃ ရက္နဲ႔ ၃ ညဆက္တိုက္ မေနမနား အပင္ပန္းခံစီစစ္ခဲ့ၿပီး နာဇီစတိုင္အက်ဥ္းစခန္းေတြအေႀကာင္း အစီရင္ခံစာေရးတင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့လည္း ထံုးစံအတိုင္း ဘာမွထူးမလာေသးပါဘူး။ ဝက္စ္တန္အေနနဲ႔ ဂုဏ္ယူရတဲ့ သူ႔အလုပ္ေပၚမွာ စိတ္ပ်က္စ ျပဳလာပါတယ္။ ဝက္စ္တန္က စိတ္ပ်က္ရံုပဲပ်က္တာပါ။ US ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေဘာ့စ္နီယားတာဝန္ခံ ေဂ်ာ့ခ်္ကန္နီဆိုရင္ “ဘာမွလုပ္မရမဲ့အတူတူ ဒီအလုပ္က ထြက္တယ္ေဟ့” လို႔ လူသိရွင္ၾကားေၾကျငာၿပီး ဆႏၵျပအလုပ္ထြက္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။
US ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ တာဝန္ခံတေယာက္အျဖစ္အလုပ္ရဖို႔ဆိုတာ အင္မတန္မွ ထက္မွ၊ ပညာတတ္မွ၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိမွ လူတစ္ေထာင္မွာတေယာက္ရတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးပါ။ မလုပ္မ႐ႈပ္ မျပဳတ္ေနခ်င္ပံုမရတဲ့ သူကေတာ့ အလုပ္ထြက္ၿပီးကို ဆႏၵျပသြားတာပါ။
ဒီအခ်ိန္မွာ ဝက္စ္တန္ရဲ႕ အထက္ကဆရာသမားေတြကို ဒီမတရားမႈေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဖင္မီးတိုက္မဲ့သူေတြေပၚေပါက္လာပါတယ္။ သူတို႔ေတြကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ေတြ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ အယ္ဒီတာႀကီးေတြပါပဲ။

——————————

မိတ္ေဆြ သင္ဟာ သာမန္လူတေယာက္ မဟုတ္ပါဘူး။ သင့္လက္ထဲက စမတ္ဖုန္းကိုျပန္ၾကည့္ပါ။ အဲဒီဖုန္းဟာ ဟယ္ရီေပၚတာထဲက ေမွာ္ႀကိမ္လံုးထက္ ပိုအစြမ္းထက္ပါတယ္။ အဲဒီဖုန္းထဲမွာ အသံကို record လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ဓါတ္ပံုဗီဒီယို ႐ိုက္လို႔ရပါတယ္။ ရွိၿပီးသားဓါတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုေတြကို ကမ႓ာသိေအာင္ျဖန္႔ေပးတဲ့ ေဖ့စ္ဘြခ္၊ ယူက်ဴ ႔၊ ဗိုင္ဗာ၊ တြိတာ ပါပါတယ္။
CIA အရာရွိ ဂၽြန္ဝက္စ္တန္တို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၃၀ က လွ်ဳိ႕ဝွက္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရာမွာသံုးတဲ့ ျဂိဳဟ္တုဓါတ္ပံုလို ဓါတ္ပံုမ်ိဳးကို အခ်ိန္မေရြးဖြင့္ၾကည့္လို႔ရတဲ့ application သင့္ရဲ႕ စမတ္ဖုန္းမွာ အခုကို ရွိပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ ကမ႓ာေျမျပင္က ဘယ္ေနရာမီးေလာင္ျပင္ျဖစ္သြားလဲ၊ ေရႀကီးလဲ သင္ကိုယ္တိုင္ ျဂိဳဟ္တုဓါတ္ပံုမွာ ေထာက္ၾကည့္လို႔ရပါၿပီ။ သင္ဟာ ကမ႓ာေပၚမွာ အေကာင္းဆံုးေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ တစ္ပတ္ႏြမ္းအသံုးအေဆာင္ေတြကို ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳခြင့္ရေနသူပါ။
သင္ဟာ ဒီ အသံုးအေဆာင္ေတြကို ဖြန္ေၾကာင္ဖို႔၊ ၾကဴဖို႔ေလာက္ပဲ မသံုးဘဲ အက်ိဳးရွိရွိသံုးတတ္မယ္ဆိုရင္ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈကိုတိုက္ဖ်က္ရာမွာ ႏိုင္သေလာက္ ပါဝင္တိုက္ခိုက္တဲ့ စစ္သည္တေယာက္ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ Fighters against Genocide ေတြနဲ႔ ခုပဲလက္တြဲလိုက္ပါ ရဲေဘာ္…

ဟိုလိုေကာစ္ရဲ႕ ပဲ့တင္သံ

နာဇီဟစ္တလာကို ျဗိတိသ်ွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ိန္ဘာလိန္က ျမဴးနစ္ျမိဳ႕မွာ အေလ်ွာ့ေပးခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုန္းက US အစိုးရဟာ ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္သလိုေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ႏွစ္ေတာင္မေစာင့္လိုက္ရဘဲ အေမရိကန္ေတြဟာ နာဇီ ဂ်ာမန္ေတြနဲ႔ ဒုတိယကမ႓ာစစ္ေျမျပင္မွာရင္ဆိုင္ရပါေတာ့တယ္။ စစ္ႀကီးလည္းၿပီးေရာ နာဇီေတြလက္ခ်က္နဲ႔ ဂ်ဴး ၆ သန္းအပါအဝင္ လူ ၁၁ သန္းေက်ာ္ အသက္ေပ်ာက္ခဲ့ရတဲ့ ရာဇဝတ္မႈႀကီးကို ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ နာဇီေတြရဲ႕ အဲဒီဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈႀကီးကို ဟိုလိုေကာ့စ္လို႔အမည္ေပးခဲ့ပါတယ္။
ခုလည္း ဥေရာပတိုက္ ေဘာ့စ္နီးယားမွာ “ဟိုလိုေကာ႔စ္ရဲ႕ ပဲ့တင္သံaတြ”ကိုၾကားေနရၿပီ။ အေမရိကန္ေတြ တို႔နဲ႔ဘာမွမဆိုင္ဘူးလို႔ ထပ္ၿပီးခံယူၾကဦးမွာလား။ ဒီလိုသေဘာစတင္ေရးသားလိုက္တဲ့မီဒီယာေတြကေတာ့ ဂါးဒီးယန္း (The Guardian) နဲ႔ အင္ဒီပင္းန္ဒန္႔စ္ (The Independence) သတင္းစာေတြပါ။ ေန႔စဥ္ ႐ုပ္သံလႊင္မႈေတြမွာလည္း နာဇီေတြရဲ႕ ဟိုလိုေကာ့စ္နဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယားကအက်ဥ္းစခန္းေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး လႊင့္ေပးပါေတာ့တယ္။ ၁၉၉၂ ၾသဂုတ္လ ပထမ ၂ ပတ္အတြင္း ေဘာ့စ္နီးယားအေၾကာင္း ႐ုပ္သံလႊင့္မႈေပါင္း ၄၈ ခုအထိရွိခဲ့ပါတယ္။
နယူးစ္ေဒး (The Newsday) သတင္းစာရဲ႕ “ေအာ့ခ်္ဝစ္ဇ္နဲ႔အလားတူ” ဆိုတဲ့ေဆာင္းပါးဟာ စာေပပူလစ္ဇာဆုေတာင္ရသြားပါေသးတယ္။ ပူလစ္ဇာဆုရတာထက္ ပိုအဖိုးတန္တာကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သာမန္ျပည္သူ ေတြ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕ အာရံုစိုက္မႈကိုပါရရွိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္အစိုးရကိုပါ ဖင္မီးတိုက္ႏိုင္လိုက္တာပါ။
ဝက္စ္တန္တို႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့တဲ့ အိမ္ျဖဴေတာ္ကအရာရွိႀကီးေတြဟာ သတင္းစာရွင္းလင္းေဆာင္မွာေတာ့ သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေမးခြန္းေတြကို ေရွာင္ထြက္လို႔မရေတာ့ပါဘူး။ သတင္းေထာက္ေတြအေနနဲ႔ကလည္း ေဘာ့စ္နီးယားကို သက္စြန္႔ဆံဖ်ား သတင္းသြားယူခဲ့သူေတြပါ။ သူတို႔ကို အိေယာင္ဝါးသြားေျဖလို႔မရပါဘူး။ မီဒီယာေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရမယ္ဆိုရင္…
– ၁၉၉၂ ဇြန္လမွာ ေဘာ့စ္နီးယားဒုကၡသည္ပထမအသုတ္ဟာ ခက္ခက္ခဲခဲျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံထဲကို ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ သတင္းေထာက္ေတြဟာအမိအရ အင္တာဗ်ဴးေတြလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမွာတင္ အက်ဥ္းစခန္းေတြရွိေၾကာင္း အခိုင္အမာ လူသက္ေသေတြ စရလာပါတယ္။
– ၁၉၉၂ ဇူလိုင္မွာ မန္ဂ်ာကာအက်ဥ္းစခန္းကို ICRC က ဝင္စစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပိန္ခ်ံဳးေနတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြဟာ ေသာက္စရာေရေတာင္မရွိလို႔ ေျခာက္ကပ္ေနတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေတြကို စိုစြတ္ေအာင္ ကိုယ့္ေသးနဲ႔ကိုယ္ျပန္စြတ္ေနရတာမ်ိဳးကို မွတ္တမ္းတင္ ႏင္ခဲ့ပါတယ္။
ICRC ဟာ ဒီလိုအက်ဥ္းစခန္း ၉ ခုထိကိုသြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တခါတရံ သဲထိတ္ရင္ဖို ရင္ဆိုင္တာေတြလည္းႀကံဳရပါေသးတယ္။ ဥပမာ- ဆာဘ္ေခါင္းေဆာင္ ကာရာဒစ္ဇ္က “ဘာနာဇီ အက်ဥ္းစခန္းမွမရွိဘူး။ ႐ိုး႐ိုး
စစ္အက်ဥ္းစခန္းပဲ။ စစ္သံု႔ပန္းေတြကိုဖမ္းခ်ဳပ္ထားတာ၊ မယံုရင္ဝင္စစ္လို႔” စိန္ေခၚပါတယ္။
ကာရာဒစ္ဇ္ တြက္ထားတာက အေထာက္အထားေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿပီးမွ ဝင္အစစ္ခံဖို႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ သတင္းေထာက္ေတြက ေျခသြက္လက္သြက္နဲ႔ သတင္းအျမန္ဝင္ယူတဲ့အခါ ဖံုးတဝက္ေပၚတဝက္ေတြ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ သတင္းေထာက္ေတြရတဲ့ဆုကေတာ့ ေခ်ာင္းပစ္ခံရျခင္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ သတင္းေထာက္ေတြဟာ ေနာက္တြန္႔မသြားပါဘူး။ ထူးျခားတဲ့ တိုက္ဆိုင္မႈေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။
ဥပမာ-ထရာႏိုပိုေဂ် အက်ဥ္းစခန္းကို သတင္းသမားေတြေရာက္ခါမွ အက်ဥ္းသားအသစ္ေတြကို ဖမ္းေခၚလာတာနဲ႔ တိုက္ဆိုင္သြားတာမ်ိဳးပါ။ အက်ဥ္းသားေတြ အက်ဥ္းစခန္းထဲဝင္ေရာက္လာရပံုဟာ ေအာခ်္ဝစ္ဇ္ကို အဖမ္းခံဂ်ဴးေတြ ဝင္ေရာက္လာပံုနဲ႔တူလြန္းလွပါတယ္။ သတင္းေထာက္ေတြကလည္း အမိအရ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
အင္မတန္မွ ေၾကကြဲစရာေတြကိုလည္းၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ဥပမာ-အေမကိုသံဆူးႀကိဳးရဲ႕ အျခားတဖက္မွာ ခ်ဳပ္ေနွာင္ထားၿပီး သံဆူးႀကိဳးရဲ႕ တဖက္မွာေတာ့ သမီးကို မုဒိန္းက်င့္ၾကတာပါ။
ဆာဘ္ေတြရဲ႕ မုဒိန္းဒဏ္ကိုခံလိုက္ရတဲ့ ခေလးမေလးဟာ ေသြးအိုင္ထဲမွာလဲေနၿပီး ကူရာမဲ့ကယ္ရာမဲ့ တအိအိနဲ႔ ေဝဒနာခံစားရရင္း အသက္ထြက္သြားတာကို သံဆူးႀကိဳးရဲ႕အျခားတဖက္ကအေမခမ်ာ ဘာမွမကူႏိုင္ဘဲ မ်က္ရည္က်ၿပီး ၾကည့္ေနရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးေတြကိုလဲ အင္တာဗ်ဴးမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။


သတင္းေထာက္ေတြလိုပဲ အသက္ကိုဖက္နဲ႔ထုတ္ပီးေဘာ့စ္နီးယားႏုိင္ငံတြင္းကို ဝင္ေရာက္ၿပီးအေထာက္အထားယူခဲ့သူေတြရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီလူေတြကေတာ့ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ဥပေဒပညာရွင္ေတြပါ။ ဒီဥပေဒပညာရွင္ေတြကို ေဘာ့စ္နီးယားႏုိင္ငံတြင္းကို ေစလႊတ္ခဲ့တာကေတာ့ ဟဲလ္ဆင္ကီ အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ (ဟဲလ္ဆင္ကီ အဖြဲ႕ႀကီးဟာ အခုခ်ိန္မွာ HRW လို႔အမည္တြင္လာခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕ႀကီးပါ။)
ဒီဥပေဒပညာရွင္ေတြဟာ မၾကာခဏ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ေခ်ာင္းပစ္တာကို ခံရေလ့ရွိပါတယ္။ ေသတဲ့သူေတြလည္းေသၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တာဝန္ကို ဦးထိပ္ထားလို႔ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မကုန္ခင္မွာ ဟဲလ္ဆင္ကီရဲ႕ အစီရင္ခံစာ ၂ ေစာင္ထြက္ရွိလို႔လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာ ၂ ေစာင္ဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆာဘ္ေတြကို ခံု႐ံုးတင္စစ္ေဆးရာမွာ အဓိကသက္ေသေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ မီဒီယာေတြရဲ႕တြန္းအားေၾကာင့္ စီနီယာဘုရွ္ဦးေဆာင္တဲ့ US အစိုးရဟာ ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥကို ဥေရာပရဲ႕ကိစၥ သပ္သပ္လို႔ မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္ လုပ္လို႔မရေတာ့ပါဘူး။

———————

ထရမ့္က ဘာမွမလုပ္ေသးဘူးလား။ US အစိုးရက ငုပ္တုပ္ထိုင္ၾကည့္ေန တာလားဆိုတာရဲ႕ အေျဖပါ။ ထရမ့္ျဖစ္ျဖစ္ ဘုရွ္ျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔လုပ္တဲ့အလုပ္က ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရေရးနဲ႔ အာဏာတည္ျမဲေရးပါ။ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ကိစၥဟာ သူတို႔အလုပ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ကို ဖင္မီးတိုက္ေပးပီး ဂ်င္ႏိုဆို္ဒ္ကိစၥမွာ အလုပ္လုပ္ခိုင္းလို႔ရပါတယ္။ အဲဒီလို အလုပ္လုပ္ ခိုင္းတတ္ျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေရးပညာပါပဲ။ ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥမွာ CIA ရဲ႕တင္ျပခ်က္ေတြကိုေတာင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမရွိေတာ့ အိမ္ျဖဴေတာ္က လ်စ္လ်ဴ႐ႈပါတယ္။ မီဒီယာေတြနဲ႔ တည္ေပးလိုက္မွပဲ ဘုရွ္ဟာ အလုပ္လုပ္ေတာ့တာပါ။
ဒီေနရာမွာ လွ်ဳိကြက္ေတြ က်န္ပါေသးတယ္။ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ICRC ကိုေဘာ့စ္နီးယားထဲေပးဝင္ဖို႔ ဘယ္သူက စတင္ဖိအားေပးသလဲဆိုတာပါ။
အဲဒီဖိအား စတင္ရာေနရာဟာ ဖိုက္တာႀကီးေတြစုေနတဲ့ေနရာပါ။

ပ်ားရည္နဲ႔ဝမ္းခ် ျခင္း

ျမိဳ႕ျပမွာရွိတဲ့ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြလဲကုန္ၿပီ။ ေက်းလက္က ေဘာ့စ္နီးယန္းရြာေတြလဲ မရွိသေလာက္ကုန္ၿပီ။ နာဇီစတိုင္အက်ဥ္းစခန္းေတြ၊ နာဇီထက္ဆိုးတဲ့ မုဒိန္းစခန္းေတြကိုလည္း တည္ေဆာက္ၿပီးၿပီ။ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ကေတာ့ အျပည့္အဝ အရွိန္ရသြားပါၿပီ။ ကမၻာႀကီးကလဲ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ က်ဴးလြန္မႈကို နာဇီေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ျမင္ခဲ့ပါၿပီ။
အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈတားဆီးေရးအတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသားတစ္ခုခု ေဆာင္ရြက္ပါေတာ့။ အေမရိကန္ကို ေနရာတကာ ကန္႔လန္႔လုပ္တဲ့ ဆိုဗီယက္လည္းျပိဳကြဲသြားၿပီမို႔ လုပ္စရာရွိတာကို ထိထိေရာက္ ေရာက္လုပ္လို႔ရပါၿပီမဟုတ္လားဗ်ာ? မွန္ပါတယ္! ဒါဟာ သာမန္လူေတြရဲ႕ အျမင္ပါ။
ဒါေပမဲ့ USအစိုးရဘက္က ျပန္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဆာဘ္ေတြဘာလုပ္လုပ္ US ကိုထိခိုက္ေနတာမွ မဟုတ္တာ။ US တပ္ေတြကို ေဘာစ္နီးယားပို႔လိုက္မွပဲ ေျမျပင္တိုက္ပြဲေတြျဖစ္လာၿပီး US စစ္သားေတြေသတာေၾကတာ ထိခိုက္တာေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။ ဒါဆို US အစိုးရက ဘာမွ မလုပ္ေတာ့ဘူးလား…?
အဲဒီလိုေတာ့မဟုတ္ပါဘူး…။
လူသားခ်င္းနာစာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေတြကိုတိုးျမွင့္ေပးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီအကူအညီေတြကို တကယ္ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြလက္ထဲေရာက္ ေအာင္ပို႔ေပးဖို႔ အားထုတ္ပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ဝိုင္းဝန္းပိတ္ဆို႔မႈခံေနရတဲ့ ေဘာ့စ္နီးယန္းျမိဳ႕ေတြကို ေလယာဥ္ေပၚကေန ရိကၡာခ်ေပးတဲ့အစီအစဥ္ကိုလဲလုပ္ပါတယ္။ ျဗိတိသ်ွဦးေဆာင္တဲ့ UN တပ္သား ၆ ေထာင္ ဝင္ေရာက္တပ္စြဲဖို႔ကိုလည္းကူညီေပးပါတယ္။
အက်ဥ္းစခန္းေတြကို ဒီထက္မက ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ရဖို႔ သံခင္း တံမန္ခင္းဖိအားေပးပါတယ္။ ဗဟိုဆားဘီးယားအပါအဝင္ ဆာဘ္ေတြကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈေတြလည္း ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္တာေတြက ေကာင္းလား ဆိုေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြကို ေခ်မႈန္းပစ္ဖို႔ကိစၥကိုေတာ့ ေရွာင္လႊဲၿပီးလုပ္ေနတာမို႔ သတ္ျဖတ္မႈေတြ မုဒိန္းမႈေတြဟာ ပေပ်ာက္သြားတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အရွိန္အတန္ငယ္ေလ်ာ့သြားတာမ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။

စီနီယာဘုရွ္အစိုးရဟာ ပ်ားရည္နဲ႕ ဝမ္းခ်ေနၿပီလား ?
ေဘာ့စ္နီးယားသမၼတ အလီဂ်ာ ကေတာ့ ၁၉၉၂ ၾသဂုတ္လမွာ စီနီယာ ဘုရွ္ကို ေတာင္းဆိုခ်က္တခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အလီဂ်ာေျပာခဲ့တာက “ေဘာ့စ္နီးယားကို US စစ္သားလူငယ္ေတြ ပို႔စရာမလိုပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာလည္း လူငယ္စစ္သားေတြရွိၿပီးသားပါ။ ခက္တာက သူတို႔လက္ထဲမွာ စစ္တိုက္စရာေသနတ္မရွိျဖစ္ေနတာပါ။ အဓိကကေတာ့ UN ကခ်မွတ္ထားတဲ့ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ပါ။ ဆားဘီးယားႏုိင္ငံကတဆင့္ လက္နက္ေတြ အလ်ွံပယ္ရေနတဲ့ ဆာဘ္ေတြအဖို႔ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈက မထိေရာက္ေပမယ့္ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြအဖို႔ကေတာ့ တကယ္ထိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးပါ။” စီနီယာဘုရွ္ကေတာ့ ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။
ေဘာ့စ္နီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆလာဂ်္ကေတာ့ငိုရွာပါတယ္။ “ဒို႔ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြ ကမ႓ာေျမျပင္ေပၚကေန ေပ်ာက္္ကြယ္သြားေလေတာ့မလား” ဆိုၿပီးငိုရွာပါသတဲ့။ သူငိုမယ္ဆိုလဲ ငိုေလာက္စရာပါ။ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေရွ႕ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းကို ရန္သူဆာဘ္ေတြက သိမ္းပိုက္ထားၿပီး ေတာင္ဘက္ပင္လယ္ျပင္မွာလည္း US ေရတပ္က ပိတ္ဆို႔ထားကာ လာသမ်ွသေဘၤာေတြမွာ လက္နက္ပါ/မပါ စစ္ေနပါေတာ့တယ္။ ပါလာရင္လဲ သိမ္းဆည္းပစ္ပါတယ္။ UN ျငိမ္းခ်မ္းေရးညွိႏိႈင္းမႈအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေလာ့ဒ္အိုဝင္ကေတာ့ “Don’t, don’t, don’t dream” (အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက ကူညီလိမ့္မယ္လို႔) အိပ္မက္ မက္မေနၾကနဲ႔လို႔ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြကို သတိေပးစကားေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြအဖို႔ ကိုယ့္လက္ကိုယ့္ေျခနဲ႔ ႐ုန္းကန္႐ံုမွတပါး အျခားမရွိ ျဖစ္ေလၿပီလား။

————————

ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ပိုင္းအတြင္းက ဆလာဂ်္လို ငိုခဲ့ရတဲ့ရက္ေတြရွိပါတယ္။ အဖိနွိပ္ခံလူမ်ိဳးတိုင္းဟာ ဒီလိုေတာ္လွန္ေရး ေရခ်ိန္နိမ့္ပါးတဲ့ အေျခအေနကို တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္ ျဖတ္ကိုျဖတ္သန္းရေလ့ရွိပါတယ္။ ဖိႏွိပ္တဲ့ရန္သူအတြက္ေတာ့ ဒီအခ်ိန္ဟာ အသာစီးအရဆံုးအခ်ိန္။ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ခြင့္ အရဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ကို ႀကံ့ႀကံ့ခံေက်ာ္လႊားႏုိင္ၿပီဆိုရင္ အဖိနွိပ္ခံေတြဟာ ရန္သူရဲ႕ လက္စတံုးသုတ္သင္ခံရမႈကေန လြတ္ေျမာက္ၿပီလို႔ ဆိုႏုိင္ပါၿပီ။ ဒီလိုႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ေက်ာ္လႊားဖို႔ အခ်က္ ၂ ခ်က္ အဓိကလိုပါတယ္။
၁။ မိမိကိုယ္ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း (အတြင္းအားစုျခင္း) နဲ႔
၂။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ျခင္း (အျပင္အားစုျခင္း)

ရန္သူကေတာ့ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ သံုးေလ့ရွိတဲ့နည္းဗ်ဴဟာက –
၁။ အေၾကာက္လြန္၍ အထီးက်န္သြားေစၿပီး လံုးဝဒူးေထာက္သြားေအာင္လုပ္ျခင္း။
၂။ စိတ္ထြက္ေပါက္ရွိရာလုပ္ေစျခင္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သမားလို႔တံဆိပ္ကပ္ျခင္း။
ျမန္မာျပည္က လူနည္းစုေတြအေနနဲ႔ အထီးက်န္ေနတာမရွိေတာ့ပါဘူး။
ကမ႓ာ့လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းႀကီးနဲ႔ကၽြန္ေတာ္တိုဟာ တြဲလက္ေတြျမဲခဲ့ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာ္လွန္ေရးေရခ်ိန္အက်ဆံုးအခ်ိန္ အခက္ခဲဆံုးအခ်ိန္ကိုေတာ့ ျဖတ္ေက်ာ္လာႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အေၾကာက္မလြန္ဖို႔ရယ္ စိတ္ထြက္ေပါက္အျဖစ္ထင္ရာေလ်ွာက္မလုပ္ဖို႔ရယ္သာ လိုပါတယ္။

ေဘာ႔စ္နီးယန္းေတြေတာင့္ခံထား

၁၉၉၂ ဧျပီမွာ ႏုိင္ငံတကာက ေဘာစ့္နီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အထင္က “ဒီလို ေဘာစ့္နီးယားရဲ႕လြတ္လပ္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဆာဘ္ေတြကို ဟန္႔တားရာေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး စစ္ပြဲတစ္ခုကို ေရွာင္ရွားနိုင္မွာျဖစ္တယ္” ယူဆၾကတာပါ။ အလီဂ်ာအပါအဝင္ ေဘာစ့္နီးယန္းေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကလည္း ဒီလိုပဲထင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ “တို႔ေတြ စစ္တိုက္ရမယ္ဆိုလဲ ခဏေပါ့။ ႏိုင္ငံတကာက တို႔လြတ္လပ္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳတာနဲ႔တျပိဳင္နက္ အားလံုးေျပလည္သြားမွာပါလို႔” ေတြးထင္ခဲ့ၾကတာပါ။
သို႔ေသာ္….
အထင္က အထင္၊ လက္ေတြ႕က လက္ေတြ႕ တျခားစီပါ။
ေရွ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္ေရးခဲ့တဲ့ ဆာဘ္ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ ငရဲခန္းေတြ ဟာ ေဘာ့စ္နီးယန္း လြတ္လပ္ေရးကို ကမ႓ာကအသိအမွတ္ ျပဳၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာကို ဆက္ျဖစ္ခဲ့တာေတြပါ။ စီနီယာဘုရွ္က အလီဂ်ာရဲ႕ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈ ပယ္ဖ်က္ေပးေရးအဆိုကို ပယ္ခ်ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ အရာရာဟာေနာက္က်ေနၿပီလို႔ တြက္ဆမိတဲ့ ေဘာစ္႔နီးယန္းေတြဟာ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ၾကရပါေတာ့တယ္။
ေလာေလာဆယ္ ေဘာစ့္နီးယန္းေတြအဖို႔ ေသေရးရွင္ေရးလိုအပ္ေနတာ လက္နက္နဲ႔ခဲယမ္းပါ။ မြစ္ဆလင္မ္ေဘာစ့္နီးယားစစ္တပ္အတြက္ ပထမဆံုးလက္နက္ေထာက္ပံ့တဲ့သူကေတာ့ ျပင္ပႏိုင္ငံတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ေဘာစ့္နီးယန္း အရပ္သားေတြကိုယ္တိုင္ပါ။ မအံ့ၾသပါနဲ႔။ အျဖစ္က ဒီလိုပါ။
စစ္မျဖစ္ခင္ကတည္းက ေဘာ့စ္နီးယားအလယ္ပိုင္းဟာ စက္မႈေဒသပါ။ တြင္ခံုလုပ္ငန္း၊ ဝပ္ေရွာ႔လုပ္ငန္း၊ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို တပိုင္တႏိုင္ကေန စက္မႈဇံုေထာင္ၿပီးလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လူေတြအမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒီ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ေနတဲ့ အရပ္သားေတြဟာ စစ္လည္းျဖစ္လာေရာ စစ္လက္နက္ထုတ္လုပ္ရာ စက္မႈပညာသည္ေတြျဖစ္လာပါတယ္။ ရသမ်ွ သံတို သံစ၊ ကားအေဟာင္း၊ စက္ဘီး၊ ေၾကးပစၥည္းေတြကို အရည္ႀကိဳတဲ့လူကႀကိဳ၊ တြင္ခံု
မွာျဖတ္ေတာက္ပံုသြင္းသူကသြင္း၊ အေခ်ာသပ္သူကသပ္နဲ႔ လက္နက္ခဲယမ္းေတြကို ထုတ္လုပ္ၾကေပးၾကပါတယ္။ ဒီလိုလက္နက္ေတြနဲ႔ ဆာဘ္ေတြကို ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွာရင္ဆိုင္ၾကရပါတယ္။ လက္နက္အင္အားကြာလြန္းလွလို႔ မြစ္ဆလင္မ္ေတြဘက္က အေသအေပ်ာက္ကလည္း မနည္းလွပါဘူး။
အလီဂ်ာအေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ လက္နက္လမ္းေႀကာင္းအသစ္ကိုရွာရပါ တယ္။ US ကေတာ့ ကမ္းတဲ့လက္ကို ပုတ္ခ်ခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြဟာ မြစ္ဆလင္မ္ေတြပါ။ ကမၻာအရပ္ရပ္က မြစ္ဆလင္မ္ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ အလီဂ်ာကို မ်က္စလွမ္းပစ္ေနၾကပါၿပီ။ ၁၉၉၂ ေအာက္တိုဘာမွာ အလီဂ်ာဟာ အီရန္ကိုသြားခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိစၥအတြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အဆင္ေျပပါတယ္။
တကယ္က ဒီေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္ခင္ကတည္းက အီရန္ဟာ ေဘာ႔စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြကို လက္နက္ေထာက္ပံ့ေနပါၿပီ။ ဥပမာ-၉၂ စက္တင္ဘာတုန္းက အီရန္ဘိုးအင္းေလယာဥ္တစ္စင္းဟာ ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ ဇာဂရဘ္ေလဆိပ္မွာ ဆင္းသက္လာပါတယ္။ ေလယာဥ္နဲ႔ပါလာတာကေတာ့ လက္နက္ခဲယမ္းေတြနဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္စစ္တပ္ တံဆိပ္တပ္ထားတဲ့ ယူနီေဖာင္းေတြပါ။ ဒါေပမဲ့ UN ကသိသြားလို႔ အကုန္သိမ္းဆည္းခံလိုက္ရပါတယ္။
ဒီလို သိမ္းဆည္းခံရအၿပီးမွာေတာ့ အီရန္ေတြဟာ ပိုမိုပါးနပ္တဲ့နည္းသံုးၿပီးေထာက္ပံ့ပါတယ္။ လက္နက္ခ်ည္းပဲ ဒဲ့မပို႔ေတာ့ဘဲလူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီပစၥည္းေတြပို႔တာပါ။ အဲဒီ ပစၥည္းေတြၾကားထဲမွာမွ လက္နက္ခဲယမ္းေတြ ထည့္ေပးလိုက္တာပါ။

၁၉၉၂ ႏိုဝင္ဘာမွာ အီရန္ဆီက လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကုန္ပစၥည္း ၆ တန္ေရာက္လာပါတယ္။ အထဲမွာေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း လက္နက္ခဲယမ္းေတြေပါ့။ ဒီနည္းက အေတာ္ကို အဆင္ေျပပါသတဲ့။ အလီဂ်ာဟာ အီရန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးအၿပီး ေဆာ္ဒီနဲ႔ တူရကီကိုလည္း ဆက္သြားပါတယ္။ ေဆာ္ဒီကေတာ့ သူလည္းေပးမယ္ ဒါေပမဲ့ အီရန္ဆီက မယူဖို႔ေတာ့မွာပါသတဲ့။ အလီဂ်ာကေတာ့ ေဆာ္ဒီဆီကေရာ အီရန္ဆီကပါ ယူရပါတယ္။ သူတို႔အတြက္ ေကာက္႐ိုးတမ်ွင္လွမ္းဆုပ္လို႔ရရင္လည္း လွမ္းဆုပ္ရမယ့္ အေနအထားေလဗ်ာ။ တူရကီကေတာ့ လက္နက္ခဲယမ္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ တာဝန္ယူေပးပါမယ္တဲ့။ NATO အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ တူရကီဟာ တခ်ိဳ႕ေသာဂိတ္ေတြ ကို မ်က္စိမိတ္ပီးျဖတ္လို႔ရသကိုး။ စစ္ပြဲအစပိုင္းမွာရန္သူကိုေလ်ွာ့တြက္မိတဲ့ အလီဂ်ာဟာခုခ်ိန္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကို ပါးပါးနပ္နပ္နဲ႔ ကစားရပါတယ္။
၁၉၉၂ ေမလမွာ JNA တပ္ေတြကို ေဘာ့စ္နီးယားႏိုင္ငံအားက်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ထားတဲ့စစ္တပ္အျဖစ္ အလီဂ်ာက ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။ JNA တပ္ေတြ ဟာ ဆာဘ္ေတြပဲမို႔ ဒီေၾကျငာခ်က္က ဆာဘ္ေတြကို အထိနာေစပါတယ္။
JNA တပ္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ခပ္တည္တည္နဲ႔ အေျခခ်ေနတဲ့ ျမိဳ႕ေတြကေန ထြက္ခြာရပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးအစီအစဥ္တခ်ိဳ႕ဟာ ကေမာက္ကမ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ေဘာ့စ္နီးယန္း မြစ္ဆလင္မ္ေတြဘက္က တန္ျပန္ထိုးစစ္တရပ္ျပန္ဆင္ႏႊဲၿပီး ဆာဘ္ေတြလက္ထဲ က ျမိဳ႕တစ္ခ်ိဳ႕ကို ျပန္သိမ္းလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ဆားဘီးယားနဲ႔ နယ္ခ်င္းကပ္ေနတဲ့ ေဘာစ္နီးယားအေရွ႕ပိုင္းမွာ စတုရန္းမိုင္ ၂၀၀ ေလာက္ကို ျပန္သိမ္းလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ စတုရန္းမိုင္ ၂၀၀ ဟာ ပတ္ခ်ာလည္ ဆာဘ္ေတြသိမ္းထားတဲ့ စတုရန္းမိုင္ေထာင္ခ်ီတဲ့ နယ္ေျမထဲမွာ ေငါေငါေလးတိုးထြက္ေနတဲ့ ေဘာ့စ္နီးယန္း ကၽြန္းေလးလိုပါပဲ။ ဒီကၽြန္းေလးေပၚမွာေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယားအေရွ႕ပိုင္း ဆာဘ္ငရဲခန္းေတြကေနထြက္ေျပးလာတဲ့ မြစ္ဆလင္မ္ေတြ ခိုလႈံရာရခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီခိုလႈံရာေတြထဲ မွာမွ ဆရက္ဘရက္နီဆာဆိုတဲ့ျမိဳ႕ေလးမွာ ခိုလႈံသူေတြ အမ်ားဆံုးရွိေနပါတယ္။

——————————-

၁၉၉၂ ခုနွစ္ကိုျပန္ခ်ဳပ္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဆာဘ္ေတြလက္ခ်က္နဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြေသဆံုးတာ ၁ သိန္းေက်ာ္သြားပါၿပီ။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ထြက္ေျပးရသူေပါင္း ၁ သန္းေက်ာ္ရွိသြားပါၿပီ။ ၁၉၉၂ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာေတာ့ US မွာ ကလင္တန္နဲ႔ စီနီယာဘုရွ္တို႔ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ေနၾကပါၿပီ။ ကလင္တန္ကေတာ့ မဲဆြယ္ပြဲမွာ ဘုရွ္ရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့မူဝါဒေၾကာင့္ ေဘာ့စ္နီးယားမွာ လူေတြအမ်ားႀကီးေသေနရတယ္လို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။
ေဘာ့စ္နီးယန္းမြစ္ဆလင္မ္ေတြအဖို႔ကေတာ့ ၁၉၉၂ ရဲ႕ ေဆာင္းတြင္းကိုႏြမ္းပါးခ်ိဳ႕ငဲ့စြာ အံႀကိတ္ျဖတ္သန္းရင္း ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကလင္တန္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတြ ေတာင္းေပးၾကပါသတဲ့။

————————–

ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥဟာ ၁၉၉၅ မွာ NATO ဗံုးဝင္ႀကဲမွပဲ ကိစၥျပတ္သြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၉၂-၉၅ ၾကားကာလမွာ မြစ္ဆလင္မ္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လက္နက္ေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့္ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြ ေတာင့္ခံထားႏိုင္တာကိုလည္းလ်စ္လ်ဴ႐ႈလို႔ေတာ့မရပါဘူး။ US အစိုးရဟာ လက္နက္လမ္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ရင္ အစဦးပိုင္းမွာ ပိတ္ဆို႔ခဲ့ၿပီး အလယ္ပိုင္းမွာမ်က္စိမွိတ္ေပးကာ ၿပီးခါနီးမွာ US ကိုယ္တိုင္ အားေပးပါဝင္တဲ့ အေနအထားျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အဆံုးသတ္မွာေတာ့ မြစ္ဆလင္မ္ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လက္နက္ေတြတပ္ဆင္ထားတဲ့ ေဘာ့စ္နီးယားတပ္မေတာ္ဟာ NATO ရဲ႕ ေလေႀကာင္းပစ္ကူရယူၿပီး စစ္ပြဲကို အႏိုင္နဲ႔ပိုင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ (ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီအေႀကာင္းေတြ အေသးစိတ္ေရးထားပါတယ္။) လက္ရွိအေနအထားမွာလည္း မြစ္ဆလင္မ္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ US ရဲ႕ရပ္တည္ ခ်က္ဟာ တသားတည္းျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြကို ေမးလိုက္ ခ်င္တာက… “ေအးေဆးသက္သာ အဖမ္းခံမလား…? ပစ္ခတ္ပီးဖမ္းရမလား…?”

ေဘာ႔စ္နီယားဂ်င္နိုဆိုဒ္(၂) ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္
ေဘာ႔စ္နီယားဂ်င္နိုဆိုဒ္(၃) ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္
 

KOSOVO

အၿငိႇဳးအေတးနဲ႔ လက္စားေခ်မႈ

၁၃၈၉ ခုႏွစ္ ဥေရာပေတာင္ပိုင္း kosovo ေဒသ ဘလက္ဘာဒ္ကြင္းျပင္မွာ တိုက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေအာ္တိုမန္တာခ္ေတြနဲ႔ ဆာဘ္ေတြတိုက္ခဲ့ၾကတာ။
တာခ္ေတြရဲ႕ေအာင္ပြဲနဲ႔အတူ kosovo ေဒသဟာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု စခဲ့တယ္။ အလ္ေဘးနီးယား နဲ႔ ဆားဘီးယား ၾကားက မၾကာခဏလက္လႊဲေျပာင္းၿပီး နယ္ေျမလုခဲ့ရတဲ့ kosovo ေဒသေလးဟာ တာခ္ေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ႏွစ္ ၅၀၀ ေလာက္ ဝပ္ဆင္းသြားပါေတာ့တယ္။ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသမွာ ပတ္ခ်ာလည္လူမ်ိဳးစုေတြကို နွိပ္ကြပ္ၿပီး ဗဟို လူမ်ိဳးစုအျဖစ္ရပ္တည္ႏုိင္တဲ့ ဆာဘ္ေတြဟာ kosovo မွာဦးက်ိဳးခဲ့ရတယ္။ ဒီသိကၡာက်ရမႈနဲ႔ နာက်ဥ္းမႈကို ဆာဘ္ေတြဟာ မ်ိဳး႐ိုိုးစဥ္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့တာ ႏွစ္ ၆၀၀ ေက်ာ္အထိ လက္ဆင့္ကမ္းလို႔ေကာင္းတုန္း။
ပေဒသရာဇ္ေခတ္ကစစ္ပြဲတရပ္ရဲ႕ နာက်ဥ္းမႈဟာ ၂၀ရာစု ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္နဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ကာလအထိ ရွင္သန္တုန္းပဲ။ kosovo ေဒသအတြင္းမွာအႏွိမ္ခံအေနနဲ႔ေနခဲ့ရတဲ့ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြဟာ ဘလက္ဘဒ္တိုက္ပြဲအၿပီး မွာေတာ့ ဆာဘ္ေတြနဲ႔ ပခံုးခ်င္းယွဥ္လာခဲ့တယ္။
ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥေတြမွာ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြ ေနရာရလာတယ္။ ဆာဘ္ေတြအတြက္ကေတာ့ စစ္ပြဲ႐ံႈးနိမ့္ရျခင္းရဲ႕နာက်ည္းမႈဟာ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြအေပၚ ရႊံရွာမႈနဲ႔ တထပ္တည္းျဖစ္ခဲ့ရၿပီ။ ဒီလို ၁၂ ရာစုကအေျခတည္လာတဲ့ ဆာဘ္နဲ႔ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြရဲ႕အမုန္းတရားဟာ ၂၀ ရာစုမွာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈ အျဖစ္ေပါက္ကြဲထြက္ လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ အျမင္က “အလ္ေဘးနီးယန္းေတြဟာ ေအာက္တန္းစားက်ြန္သာသာလူမ်ိးေတြျဖစ္ၿပီး တာခ္ေတြရဲ႕က်ဴ းေက်ာ္စစ္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး kosovo ကို ခိုးဝင္လာတဲ့ေကာင္ေတြ” အလ္ေဘးနီးယန္းေတြရဲ႕အျမင္က “ဆာဘ္ေတြဟာ နယ္ခ်င္းကပ္လ်က္လူမ်ိဳးစုငယ္ေတြကို အႏိုင္က်င့္တတ္တဲ့သူေတြ၊ တာခ္ေတြေရာက္လာ လို႔သာ တို႔ေတြသက္သာရာရတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ခြင့္သာခိုက္မွာ ျပန္ေဆာ္ၾကစို႔” ဒီလို လိပ္ခဲတည္းတည္းအေျခအေနဟာ ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာျပိဳက် ျခင္းနဲ႔အတူ ေလာကငရဲေတြစခဲ့တယ္။ ပထမကမ႓ာစစ္မွာ ေအာ္တိုမန္တူရကီ စစ္႐ံႈးတယ္။ ဆာဘ္ေတြဟာ kosovo ေဒသကိုျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။
ဆာဘ္ေတြရဲ႕ သိမ္းပိုက္မႈကို စစ္ႏိုင္အဂၤလိပ္နဲ႔ ျပင္သစ္က အသိအမွတ္ျပဳ ခဲ့တယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ kosovo က အလ္ေဘးနီးယန္းေတြရဲ႕ဘဝက က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာ အဆင့္ေရာက္ခဲ့တယ္။ ဆာဘ္ေတြအတြက္ကေတာ့ မဟာလက္စားေခ်ပြဲႀကီးႏႊဲရၿပီေပါ့ေလ။ ပထမကမ႓ာစစ္နဲ႔ ဒုတိယကမ႓ာစစ္ၾကားကာလဟာ ကိုဆိုဗားအလ္ ေဘနီးယန္းေတြအတြက္ေတာ့ ငရဲပဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး ရွိသမ်ွ နယ္ပယ္မွာ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြကို ဖယ္ရွားလိုက္တယ္။
“အလ္ေဘးနီးယန္းေတြ တစ္ေယာက္မက်န္ kosovo ကထြက္သြား” ဆာဘ္ေတြကဒါကို အေျပာသပ္သပ္လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။

၁၉၃၈ မွာ ဆာဘ္ေတြဟာ စစ္႐ံႈးတူရကီနဲ႔ စာခ်ဳပ္တစ္ခု ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တယ္။
“မင္းတို႔ တာခ္ေတြေခၚသြင္းလာခဲ့တဲ့ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြကို မင္းတို႔ျပန္ေခၚ။ ၆ ႏွစ္အတြင္း အလ္ေဘးနီးယန္း ၄သိန္းေလာက္ကို တူရကီျပန္ေခၚရမယ္။ ဒါဟာ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြ ရဲ႕ ၇၅% ပဲ။ ဒီျပန္ေခၚေရး အစီအစဥ္ကို ၁၉၃၉မွာ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္”

1938 – 1389 = 549

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္က အေျခစိုက္လာတဲ့ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ရပ္ကို ေမာင္းထုတ္ဖို႔စာခ်ဳပ္။ ဒီစာခ်ဳပ္က တရားဝင္ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးတဲ့အဆင့္ ေရာက္ခဲ့တယ္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္က စစ္ပြဲတစ္ရပ္။ လူ႔သဘာဝ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ ေျပာင္းေရႊ႕တဲ့ေခတ္ကအျဖစ္။ ဆာဘ္ေတြကိုယ္တိုင္လည္း တျခားလူမ်ိဳးစုေတြကို စစ္အႏိုင္တိုက္ၿပီး သိမ္းပိုက္အေျခခ်တာေတြရွိေပမဲ့လည္း ဘလက္ဘဒ္စစ္ပြဲအၿပီး အလ္ေဘးနီးယန္းအေျခခ်မႈကိုေတာ့ ႏွစ္ ၅၀၀ ၾကာသည္အထိ ခိုးဝင္မႈလို႔ သတ္မွတ္တုန္းပဲ။
ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြဟာ ခိုးဝင္ ေတြျဖစ္ဆဲပဲ။ ဆာဘ္ေတြကိုယ္တိုင္က ခ႐ိုအတ္ေတြ မက္ဆီဒိုးနီယန္းေတြကို စစ္ဆင္ႏႊဲၿပီး နယ္ေျမေတြသိမ္းပိုက္အေျခခ်မႈေတြက ႀကီးျမတ္ေလေသာ ဆားဘီးယားအင္ပါယာအျဖစ္ တရားဝင္ဂုဏ္ယူစရာေပမယ့္ ဆာဘ္ေတြစစ္႐ံႈးလို႔ တျခား လူမ်ိဳးေတြရဲ႕အေျခခ်မႈကေတာ့ ခိုးဝင္မႈပဲျဖစ္ေနဆဲပါ။
၁၉၃၈ စာခ်ဳပ္ဟာ ၁၉၃၉ မွာစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ရွိ ေပမယ့္ ဒုတိယကမ႓ာစစ္ထျဖစ္လိုက္ေတာ့ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ မေပၚေတာ့ဘူးဗ်။ ဒါေပမဲ့လည္း ကမၻာစစ္ ၂ ခုၾကားကာလအတြင္း ဆာဘ္ေတြႏွိပ္ကြပ္လို႔ အလ္ေဘးနီးယန္း ၁သိန္းခြဲေလာက္ဟာ kosovo ကေန ထြက္ေျပးခဲ့ရပါသတဲ့။
ေဘာ့စ္နီးယားဂ်င္ႏိုဆိုဒ္နဲ႔ ကိုဆိုဗိုဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ဟာ တဆက္စပ္တည္း ျဖစ္ခဲ့တာမို႔ ေရးၿပီးသား ကိုဆိုဗိုအေၾကာင္းကိုျပန္တင္လိုက္ပါတယ္။ ကိုဆိုဗို အေၾကာင္းေရးတုန္းက အလ္ေဘးနီးယန္းေတြရဲ႕ ႐ုန္းကန္မႈကို ဗဟိုျပဳၿပီးေရးခဲ့တဲ့အတြက္ ေဘာ့စ္နီးယားေလာက္ေတာ့ ေဘာင္မက်ယ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဆုံးက်ရင္ ကိုဆိုဗိုနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ တံု႕ျပန္မႈကိုပါ ျဖည့္စြက္ေရးပါ့မယ္။

တူညီေသာစြပ္စြဲခ်က္

ကမ႓ာစစ္ ၂ ခုၾကားကာလအတြင္းမွာ ဆာဘ္ေတြဟာ မူရင္းဆားဗီးယား ႏိုင္ငံအျပင္ ေဘာ့စ္နီးယား၊ ခ႐ိုေအးရွား၊ ဆလိုေဗးနီးယား၊ မက္ဆီဒိုးနီယား၊ မြန္တီနီဂ႐ိုး စတဲႏိုင္ငံေတြကိုပါ ဆားဘီးယားအင္ပါယာအျဖစ္ သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဆာဘ္လူမ်ိဳးေတြဟာ မူရင္းဆားဘီးယားမွာ အဓိကေနထိုင္သလို ေဘာ့စ္နီးယားနဲ႔ ခ႐ိုေအးရွားမွာပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ပါတယ္။ မြန္တီနီဂ႐ိုးဟာလည္း ေဒသနာမည္သာျဖစ္ၿပီး ဆာဘ္လူမ်ိဳးေတြပါပဲ။ ခ႐ိုိုေအးရွားနဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယားမွာေတာ့ ဆာဘ္ေတြဟာ က်န္တဲ့လူမ်ိဳးစု ေတြနဲ႔လည္း ရန္တေစာင္ေစာင္ျဖစ္ေနဆဲပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာတိုးေတာင္းတဲ့ ခ႐ိုအတ္နဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြကို ဆာဘ္ေတြက ႏွိပ္ကြပ္အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ မဟာ ဆားဗီးယားအင္ပါယာကို လည္ပတ္ပါတယ္။
မ်က္လံုးထဲျမင္ေအာင္ေျပာရရင္ ဗမာေတြက မူရင္းတိုင္းေဒသေတအြမွာ အင္နဲ႔အားနဲ႔ေနထိုင္ၿပီး ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္းေတြကို ႏွိပ္ကြပ္သိမ္းပိုက္လ်က္ အဲဒီ ျပည္နယ္ေတြမွာပါ ပ်ံ႕နွံ႔ေနထိုင္သလိုပါပဲ။ ဗမာေတြက ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္းေတြကို ျပည္နယ္အဆင့္နဲ႔ ေလ်ွာ့ခ် အုပ္ခ်ဳပ္တာကေတာ့ ဆာဘ္ေတြက က်န္တဲ့လူမ်ိဳးစုေတြကို republic အဆင့္ေပး တာနဲ႔ယွဥ္ရင္ ဗမာက ဆာဘ္ထက္ လူပါးပိုဝတာကို ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ kosovo ေဒသကေတာ့ မူရင္းဆားဗီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ေတာင္ပိုင္းမွာရွိပါ တယ္။ kosovo ေဒသနဲ႔ နယ္ခ်င္းကပ္ေနတာကေတာ့ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ အလ္ေဘးနီးယားႏိုင္ငံပါ။
ဆာဘ္ေတြကေတာ့ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြဟာ တာခ္ေတြအားကိုးနဲ႔ kosovo ေဒသကို ခိုးဝင္လာသူေတြလို႔ စြပ္စြဲတာပါ။ ႐ိုိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ စစ္ႏိုင္အဂၤလိပ္ေတြနဲ႔အတူ ဘဂၤလားကခိုးဝင္လာသူေတြဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ ထပ္တူက်လ်က္ရွိျခင္းကေတာ့ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြရဲ႕ ေနာက္ခံ စိတ္သေဘာထားတူညီမႈပါပဲ။

တီးတိုး
ဒုတိယကမ႓ာကာလအတြင္းမွာ ဂ်ာမန္ေတြဟာ ဆားဗီးယားအင္ပါယာ ကို သိမ္းပိုက္လိုက္ပါတယ္။ မူလအရွင္သခင္ဆာဘ္ေတြေနရာမွာ အရွင္သခင္ သစ္ ဂ်ာမန္ေတြေရာက္လို႔လာပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ရန္ဘက္ ခ႐ိုိုအတ္ေတြကေတာ့ နာဇီဂ်ာမန္ေတြနဲ႔ ေပါင္းလ်က္ ဆာဘ္ေတြကိုျပန္ႏွိပ္ကြပ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဂ်ာမန္ေတြရဲ႕လုပ္ နည္းလုပ္ဟန္တစ္ခုကို ေျပာရပါမယ္။
ဂ်ာမန္ေတြဟာ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသကို သိမ္းပိုက္တာဟာ ခ႐ိုိုအတ္ေတြ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြကို ဆာဘ္ေတြလက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေစဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ စစ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္သပ္သပ္နဲ႔ သိမ္းပိုက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ အႏွိပ္ကြပ္ခံ ခ႐ိုိုအတ္ေတြက သူတို႔နဲ႔ပူးေပါင္းေတာ့ အသံုးခ်တဲ့သေဘာပါ။


ဆာဘ္ေတြဘက္မွာလည္း ဂ်ာမန္ေတြရဲ႕ သိမ္းပိုက္မႈကို မုန္းတီးတဲ့သူေတြရွိသလို ေရာက္လာတဲ့ဂ်ာမန္ကိုဖားၿပီး အာဏာဆက္ျမဲလိုသူေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဲသလို ဆာဘ္ေတြကိုလည္း ဂ်ာမန္ေတြက ေနရာေပးပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဂ်ာမန္ေထာက္ပံ့တဲ့ ခ႐ိုအတ္ေတြက ေနရာတစ္ခုမွာ ဆာဘ္ေတြကိုသတ္ေနခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္ဂ်ာမန္ေထာက္ပံ့တဲ့ ဆာဘ္ေတြက ခ႐ိုအတ္ေတြကို ေနာက္တစ္ေနရာမွာ သတ္ေနျပန္ပါတယ္။ ဂ်ာမန္ေတြကေတာ့ “ငါတို႔ကို မထိနဲ႔ မင္းတို႔ဖာသာ အခ်င္းခ်င္းသတ္ခ်င္သေလာက္သတ္” ဆိုၿပီး ႏွစ္ ဖက္စလံုးကိုအားေပးပါသတဲ့။ ယာလည္းညက္ေစ ၾကက္လည္းပန္းေစ သေဘာမ်ိဳးပါပဲ။
ဒါေပမဲ့ ဂ်ာမန္ေတြကိုလည္းဖက္ဆစ္မို႔လို႔ေတာ္လွန္ရမယ္။ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈေတြကိုလည္း ရပ္တန္႔ပစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ခံယူခ်က္နဲ႔ လူတစ္ေယာက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလူဟာ ဆာဘ္လူမ်ိဳးတစ္ဦး။ ေနာက္ၿပီး ကြန္ျမဴ နစ္တစ္ေယာက္။
သူ႔နာမည္က တီးတိုး…။
အလုပ္သမားသပိတ္တိုက္ပြဲေတြမွာ လက္ေတြ႕ေခါင္းေဆာင္မႈေပးႏိုင္ ခဲ့တဲ့ တီးတိုးဟာ ဂ်ာမန္ေတြ က်ဴ းေက်ာ္လာခ်ိန္မွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ငယ္တစ္ခု ကို ဦးေဆာင္သူအဆင့္ပဲရွိပါေသးတယ္။ စစ္ႀကီးအစပိုင္းမွာ ဂ်ာမန္ေတြဟာ ဆိုဗီယက္နဲ႔ မက်ဴးေက်ာ္ေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားတာမို႔ ဆာဘ္ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ အရင္းရွင္အဂၤလိပ္နဲ႔ျပင္သစ္ကို တိုက္တဲ့ဂ်ာမန္ေတြကို မိတ္ေဆြလို႔သေဘာထားရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္လာတဲ့ဂ်ာမန္ေတြကို ေတာ္လွန္စရာမလိုဘူးလို႕ ခံယူၾကပါသတဲ့။
တီးတိုးကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကိုသိပ္မေမ်ွာ္နဲ႔ ကိုယ့္အေျခအေနနဲ႔ ကိုယ္သံုးသပ္၊ ဂ်ာမန္ေတြကိုေတာ္လွန္၊ ဒီလိုေတာ္လွန္တာဟာလည္း မူလဆားဗီးယားအင္ပါယာ ျပန္လည္တည္ေထာင္ဖို႔မဟုတ္ဘူး။ လူမ်ိးေရးမုန္းတီးမႈနဲ႔ သတ္ျဖတ္ပြဲေတြကိုရပ္တန္႔၊ လူမ်ိဳးစံုပါတဲ့လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္ၿပီး ဖက္ဆစ္ေတြကိုေတာ္လွန္။ စစ္ပြဲၿပီးရင္ လူမ်ိဳးအားလံုးတန္းတူညီမ်ွ အခြင့္အေရးရတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္မယ္လို႔ မူဝါဒခ်မွတ္ပါသတဲ့။
တီးတိုးကို ဆာဘ္လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒီေတြက သစၥာေဖာက္လို႔ စြပ္စြဲၾကသလို ဆာဘ္ကြန္ျမဴနစ္ေတြကလည္း လက္ေတြ႕မက်တဲ့ ေသာက္႐ူးလို႔ သတ္မွတ္ၾကပါသတဲ့။ တီးတိုးမွာ ေနာက္လိုက္လက္တဆုပ္စာသာ ရွိပါသတဲ့။ ဂ်ာမန္ေတြဟာ ဆိုဗီယက္ကို ဝင္တိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ တီးတိုးဟာ ဆိုဗီယက္ဆီက အေထာက္အပံ့အခ်ိဳ႕ရၿပီး အင္အားရွိလာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး တီးတိုးတပ္ေတြဟာ လူမ်ိဳးေရးသတ္ျဖတ္ပြဲေတြကို ဆန္႔က်င္တဲ့အတြက္ ေနရာ ေဒသမေရြး လႈပ္ရွားစစ္ကစားနိုင္ပါတယ္။ တီးတိုးရဲ႕ ေပ်ာက္ၾကားဦးေရမွာ လူမ်ိဳးအစံု ဘာသာအစံုပါဝင္လာၿပီး အင္အားအေတာ္ေတာင့္တင္းလာပါတယ္။ တီးတိုး တပ္ဖြဲ႕ဟာ ဥေရာပေျမမွာ လက္သံအေျပာင္ဆံုး ေပ်ာက္ၾကားတပ္ျဖစ္လာၿပီး အေမရိကန္နဲ႔ အဂၤလိပ္ကပါ အသိအမွတ္ျပဳ အေထာက္အပံ့ေပးလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔တီးတိုးဟာ လူအင္အားေသာင္းခ်ီကို စီမံကြပ္ကဲၿပီး တိုက္ပြဲႀကီးေတြ တိုက္လာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
စစ္ႀကီးပီးခါနီးမွာေတာ့ ဂ်ာမန္လက္ထဲကေန တျမိဳ႕ၿပီး တျမိဳ႕ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ဂ်ာမန္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းခဲ့သူေတြကို ဆာဘ္ခ႐ိုအတ္မေရြး သုတ္သင္ ပြဲေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္ႀကီးအၿပီးမွာ တီးတိုးဟာ မူလဆားဘီးယား အင္ပါယာကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ယူဂိုဆလားဗီးယားဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္ခဲ့ကာ ကြန္ျမဴနစ္ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ပါေတာ့တယ္။

တီးတိုးယူဂိုဆလားဘီးယား
ဒီျပည္ေထာင္စုမွာRepublic ၆ ခုပါဝင္ပါတယ္
၁။ ဆားဘီးယား
၂။ ေဘာ့စ္နီးယား
၃။ ခ႐ိုေအးရွား
၄။ ဆလိုေဗးနီးယား
၅။ မက္ဆီဒိုးနီးယား
၆။ မြန္တီနီဂ႐ိုး
ဆားဘီးယားႏိုင္ငံထဲမွာမွ kosovo နဲ႕ Vojvodina ကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္
ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေတြအျဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္။

ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကေပါ့ဗ်ာ

စစ္ႀကီးၿပီးခါနီး ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြထဲမွာလည္း အုပ္စုႏွစ္စု ကြဲထြက္လာပါတယ္။တဖြဲ႕က တီးတိုးကို ေထာက္ခံတဲ့ကြန္ျမဴနစ္အုပ္စုျဖစ္ၿပီး ဒီအုပ္စုက တီးတိုးယူဂိုဆလားဗီးယားလက္ေအာက္ ဆားဗီးယားႏိုင္ငံအတြင္းက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို လက္ခံၾကပါသတဲ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီအုပ္စုထဲမွာကို ေနာက္ထပ္ကြဲေန တာရွိပါေသးတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ တီးတိုးယူဂိုဆလားဘီးယားမွာပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ဆားဘီးယားလက္ေအာက္ခံကတဆင့္မပါဘဲ တိုက္႐ိုက္ republic တစ္ခုအျဖစ္ ပါခ်င္တယ္။ နံပါတ္ ၇ ေျမာက္ Republic of Kosovo ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ ဒီအုပ္စုက အဲဒီအခ်ိန္မွာ အသံသိပ္မထြက္ရဲဘူးဗ်။
အဲဒီကြန္ျမဴနစ္ေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္အုပ္စုကေတာ့ kosovo ေဒသကို လံုးဝလြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လိုတဲ့အုပ္စုပါ။ သူတို႔ကေတာ့ ဆာဘ္ ဆိုရင္ ဘယ္ဆာဘ္မွမယံုဘူး။ တီးတိုးလည္းမယံုဘူး ျပန္ခ် ဆိုတဲ့ အုပ္စုမ်ိဳးပါ။
ဒီအုပ္စုက စစ္ႀကီးအၿ ပီးမွာပဲ လက္နက္ကိုင္ၿပီတိုက္ေတာ့တာပဲ။ တီးတိုးကေတာ့ ဒီပုန္ကန္မႈကို ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ျဖိဳခြဲတာလို႔သတ္မွတ္ၿပီး ေရေရ လည္လည္ ႏွိမ္နင္းပါတယ္။ ၁၉၅၀ ျပည္နွစ္မွာေတာ့ ဒီပုန္ကန္မႈဟာ က်ဆံုး သြားပါတယ္။kosovo ေဒသဟာလည္း ယူဂိုးဆလားဗီးယားျပည္ေထာင္စုမွာ ဆားဗီးယား republic ရဲ႕လက္ေအာက္ခံကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနပါေတာ့တယ္။

—————————————-

တီးတိုးရဲ႕ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႕ ယွဥ္ရင္ ဗမာစစ္တပ္ရဲ႕ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ သီတင္းက်ြတ္ပြဲ ေဗ်ာက္အိုးေဖာက္သေလာက္ပဲရွိပါတယ္။
တီးတိုးဟာ ျမိဳ႕တိုင္းရြာတိုင္းကို မည္သည့္ႏိုင္ငံျခားတပ္ဖြဲ႕၏အကူအညီမွမပါဘဲ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့ၿပီး ဗမာစစ္တပ္ကေတာ့ အဂၤလိပ္သာမွ အဂၤလိပ္နဲ႔ ကပ္ေပါင္းခဲ့တာပဲရွိပါတယ္။ တီးတိုးဟာ လူမ်ိဳးေရးသတ္ျဖတ္ပြဲေတြကို ရပ္တန္႔ေစခဲ့သူျဖစ္ၿပီး BIA စစ္တပ္ကေတာ့ ျမစ္ဝက်ြန္းေပၚမွာ ကရင္ေတြကို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ၁၉၄၂ မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈေတြကို က်ဴးလြန္ခဲ့ပါတယ္။
တီးတိုးဟာ ယူဂိုဆလားဗီးယားျပည္ေထာင္စုကိုတည္ေထာင္ရာမွာ ေဒသတိုင္းမွာ လူမ်ိဳးစံု ဘာသာစံု လူထုဆႏၵခံယူပြဲေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဗမာေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုကိုတည္ေထာင္ရာမွာ လက္တဆုပ္စာ ေစာ္ဘြားေတြနဲ႔ စာခ်ဳပ္ တစ္ခုသာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ကာ ဒီစာခ်ဳပ္ကိုလည္း ကတိေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။ တီးတိုးဟာ အလ္ေဘးနီးယန္းပုန္ကန္မႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖိဳခြဲခဲ့ ေသာ္လည္း Kosovo ကိုေတာ့ သူ႔ကတိအတိုင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အျဖစ္
ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြကိုလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ပါဝင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဗမာကေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ မူဂ်ာဟစ္ဒ္ပုန္ကန္မႈကို စစ္ေရးအရ ျဖိဳခြဲႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ ေမယုနယ္ျခားခ႐ိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္မႈနဲ႔ သေဘာတူညီ ခ်က္ရယူၿပီး လက္နက္စြန္႔ဖို႔ အကြက္ဖန္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြဘက္က ကတိ အတိုင္း လက္နက္စြန္႔အၿပီးမွာေတာ့ ဗမာေတြဟာ ကတိကိုေဖာက္ဖ်က္ၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို ခိုးဝင္လို႔တံဆိပ္ျပန္ကပ္ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုႀကီးျပိဳကြဲမွာေၾကာက္လို႔

တီးတိုးယူဂိုဆလားဘီးယားလက္ေအာက္မွာ Republic ၆ခုဟာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမွာအေတာ္ႀကီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရၿပီး စီပြားေရးနဲ႔၊ ျပည္ထဲေရး (ရဲလုပ္ငန္း)ေတြမွာ အတန္သင့္လြတ္လပ္ခြင့္ရကာ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးမွာေတာ့ ဗဟိုဆာဘ္ေတြလက္ထဲမွာပဲရွိေနပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္နဲ႔၊ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ မွာလည္း ဆာဘ္ေတြကသာ အဓိက လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါတယ္။ အားလံုးကို ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေနေအာင္ ေခါင္ခ်ဳပ္ကေန ကိုင္ထားသူကေတာ့ တီးတိုးပါပဲ။
တီးတိုးလက္ေအာက္မွာ ယူဂိုဆလားဘီးယားဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ တည္ျငိ္မ္ၿပီးစီးပြားေရးအရ တိုးတက္လာခဲ့ကာ စက္မႈဖြံ႕ျဖိဳးတဲ့ ဥေရာပတိုက္မွာေတာင္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း အလတ္တန္းစားႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ ရပ္တည္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ kosovo ေဒသဟာလည္း အေတာ္ေလးကိုတည္ျငိမ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္စီးပြားေရးစနစ္ရဲ႕ထံုးစံအတိုင္း ပ်ားရည္ဆမ္းကာလ ဆယ္စုနွစ္ ေက်ာ္လြန္အၿပီးမွာေတာ့ က်ပ္တည္းမႈနဲ႔ တလြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈေတြဟာ kosovo ေဒသမွာ မေက်လည္မႈေတြကို ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာေစပါတယ္။ အထူး
သျဖင့္ ယူဂိုဆလားဘီးယားျပည္ေထာင္စုမွာ ဆားဘီးယားရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ အေနနဲ႔ ပါဝင္ရလို႔ ကိုဆိုဗိုကထြက္တဲ့ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ သတၱဳသံယံဇာတ ေတြဟာ ဆာဘ္ေတြဖို႔ခ်ည္းပဲျဖစ္ေနတယ္လို႔ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြက ယူဆၾကပါတယ္။
၁၉၆၈ မွာ kosovo ကို republic အဆင့္တိုးေပးဖို႔ အလ္ေဘးနီး ယန္းေတြက ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ ကိုဆိုဗိုဆာဘ္ေတြကလည္း တန္ျပန္ဆႏၵျပ ၾကပါတယ္။ တီးတိုးကေတာ့ ဆႏၵျပမႈေတြအားလံုးကို ျဖိဳခြဲၿပီး အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးဖို႔လုပ္ပါတယ္။ တီးတိုးရဲ႕ ဆႏၵျပပြဲေတြကို တုန္႕ျပန္မႈက ဆာဘ္ျဖစ္ေစ အလ္ေဘးနီးယန္းျဖစ္ေစ အားလံုးကို ျဖိဳခြဲၿပီး မည္သည့္ဆႏၵျပသူနဲ႔မွ မညွိႏႈိင္းပါဘူး။ ပြဲၿပီးမွသာသူလိုအပ္မယ္ထင္တာကို လုပ္ေပးတဲ့သေဘာပါ။ တီးတိုးရဲ႕ အနီးကပ္ရဲေဘာ္ ရဲဘက္ေတြက “ေခါင္းေဆာင္ႀကီးရွိတုန္းေတာင္ ဒီေလာက္ေသာင္းက်န္းေနတာ။ မရွိေတာ့ရင္ ပိုဆိုးမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆႏၵျပတဲ့ႏွစ္ဖြဲ႕လံုးနဲ႔ သီးျခားစီေတြ႕သင့္တယ္” လို႔ေျပာမိေတာ့ တီးတိုးက အေတာ္စိတ္ဆိုးပါသတဲ့။
“ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္တည္လာတဲ့ အျငိဳးအေတးေတြကို ငါကုန္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္လံုးကို ဖိႏွိပ္ထားရမယ္။ ငါမရွိေတာ့လို႔ အဲဒီ ေကာင္ေတြနဲ႔ မင္းတို႔တိုက္႐ိုိုက္ေဆြးေႏြးရင္ မဟုတ္တာေတြ အကုန္ျဖစ္ေတာ့မွာ။ ဒီေတာ့ ငါမေသခင္ မင္းတို႔အရင္ ႏိုင္ငံေရးကထြက္” လို႔ဆံုးျဖတ္ပါသတဲ့။
တီးတိုးအေနနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာတတ္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ အနီးကပ္ရဲေဘာ္ ေတြ၊ ပါတီရဲ႕ ပထမလိုင္းကသူေတြရဲ႕သေဘာထားကို စိုးရိမ္လို႔ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ပါတီကေန ထြက္ခိုင္းပါသတဲ့။ ဒါဟာ မီလိုဆီဗစ္လို ေဂ်ာင္ကေလာင္က လူေတြအဖို႔ တက္လမ္းပြင့္သြားေစခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈ အဆင့္ဆင့္ရွိေပမယ့္ ၁၉၇၄ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အေျခခံဥပေဒဟာ သက္ေရာက္မႈအရွိဆံုးပါ။
၇၄ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အေျခခံဥပေဒအရ Kosovo ေဒသကို ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္သမၼတေရြးခ်ယ္ရာမွာ မဲေပးခြင့္ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတင္သြင္းခြင့္ေတာ့မျပဳပါဘူး။ တျခား Republic ေတြကေတာ့ မဲေပးခြင့္ေကာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတင္သြင္းခြင့္ပါရပါတယ္။ လိုရင္းအခ်က္ ကေတာ့ ဆာဘ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ကိုဆိုဗိုက ဆန္႔က်င္ခြင့္ ေထာက္ခံခြင့္ နဲ႔ျပန္ကိုင္ေပါ့။
တဖက္ကလည္း ဆာဘ္ေတြအဖို႔ ကိုဆိုဗိုက ဆာဘီးယားrepublicအတြင္းမွာပဲရွိေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္တခ်ိဳ႕နဲ႔ ျပန္ညွိၿပီး ေထာက္ခံမဲရေအာင္လုပ္။ ျပည္ေထာင္စု level မွာ ဆာဘ္အတြက္ အခိုင္အမာေျခကုပ္ထပ္ရတာေပါ့။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၂ ခုလံုးကို မဲေပးခြင့္ေပးလိုက္ေတာ့။ ဆားဗီးယား republic ဟာ ၂ မဲတိတိ သူ႔ဂြင္ထဲမွာ ညွိလို႔ရတဲ့အေနအထားေပါ့။ တျခား republic ေတြမွာဒီလိုအခြင့္အေရးမရွိပါဘူး။
စုစုေပါင္း မဲ ၈ ခုမွာ ဆာဘ္က ၁ မဲ + အေပၚက ၂ မဲနဲ႔ မြန္တီနီဂ႐ိုးက ၁ မဲ။ စုစုေပါင္း ၄ မဲ က ဆာဘ္အတြက္ ညွိႏႈိင္းခြင့္ရၿပီး တဖက္ကိုလည္း စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းတခ်ိဳ႕ျပန္ေပးစသျဖင့္ တီးတိုးက လုပ္ခ်သြားတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီလို
လုပ္တာဟာ ေရရွည္မွာ ျပႆနာေတြထပ္တက္လာမွာကို တီးတိုးအေနနဲ႔ႀကိဳျမင္ ခဲ့ပံုရပါတယ္။ သူ႔ရဲေဘာ္တေယာက္ဆီစာေရးေတာ့ “ယူဂိုဆလားဗီးယားဆိုတာ မရွိေတာ့ဘူး။ ငါမရွိတာနဲ႔ အကုန္လံုး လခြမ္းေတြခ်ည့္ျဖစ္ကုန္မွာေဟ့”လို႔ ေရးခဲ့ပါသတဲ့။

——————————-

၁၉၄၈ မွာ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၿပီး ဆယ္ႏွစ္အၾကာခြဲထြက္ခြင့္ကတိနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္လာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဒီလို ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ေတာင္းဆို ခ်က္အရ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းဆိုတာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈသာရွိခဲ့ၿပီး “ဒီလို အုပ္ခ်ဳပ္လို႔လဲ ယူဂိုဆလားဗီးယားလို ျပိဳကြဲမသြားတာ” လို႔ ဗမာစစ္ဗိုလ္ေတြက ဝါဒျဖန္႔ေလ့ရွိပါတယ္။ တကယ္ပဲ စစ္ဗိုလ္ေတြ ေတာ္လို႕လား ?
ဒါမွမဟုတ္ ဗမာျပည္ဟာ ကမ႓ာ့မ်က္စိမွာ အေရးမပါလွလို႔လား ? ခုေနာက္ပိုင္းအသံက်ယ္လာတဲ့ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စတာေတြကို လက္ညိဳးထိုးျပၿပီး ျမန္မာျပည္ဟာ တရုတ္အတြက္ အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ထြက္ေပါက္၊ အိႏၵိယအတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကုန္းေျမသို႔ ဝင္လမ္း စသျဖင့္ေျပာဆိုၾကၿပီး ျမန္မာျပည္ဟာ မဟာဗ်ဴဟာက်ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကတာပါ။
ျမန္မာျပည္က ဒီ project ေတြက ခုမွစခါစပဲရွိေသးေပမယ့္ တျခား တိုင္းျပည္က ဒီလို project ေတြဟာျဖင့္ လုပ္ကိုင္လည္ပတ္လာ တာ ဆယ္စုနွစ္ ေလးစုစာေလာက္ ရွိေနပါၿပီ။ မျမင္ဘူး မူးျမစ္ထင္သူေတြအဖို႔ သာ ဗမာျပည္ဟာ မဟာ ဗ်ဴဟာက်တယ္လို႔ ေျပာၾကမွာပါ။
တကယ္ေတာ့ ဗမာျပည္ဟာ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ေတြနဲ႔ အေဝးႀကီးမွာရွိတဲ့ ေဂ်ာင္ကေလာင္က တိုင္းျပည္ေလးပါ။ ဗမာစစ္ဗိုလ္ ေတြကလည္း အဲသလို ေဂ်ာင္ကေလာင္က်တာကို အင္မတန္မွႀကိဳက္ၾကပါတယ္။
ဒါမွလည္း အိမ္က်ယ္လုပ္ခြင့္ေရရွည္ရသကိုး။ ဒီလိုနဲ႔ ဗမာစစ္ဗိုလ္ေတြ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ခြင့္ဟာ သက္ဆိုးရွည္ေနတာပါ။ စစ္ဗိုလ္ေတြေတာ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္တခ်က္က “ျပည္ေထာင္စု ျပိဳကြဲတာကေကာ ဘာျဖစ္သလဲ”
– ဗမာေတြလည္း ဆင္းရဲမြဲေတ
– လူနည္းစုေတြလည္း ဒုကၡထဲမွာေမ်ာ
– LDC အျဖစ္ ဆယ္စုနွစ္ ၃စုရပ္တည္
– ကင္ဆာအျဖစ္မ်ားဆံုး
– က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအနိမ့္ဆံုး
– ေမြးကင္းစကေလးေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုး
– အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ႕ ကေလးအမ်ားဆံုး
– ပညာေရးအနိမ့္က်ဆံုး
ဒီ ဒုကၡေတြက ျပည္ေထာင္စု တည္ျမဲဖို႔ေပးဆပ္ရတာေတြလား ?
ရွင္းရွင္းေလးသိထားဖို႔က လူရွိမွ ႏိုင္ငံဆိုတာျဖစ္လာတာပါ။ လူဟာ ႏိုင္ငံအတြက္အနစ္နာခံတယ္ဆိုတာမွန္ေပမယ့္ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ကအနစ္နာခံလိုက္ရင္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြက ေအးခ်မ္းသာယာေလမွ ဒီအနစ္နာခံမႈက အဓိပၸါယ္ရွိပါလိမ့္မယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ေတြလည္း ဒီလိုအနစ္နာခံၿပီး တိုးတက္လာ တာပါ။ ရွိသမ်ွလူမ်ိဳးအားလံုး မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္ နာၿပီးရင္နစ္နာေတြတာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြက္မကလို႔ ဘာႀကီးအတြက္ျဖစ္ေနေန အဓိပၸါယ္မရွိပါဘူး။
လူေတြက စုတ္ျပတ္မြဲေတ၊ လူသန္းခ်ီႏိုင္ငံျခားထြက္ကၽြန္ခံ၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ၿပီးမွ ျပည္ေထာင္စုေနရတာဟာ ဆိုရင္ျဖင့္ အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ကိစၥႀကီးပါ။ဒါ့ေၾကာင့္ “ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျပိဳကြဲမွာေၾကာက္လို႔” ဆိုတာ အဓိပၸါယ္ မရွိတဲံ ကၽြန္ဇာတ္သြင္းေရး ဝါဒျဖန္႔လံုးႀကီးပါပဲ။

ျဖဲေျခာက္လို႔ေနာက္မတြန္႔

ႀကိဳးရွည္လွန္ခံရတဲ့ ႏြားမႀကီးခမ်ာ ႏို႔ညႇစ္ခါနီးတိုင္း ခ်ည္တိုင္ကို ျပန္ဆြဲ ေခၚခံရသလို ၇၄ ဥပေဒနဲ႔ မဲညႇစ္ခါနီးတိုင္း ဆြဲေခၚခံရမယ့္ အျဖစ္မ်ိဳးေရာက္ သြားတဲ့ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြအျဖစ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ျမက္စားခြင့္ ရသလိုမ်ိဳး စီးပြားေရးအခြင့္တခ်ိဳ႕ရတဲ့အေပၚမွာ သာမန္အလ္ေဘးနီးယန္းအမ်ားစု ကေတာ့ စီးပြားေရးေျပလည္ၿပီးေရာသေဘာထားၾကပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၈၀ မွာ တီးတိုးကြယ္လြန္သြားပါတယ္။ တီတိုးကြယ္လြန္သလို ကြန္ျမဴနစ္စီးပြားေရးစနစ္ဟာ ဖုတ္လိုက္ဖုတ္လိုက္ အသက္ငင္စျပဳေနပါၿပီ။ ဆလိုေဗးနီးယားနဲ႔ ခ႐ိုေေအးရွားတို႔လို စီးပြားေရးေကာင္းတဲ့ republic ေတြအဖို႔ ကေတာ့ ဗဟိုျပည္ေထာင္စုအတြက္ အခြန္ေဆာင္ေနရတာဟာ ဆာဘ္ေတြကို အလုပ္အေကၽြးျပဳေန႐ံုသပ္သပ္ပဲလို႔ ယူဆၾကၿပီး ကြန္ျမဴနစ္စီးပြားေရးစနစ္ကေန ႐ုန္းထြက္ၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ European Council မွာဝင္ပါဖို႔ အရိပ္ အေယာင္ျပလာၾကပါတယ္။ ဆာဘ္အာဏာပိုင္ေတြအဖို႔ကလည္း ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို သာမန္ဆာဘ္ ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ စိတ္ပ်က္မႈနဲ႔ လူထုေထာက္ခံမႈက်ဆင္းလာတာကို အာ႐ုံုလႊဲထားဖို႔ ဆာဘ္လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို လႊတ္ေပးစျပဳလာပါတယ္။ တီးတိုးလက္ထက္ကလို အျပင္းအထန္ႏွိပ္ကြပ္တာမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ မ်က္စိမွိတ္ေပးထားလိုက္ပါတယ္။ ဒီလိုဝါဒျဖန္႔မႈေတြကို ဆာဘ္ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕ေနာက္ခံနဲ႔ လုပ္ၾကတာပါ။
ဆာဘ္ေတြဟာျပည္ေထာင္စုႀကီးကို အနစ္နာခံ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနရၿပီး က်န္လူမ်ိဳးေတြက ခြဲထြက္ဖို႔ တကဲကဲလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ျဖိဳခြဲသူမွန္သမ်ွ ေခ်မႈန္းရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဝါဒျဖန္႔ခ်က္ေတြက မီးခဲျပာဖံုးလူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈေတြ ေလတစ္ခ်က္ဟပ္လိုက္သလိုပါပဲ။ ဒီထဲမွာ ရဲခနဲျဖစ္အသြားဆံုး မီးခဲကေတာ့ Kosovo ပါပဲ။ ဆာဘ္အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္း တခ်ိဳ႕ဟာ လ်ွိဳ႕ဝွက္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ လူထုကိုႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚရွင္သန္ေနေစဖို႔ သတင္းစာလ်ွိဳ႕ဝွက္ထုတ္တာကေန radio အသံ လႊင့္ဌာနတစ္ခုကို တည္ေထာင္တာအထိ လုပ္နိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။


အထင္ရွားဆံုး လ်ွိဳ႕ဝွက္အဖြဲ႕အစည္းကေတာ့ People’s Movement of Kosovo ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕ပါ။ အတိုေကာက္ LPK လို႕ေခၚပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ဟာအေဝးေရာက္အလ္ေဘးနီးယန္းတခ်ိဳ႕နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာ့ျဖစ္ၿပီး လူအမ်ိဳးမ်ိဳး အေထြေထြပါပါတယ္။ ဒီထဲက တခ်ိဳ႕က လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအထိ စဥ္းစားထားၾကသူေတြပါ။ ဆာဘ္ေတြဘက္ကလည္း လက္သြက္ပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္ အလ္ေဘးနီးယန္းတက္ၾကြသူေတြကိုပါလိုက္ၿပီး လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာ ဂ်ာမနီမွာေနတဲ့ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္း activist ၃ ေယာက္ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။
ဆာဘ္ေတြေပးခ်င္တဲ့ message က “ငါတို႔က ေနရာတိုင္းကို လက္လွမ္းမွီတယ္” ဆိုတဲ့အေၾကာက္တရား ျဖစ္ေပမယ့္ activist ေတြထဲမွာေတာ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး လိုကိုလိုအပ္လာလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ခိုင္မာသြားသူေတြျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေပါ့ဗ်ာ။

မေကာင္းဆိုးဝါး ထိုမိစၧာ

စီးပြားၾကပ္တည္းမႈေၾကာင့္ ကိုဆိုဗိုေဒသက ဆာဘ္ေတြဟာ ဆားဗီးယားႏိုင္ငံအတြင္းကို အမ်ားအျပားေရႊ႕ေျပာင္းၾကပါတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ဗဟိုဆားဗီး ယားဟာ ကိုဆိုဗိုထက္စာရင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားတယ္ေလ။
ကိုဆိုဗားအလ္ေဗးနီးယန္းေတြအဖို႔ကေတာ့ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံအတြင္း ကို ဝင္လို႔လဲမရ၊ အိမ္နီးခ်င္းအလ္ေဘးနီယားႏိုင္ငံကလည္း တကယ့္ကို ေမာ္စီတုန္းစတိုင္ ကြန္ျမဴနစ္ေဂါက္ေၾကာင္ငမြဲႏိုင္ငံဆိုေတာ့ ကိုဆိုဗိုေဒသမွာပဲ ပိတ္မိေနပါေတာ့တယ္။
ဒီလိုျဖစ္ေနတာဟာ ဆယ္စုနွစ္ သံုးစုစာေလာက္ရွိလာေတာ့ ကိုဆိုဗိုေဒသမွာ ဆာဘ္နဲ႔ အလ္ေဘးနီးယန္း လူဦးေရအခ်ိဳးအစားကြာဟမႈက ႀကီးမား သထက္ႀကီးမားလာပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြရဲ႕မဟုတ္မဟပ္ဝါဒျဖန္႔မႈေတြမွာေတာ့ အသံုးအႏႈန္းတခုထပ္တိုးလာပါတယ္။ “သားေပါက္ႏႈန္းျမန္တဲ့ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြ” တဲ့။
တီးတိုးကြယ္လြန္ခ်ိန္ ၁၉၈၀ ကေန လႊတ္ေပးလိုက္တဲ့ မဟုတ္မဟပ္ အေရးအသားေတြဟာ ကိုဆိုဗိုေဒသမွာေတာ့ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈနဲ႔ အထိက႐ုဏ္းေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္လာေစေတာ့တာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္အာဏာပိုင္ ေတြထဲမွာ တီးတိုးလူအမာခံေတြရွိေနဆဲမို႔ လူမ်ိဳးေရးအထိက႐ုဏ္းျဖစ္တိုင္း ႏွစ္ဖက္လံုးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႏွိပ္ကြပ္ပစ္တာကေတာ့ရွိေနဆဲပါ။
ဆာဘ္အာဏာပိုင္ေတြထဲမွာလည္း အုပ္စုကြဲစျပဳလာပါတယ္။ တီးတိုး စတိုင္မာမာထန္ထန္ ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္လည္း ပါတီစံုစနစ္ကို ခြင့္ျပဳဖို႔။
ခက္တာက ပါတီစံုစနစ္ကို ခြင့္ျပဳလိုက္ရင္ ေသခ်ာတာကကြန္ျမဴနစ္ပါတီေရြး ေကာက္ပြဲ႐ံႈးမွာ၊ လူမ်ိဳးေရးပါတီေတြအႏိုင္ရကုန္မွာ။ ဒီေတာ့ မာမာထန္ထန္ပဲ ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္မယ္။
ဒီထဲမွာမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္တိုင္က လူမ်ိဳးေရးအမုန္းတရားကို အသံုးခ်ၿပီးဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္တဲ့သူ လက္တစ္ဆုပ္စာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ တီးတိုး လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ တကယ့္ကိုဆန္႔က်င္ဖက္။
တီးတိုးလုပ္သြားတာက ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာ ဆာဘ္ေတြက အသာစီးယူထားတာမွန္တယ္။ သို႔ေသာ္သိသာသိေစ မျမင္ေစနဲ႔။ အကိုႀကီးန႔ဲ
ညီေလးမ်ားပံုစံနဲ႔သြား။ ခုလုပ္မယ့္ပံုစံက Greater Serbia ။ ဆာဘ္ေတြ နယ္ေျမက်ယ္က်ယ္ယူမယ္။ သခင္နဲ႔ ကၽြန္ေတြပံုစံနဲ႔သြားမယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို ဘယ္သူကမွမစရဲဘူး။ ခ႐ိုအတ္ေတြ၊ ဆလိုဗတ္ေတြက ျငိမ္ခံမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာသိေတာ့ သိပ္မလုပ္ရဲေသးဘူး။ တရားမဝင္ စာတမ္းျဖန္႔ေနတာေတြရွိတယ္။ ဒီအခ်ိ္န္မွာ ဒီေသြးခင္းတဲ့လမ္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ မိစၧာတေကာင္ေပၚလာတယ္။
သူဟာ အစကေဂ်ာင္ကေလာင္ကရယ္။ တီးတိုးရဲ႕ ပါတီပထမလိုင္းက လူေတြကိုဖယ္လိုက္ေတာ့ လမ္းပြင့္လာတဲ့သူ။ တီးတိုးရွိေနစဥ္နဲ႔ တီးတိုး ကြယ္လြန္ခါစမွာ လူမ်ိဳးေရးအမုန္းတရားေတြကိုႏွိပ္ကြပ္ထားရမယ္လို႔ အသံျပဲနဲ႔ ေအာ္ၿပီး ပါတီထိပ္ပိုင္းကလူေတြ သေဘာက်ေအာင္လုပ္ခဲ့တဲ့လူ။ ဒီလိုနဲ႔ ဆာဘ္ သမၼတရဲဲ႕ ညာလက္႐ုန္းျဖစ္လာခဲ့သူ။
သူကေတာ့ မီလိုဆီဗစ္ ပါ။

မီလိုဆီဗစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိတဲ့ႏိုင္ငံ

၁၉၈၇ မွာ kosovo မွာ အထိက႐ုဏ္းျဖစ္လာေတာ့ ဆားဘီးယားသမၼတ က သူ႔ရဲ႕ညာလက္႐ံုး မီလိုဆီဗစ္ကို ေျဖရွင္းဖို႔လႊတ္လိုက္ပါတယ္။ ေသြးခင္းေသာလမ္းကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္ခြင့္ေပးလိုက္တာပါပဲ။ မီလိုဆီဗစ္ဟာ အရင္တုန္းက ကြန္ျမဴနစ္အာဏာပိုင္ေတြမလုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို စလုပ္လိုက္ပါတယ္။ တီးတိုးက ေရွာင္က်ဥ္ဖို႔ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့အရာပါ။ အထိက႐ုဏ္းမွာပါတဲ့ ဘယ္လူမ်ိဳးအုပ္စုနဲ႔မွ တိုက္႐ိုက္မေတြ႕ဆံုဖို႔ပါ။
မီလိုဆီဗစ္ကေတာ့ ကိုဆိုဗိုက ဆာဘ္ဆႏၵျပသမားေတြရဲ႕ စကားသံကိုနားေထာင္မယ္လို႔ လုပ္ခ်လိုက္တာပါ။ အဲ့ဒီေတြ႕ဆံုပြဲကို အေဆာက္အဦတစ္ခု ထဲမွာ လုပ္ေနတုန္း အေဆာက္အဦရဲ႕ အျပင္ဖက္မွာ ဆာဘ္ေတြနဲ႔ လံုထိန္းေတြ
ခ်ေနၾကတာပါ။ မီလိုဆီဗစ္က အဲ့အခ်ိန္က်မွ အျပင္ထြက္လာၿပီး ကိုဆိုဗိုက ဆာဘ္ေတြကို ေနာက္ထပ္ဘယ္သူကမွ ထပ္မ႐ိုက္ေစရေတာ့ဘူး။ ထပ္မ႐ိုက္ ေစရေတာ့ဘူးလို႔ ထပ္ခါထပ္ခါ အာမခံ မိန္႔ခြန္းေျခြသြားပါတယ္။
႐ုတ္တရက္ႀကည့္ရင္ေတာ့ ဒီေတြ႕ဆံုပြဲေတြ ျဖစ္ပ်က္သြားတာေတြဟာ ၅ ရက္ေလာက္အတြင္း ဆက္တိုက္မေမ်ွာ္လင့္ဘဲ ျဖစ္သြားသလိုရွိေပမယ့္ ေနာက္ ပိုင္းက်မွ ေပၚလာတာေတြကေတာ့ မီလိုဆီဗစ္ဟာ ကိုဆိုဗိုေရာက္လာတာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ သူ႔လူတခ်ိဳ႕ကိုလႊတ္ၿပီး ဆာဘ္လူမ်ိဳးေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးထားၿပီးသားပါ။ ကိုဆိုဗိုက တရားဝင္ကြန္ျမဴနစ္အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ မေတြ႕ခင္ကို ေဆြးေႏြးထားတာပါ။
ေနာက္ၿပီး ဘဲလ္ဂရိတ္မီဒီယာအဖြဲ႕ကိုပါ ေခၚလာခဲ့ၿပီး ဆာဘ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုပြဲ၊ ဆာဘ္ေတြကို ဘယ္သူကမွထပ္မ႐ိုက္ႏွက္ရဲေစရေတာ့ဘူးလို႔ သူမိန္႔ ခြန္းေျခြခန္းေတြကို ေသခ်ာ႐ိုက္ကူးေစၿပီး ယူဂိုဆလားဘီးယားတလႊား Live လႊင့္ခိုင္းထားတာပါ။
ယူဂိုဆလာဘ္တလႊားက ဆာဘ္ေတြဟာ ဒီဗီဒီယိုမွာပါတဲ့ ဆာဘ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ စကားေတြကို နားေထာင္လိုက္၊ ခိုးဝင္သားေပါက္ႏႈန္းျမန္အလ္ေဘးနီးယန္းေတြကို တက္တေခါက္ေခါက္နဲ႔ဆဲလိုက္၊ မီလိုဆီဗစ္ရဲ႕ကိုင္တြယ္မႈကိုၾကည့္ၿပီးအမ်ိဳးသားသူရဲေကာင္းႀကီးေပၚထြန္းလာေခ်ၿပီလို႔ ခံစားခ်က္ေတြျမင့္လာလိုက္နဲ႔ မီလိုဆီဗစ္အတြက္ တမဟုတ္ခ်င္းအာဏာလမ္းေၾကာင္း ပြင့္သြားပါေတာ့တယ္။
ျမိဳ႕ေတာ္ဘဲလ္ဂရိတ္က ကြန္ျမဴနစ္အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔လည္း မီလိုဆီဗစ္လုပ္တာကို မ်က္လံုးျပဴးမ်က္ဆံျပဴးနဲ႔ အ့ံအားသင့္ေနၾကပါတယ္။ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္တဲ့ မီလိုဆီဗစ္အေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈႀကီးကိုလည္း ျမင္လိုက္ ရပါတယ္။၁၉၈၀ ကေန လႊတ္ထားတဲ့ မဟုတ္မဟပ္ဝါဒျဖန္႔ခ်ီမႈအဆိပ္ေတြဟာ
ဆာဘ္လူမ်ိဳးေတြကို မီလိုဆီဗစ္ေနာက္လိုက္ေတြအျဖစ္ ခဏေလးအတြင္း သိမ္းသြင္းေပးလိုက္ပါၿပီ။
မီလိုဆီဗစ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ သမၼတက “ခင္ဗ်ားလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ေဘာင္ေက်ာ္လုပ္တယ္” လို႔ေျပာေတာ့ မီလိုဆီဗစ္က ဒဲ့မဲခြဲဖို႔ စိန္ေခၚပါတယ္။
ဒီမဲခြဲပြဲမွာ မီလိုဆီဗစ္အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရၿပီး သမၼတျဖစ္လာပါတယ္။ (ပါတီအသစ္ေတြေပၚတာ၊ ရာထူးအေျပာင္းအေရႊ႕ေတြကို အေသးစိတ္မေရး တာက ပ်င္းစရာအလြန္ေကာင္းလို႔ပါ။)

—————————————

သိန္းစိန္အပါအဝင္ ဗမာစစ္ဘက္ထိပ္ပိုင္းေတြဟာ ရခိုင္အေရးအခင္း ျဖစ္စကတည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုသြားၿပီး ဒီလို ဗီဒီယိုေတြကို MRTV နဲ႔ ျမဝတီကေန ေတာက္ေလ်ွာက္လႊင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။
မွတ္မွတ္ရရ သိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးဝန္ႀကီးေတြဟာ ဒါမ်ိးအေတာ္လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မြစ္ဆလင္မ္မုန္းတီးေရးဝါဒျဖန္႔မႈေတြကလည္း မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖနဲ႔ ဒီဘက္ေခတ္အထိ တိုးတက္မ်ားျပားလာေနဆဲပါ။
သင္ဟာ မီလိုဆီဗစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မ်ိဳးဆက္နဲ႔ခ်ီ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္သူတဦးဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔။

“သခင္ နဲ႔ ကၽြန္” ပံုစံ
ျပည္ေထာင္စု အလိုမရွိ

Morini, Albania. Albanian peaple escaping from Kosovo, 1999.

ကၽြန္ေတာ္ ေရွ႕မွာေရးခဲ့သလို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ ဆာဘ္ေတြဟာ kosovo နဲ႔ Vojvodina တို႔ရဲ႕မဲကိုရဖို႔ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းတခ်ိဳ႕နဲ႔ ညႇိေလ့ရွိပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္ကေတာ့ အဲဒီလို မညႇိေတာ့ဘဲ လုယူပါတယ္။ သူက Vojvodina မွာလူသိန္းခ်ီပါတဲ့ ဆာဘ္လူအုပ္ႀကီးနဲ႔ အစိုးရ႐ံုးကို ဝိုင္းလိုက္ပါတယ္။ၿပီးေတာ့ အစိုးရႏႈတ္ထြက္ေပးဖို႔ ရက္ရွည္ေတာင္းဆိုေတာ့တာပါ။ မီလိုဆီဗစ္ေၾကြးေၾကာ္တာက “ေဟာင္းႏြမ္းျခစားေနတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္ကို တိုက္
ဖ်က္ပစ္” တဲ့။
အရင္က လူစုစုလုပ္တာနဲ႔ ျမန္ျမန္ႏွိမ္နင္းတတ္တဲ့ လံုထိန္းေတြကလည္း မီလိုဆီဗစ္ရဲ႕ဆႏၵျပလူအုပ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္မကိုင္တြယ္ပါဘူး။ မီလိုဆီဗစ္ ကေတာ့ ဒါကိုေထာက္ျပၿပီး “က်ဳပ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ေလၿပီလို႔” ေတာင္ ကမ႓ာကိုသက္ေသျပပါသတဲ့။ ရက္ရွည္ အဝိုင္းခံရတဲ့ Vojvodina အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ အ႐ံႈးေပးလိုက္ရၿပီး မီလိုဆီဗစ္လူေတြနဲ႔ အစိုးရဖြဲ႕လိုက္ရပါတယ္။ မြန္တီနီဂ႐ိုးမွာလည္း ဒီပံုစံနဲ႔ပဲ မီလိုဆီဗစ္က အာဏာသိမ္းလိုက္ပါတယ္။
ကိုဆိုဗိုမွာေတာ့ ဒီလိုလုပ္မရပါဘူး။ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြက လူဦးေရ ရဲ႕ ၈၀% ေက်ာ္ရွိေတာ့ လူအုပ္နဲ႔ သြားျဖဲရင္ ဆာဘ္ေတြပဲ နာသြားမွာပါ။ ဒီေတာ့ မီလိုဆီဗစ္က ဆားဗီးယား republic ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒကိုျပင္ပါတယ္။ (ယူဂို ဆလားဗီးယားျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒနဲ႕မေရာပါနဲ႔) ဆာဘီးယား republic ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္အရ ကိုဆိုဗိုေဒသရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႔ ပါလီမန္ေတြကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဆားဘီးယားႏိုင္ငံက တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မယ္လို႔ ျဖစ္သြားတာပါ။ ဒါဟာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဖြဲ႕စည္းပံု ျဖစ္တဲ့ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျပိဳကြဲမွာေႀကာက္လို႔ဆိုၿပီး တခ်ိ္န္လံုးေအာ္ေနသေလာက္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒကို ပထမဆံုး ဆြဲျဖဲလိုက္ပါေတာ့တယ္။
ဒါေပမဲ့ မီလိုဆီဗစ္ဆိုတဲ့လူကပ္က ကိုဆိုဗိုရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မဲ ေပးခြင့္ကိုေတာ့ ဆက္လက္အသိအမွတ္ျပဳပါသတဲ့။ တကယ့္ ေသာက္ခ်ဥ္ပါ။ ကိုဆိုဗိုဟာ ဆားဗီးယားေအာက္ တိုက္႐ိုက္ေရာက္သြားၿပီဆိုမွေတာ့ ကိုဆိုဗိုရဲ႕ မဲဟာလည္း ဆာဘ္ေတြအလိုက်ပဲ ျဖစ္သြားေရာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီလိုနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၈ မဲရွိရာမွာ ဆာဘ္ေတြဟာ

ဆားဘီးယား republic တစ္မဲ
vojvodina တစ္မဲ
မြန္တီနီဂ႐ိုး တစ္မဲ
kosovo တစ္မဲ
စုစုေပါင္း ၄ မဲ အခိုင္ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။
ယူဂိုဆလားဗီးယားျပည္ေထာင္စုအတြင္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ဆာဘ္သခင္ မ်ားကို အလုပ္အေကၽြးျပဳရေတာ့မွာကို ျမင္သြားတဲ့ ဆလိုေဗးနီးယားနဲ႔ ခ႐ိုေအးရွားက ခြဲထြက္ဖို႔ ဒဲ့လုပ္ပါေတာ့တယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ေဘာ့စ္နီးယား ကလည္း ခြဲထြက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းပါေတာ့တယ္။ ဒီမွာတင္ ယူဂိုဆလားဗီးယား ျပည္တြင္းစစ္ စပါေတာ့တယ္။

ျပည္တြင္းစစ္မဟုတ္ဘူး
အဲ့ဒါဂ်င္ႏိုဆိုဒ္

ဒီအထိ မီလိုဆီဗစ္ကို ဘာမွေျပာစရာမရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္ ႏိုင္ငံေရးကို ကလိမ္ကက်စ္နဲ႔လုပ္တယ္။ ဒီေလာက္ပါပဲ။ ဘာမွထူးၿပီး အျပစ္တင္စရာလည္းမရွိလွပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ . . .

ျပည္တြင္းစစ္အစပိုင္းမွာ မီလိုဆီဗစ္၊ ယူဂိုဆလာဘ္ေထာက္လွမ္းေရး နဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔ဟာ အေရးႀကီးလ်ွိဳ႕ဝွက္အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ လုပ္ၾကပါတယ္။ အစည္းအေဝးမွာ plan A ကို လုပ္မလား plan B ကို လုပ္မလား တိုင္ပင္ၾကပါတယ္။ plan A က မူလ ယူဂိုဆလားဘီးယားျပည္ေထာင္စုကို မျပိဳကြဲရေအာင္ ထိန္းထားဖို႔ပါ။ plan B ကေတာ့ မူလယူဂိုဆလားဘီးယား ျပိဳကြဲရင္ေနပေစ။
ဆာဘ္ေတြအတြက္ နယ္ေျမက်ယ္က်ယ္နဲ႔ Greater Serbia ႏိုင္ငံ ေပၚထြက္ လာဖို႔ပဲ… စစ္တိုက္ဖို႔ပါ။ plan A က မလြယ္ပါဘူး။
ဆလိုေဗးနီးယားရဲ႕လြတ္လပ္ေရးကို ႏိုင္ငံတကာက တန္းၿပီးအသိအမွတ္ျပဳလိုက္ၾကပါတယ္။ မဟာကြန္ျမဴနစ္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုေတာင္ ကြဲသြား မွေတာ့ ယူဂိုဆလားဗီးယားလည္း ကြဲၿပီေပါ့။ ဒီေတာ့ plan B ျဖစ္တဲ့ Greater Serbia ကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။ Plan B အတြက္ ဆာဘ္လူမ်ိဳးေတြေနထိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ ဆလိုေဗးနီးယားနဲ႔ မက္ဆီဒိုးနီးယားကို အသာတၾကည္ လက္လႊတ္လိုက္ပါတယ္။ ဆာဘ္လူမ်ိဳးေတြ ေနထိုင္တဲ့ ခ႐ိုေအးရွားနဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယားကို စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ပါတယ္။
အဲဒီ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွာ ဆာဘ္ေတြဟာ မိမိေနထိုင္ရာနယ္ေျမေတြကိုသိမ္း ပိုက္ၿပီး ဆားဘီးယား republic နဲ႔ ေပါင္းစည္းေၾကာင္း referendum လုပ္ဖို႔ပါ။ ခက္တာက ဆာဘ္ေတြ၊ ခ႐ိုအက္ေတြ၊ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြေနထိုင္တဲ့ နယ္ေျမက အျပတ္အသားစည္းျခားထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေရြေထြးယွက္တင္ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒါမ်ားလြယ္လြယ္ေလး…။
အဲဒီ ခ႐ိုအတ္ေတြနဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယန္းေတြကို အဲဒီနယ္ေျမေတြကေန ေမာင္းထုတ္ၿပီး ဆာဘ္နယ္ေျမေတြအျဖစ္ တဆက္စပ္တည္းလုပ္ပစ္လိုက္႐ံုေပါ့။ ဒါဟာ လူမ်ိဳးေရးသန္႔စင္မႈ ( ဝါ ) ethnic cleansing ပါပဲ။ မီလိုဆီဗစ္ဟာ ethnic
cleansing ကို ရႊံရွာဖြယ္ရာအျဖစ္ မသတ္မွတ္ဘဲ ဆာဘ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ သမိုင္းေပးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ ရတဲ့ ျမင့္ျမတ္ေသာကုသိုလ္ေကာင္းမႈအျဖစ္ လက္သိပ္ထိုးဝါဒျဖန္႔ပါ သတဲ့။ ဒီလိုျမင့္ျမတ္ေသာတာဝန္ကိုစြန္႔လႊတ္စြန္႔စားစြာ ထမ္းေဆာင္တဲ့ ဆာဘ္တပ္မေတာ္သားေတြဟာ လည္း “ရဲေသာ္မေသ? ေသေသာ္ငရဲမလား” မို႔ မုဒိန္းက်င့္၊ လူသတ္၊ မီး႐ိႈ႕တာေတြကို စိတ္လံုလံုနဲ႔လုပ္ဖို႔ ေသြးထိုးပါတယ္။
ကဲ… ဘာေျပာစရာရွိေသးလဲ။


ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ေလဗ်ာ။ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈႀကီးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေတြကို ျမင္ရေတာ့တာေပါ့။ မီလိုဆီဗစ္ဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္ေကာင္ဗ်။

——————————-

Kosovo ကိစၥကို အဓိက ထားေရးဖို႔ရွိေပမယ့္ ခ႐ိုေအးရွားနဲ႔ ေဘာ့စ္နီး ယားကိစၥကိုလည္း အၾကမ္းဖ်င္း ေလာက္ထိေတြ႕ရပါမယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ကေန သေႏၶစတည္လာတဲ့ ဒီသံုးပြင့္ဆိုင္ကိစၥကို ျပည္တြင္း စစ္အျဖစ္ ပံုေဖာ္ေရးသားၾကသူေတြမ်ားပါတယ္။ သာမန္လူေတြမေျပာနဲ႔ အေမရိကန္အစိုးရကိုယ္တိုင္ ျပည္တြင္းစစ္တခုအျဖစ္ယူဆခဲ့လို႔ အကိုင္အတြယ္လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရ တာေတြအမ်ားႀကီးပါ။
တကယ္ေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္မကပါဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ကို အကာအကြယ္ယူလ်က္ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈ အစုအေထြးႀကီးပါ။ ဆာဘ္ေတြဘက္က အမ်ားစုပံုေဖာ္ၾကတာက “စစ္တိုက္ရင္း သံုးဖက္လံုးက လြန္ခဲ့ကၽြံခဲ့ၾက တာေတြမွာ ဆာဘ္ေတြကိုပဲ အျပစ္ဖို႔တယ္” ဆိုတာမ်ိဳးပါ။
သံုးဖက္စလံုးက လြန္ခဲ့ကၽြံခဲ့တာေတြရွိေပမယ့္ အမွန္တကယ္ intention ရွိရွိနဲ႔ ရာဇဝတ္မႈေတြကိုက်ဴးလြန္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့သူေတြကေတာ့ မီလိုဆီဗစ္ဦးေဆာင္တဲ့ ဆာဘ္အစိုးရနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ေတြပါပဲ။ စစ္ပြဲစကတည္းက ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္နဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ဆာဘ္ေတြက နယ္ေျမေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ေဘာစ္နီးယားရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုနဲ႔ ခ႐ိုေအးရွားရဲ႕ တဝက္ေလာက္ဟာ ဆာဘ္ေတြလက္ထဲေရာက္သြားပါတယ္။ ဒီအထိကေတာ့ ဆာဘ္ေတြဘက္က စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြက်ဴးလြန္တာ ေတြရွိေပမယ့္ ျပည္တြင္းစစ္လို႔ပဲ အၾကမ္းဖ်င္းဆိုၾကပါစို႔။ ဒီေနာက္ပိုင္း အသိမ္းပိုက္ခံနယ္ေျမေတြမွာ ဆာဘ္ေတြထုတ္ဆင့္ခဲ့တဲ့ဥပေဒေတြ၊ အမိန္႔ေတြနဲ႔ လက္နက္ကိုင္မဟုတ္တဲ့ အရပ္သားေတြအေပၚ ျပဳ က်င့္မႈေတြက ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈေတြပါ။
ဒီစစ္ပြဲႀကီးအတြင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြကို အၾကမ္းဖ်င္း အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးခြဲလို႔ရပါတယ္။ “စစ္ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈ” ဆာဘ္ေတြေျပာေလ့ရွိတဲ့ သံုးဘက္လံုးက လြန္ခဲ့ကၽြံခဲ့တာေတြဆိုတာ က စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ရင္ မွန္ႏိုင္ေပမယ့္ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈကေတာ့ ဆာဘ္ေတြဘက္ကပဲ က်ဴးလြန္ခဲ့့တာပါ။
စစ္ပြဲအဆံုးသတ္ခါနီး ခ႐ိုအတ္ေတြရဲ႕တန္ျပန္ထိုးစစ္မွာ ဆာဘ္အရပ္ သားေတြကို ေမာင္းထုတ္တာေတြရွိေပမယ့္လည္း အခ်ိန္မွီထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်ဴးလြန္ခဲ့သူ ခ႐ိုအတ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကိုလည္း ICC မွာစီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး စစ္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္တာခ်င္း တူဦးေတာင္မွ ဆာဘ္ေတြ က်ဴးလြန္တဲ့ ပမာဏက ပိုမ်ားပါတယ္။
ဥပမာ – ဆာရာေယဗိုကို ဆာဘ္လက္နက္ကိုင္ေတြက အေျမာက္နဲ႔ ပစ္တဲ့ကိစၥ၊ စစ္ပြဲနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္တဲ့ အရပ္သားရပ္ကြက္ေတြကို ပစ္ပါမ်ားေတာ့ ျမိဳ႕ထဲမွာ ခိုကပ္ေနထိုင္တဲ့ ဆာဘ္လူမ်ိဳးေတြကပါ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္လာၿပီး ေဘာ့စ္နီးယားတပ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းသြားတဲ့အထိပါ။ အဲဒီဆာဘ္ေတြဆိုရင္ ေဘာ့စ္နီးယားတပ္မေတာ္အတြင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ထိရာထူးရတဲ့သူေတာင္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
မီလိုဆီဗစ္ဦးေဆာင္တဲ႕ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ဒီရာဇဝတ္မႈေတြဟာ ေသြးဆူတုန္းမေတာ္တဆ လုပ္မိတာမဟုတ္ဘဲ စနစ္တက် ေငြကုန္ေၾကးက် အခ်ိန္ယူအစီအစဥ္ဆြဲၿပီး လုပ္ခဲ့တာေတြပါ။ နာဇီေတြထက္ဆိုးတဲ့အျဖစ္ေတြပါ လုပ္ခဲ့ ပါတယ္။
နာဇီေတြက ဂ်ာမန္စစ္သားေတြနဲ႔ ဂ်ဴးအမ်ိဳးသမီးေတြ လိင္ဆက္ဆံတာ ကိုတားျမစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နာဇီေတြရဲ႕ ေသမင္းတမန္စခန္းေတြမွာ ဂ်ဴးအမ်ိဳး သမီးေတြကို မုဒိန္းက်င့္တာေတြက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဆာဘ္ေတြကေတာ့ အဲ့ဒီလို မဟုတ္ပါဘူး။ မုဒိန္းက်င့္ဖို႔ကို သီးသန္႔စခန္းေတြဖြင့္ၿပီး ေဘာစ္နီးယန္းနဲ႔ ခ႐ိုအတ္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို မုဒိန္းက်င့္ပါတယ္။ ေမြးလာတဲ့ခေလးေတြကို ဆားဗီးယန္း လူမ်ိဳးဇာတ္သြင္းပစ္ဖို႔ အတင္းအဓမၼသိမ္းယူသြားပါတယ္။
ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ခံယူခ်က္ကအဆန္းပါ။ ေဘာစ္နီးယန္းေတြဆိုတာက အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္လို႔သာ သီးျခားျဖစ္ေနတာ တကယ္ေတာ့ ဆာဘ္ေသြးပါသူေတြပဲ။ ခ႐ိုအတ္ေတြကလည္း ကတ္သလစ္ျဖစ္လို႔သာ တကယ္ေတာ့ဆာဘ္ေသြးပါသူေတြပဲ။ ဒီေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယန္းနဲ႔ ခ႐ိုအတ္အမေတြကိုမူရင္းဆာဘ္ေသြးနဲ႔ သားျပန္ေဖာက္ေပးၿပီး ဆာဘ္ေသြးလႊမ္းမိုးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တယ္။ ေဘာ့စ္နီးယန္းနဲ႔ ခ႐ိုအတ္အထီးေတြကိုေတာ့ သတ္ပစ္ ပါသတဲ့။
ေနာက္ၿပီး မုဒိန္းမႈကို ဒီလိုလက္နက္သဖြယ္ အသံုးခ်လိုက္တဲ့အတြက္ သားေကာင္ျဖစ္ရသူေတြဟာ တသက္တာ ရွက္ရြံ႕နိမ့္က်သြားၿပီး မုဒိန္းနယ္ေျမ ေတြကို ျပန္လွည့္မၾကည့္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ကို ရႊံရွာသြားေလ့ရွိတဲ့အတြက္ ဆာဘ္ေတြလိုခ်င္တဲ့ ethnic cleansed လုပ္ၿပီးသားနယ္ေျမဟာ ပိုမိုခိုင္မာသြားေလ့ ရွိသတဲ့။ ဒါဟာ ဆာဘ္လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒီေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြထဲက တစိတ္တေဒသ ပါပဲ။
က်န္တဲ့ အရပ္သားေတြကို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္တာ၊ အက်ဥ္းစခန္းေတြမွာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းတာေတြကလည္း ပက္ပက္စက္စက္ပါ။ မီလိုဆီဗစ္ အဖို႔ စိတ္အားတက္ၾကြဖြယ္ရာ အျဖစ္တစ္ခုကေတာ့ ရဝမ္ဒါဂ်င္နိုဆိုဒ္ပါ။
ရက္ပိုင္းအတြင္း လူသိန္းခ်ီအသက္ေပ်ာက္ခဲ့ရတဲ့ ရဝမ္ဒါဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ကို ႏိုင္ငံတကာရဲ႕တုန္႕ျပန္ပံုက အင္မတန္မွ ရွက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ တာဝန္မဲ့ လြန္းပါတယ္။ ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြကို ကယ္တင္မယ့္အစား UN ကဆိုရင္

သူ႔တပ္ဖြဲ႕ေတြ ေသကုန္မွာမို႔ တပ္ေတြကိုျပန္႐ုပ္သိမ္းလိုက္ပါသတဲ့။ဒါေတြကိုျမင္လိုက္ရတဲ့ မီလိုဆီဗစ္က ေဘာစ္နီးယားက သူ႔လုပ္ရပ္ ေတြကို ဘယ္သူမွမတားျမစ္နိုင္ဘူးလို႔ ယူဆသြားၿပီးေလာကငရဲကို အရွိန္ျမွင့္ပါ ေတာ့တယ္။
ေဘာစ္နီးယားကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕တုန္႔ျပန္မႈကို “အသုဘ႐ႈပြဲတစ္ခု တက္ေရာက္ျခင္း” လို႔ေတာင္ တင္စားရသည္အထိ US နဲ႔ UN ဟာ အစဦးပိုင္းမွာေပါ့ေလ်ာ့ခဲ့ၾကပါတယ္။ဒါေပမဲ့လည္း ဂ်င္နိုဆိုဒ္တားဆီးေရးလႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ဒီသံုးပြင့္ဆိုင္စစ္ပြဲႀကီးကို Dayton သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ရပ္တန္႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ Dayton စာခ်ဳပ္အရ ဆာဘ္ေတြဟာ ေဘာ့စ္နီးယားနဲ႔ ခ႐ိုေအးရွားကေန ခြဲထြက္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေတြေတာ့ရပါတယ္။ အဲဒီေဒသေတြကိုလည္း ဆားဗီးယားနဲ႔ ေပါင္းစည္းခြင့္ မရွိပါဘူး။ ethnic cleansed လုပ္ထားတဲ့ နယ္ေျမေတြကိုလည္း မူလလူမ်ိဳး ေတြလက္ထဲ ျပန္အပ္ရပါတယ္။
ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ေျမျပင္မွာခိုင္မာေစဖို႔ ေဘာ့စ္နီးယားႏိုင္ငံ ထဲကို US ဦးေဆာင္တဲ့ NATO တပ္ေတြ ဝင္ေရာက္တပ္စြဲခဲ့ပါတယ္။ US တိုက္ေလယာဥ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ဟာဆိုရင္ မီလိုဆီဗစ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲစခ်ိန္မွာ ေျပးလမ္း ေၾကာင္းေပၚ အသင့္ေနရာယူထားၿပီး ေလယာဥ္မွဴးေတြက stand by ေစာင့္ေနပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္ေခါင္းခါတာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ ေလေပၚပ်ံတက္ၿပီး ဗံုးႀကဲဖို႔ပါ။ ဒီေတာ့ မီလိုဆီဗစ္လည္း Dayton ကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ရၿပီး သူ႔ရဲ႕ Greater Serbia အိပ္မက္ကို ေနာက္ပို႔လိုက္ရပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယား နဲ႔ ခ႐ိုေအးရွားက စ်ာပနပြဲေတြဟာ ၁၉၉၅ မွာ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Kosovo ရဲ႕ ငရဲခန္းေတြကေတာ့ ခုမွ ဂီယာႀကီးစထိုးတဲ့အခ်ိန္ ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။

ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ သံသရာ ထပ္ခါထပ္ခါ

၁၉၈၇ မွာ Kosovo ကိစၥကို အျမတ္ထုတ္ၿပီး မီလိုဆီဗစ္ဟာ အာဏာရလာခဲ့တယ္။ ၁၉၈၉ ဟာ Kosovo ရဲ႕ ငရဲခန္း ပထမထပ္ပါပဲ။မီလိုဆီဗစ္ဟာ ဆားဘီးယားဘာသာစကားကို Kosovoရဲ႕တရားဝင္႐ံုးသံုးဘာသာစကားအျဖစ္ျပဌာန္းလိုက္ပါတယ္။
Kosovoလူဦးေရရဲ႕ ၈၀%ေက်ာ္ရွိတဲ့ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြကို ဒဲ့စိန္ေခၚ လိုက္တာပါပဲ။ ဆာဘ္ေတြအတြက္ကေတာ့ မီလိုဆီဗစ္ဟာ အမ်ိဳးသားသူရဲေကာင္းႀကီး ျဖစ္သထက္ျဖစ္ေတာ့တာေပါ့။ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြကေတာ့ ျငိမ္ခံမေနပါဘူး။
၁၉၈၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာပဲ အလ္ေဘးနီးယန္းသတၱဳမိုင္းလုပ္သား တစ္ေထာင္ဟာ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပၾကေတာ့တာပါပဲ။ သူတို႔အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သတၱဳမိုင္းတြင္းေတြမွာပဲ လုပ္ငန္းေတြကိုရပ္စဲလိုက္ၿပီး သပိတ္စခန္းဖြင့္လိုက္ပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္ လိုခ်င္တဲ့အကြက္ပါပဲ။ Kosovo ေဒသကို အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာလ်က္ ဆာဘ္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြ ဝင္ခ်လာေတာ့တာပါပဲ။
ဆာဘ္လက္နက္ကိုင္ေတြဟာ အလ္ေဘးနီးယန္း ဆႏၵျပပြဲ သပိတ္ပြဲေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ ျဖိဳခြဲ႐ံုမက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရတရားဝင္တည္ရွိတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရအစိုးရအဖြဲ႕ကိုပါ ျဖိဳခြဲပါတယ္။ စုစုေပါင္း အင္အား
ေလးေသာင္းေလာက္ရွိတဲ့ ဆာဘ္လက္နက္ကိုင္ေတြဟာ kosovo ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို သိမ္းပိုက္လိုက္ပါေတာ့တယ္။
လက္နက္အားကိုးနဲ႔ kosovo ေဒသကိုအုပ္စီးၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ မီလိုဆီဗစ္ဟာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အသာစီးယူဖို႔ဆက္လုပ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အေရွ႕မွာေရးခဲ့တဲ့ ဆားဘီးယား republic ရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ၿပီး
Kosovo ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းပါပဲ။
ဒီအထိ မီလိုဆီဗစ္လုပ္ရပ္ေတြကို ဘာေျပာစရာရွိလဲဆိုရင္ ညစ္ပတ္ၿပီးလက္နက္အားကိုးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတာကလြဲလို႔ ထူးၿပီးေျပာစရာ မရွိလွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ . . . နယ္ေျမတစ္ခုကို လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ဝင္သိမ္းလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့အဲဒီနယ္ေျမရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္တယ္။ ဟုတ္ၿပီ။ ဒါ ႏိုင္ငံေရးပဲ။ မ်ွတတာ မမ်ွတတာက တစ္က႑။
တဖက္ကလည္း မခံႏိုင္လို႔ျပန္ခ်တယ္။ ဟုတ္ၿပီ ဒါစစ္ပြဲ။ မေကာင္းတဲ့အရာေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈမေျမာက္ဘူးရယ္။ ဒါေပမဲ့ မီလိုဆီဗစ္လုပ္ တာေတြကေတာ့ ဒီထက္ပိုပါတယ္။
Kosovo ေဒသရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ရပ္ဆိုင္း႐ံုမကပါဘူး။ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြကို အလုပ္ထုတ္ပစ္ပါတယ္။ ဆရာဝန္၊ တရားသူႀကီး၊ စာေရး၊ သန္႔ရွင္းေရးအလုပ္သမားထိ အလ္ေဘးနီးယန္းဆိုရင္ အလုပ္ထုတ္ပဲ။ (လူ တစ္သိန္းနီးပါး အလုပ္ထုတ္ခံရပါတယ္။) ပိုဆိုးတာက ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေက်ာင္းသားေတြကို ေက်ာင္းထုတ္ပစ္တာပါ။ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွမရွိ အလ္ေဘးနီးယန္းဆိုရင္ ေက်ာင္း ထြက္ပဲ။ တခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ ေက်ာင္းေတြပိတ္ပစ္လိုက္တာ ရာခ်ီသတဲ့။
ေမာင္နီကို အလုပ္ထုတ္တယ္။ ေမာင္ျဖဴကိုေက်ာင္းထုတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ေမာင္နီမို႔လို ေမာင္ျဖဴမို႔လို႔ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ ဘာလူမ်ိဳးျဖစ္လို႔ ဘာ,ဘာသာဝင္ျဖစ္လို႔လုပ္တာဆိုတာက လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကို ဖ်က္ဆီး တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ လူမ်ိဳးေရးကိစၥလည္း မကပါဘူး။ ဒါဟာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္ခုလံုးရဲ႕ ကိစၥပါ။
ဒီကိစၥဟာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈရဲ႕ polarization stage ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တာပါ။

ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ျခင္း

ေမယုနယ္ျခားခ႐ိုင္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို ေက်ာင္းတက္ခြင့္မေပးတာ၊ တစ္ရြာကေနတစ္ရြာ သြားခြင့္မေပးတာ၊ အစိုးရ အလုပ္အကိုင္ ေတြကေန ဖယ္ရွားပစ္တာ စတာေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ၿပီးရင္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္၊ ဘြဲ႕ယူခြင့္၊ အလုပ္အတြက္ေလ်ွာက္လႊာ၊ ေရွ႕ေနလိုင္စင္၊ ဆရာဝန္မွတ္ပံုတင္ စသျဖင့္ ေနရာအစံုမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကိစၥမွာ ျပည္တြင္းကမြစ္ဆလင္မ္ေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံေန တာဟာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈရဲ႕ polarization stage ကို စနစ္တက် ေရရွည္ plan နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္းပါဗ်ား…။
ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြနဲ႔ ကြာတာက သူတို႔ကလႊတ္ေတာ္အစိုးရ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ စတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ အကၽြမ္းတဝင္ ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ တန္ျပန္လုပ္တတ္ကိုင္တတ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၁၉၈၇ မွာ စတင္
ႏွိပ္ကြပ္ခံရေပမယ့္ ၁၉၉၉ မွာ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္မရရံုမက ေန႕စဥ္စားဝတ္ေနေရးကစလို႔ ကန္႔သတ္ခံခဲ့ရတဲ့ က်ဳပ္တို႔ေတြကေတာ့ ၁၉၇၀ ေလာက္ကေန ေက်ာေကာ့ၿပီးခံလာလိုက္တာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္စက္ဝိုင္း သံုးပတ္ေလာက္ လည္ပတ္ၿပီးသြားေရာေပါ့။

ေအာင္ပြဲကိုသိဒၶိတင္တဲ့ မီလိုဆီဗစ္

ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြကို နိွပ္ကြပ္ပြဲ အရွိန္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ မီလိုဆီဗစ္ဟာ သူ႔ရဲ႕နိုင္ငံေရးေအာင္ပြဲေတြကို သိဒၶိတင္ပါတယ္။ July လ ၂၈ ရက္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ကိုဆိုဗိုေဒသရဲ႕ ဘလက္ဘဒ္ကြင္းျပင္မွာ ဆာဘီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ေဒသ အသီးသီးက စု႐ံုးေရာက္ရွိလာတဲ့ ဆာဘ္လူမ်ိဳး တစ္သန္းေက်ာ္ေရွ႕မွာ သမၼတႀကီးမီလိုဆီဗစ္ဟာ အင္မတန္မွသမိုင္းဆိုးဝင္မယ့္ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ကို ျမြက္ၾကားပါ ေတာ့တယ္။
မိန္႔ခြန္းရဲ႕အနွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၆၀၀ေက်ာ္က ကိစၥကို သင္ခန္းစာယူဖို႔နဲ႔ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အျဖစ္နဲ႔ ႏွစ္ ၆၀၀ ေက်ာ္က စစ္ပြဲနဲ႔ တူညီေနေၾကာင္း၊ ဆာဘ္ေတြအေနနဲ႔ သတၱိရွိဖို႔၊ ျပတ္သားဖို႔ဆိုၿပီး ေသြးထိုးသြားတာပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀ ကျဖစ္ခဲ့တဲ့စစ္ပြဲတစ္ရပ္ကေန ေပါက္ဖြားလာ တဲ့ အာဃာတေတြကို အျမင့္ဆံုးဆြဲတင္ခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းအၿပီးမွာ မီလိုဆီဗစ္ဟာ ဆာဘ္လူမ်ိဳးေတြအဖို႔ေတာ့ ျပိဳင္ဘက္မရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားသူရဲေကာင္းႀကီးအျဖစ္ အခိုင္အမာေပၚထြက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ (မအလ က ဗိုလ္သင္တန္းဆင္းပြဲမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၆၀ေက်ာ္က ၁၉၄၂ Crisis နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးေျပာသြားတာမ်ိဳးကေတာ့ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြရဲ႕ ေနာက္ခံစိတ္ေနစိတ္ထား တူညီမႈပါပဲ။) မီလိုဆီဗစ္ဟာ ဒီေလာက္နဲ႔တင္ ဘယ္ရပ္မလဲ။ ျပည္တြင္းျပည္ပက မီဒီယာေတြနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးေတြ ေျဖဆိုပါေသးတယ္။
“Kosovo ဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ဆာဘ္ေတြပဲပိုင္တာ။ ဒီေဒသဟာ က်ဳပ္တို႔ ဘာသာေရးရဲ႕ ဘူမိနက္သန္။ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ဘုရားေက်ာင္းေတြ၊ က်ဳပ္တို႔ ဘိုးဘြား ေတြေခါင္းခ်ခဲ့တဲ့ သခိ်ဳၤင္းေျမေတြက Kosovo မွာ လက္ညိႇဳးထိုးမလြဲပဲ။ Kosovo
မွာ က်ဳပ္တို႔ အ႐ံႈးမေပးဘူး။ အေလ်ာ့မေပးဘူး” ဒါဟာ မီလိုဆီဗစ္ရဲ႕ လက္သံုး စကားေတြပါ။
စကားေနာက္တရားပါ ဆက္လုပ္တာေတြကေတာ့ အလ္ေဘးနီးယန္း ေတြရဲ႕ သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အဦေတြ၊ အထိမ္းအမွတ္ေတြနဲ႔ သခ်ၤဳိင္းေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္တာပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္တည္လာတဲ့ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးရဲ႕ သမိုင္းအေမြအနွစ္ေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္တာဟာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္က်ဴးလြန္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေၾကာင္းျပဆိုတာကို ကမ႓ာႀကီးကေတာင္ သတိမထားမိေသးတဲ့ အခ်ိန္ကာလေပါ့ဗ်ာ။
ျမန္မာျပည္တြင္းမွာလည္း ေစာ္ဘြားေတြရဲ႕ေဟာ္နန္းေတြကို ျမန္မာစစ္ဘက္က ဖ်က္ဆီးပစ္တာ၊ မြစ္ဆလင္ေတြရဲ႕ နွစ္ရာခ်ီတဲ့ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတြ သခ်ၤဳိင္းေတြနဲ႔ ကခ်င္ေတြရဲ႕ ခ်ာ့ခ်္ေက်ာင္းေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္တာေတြဟာ ဘာ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လဲ ဆန္းစစ္စရာပါပဲ။
မီလိုဆီဗစ္အဖို႔ Kosovo ကို စစ္အင္အားသံုးၿပီးသိမ္းပိုက္လို႔လဲ ၿပီးၿပီ။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စားဝတ္ေနေရးကိစၥေတြကိုလည္း ဖ်က္ဆီးလိုက္ၿပီ။ လူေသေတြေနတဲ့ သခ်ၤဳိင္းပါမခ်န္ ဖ်က္ဆီးၿပီးၿပီ။ ဘာထပ္လုပ္ ဖို႔က်န္ေသးသလဲ။ ဂ်င္နိုဆိုဒ္ရဲ႕ အျပင္းထန္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္တဲ့ extermination = အစုလိုက္အျပံဳလိုက္သုတ္သင္ျခင္း အဆင့္ကို ဆက္လုပ္ဖို႔ပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။
ဒါေပမဲ့ မီလိုဆီဗစ္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဆာဘ္အုပ္စုဟာ ေဘာ့စ္နီးယားနဲ႔ ခ႐ိုေအးရွားဘက္ကို မ်ွားဦးလွည့္သြားတဲ့အတြက္ ၁၉၉၁ ကေန ၁၉၉၅ အထိ Kosovo ေဒသမွာ extermination အဆင့္ကိုေရာက္မလာဘဲ smouldering genocide ပံုစံနဲ႔ ၅ ႏွစ္တာမ်ွ တေငြ႕ေငြ႕ ေလာင္ကၽြမ္းေနပါေတာ့တယ္။

——————————–

ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ smouldering genocide နဲ႔ တေငြ႕ေငြ႕ေလာင္ ကၽြမ္းေနတာ ႏွစ္ ၅၀ ေလာက္ရွိၿပီဗ်။ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ extermination ကို ယခုအႀကိမ္အပါအဝင္ဆိုရင္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ခံလိုက္ရၿပီဗ်။ ကရင္ေတြက extermination ကို နဝတ၊ နအဖ ထိုးစစ္အတြင္းမွာ တႀကိမ္ခံလိုက္ရတယ္ဗ်။ က်န္တဲ့လူမ်ိဳးေတြလည္း အခ်က္အလက္ေတြ လာျဖည့္ေပးလို႔ရပါတယ္။

စင္ျပိဳင္အစိုးရ

ဆာဘ္ေတြအေနနဲ႔ Kosovo ေဒသကို သိမ္းပိုက္ထားတယ္ဆိုေသာ္ လည္း စတုရန္းမိုင္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္တဲ့နယ္ေျမနဲ႔ လူဦးေရတသန္းခြဲရွိတဲ့ အလ္ေဘး နီးယန္းေတြကို အျပည့္အဝ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဆာဘ္ေတြထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္တာကေတာ့ ျမိဳ႕ႀကီးေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြကိုပါ။ က်န္တဲ့ ေက်းလက္နဲ႔ ေတာင္ကုန္းထူထပ္တဲ့ ေဒသေတြဟာ ဆာဘ္စစ္ေၾကာင္းေတြ တခါတရံေရာက္လာတာကလြဲလို႔ အလ္ေဘးနီးယန္း ေတြရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာပဲရွိပါတယ္။
ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြက ဆာဘ္ေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုအသိအမွတ္မျပဳပါဘူး။ အခြန္လည္းမေဆာင္ဘူး၊ တရားတေဘာင္ျဖစ္လာရင္လည္း ကိုယ္ပိုင္တရားေရးစနစ္နဲ႔ပဲ စီရင္ပါတယ္။
ဒီလိုမ်ိဳး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ အခြန္အေကာက္ ကိစၥအထိကို စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္တာက ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြ ကိုယ္တိုင္တည္ေထာင္ထားတဲ့ စင္ျပိဳင္အစိုးရရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္ပါ။ စင္ျပိဳင္ အစိုးရကို အဓိကဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕ကေတာ့ Democratic League of Kosovo ပါ။ အတိုေကာက္ LDK လို႔ ေခၚပါတယ္။ ( ေရွ႕မွာ ေျပာခဲ့တဲ့ LPK က သပ္သပ္တစ္ဖြဲ႕ပါ။)
ဒီလိုမ်ိဳး de facto government = စင္ျပိဳင္တရားမဝင္အစိုးရအေနနဲ႔ ရပ္တည္ႏိုင္မႈမိ်ဳးကို KNU ရရွိခဲ့ဖူးၿပီး KIO အေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေန အထိ ရရွိဆဲျဖစ္ပါတယ္။ KIO နဲ႔ KNU ရဲ႕ အားသာခ်က္က ေသာင္းခ်ီတဲ့လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ရွိပါတယ္။ LDK မွာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတာင္ မရွိပါဘူး။ KLA တပ္ဖြဲ႕ဟာ ေနာက္ပိုင္းမွ သီးျခားထြက္ေပၚလာတာပါ။
LDKဟာ ၁၉၉၀ ႏွစ္ဆံုးပိုင္းမွာ Kosovo ေဒသရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ေၾကျငာခဲ့ကာ ၁၉၉၁ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆလိုေဘးနီးယား၊ ခ႐ိုေအးရွားနဲ႔ ေဘာ့စ္နီးယားတို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးကို ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳလိုက္တာကို ျမင္ရတဲ့အခါ LDK အေနနဲ႔ အလြန္ အားက်ခဲ့ပါတယ္။ အလြန္တရာလည္းေမ်ွာ္လင့္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာေထာက္ခံမႈရဖို႔လည္း အျပင္းအထန္ လႈပ္ရွားပါတယ္။ မီဒီယာတိုက္ပြဲ အစြမ္းကုန္ႏႊဲလ်က္ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေတြ၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပင္းျပပံုေတြ၊ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲေပးပြဲေတြကို ကမ႓ာသိေအာင္ အားထုတ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ေတြအတြက္ အသံထုတ္ေျပာေပးပါတယ္။ ကိိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးဆႏၵျပင္းျပမႈကိုလည္း နားလည္ေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေရးပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုေတာ့ လံုးဝမေပးပါဘူး။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ ေဘာစ္နီးယားျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးသတ္တဲ့ Dayton စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္ပါ။
LDK ကေတာ့ Dayton စာခ်ဳပ္မွာ ေဘာ့စ္နီယားနဲ႔ ခ႐ိုေအးရွားတို႔အျပင္ Kosovo ကိစၥကိုပါ ထည့္သြင္းေျဖရွင္းေပးလိမ့္မယ္လို႔ အေမ်ွာ္လင့္ႀကီး ေမ်ွာ္လင့္ ထားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၇ ကတည္းက Kosovo က စလိုက္တဲ့ကိစၥႀကီးကို ေျဖရွင္း ရာမွာ Kosovo ကိုေတာ့ ေဘးခ်န္မထားေလာက္ဘူးရယ္လို႔ ထင္တလံုးနဲ႔ ရွိေန မိတဲ့ LDK ပါ။
ႏိုင္ငံတကာဘက္က အျမင္ကက်ေတာ့ ေဘာ့စ္နီးယားနဲ႔ ခ႐ိုေအးရွားဟာ ဆားဗီးယား Republic ရဲ႕ အျပင္ဘက္မွာတည္ရွိတဲ့ Federal Border Lineေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တာမို႔ လြတ္လပ္ေရးကို အသိအမွတ္ ျပဳတာျဖစ္ၿပီး ဆားဗီးယားႏိုင္ငံအတြင္းမွာပဲရွိတဲ့ Kosovo ကေတာ့ ဆားဗီးယားရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကိစၥအျဖစ္သာ အသိအမွတ္ျပဳပါသတဲ့။
ေနာက္ၿပီး ဥေရာပေကာင္စီဟာ ေဘာ္လ္ကန္ကိစၥမွာ ေျခကုန္လက္ပမ္း က်ေနၿပီျဖစ္တာမို႔ Kosovo မွာေနာက္တစ္ပြဲ ဆက္မကခ်င္ၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ Dayton စာခ်ဳပ္မွာ Kosovo ကိိုယ္စားလွယ္ေတြကို ပါဝင္ခြင့္ေတာင္ မေပးခဲ့ပါဘူး။ LDK စင္ျပိဳင္ အစိုးရဟာ အလြန္ပဲအထိနာသြားပါတယ္။ ဂ်ာမနီကဆိုရင္ Dayton စာခ်ဳပ္လဲၿပီးေရာ ေဘာ္လ္ကန္ကိစၥေတြ ၿပီးၿပီ။
ဒါ့ေၾကာင့္ ဂ်ာမနီမွာခိုလႈံေနတဲ့ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြကို ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ မီလိုဆီဗစ္နဲ႔ စကားစေျပာေနပါၿပီ။
LDK ဘာဆက္လုပ္မလဲ…။
LDK အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ စြမ္းရည္ကို ဂီယာကုန္တင္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒီထက္ထပ္မလုပ္တတ္ေတာ့ပါ။ ဂီယာက်မသြား႐ံု ဆက္ထိန္းထားတာပဲ လုပ္တတ္ပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ LDK ရဲ႕ ဂီယာေလာက္နဲ႔ေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးဟာ ေရွ႕ဆက္ မတိုးေတာ့ပါဘူး။ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြအဖို႔ ေနာက္ထပ္ေတာ္လွန္ေရး နည္းနာတစ္ရပ္ ရွာေဖြဖို႔ အခ်ိန္က်လာခဲ့ၿပီလား…?

Kosovo Liberation Army
ေပၚထြက္လာျခင္း

၁၉၉၅ Dayton စာခ်ဳပ္အၿပီးမွာ မီလိုဆီဗစ္ဟာ ေဘ႔ာစ္နီယားနဲ႔ ခ႐ိုေအးရွားမွာစိုက္ထားတဲ့ အင္အားေတြကိုျပန္ထုတ္ၿပီး Kosovo မွာ အသံုးခ်ဖို႔ျပင္ဆင္ပါတယ္။ တေငြ႕ေငြ႕ေလာင္ကၽြမ္းတဲ့အဆင့္ကေန အျပီးသတ္သုတ္သင္ ေရးအဆင့္ဟာ ေရာက္လို႔လာပါၿပီ။
ျမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမွာ ဆာဘ္လက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈက ပိုမိုတင္းၾကပ္လာသလို ေက်းလက္ေဒသဘက္မွာ စစ္ေၾကာင္းထိုးတဲ့အေရအတြက္ ေတြျမင့္တက္လာပါတယ္။ အလ္ေဘးနီးယန္း ေသဆံုးမႈနဲ႔ ထြက္ေျပးဒုကၡသည္တြလည္း ပိုမ်ားလာပါတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ အလ္ေဘးနီးယန္းေက်ာင္းသား ေတြဟာ ေပါက္ကြဲဆႏၵျပၾကပါတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ဆာဘ္အာဏာပိုင္ေတြကို ဆန္႔က်င္ျခင္းနဲ႔အတူ ဒီတခါထူးဆန္းစြာ LDK ကိုပါ ႐ံႈ႕ခ်ပါတယ္။ အလုပ္မျဖစ္တဲ့ LDK အျဖစ္ သေရာ္ၾကပါတယ္။
ဒီေနာက္မွာေတာ့ လူငယ္ေက်ာင္းသားေတြဟာ ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ သြားၾကၿပီး ဆာဘ္လက္နက္ကိုင္ေတြကို တိုက္ခိုက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စနစ္ တက် တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီဇယ္ပုလင္းကို အဝတ္ပတ္မီး႐ိႈ႕ၿပီး ဆာဘ္ရဲစခန္းေတြထဲကိုပစ္သြင္းတာ၊ အရက္မူးၿပီးငိုက္ေနတဲ့ ဆာဘ္ရဲကို ဓါးနဲ႔ထိုးေျပးတာ စသျဖင့္ ဟိုတေျပာက္ ဒီတေျပာက္ တကိုယ္ေတာ္ခ်င္းစီလုပ္ၾကတာမ်ားပါတယ္။
LDK လူႀကီးပိုင္းကေတာ့ ဒီလိုလုပ္တာဟာ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ေဒါသကို ပိုဆြေပးသလိုပဲျဖစ္လိမ့္မယ္။ မလုပ္ၾကနဲ႔လို႔ တားျမစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြဘက္ ကလဲ “ခင္ဗ်ားတို႔လမ္းေၾကာင္းႀကီးအလုပ္မျဖစ္လို႔ က်ဳပ္တို႔ကေတာ့ခ်ၿပီ။ လာမတားနဲ႔” ျပန္ပက္ပါတယ္။ ဒီလူငယ္ေတြကို LDK က တားျမစ္ေပမယ့္ LPK ကေတာ့ အားေပးပါသတဲ့။ အထူးသျဖင့္ ျမိဳ႕ျပမွာ ဒီလိုဗရမ္းဗတာ ေလ်ွာက္လုပ္ေနမယ့္အစား နယ္ေျမက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ေတာင္တန္းထူထပ္တဲ့ ေက်းလက္မွာ စနစ္တက်အုပ္စု ဖြဲ႕တိုက္ခိုက္ဖို႔ အႀကံေပးပါတယ္။
ေက်းလက္ေဒသေတြမွာေတာ့ ဆာဘ္လက္နက္ကိုင္ေတြကို တန္ျပန္ တိုက္ခိုက္မႈေတြျပဳလုပ္ေနတာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းကပါ။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေမလမွာ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ “Drenas ျမိဳ႕မွာ ဆာဘ္ရဲအရာရွိတေယာက္ကို တိုက္ခိုက္တာဟာ ငါတို႔လက္ခ်က္ပဲလို႔ ေၾကျငာထားပါတယ္” ေၾကျငာခ်က္ရဲ႕ ေအာက္ေျခမွာ ေရးသားထားတာကေတာ့… “Kosovo Liberation Army” တဲ့ဗ်ာ။
KLA ဟာ စတင္ဖြဲ႕စည္းကာစက လူအင္အား ၂၀ ေက်ာ္သာရွိခဲ့ၿပီး စစ္သင္တန္းလည္း ေကာင္းေကာင္းကန္းကန္း မတက္ဖူးၾကပါဘူး။ ၁၉၉၇ ေရာက္လို႔ ျမိဳ႕ျပလူငယ္ေတြ လာပူးေပါင္းတာေတာင္ အင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ LPK ဟာ KLA ရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာေျပာေရးဆိုခြင့္အျဖစ္ေခါင္းခံ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးပါတယ္။ “ေခါင္းခံ”လို႔ေျပာတာ အလကားမဟုတ္ပါဘူး။ KLA ကို ဆာဘ္အာဏာပိုင္ေတြက အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္သလို ႏိုင္ငံတကာကလည္း အဲ့ဒီအတိုင္းပဲလက္ခံေနတဲ့ အေျခအေနမို႔ပါ။


LPK အဖြဲ႕ဟာ လူငယ္ေတြရဲ႕ မခံခ်င္စိတ္နဲ႔ ႐ုတ္ခ်ည္းေပၚလာတဲ့ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈကို ႏိုင္ငံတကာမွာ ေခါင္းခံေပး႐ံုတင္မက ဂ်ီနီဗာ ကြန္းဗန္းရွင္းနဲ႔အညီ တိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လမ္းညႊန္ေပးပါတယ္။ KLA အေနနဲ႔ ဘယ္လိုပစ္မွတ္ေတြကို တိုက္ခိုက္ရမယ္၊ ဘယ္လိုပစ္မွတ္ေတြကို မတိုက္ခိုက္ရဘူးဆိုတာကိုလည္း သင္ေပးပါတယ္။ KLA ရဲ႕ ေၾကျငာခ်က္မွာေတာ့ ဆာဘ္တပ္မေတာ္၊ ဆာဘ္ျပည္သူ႔စစ္၊ ဆာဘ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဆာဘ္စစ္ဘက္အေဆာက္အဦနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာေတြ၊ သက္ေသ အခိုင္အမာရွိတဲ့ သစၥာေဖာက္ေတြကို တိုက္ခိုက္သုတ္သင္သြားမယ္လို႔ ေဖာ္ျပသြားပါတယ္။ KLA ဟာ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈတခုကေန ေပါက္ဖြားလာတာမဟုတ္ဘဲ မခံခ်င္စိတ္နဲ႔ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ထလုပ္လိုက္တဲ့ လူငယ္တခ်ိဳ႕ဆီကေန ေပါက္ဖြားလာတာပါ။ သာမန္ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြအဖို႔လည္း KLA က ဆာဘ္ေတြကို မစို႔မပို႔တိုက္ခိုက္လိုက္၊ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္လိုက္၊ ဆာဘ္ေတြက ေဒါသ
တႀကီးလက္စားေခ်တာခံလိုက္ရနဲ႔မို႔ KLA ကို နားလည္ဖို႔ခက္ေနပါတယ္။ အမ်ားစုထင္ၾကတာက KLA ဆိုတာ ဆာဘ္ေတြက ငါတို႔ကိုအႏိုင္က်င့္ဖို႔ အကြက္ ဖန္ေပးေနတဲ့ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ လက္ပါးေစေတြပဲ။
ပိုဆိုးတာက LDK စင္ျပိဳင္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တခ်ိဳ႕ကပါ အဲဒီလို ေျပာၾက တာပါ။ တကယ္ေတာ့ LDK ဟာ LPK လို လက္နက္ကိုင္လမ္းေၾကာင္းကို ေခါင္းခံ မေပးေပမယ့္ KLA ရဲ႕အမွန္တကယ္တည္ရွိမႈကို သူတို႔သိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံတကာမွာ အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းသံုးသူေတြအျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ခံရမွာေၾကာက္လို႔ KLA ကို လူထုအျမင္ဝါးေအာင္လုပ္ျပၾကတာပါ။
KLA ရဲ႕အေနအထားကလည္း ေၾကျငာခ်က္ထုတ္တာကလြဲလို႔ ျပည္သူ လူထုနဲ႔ အထိအေတြ႕မရွိျခင္းကလည္း ဒီလိုထင္စရာပါပဲ။ သာမန္ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြအဖို႔ကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ၿပီးျပန္ခ်တယ္ဆိုတာကို ဟိုတေျပာက္ဒီတေျပာက္လုပ္ၿပီး ေၾကျငာခ်က္ထုတ္႐ံုမဟုတ္ဘဲ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ရဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။

အာဇာနည္သူရဲေကာင္း
Adem Jashari

KLA အေပၚ လူထုအထင္လြဲေနတာကို ေခ်ဖ်က္ပစ္မယ့္ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ Adam Jashari = KLA ရဲ႕ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္လို႔ ေျပာရမည့္သူ။ သူ႕ကို ဆာဘ္ေတြက အေသရရ အရွင္ရရ လိုခ်င္ေနတာပါ။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ Prekaz ရြာကို ဆာဘ္တပ္ဖြဲ႕ေတြက ပိတ္ဆို႔ တိုက္ခိုက္ပါတယ္။ ဆာဘ္တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ Prekaz ရြာမွာ အေျချပဳေနတဲ့ Adem Jashari ရဲ႕ တပ္ဖြဲ႕ကို ေခ်မႈန္းဖို႔ပါ။
တကယ္ေတာ့ Adem Jashari ဟာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ အေျချပဳေနတာ မဟုတ္ဘဲ မိသားစုနဲ႔အတူရွိေနတာပါ။ လံုျခံဳေရးတပ္တခ်ိဳ႕ေတာ့ သူနဲ႔ အတူရွိပါတယ္။ သံခ်ပ္ကာကားေတြအပါအဝင္ လက္နက္ႀကီးငယ္အစံုအလင္နဲ႔ ဆာဘ္ စစ္ေၾကာင္းဟာ Prekaz ရြာကို ဦးတည္ခ်ီတက္လာေနေၾကာင္း Adem Jashari ကို သူ႔လက္ေအာက္က သတင္းပို႔ပါတယ္။ KLA ရဲ႕ political adviser ေတြက ခုခံတိုက္ခိုက္ဖို႔ အသင့္မျဖစ္ေသးတာေၾကာင့္ ေရွာင္ထြက္ဖို႔ အႀကံေပးၾကပါတယ္။
Adem Jashari ျပန္ေျပာတာက “လံုးဝေရွာင္ထြက္လို႔မျဖစ္ဘူး။ ေရွာင္ထြက္လိုက္ရင္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈေတြ ႀကီးမားသြားလိမ့္မယ္” KLA အေပၚ လူထုအထင္အျမင္လြဲတာ ပိုဆိုးသြားႏိုင္တာကို သူတြက္ဆမိလို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူက ခံတိုက္ဖို႔ ျပင္ပါတယ္။ ဆာ့ဘ္စစ္ေၾကာင္းဟာ Jashariေနတဲ့ေနရာကို ခ်ည္းကပ္ေတာ့ သဲသဲမဲမဲပစ္ခတ္မႈနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အေဝးကေန လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပစ္ခတ္ ပါတယ္။ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ အားရေအာင္ပစ္ၿပီးမွ ဆာဘ္တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ Jashari မိသားစုေနတဲ့ အိမ္ကို ရွင္းပါတယ္။ မေသမရွင္ျဖစ္ေနသူေတြက်န္ေနေသးေပမယ့္ ဆာဘ္ေတြက ေနရာမွာတင္ အျပတ္ရွင္းလိုက္ပါတယ္။
Adem Jashari အပါအဝင္ မိသားစု ၄၅ ေယာက္ေက်ာ္ က်ဆံုးသြားပါတယ္။ ဆာဘ္တပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္ ၁၀၀ % ေအာင္ျမင္ တယ္လို႔ေျပာရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရးအရ ၁၀၀% ႐ံႈးနိမ့္သြားပါတယ္။ Jashari မိသားစုရဲ႕ သတင္းဟာ Kosovo ေဒသတစ္ခုလံုးကို ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး KLA ကိုေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵျပပြဲေတြ ျမိဳ႕ေတာ္ Prishtina မွာ ဝုန္းဒိုင္းနဲ႔ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ဘယ္သူ႔တိုက္တြန္းမႈမွမပါဘဲ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြဟာ လမ္းေပၚတက္လာၾကၿပီး ဆာဘ္ေတြကို ဒီလိုျပန္ခ်တဲ့အတြက္ KLA တပ္မွဴးႀကီးကို ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္ၾကပါတယ္။
ဆာဘ္ေတြအေနနဲ႔ ဒီဆႏၵျပပြဲကို ထံုးစံအတိုင္းျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖိဳခြဲပစ္လိုက္ေပမဲ့ KLA ကေတာ့ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြရင္ထဲမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေနရာယူသြားခဲ့ပါၿပီ။ လူငယ္ေတြဟာ KLA နဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာၾကပါတယ္။ Kosovo ေဒသအတြင္းက လူငယ္ေတြတင္မကပဲ US ကေန KLA ထဲဝင္လာၾကသူေတြေတာင္ ၄၀၀ ေလာက္ရွိလို႔ သူတို႔ကို သီးသန္႔ Battalion တစ္ခုဖြဲ႕ေပး ခဲ့ရပါသတဲ့။ US လိုႏိုင္ငံမွာ ေအးေအးသက္သာဘဝေက်ာင္းႏိုင္ရက္နဲ႔ အမိေျမ အတြက္လာေရာက္ေပးဆပ္တဲ့ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြရဲ႕ စိတ္ထားကေတာ့ ခ်ီးက်ဴးစရာပါ။
အုပ္စုလိုက္ဝင္ခ်လာတဲ့ အင္အားစုေတြကို ေနရာေပးဖို႔ KLA အတြက္ေရကန္အသင့္ၾကာအသင့္လို ျဖစ္ထားတာကလည္းရွိေနပါေသးတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ Kosovo နဲ႔အိမ္နီးခ်င္း အလ္ေဘးနီးယားႏိုင္ငံမွာ ကြန္ျမဴနစ္အာဏာရွင္ စနစ္ျပဳတ္က်သြားၿပီး မတည္မျငိမ္မႈေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ လစာ မွန္မွန္မရေတာ့တဲ႕ Albanian စစ္တပ္က သူတို႔ရဲ႕လက္နက္ တိုက္က လက္နက္ေတြကို ေလ်ွာ့ေစ်းနဲ႔ ထုတ္ေရာင္းေနၾကတာပါ။ KLA အတြက္ ေတာ့ ေရႊထုပ္ႀကီးေကာက္ရသလိုပါပဲ။
ဒါ့အျပင္ Albanian တပ္က အရာရွိတခ်ိဳ႕ဟာ KLA ကိုစနစ္တက် သင္တန္းေပးပါတယ္။ Albania ႏိုင္ငံထဲမွာကို ေခၚၿပီးသင္တန္းေပးတာပါ။ အဲဒီ သင္တန္းက ဆင္းလာသူေတြ KLA ထဲျပန္ေရာက္ခ်ိန္နဲ႔ KLA ထဲကို လူေတြ အမ်ားအျပားေရာက္လာခ်ိန္ တိုက္ဆိုင္သြားပါတယ္။ လက္နက္လူသူ စစ္ပညာစံုလင္တဲ့ KLA ဟာ ႐ုတ္ျခည္း အင္အား တစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိ အျမဲတမ္းစုဖြဲ႕တိုက္ခိုက္ႏိုင္တဲ့ တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သြားၿပီး စစ္ ေဒသ ၇ ခုခြဲကိုင္ရတဲ့အထိ က်ယ္ျပန္႔သြားပါတယ္။

——————————

တကယ္ေတာ့ Kosovo နဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ထိုးေဖာက္လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အေတာ္ႀကီးကို ခရီးေရာက္တယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ ၁၉၉၂-၉၃ကတည္းက လူ႔အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ သက္ေရာက္ မႈရွိတဲ့ term ေတြနဲ႔ ဆာဘ္ေတြကို ထုေနပါၿပီ။
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကတည္းက US သမၼတ စီနီယာဘုရွ္ကိုယ္တိုင္ ဥေရာပ ေကာင္စီရဲ႕ အစီရင္ခံစာကိုေထာက္ၿပီး Kosovo မွာ မီလိုဆီဗစ္လုပ္ခဲ့တာေတြကို သတိေပးစာ တိုက္႐ိုက္ေရးတဲ့အေနအထားထိ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ႏွစ္စဥ္ UN General Assembly မွာ Kosovo နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ဆာဘ္ေတြကိုဖိအားေပးတဲ့ resolution ေတြ ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၈-၉၉ မွာဆိုရင္ Security Council ကပါ Resolution ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တိုးတက္မႈမရွိတာနဲ႔ ေနာက္နည္းလမ္းတစ္ခုကို ရွာပါတယ္။ LDK အဖြဲ႕အေနနဲ႔ KLA ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႔ ေပမယ့္လည္း ေတာ္လွန္ေရးေရခ်ိန္အီလာတာနဲ႔အမ်ွ KLA ကေတာ့ ေရွ႕တိုးထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ natural course တစ္ခုလို႔ေတာင္ ေျပာရမလိုပါပဲ။ ဆာဘ္ေတြကို ခံတိုက္တဲ့ Jashari မိသားစုဟာ အဘြားႀကီးကစလို႔ ကေလးေပါက္စထိ လက္စတံုးအသတ္ခံရတာကို ျမင္ရပါလ်က္ ေၾကာက္ရြံစိတ္မေပၚဘဲ KLA ကိုေထာက္ခံသူေတြအျဖစ္ ရပ္တည္ျပရဲတဲ့ အလ္ေဘးနီးယန္း လူထုကိုလဲ ခ်ီးက်ဴးရမွာပါ။
ေနာက္တစ္ခုက ခ်ီးက်ဴ းစရာက အေဝးေရာက္အလ္ေဘးနီးယန္းေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ခံယူခ်က္ေကာင္းမြန္မႈပါ။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ဆြဇ္ဘဏ္တခုမွာဖြင့္ထားတဲ့ Homeland Calling ဆိုတဲ့ account နဲ႔ Kosovo မွာပိတ္မိေနတဲ့ ကိုယ့္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး စတင္စုေဆာင္းခဲ့ၾကတာပါ။ လက္နက္ကိုင္ဖို႔ လိုအပ္လာခ်ိန္ မွာလည္း အေမရိကန္လို ႏိုင္ငံကေနေတာင္ ျပန္လာခဲ့ၿပီး အမႈထမ္းၾကပါတယ္။ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြရဲ႕ တဘို႔တည္းမၾကည့္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ ကိုေတာ့ အင္မတန္မွ ေလးစားမိေၾကာင္းပါဗ်ား….။

ကိုဆိုဗို

KLA အေနနဲ႔ အင္အားေကာင္းလာသလို ဆာဘ္ေတြရဲ႕ဖိနွိပ္မႈကလည္း တိုးသည္ထက္တိုးလာပါတယ္။ ၁၉၉၈ ေအာက္တိုဘာမွာထုတ္တဲ့ UNHCR ရဲ႕ အစီရင္ခံစာအရ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေအာက္တိုဘာအထိ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး လူ ၃ သိန္းထပ္မံ ထြက္ေျပးရပါတယ္။ ဒါဟာ Kosovo ေဒသမွာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအတြက္ OSCE အဖြဲ႕ဝင္ဖို႔ ဖိအားျဖစ္လာေစပါတယ္။
OSCE မကလို႔ ဘာဝင္ဝင္ ဆာဘ္ေတြကေတာ့ လူသတ္တာကို မရပ္ပါဘူး။ ေဘာ့စ္နီးယားမွာလည္း သူတို႔ဒီလိုပဲသတ္ခဲ့တာပဲ။ ဘာမွ အေရးယူျခင္းမခံရဘူးေလ။ ဒီေတာ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ေတြကို ဆာဘ္ေတြက ဖုတ္ေလသိ ငပိရွိသည္ဟုပင္မထင္ လက္ရဲ ဇက္ရဲ သတ္ပြဲေတြ ဆက္လုပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ဖိအားဆိုတာ ဆာဘ္ေတြအဖို႔ ထည့္တြက္ စရာမလိုတဲ့ ေလအိုးေတြသာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

လမ္းဖြင့္ေပးတာလား / ဂြင္ထဲဆြဲသြင္းတာလား
၁၉၉၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ မွာ US အထူးသံအဖြဲ႕ဟာ မီလိုဆီဗစ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး Kosovo ကိစၥကို ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ US ဘက္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို အေလးအနက္စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဆားဘီးယားရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္နက္ကိုေတာ့ US အေနနဲ႔ ေလးစားမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ KLA လို “အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕” ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကိုလည္း လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္အဖို႔ကေတာ့ ဒါဟာ US အစိုးရရဲ႕ မီးစိမ္းျပမႈလို႔ ယူဆၿပီး Kosovo မွာ ႀကီးမားတဲ့ထိုးစစ္ေတြလုပ္ဖို႔ ဆာဘ္လက္နက္ကိုင္ေတြကို အမိန္႔ေပးလိုက္ပါတယ္။

အဆံုးသတ္တိုက္ပြဲ
ဆာဘ္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔လိုခ်င္ေတာင့္တတဲ့အရာကို ရရွိခဲ့ပါၿပီ။ US အစိုးရကိုယ္တိုင္က အၾကမ္းဖက္သမားလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ KLA နဲ႔ အဲဒီ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကိုေထာက္ခံတဲ့ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြကို အျပီးသတ္ သုတ္သင္ခြင့္ရခဲ့ပါၿပီ။ ဆာဘ္ေတြအေနနဲ႔ ထိုးစစ္ႀကီး ၅ ခု ဆင္ႏႊဲပါတယ္။ ထိုးစစ္အစပိုင္းမွာ နယ္ေျမကၽြမ္းက်င္တဲ့ KLA ေတြက ေနရာအႏွံ႔ ေျပာက္က်ားနည္းနဲ႔ ျဖန္႔ခြဲတိုက္ခိုက္ တဲ့အတြက္ ဆာဘ္ေတြအေနနဲ႔ အေတာ္အထိနာပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဆာဘ္ေတြက သာမန္ အရပ္သားကိုပါ သတ္ျဖတ္ၿပီး ရြာေတြကိုပါ မီး႐ိႈ႕တဲ့အခါ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြဘက္က ပိုၿပီးအထိနာကုန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခအေနေတြက ကြာျခားေနပါၿပီ။ OSCE အဖြဲ႕ဟာ ဆာဘ္ေတြလုပ္သမ်ွကို မွတ္တမ္းတင္ေန႐ံုမက ကမ႓ာ့ထိ္ပ္သီးမီဒီယာေတြဟာလည္း မလြတ္တမ္းသတင္း ယူၿပီး ကမ႓ာကိုတင္ဆက္ေနပါၿပီ။ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ မ်ိဳးျဖဳတ္စစ္ဆင္ေရးကိုရပ္တန္႔ဖို႔ ဖိအားဟာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိပါ။
၁၉၉၈ UNHCR အစီရင္ခံစာထြက္ေတာ့ US အစိုးရက မီလိုဆီဗစ္ကို သတိေပးပါတယ္။ သာမန္ သံခင္းတမန္ခင္း သတိေပးစကားမဟုတ္ဘဲ ကမ႓ာသိ ရာဇသံေပးတာပါ။ စစ္ဆင္ေရးေတြကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဖို႔ပါ။ မီလိုဆီဗစ္အေနနဲ႔ ခဏရပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အျမဲတမ္းတပ္တခ်ိဳ႕ ကိုလည္း တပ္ျပန္ဆုတ္ေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခဲယမ္းျဖည့္တင္းျခင္းနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုျပန္ ျဖည့္တာေတြလုပ္သလို ဆာဘ္ျပည္သူ႔စစ္ေတြရဲ႕ သတ္ျဖတ္ပြဲေတြကလည္း ဆက္ရွိေနတုန္းပါ။ NATO အဖြဲ႕ကလည္း ဆားဗီးယားႏိုင္ငံနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ စစ္ေရးေလ့က်င့္တာေတြ လုပ္ျပပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မီလိုဆီဗစ္ဟာ ထိုးစစ္ေတြကို ျပန္လည္စတင္ပါတယ္။
ျပင္းထန္တဲ့ သံခင္းတမန္ခင္းဖိအားကို မီလိုဆီဗစ္ဟာ ထံုေနပါၿပီ။ ေျမျပင္က ဆာဘ္တပ္ေတြကလည္း “တစ္ေန႔တစ္ရြာမီးသာ႐ိႈ႕ထား NATO ဆိုတာအေဝးႀကီးမွာေဟ့” လို႔ေလွာင္ေျပာင္ၿပီး လက္ေတြ႕လည္း တကယ္မီး႐ိႈ႕ လူသတ္ ပြဲေတြ ဆက္လုပ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ေျပာမယ္ဆိုလည္း ေျပာစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေရာက္သည္အထိ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ တိုက္႐ိုက္စြက္ဖက္မႈက ေရာက္မလာပါဘူး။ ၁၉၉၉ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ဆာဘ္ေတြဟာ Recak မွာ အစုလိုက္အျပံဳ လိုက္သတ္ျဖတ္ပြဲတစ္ရပ္ လုပ္လိုက္ျပန္ပါတယ္။
အနီးကပ္ေတ့ပစ္ခံရတဲ့ အေလာင္းေတြ၊ လည္လွီးအသတ္ခံရတဲ့ သူေတြကိုျမင္ၿပီး OSCE အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္ ေအာ့ႏွလံုးနာသြားပါတယ္။
ဆာဘ္ေတြကေတာ့ ဒီသတ္ျဖတ္မႈဟာ KLA ေတြက လုပ္တာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ဖို႔ ဂြင္ဖန္ထားတာလို႔ ေျဗာင္ျငင္းပါသတဲ့။ သံုးထားတဲ့ က်ည္ေတြ၊ က်ည္ေဖာက္ဝင္တဲ့ပံုစံေတြ ဆာဘ္တပ္ေတြရဲ႕ ေၾကးနန္းေတြအရ တရားခံေတြဟာ ဆာဘ္ေတြဆိုတာျငင္းမရေအာင္ကို ခိုင္မာပါတယ္။ ထိုးစစ္စတာကေန ဒီအခ်ိန္အထိ အလ္ေဘးနီးယန္း ၁၂၀၀၀ အသတ္ခံ လိုက္ရပါၿပီ။ ထြက္ေျပးသူအေရအတြက္ ၉ သိန္းေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြဟာ ႀကီးမားတဲ့ refugee crisis ကို ရင္ဆိုင္ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံ တကာအေနနဲ႔ တခုခုလုပ္ကို လုပ္ရေတာ့မွာပါ။


ဆာဘ္ေတြရဲ႕ထိုးစစ္ ၁ ႏွစ္ေျမာက္ခ်ိန္ ၁၉၉၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပဲရစ္ျမိဳ႕မွာ R2P ဝင္ဖို႔ လူသိရွင္ၾကားအစည္းအေဝး စထိုင္ပါတယ္။ ကန္႔ကြက္တာေတြ၊ အခ်ိန္ဆြဲတာေတြ ညႇိတာေတြရွိေပမယ့္ တလအၾကာ ၁၉၉၉ မတ္လ မွာ NATO က ဗံုးစႀကဲပါေတာ့တယ္။ ၇၈ ရက္တိုင္တိုင္ ဗံုးႀကဲအၿပီးမွာေတာ့ Kosovo ဟာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ ငရဲဒဏ္ကေန လြတ္ေျမာက္သြားပါေတာ့တယ္။ ၁၉၉၉ ေမလမွာ မီလိုဆီဗစ္ကို ICTY မွာတရားဝင္စြဲခ်က္တင္လိုက္ပါတယ္။
[မနက္ျဖန္က်ရင္ ၁၉၉၈ ႏွစ္ဦးပိုင္းကေန ၂၀၀၁ ခုနွစ္ မီလိုဆီဗစ္ကို ဖမ္းဆီးခံု႐ံုးတင္သည္အထိ ႏိုင္ငံတကာက ဘယ္လိုဝင္ေရာက္ကိုင္တြယ္သလဲ ဆိုတာကို ေရးပါ့မယ္။]

ကိုဆိုဗိုက နိုင္ငံတကာတုန္႔ျပန္မႈမ်ား ( ၁ )

၁၉၉၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလဟာ ကိုဆိုဗိုအတြက္ေတာ့ အေျပာင္းအလဲတခ်ိဳ႕ စတင္တဲ့လလို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆာဘ္ပုလိပ္ေတြရဲ႕ လက္ခ်က္နဲ႔ အလ္ေဘးနီးယန္းရြာသား ၂၄ ေယာက္ အသတ္ခံလိုက္ရတဲ့ ပံုရိပ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာကို ျပန္႔ႏွံ႔သြားၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ တုန္႔ျပန္မႈတခ်ိဳ႕ရွိလာပါတယ္။
ပထမတုန္႔ျပန္မႈက ကိုဆိုဗိုျမိဳ႕ေတာ္ Pristhina ကို US အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေရာက္လာျခင္းပါ။ US အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့လုပ္ရပ္ ကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းနဲ႔ KLA လိုအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ကိုလည္း လက္မခံေၾကာင္းသတင္းစကားပါ။ ဒါဟာ မီလိုဆီဗစ္ အဖို႔ သတင္းေကာင္းျဖစ္ေစၿပီး ထိုးစစ္ေတြဆင္ႏႊဲဖို႔ မီးစိမ္းျပသလိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
US အထူးကိုယ္စားလွယ္ ကိုဆိုဗိုကို ေရာက္ေနတာနဲ႔ အခ်ိန္သိပ္မကြာလွပဲ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံ ဘဲလ္ဂရိတ္ကို ေရာက္ေနသူကေတာ့ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီး Robin Cook ပါ။ သူကေတာ့ ၁၉၉၈ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔မွာ မီလိုဆီဗစ္ကို ေဘာ့စ္နီးယားမွာလို အခ်ိဳးမ်ိဳးေတြ လက္မခံႏိုင္ဘူးလို႔ သတိေပးစကားေျပာတာပါ။ မီလိုဆီဗစ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာလည္း ျဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက ဒီစကားကိုပဲ ထပ္ေျပာပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္အဖို႔ US အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ရဲ႕ မီးစိမ္းျပမႈနဲ႔ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးရဲ႕ သတိေပးစကားၾကားမွာ သံခင္းတမန္ခင္း အေျဖတစ္ခုကိုမ်ွေျခရေအာင္ ဆြဲယူရမယ့္အစား လူသတ္ပြဲေတြဆက္လုပ္ဖို႔ပဲ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။
မီလိုဆီဗစ္ရဲ႕ ဘီလူးမ်က္ႏွာဖံုးကို ဆြဲခၽြတ္ျပလိုက္သူကေတာ့ Adem Jashari ပါ။ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ပူပူေႏြးေႏြးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္စဥ္ မွာပဲ Jashari တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္သြားတာပါ။ Adem Jashari အေနနဲ႔ ေရွာင္ထြက္ လို႔ရပါရက္နဲ႔ မိသားစုအေယာက္ ၄၀ ေက်ာ္လံုး အသက္အေသခံၿပီး တိုက္သြား တာပါ။ စစ္ေရးအရ ႐ံႈးမယ္မွန္းသိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာအာ႐ံုစိုက္မႈရဖို႔နဲ႔ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြအတြက္ စံနမူနာယူဖြယ္ အာဇာနည္လိုအပ္ေန မႈကိုျဖည့္ဆည္းဖို႔ မိသားစုတစ္စုလံုးရဲ႕ အသက္ကို ပူေဇာ္လိုက္တဲ့သေဘာပါ။
Jashari မိသားစုရဲ႕ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈဟာ အလဟႆ မျဖစ္ခဲ့ပါ ဘူး။ ဒီသတ္ျဖတ္ခံရမႈအၿပီးမွာ US အပါအဝင္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြက ဆားဘီး ယားအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈ ျပန္လည္ခ်မွတ္ဖို႔ ျဖစ္လာေစပါတယ္။
Jashari မိသားစု သတ္ျဖတ္ခံရအၿပီး ၁၉၉၈ မတ္ ၉ ရက္ေန႔မွာ US၊ ျဗိတိန္၊ ျပင္သစ္နဲ႔ ရုရွားပါဝင္တဲ့ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ၆ ႏိုင္ငံဟာ Contact Group အျဖစ္ တံခါးပိတ္လ်ွိဳ႕ဝွက္ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပပါတယ္။
Contact Group ဆိုတာ ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥကတည္းက ႐ုရွား နဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြ ထိပ္တိုက္ျပႆနာျဖစ္လာရင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံု ေျဖရွင္းဖို႔ဖြဲ႕ထားတဲ့ Group ပါ။ ဒီ group မွာ ႐ုရွားဟာ က်န္တဲ့ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အျမဲ တမ္းနီးပါး ဆန္႔က်င္ဘက္မွာရွိတတ္ပါတယ္။ အခုလည္း ဆားဘီးယားကို စီးပြား ေရးပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈ ျပန္လည္ခ်မွတ္ေရးကိစၥကို ႐ုရွားက ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက “ဆားဘီးယားကို ေထာင့္ကပ္သြားေအာင္ လုပ္လို႔မျဖစ္ဘူး။ အေျခအေနေတြပိုဆိုးသြားလိမ့္မယ္”လို႔ ျခိမ္းေျခာက္စကား ဆိုတဲ့အခါ US ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မယ္ဒလင္းေအာလ္ဘ႐ိုက္က “ဆာဘ္ေတြဟာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြ” လို႔ထပ္ခါထပ္ခါ ျပန္လည္တုန္႔ ျပန္ပါတယ္။
အန္တီႀကီး ေအာလ္ဘ႐ိုက္ဟာ ေဘာ့စ္နီးယားကိစၥကတည္းက ဆာဘ္ေတြကို ဗံုးႀကဲခ်င္သူႀကီးပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခု ကိုဆိုဗိုကိစၥကို ကိုင္တြယ္ ဖို႔ျဖစ္လာခ်ိန္မွ အန္တီႀကီးက US ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္လာတာကေတာ့ ဆာဘ္ေတြအတြက္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်မႈေပါ့ဗ်ာ။ Contact Group ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးမွာေတာ့ ေၾကျငာခ်က္ ထြက္လာပါတယ္။ “ဆားဘီးယားႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မယ္၊ ဒါကိုျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေစခ်င္ရင္ မီလိုဆီဗစ္ဟာ ကိ္ုဆိုဗိုက အလ္ေဘးနီးယန္းေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိုျပန္လည္အသိအမွတ္ျပဳရမယ္” လို႔ေၾကျငာခ်က္မွာ ပါလာပါတယ္။ ႐ုရွားဟာ ႏွပ္ပစ္ခံလိုက္ရတဲ့သေဘာပါ။

မိလိုဆီဗစ္ရဲ႕တုန္႕ျပန္မႈ


Contact Group ရဲ႕ ဒီေၾကျငာခ်က္ကို မီလိုဆီဗစ္ရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈကေတာ့ ဆားဘီယားႏိုင္ငံတလႊားမွာ ျပည္သူ႕သေဘာထားခံယူခ်က္ထုတ္ေဖာ္ပြဲ က်င္းပတာပါပဲ။ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈကို လက္မခံေၾကာင္း ဆႏၵမဲေပးပြဲက်င္းပၿပီး ၉၅ % ေသာ ဆာဘ္ေတြဟာ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈကို လက္မခံေၾကာင္း ဆႏၵမဲေပးၾကပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္ကေတာ့ ဆာဘ္ေတြဟာ ေသြးစည္းညီညြတ္စြာနဲ႔ အန္တု ရင္ဆိုင္မယ္ဆိုတဲ့ message ေပးခ်င္တာပါ။ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မယ့္ႏိုင္ငံေတြကို ေနာက္ဆုတ္သြားေစခ်င္တာပါ။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ဒီလို ဆာဘ္တစ္မ်ိဳးသားလံုးဟာ မွားယြင္းတဲ့ဘက္မွာ စည္းလံုးညီညြတ္ျပေနတာကိုက ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရဲ႕ လကၡဏာလို႔ ကမ႓ာႀကီးကယူဆသြားၿပီး ကမ႓ာ့အင္အားစုေတြအေနနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံအလ္ေဘးနီးယန္းေတြ ဘက္က ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ေပးဖို႔လိုတယ္လို႔ အခိုင္အမာယူဆသြားၾကပါတယ္။

ကိုဆိုဗိုက နိုင္ငံတကာတုန္႔ျပန္မႈမ်ား ( ၂ )

အခိုင္အမာရပ္တည္
အလ္ေဘးနီးယန္းေတြဘက္က အခိုင္အမာရပ္တည္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ US အစိုးရဟာ KLA ဆိုတာဘာလဲသိဖို႔ ဆက္သြယ္လာပါတယ္။ ရစ္ခ်က္ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္ ဦးေဆာင္တဲ့ US ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ကိုဆိုဗို ေဒသက KLA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲကို ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္ရဲ႕ ကားတန္းဟာ လမ္းေပၚမွာခ်ထားတဲ့ အတားအဆီးေတြ ကို သတိနဲ႔ဖယ္ရွားၿပီး ခရီးႏွင္ဖို႔လုပ္ေနတုန္း AK – ၄၇ ေသနတ္ကိုင္ထားတဲ့့ အလ္ေဘးနီးယန္းလူငယ္ေလးေတြ ျဗဳန္းခနဲေရာက္လာပါတယ္။ ကားတန္းမွာ ပါတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအလံကို ေတြ႕ေတာ့မွ သေဘာေပါက္ၿပီး KLA ဌာနခ်ဳပ္ကို ေခၚသြားပါတယ္။
ခ်ိဳင့္ေတြ အတားအဆီးေတြ မိုင္းကြင္းေတြနဲ႔ ကင္းပုန္းေတြကို ျဖတ္သန္း ရင္း ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္ဟာ KLA ဌာနခ်ဳပ္လုပ္ထားတဲ့ အိမ္ကိုေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ KLA ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို အစအဆံုး ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ အဲဒီဗီဒီယိုမွာေတာ့ ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္ဟာ KLA တပ္မွဴးေတြနဲ႔အတူ ၾကမ္းခင္းေပၚမွာ ထိုင္ခ်လိုက္ၿပီး ပခံုးခ်င္းယွဥ္ထိုင္လို႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးစကားေျပာပါေတာ့တယ္။
ရင္းႏွီးတဲ့ေဘာ္ဒါေတြမို႔ ထိုင္ခံုေတာင္မလိုတဲ့သေဘာေပါ့ဗ်ာ။ ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္ေဘး မွာလည္း AK – ၄၇ တလက္ေထာင္ထားေသးသဗ်။ KLA တပ္မွဴးနဲ႔ ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္တို႔ ပခံုးခ်င္းယွဥ္ထိုင္ေနတဲ့ဓါတ္ပံုဟာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ပဲ ကမ႓ာတလႊားကို ပ်ံ႔ႏွံ႔သြားပါေတာ့တယ္။
ဆာဘ္အာဏာပိုင္ေတြဟာ ေရေရလည္လည္ကို ေဒါကန္ၾကေတာ့တာေပါ့။ အေမရိကန္ အစိုးရကိုယ္တိုင္က အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕လို႔ တရားဝင္ေၾကျငာထားခံရတဲ့ KLA ေတြဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးနဲ႔ ပခံုးခ်င္းယွဥ္လို႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံုေန ၾကပါလား။ ေဘးမွာလည္း AK-၄၇ ေခ်မႈန္းေရး႐ိုင္ဖယ္ေတြကို သက္ေတာင့္ သက္သာ ခ်ထားလိုက္ေသး။ ဆာဘ္ေတြ shock ရသြားပါတယ္။
ဆာဘ္ေတြတင္မကဘဲ US ရဲ႕ မဟာမိတ္ေတြပါ မ်က္လံုးျပဴးကုန္ပါတယ္။
ျပင္သစ္သမၼတရွီးရက္ကဆို US သမၼတကလင္တန္ဆီဖုန္းဆက္ၿပီးေတာ့ “ဒီလိုႀကီးခ်ည္းကပ္တာ မၾကမ္းလြန္းဘူးလား” လို႔ေမးပါသတဲ့။ ကလင္တန္ရဲ႕ မီးစိမ္းျပမႈနဲ႔ ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္က ေနာက္ထပ္တဆင့္ ထပ္တက္ပါတယ္။ KLA တပ္မွဴးေတြနဲ႔ေတြ႕ၿပီး တစ္ပတ္အၾကာမွာ ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္ဟာဆြဇ္ဇာလန္မွာရွိတဲ့ KLA (ႏိုင္ငံေရး) ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ ထပ္ေတြ႕ပါတယ္။
အဲဒီေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္က KLA ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ ဘ႑ာေရးကိစၥေတြကို ေမးျမန္းပါတယ္။ KLA ကိုယ္စားလွယ္က KLA ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးစံု၊ ဘာသာစံုပါဝင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ အာမခံေၾကာင္း ကတိေပးပါတယ္။
ဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ KLA ဟာ သူတို႔တပ္ဖြဲ႕ကို US နဲ႔နီးစပ္ေအာင္လို႔ အခ်င္းခ်င္းေခၚေနက် comrade=ရဲေဘာ္လို႔ ဆိုတဲ့အသံုးအႏႈန္းကိုေတာင္ သိပ္ မသံုးေတာ့ဘူး။ အခ်င္းခ်င္းအေလးျပဳတဲ့အခါ လက္သီးဆုပ္ၿပီး အေလးနီျပဳတာမ်ိဳး မလုပ္ေတာ့ဘဲ US စတိုင္ လက္ဝါးျဖန္႔ပံုစံနဲ႔ နားထင္နားလက္တင္ၿပီး အေလးျပဳ တဲ့စတိုင္ ေျပာင္းပစ္တယ္။ သူတို႔ေနာက္မွာ US က ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ေနၿပီေလ။

တိုက္ပြဲနဲ႔ လက္စားေခ်မႈ
KLA အေနနဲ႔ လက္နက္ခဲယမ္း၊ လူသူလက္နက္လည္း ေတာင့္တင္း လာၿပီ၊ US လို ႏိုင္ငံႀကီးရဲ႕ ေထာက္ခံမႈလည္း ရၿပီဆိုတဲ့ေနာက္မွာ တိုက္ပြဲေတြကို အရွိန္ျမႇင့္ပါတယ္။ ၁၉၉၈ ႏွစ္ဦးမွာ KLA ဟာ ဆာဘ္စစ္တပ္နဲ႔ ရဲတပ္သား ၆၀ ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျမိဳ႕ ႏွစ္ျမိဳ႕ကိုလည္း ျပန္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။
ဆာဘ္ေတြဘက္က အင္နဲ႔အားနဲ႔ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္႐ံုမက သာမန္ အလ္ေဘးနီးယန္းအရပ္သားေတြကိုပါ သတ္ျဖတ္ၿပီး ရြာလံုးကၽြတ္မီး႐ိႈ႕တာေတြ လုပ္ပါေတာ့တယ္။

ကိုဆိုဗိုက နိုင္ငံတကာတုန္႔ျပန္မႈမ်ား ( ၃ )

တပ္မေတာ္ဟာ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာပါ
ဒီလိုရြာလံုးကၽြတ္ သတ္ျဖတ္မီး႐ိႈ႕တာေတြကို တားဆီးဖို႔ US အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ မီလိုဆီဗစ္နဲ႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အထူး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ Chris Hill က “အင္အားအလြန္အကၽြံသံုးတာ
ရွိတယ္။ ဒါေတြကိုရပ္တန္႔ရမယ္” လို႔ေျပာေတာ့ မီလိုဆီဗစ္က အၾကမ္းဖက္သမား ေတြကို ေခ်မႈန္းတာသာျဖစ္တယ္လို႔ ျပန္ေျဖပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီတေခါက္ US ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ကိုဆိုဗိုေဒသကို ျပဲျပဲစင္ေအာင္သြားၿပီးမွ မီလိုဆီဗစ္ကို ဝင္ေတြ႕တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို အေသးစိတ္သိေန႐ံုသာမက မွတ္တမ္းတင္တာတခ်ိဳ႕ပါ လုပ္ထားၿပီးသားပါ။
Chris က ဆာဘ္ယူနီေဖာင္းဝတ္ထားသူေတြက ေနအိမ္ေတြကို ဓါတ္ဆီ ပတ္မီး႐ိႈ႕ေနတဲ့ အေၾကာင္းေျပာရင္း တပါတည္း႐ိုက္ကူးလာတဲ့ ဗီဒီယိုကိုပါ ဖြင့္ျပ လိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ မီလိုဆီဗစ္ဟာ မတ္တပ္ထရပ္ၿပီး “ငါတို႔တပ္မေတာ္ဟာ
စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာကြ” လို႔ ထေအာ္ပါသတဲ့။ မီလိုဆီဗစ္ဟာ ညႇိႏႈိင္းမရတဲ့သူအျဖစ္ US ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က သံုးသပ္သြားပါတယ္။

ေၾကကြဲစရာေတြ ထပ္ျဖစ္မလာေစရ
ဒီေနာက္မွာေတာ့ US သမၼတကလင္တန္က ျပင္သစ္သမၼတ ရွီးရက္ဆီ ဖုန္းဆက္ၿပီး “ေဘာ့စ္နီးယားမွာလို ေၾကကြဲစရာေတြထပ္ျဖစ္မလာဖို႔ ခပ္သြက္သြက္ဝင္ကိုင္ဖို႔လိုၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ရွီးရက္က “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ဘလိုင္းႀကီးဝင္ တြယ္လို႔မရဘူးေလ။ UN လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ိဳးလိုတယ္” လို႔ ျပန္ေျဖပါတယ္။
UN လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ႐ုရွားဟာ ကန္႔လန္႔တိုက္မွာမို႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို ေရွာင္ကြင္းႏုိင္မယ့္နည္းလမ္းကို ရွာေဖြဖို႔အတြက္ US ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မယ္ဒလင္းေအာ္လ္ဘ႐ိုက္က အားထုတ္ပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းဘက္က တိတိပပ မကိုင္တြယ္ႏိုင္ခ်ိန္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး လူသတ္မီး႐ိႈ႕ စစ္ဆင္ေရးေတြကို အရွိန္တင္ပါေတာ့တယ္။
၁၉၉၈ ေႏြဦးကစလိုက္တဲ့ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ရွင္းလင္းေရးစစ္ဆင္ ေရး ေတြေၾကာင့္ အလ္ေဘးနီးယန္း ၃ သိန္းထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး ၁၅၀၀ ေက်ာ္ အသတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရပါတယ္။ UNHCR ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ဒီအေၾကာင္းေတြပါလာေတာ့ ႐ုရွား ဟာ လူဆိုးအျဖစ္မခံေတာ့ဘဲ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ သူ႔ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကိုတဆင့္ေလ်ွာ့ေပးပါတယ္။ သူေလ်ွာ့မေပးရင္လည္း ေအာလ္ဘ႐ိုက္တို႔က တကယ္ျဗင္းမယ့္ ပံုစံေတြျပလာတာကိုး။
ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၈ စက္တင္ဘာ ၂၃ မွာ UN resolution ထြက္လာပါတယ္။ “ဒုကၡသည္ေတြကို ေနရပ္ျပန္ေစရမယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေပးရမယ္” ဒါေပမဲ့ ဒီ resolution ကို မလိုက္နာရင္ ဘယ္လိုအေရးယူမယ္ဆိုတဲ့ တြန္းအားဖိအား ပါမလာပါဘူး။ ဒါဟာ ႐ုရွားရဲ႕ လက္ခ်က္ပဲေလ။ ဆာဘ္ေတြ ကေတာ့ အင္အားမပါတဲ့ အဲဒီ resolution ကို စာရင္းထဲေတာင္ မထည့္ပါဘူးဗ်ာ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ဝင္လာတဲ့ OSCE အဖြဲ႕ကိုေတာင္ ဖုတ္ေလသည္ငပိ ရွိတယ္လို႔မမွတ္ဘဲ ဆက္ေသာင္းက်န္းပါတယ္။
ဒီ resolution အတြက္ အင္အားထည့္ေပးဖို႕ NATO အဖြဲ႔ဟာ ထူးျခား တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကို လုပ္လိုက္ပါတယ္။ NATO ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေတြဟာ UN resolution ထြက္ၿပီး ေနာက္ရက္မွာပဲ အစည္းအေဝးတစ္ခု စတင္က်င္းပပါတယ္။ ဆားဘီးယားကို စစ္ေရးအရ ျခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးတဲ့ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ဖို႔ေခၚတဲ့ အစည္းအေဝးပါ။ အစပိုင္း မွာ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ထြက္လာဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အထိ အျငင္းပြားၾကပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ NATO အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ဆာဘ္ေတြရဲ႕ NATO အဖြဲ႕အေပၚေစာ္ကားမႈကို တခုတ္တရ မိန္႔ခြန္းထည့္ေျပာၿပီးလမ္းေၾကာင္းထိန္းပါတယ္။
“ဆာဘ္ေတြဟာ တစ္ရက္တစ္ရြာမီးသာ႐ိႈ႕ထား၊ NATO ဆိုတာအေဝးႀကီးမွာေဟ့လို႔” ေလွာင္ေျပာင္တဲ့အထိ NATO အဖြဲ႕ဟာသိကၡာက် ဆင္းေနရေၾကာင္း၊ ဒါဟာ ကိုဆိုဗိုကိစၥသပ္သပ္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ အဆံုး အျဖတ္တစ္ခုခုထြက္လာသည္အထိ ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ NATO ေထြ/ခ်ဳပ္က ပန္ၾကားပါတယ္။ ဒီမွာတင္ ျဗိတိန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက အဆိုတစ္ရပ္တင္သြင္းပါတယ္။ “NATO အေနနဲ႔ သီးျခားေၾကျငာခ်က္မထုတ္ေတာ့ဘူးဗ်၊ မေန႔ကထုတ္တဲ့ UN resolution ကိုပဲေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္မယ္။ အဲဒီ resolution အတိုင္း ဆာဘ္တပ္ေတြမဆုတ္ခြာရင္ေတာ့ NATO က ဗံုးဝင္ႀကဲရလိမ့္မယ္။”လို႔ ျဗိတိန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက အဆိုတင္ေတာ့ အားလံုးသေဘာတူညီခ်က္ရသြားပါတယ္။ အဆံမပါ အသံပဲပါတဲ့ UN resolution ကို NATO က အင္အား ျဖည့္ေပးလိုက္တဲ့သေဘာပါ။
မီလိုဆီဗစ္ ဘယ္လို တုန္႕ျပန္မလဲ…?

ကိုဆိုဗိုက နိုင္ငံတကာတုန္႕ျပန္မႈမ်ား ( ၄ )

ဒီေကာင္ေတြ ငေပ်ာ့ေတြပါကြာ
NATO အဖြဲ႕ရဲ႕ သတိေပးခ်က္ ေရာက္လာေတာ့ မီလိုဆီဗစ္ဟာ သူ႕စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႕ အစည္းအေဝးထိုင္ပါတယ္။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကေတာ့ လက္ရွိဆားဘီးယားတပ္မေတာ္အေနနဲ႔ NATO အဖြဲ႕ကို ခုခံဖို႔အင္အားမရွိေၾကာင္း ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္စစ္သားပီပီ တြက္ျပပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္ကေတာ့ ေခါင္းခါပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္အေနနဲ႔ ဒီပြဲမွာ လြယ္လြယ္ကူကူ အ႐ံႈးေပးလိုက္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သြားရင္ သူ႔ရဲ႕နိုင္ငံေရး ေသသြားမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အတိုင္းအတာတခုထိ လူေရွ႕သူေရွ႕ ရာဇအိေျႏၵထိန္းျပဖို႔ ႀကိဳးပမ္းပါတယ္။ ဆာဘ္တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Peresic က စစ္သားစစ္သားခ်င္း ေျချမင္တဲ့သေဘာနဲ႔ သံုးသပ္ျပတာက “NATO အခုလုပ္ေနတာက ႏိုင္ငံေရးေတာ္ကီပစ္ေနတာမဟုတ္ဘူး၊ ဗံုးႀကဲအမိန္႔ထြက္လာဖို႔က အဆင့္အမ်ားႀကီး မ႐ႈပ္ဘူးေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျမဲတမ္းတပ္တခ်ိဳ႕ကို ကိုဆိုဗိုကေန ႐ုပ္သိမ္းျပလိုက္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စစ္ဆင္ေရးေတြကို တျခားနည္းလမ္းေတြ တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ရတယ္” လို႔ တင္ျပပါသတဲ့။
မီလိုဆီဗစ္ကေတာ့ “ဗံုးႀကဲလည္း ခဏေပါ့ကြာ။ ငါတို႔သာေတာင့္ခံ ျပလိုက္ရင္ NATO ေနာက္ဆုတ္သြားမွာပါ” လို႔ ခန္႔မွန္းသတဲ့။ NATO စစ္ဌာနခ်ဴပ္ကို ေရာက္လာတဲ့ ရစ္ခ်က္ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္ကေတာ့ NATO ေလတပ္ကို Activation Order ထုတ္ဆင့္ထားဖို႔ ညႊန္ၾကားလိုက္ပါတယ္။ Activation Order ဆိုတာ ဗံုးႀကဲလို႔ အမိန္႕ေပးလိုက္တာနဲ႔ ေလယာဥ္မွဴးက ေလယာဥ္ေပၚေျပးတက္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းပ်ံတက္ႏိုင္ေအာင္ အသင့္ျပင္ထားဖို႔ပါ။
ဒီအတြက္ B-52 ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မွာ ဗံုးေတြတပ္ဆင္၊ F-15 ဂ်က္ ဖိုက္တာေတြမွာ ဒံုးေတြတပ္ဆင္ၿပီး ေျပးလမ္းေပၚတင္ထားလိုက္ပါတယ္။ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာေတြဟာလည္း Adriatic ပင္လယ္ျပင္ဘက္ကို ဦးတည္ခုတ္ေမာင္းလာခဲ့ပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္ဆီကို အမိန္႔တစ္ခု ထပ္ေရာက္လာပါတယ္။ ၉၆ နာရီအတြင္း ကိုဆိုဗိုေဒသက အျမဲတမ္းဆာဘ္တပ္ဖြဲ႕ေတြထြက္ခြာ၊ မထြက္ခြာရင္ ဗံုးႀကဲမယ္။ ဒီမွာတင္ မီလိုဆီဗစ္ဟာ ေစ်းဆစ္မရမွန္းသိၿပီး ကိုဆိုဗိုမွာပို႔ထားတဲ့တင့္ကားလက္နက္ႀကီးအပါအဝင္ အျမဲတမ္းတပ္ေတြကို ဆုတ္ခြာခိုင္းလိုက္ပါ ေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္ေတြကေတာ့ ကိုဆိုဗိုေဒသရဲ႕ ျမိဳ႕ျပ ေတြကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲပါပဲ။ [တပ္မႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒူးႏွစ္လံုးနဲ႔ကုန္းကုန္း ဆုတ္ခြာသြားပံုနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ဒီကေကာင္ေတြဟာ ဆာဘ္ထက္ေပ်ာ့ညံ့ပါတယ္။ အဲ ! ကလိမ္ကက်စ္ အရာမွာေတာ့ အတူတူေလာက္ပဲဗ်။ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ၊ ျပည္သူ႔စစ္ေတြနဲ႔ လူသတ္ပြဲဆက္က်င္းပတာလည္း ပံုစံတူေနျပန္ေရာဗ်။]

ေရွ႕တက္လာတဲ့ KLA


ဆာဘ္တပ္ဖြဲ႕ေတြဆုတ္ခြာသြားခ်ိန္မွာေတာ့ KLA တပ္ေတြဟာ ေရွ႕တက္ေနရာယူလာၾကပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြဘက္က ဒီကိစၥကို အထြန္႔တက္ပါတယ္။ NATO က ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆာဘ္ေတြကိုက် အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး တပ္ဆုတ္ခိုင္းတယ္။ KLA ကိုက် ဘာဖိအားမွမေပးဘူးလို႔ အထြန္႔တက္တာပါ။ ဒါကို ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္က ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္လဲဆိုေတာ့ “က်ဳပ္တို႔က KLA ကို ဘာလုပ္ပါလို႔ ဘယ္ေတာ့မွအမိန္႕မေပးဘူး။ က်ဳပ္တို႔ဘာလုပ္ေပးထားတယ္ ဆိုတာကို သတင္းေပး႐ံုပဲလုပ္တယ္” လို႔ ေျပာခ်လိုက္တာပါ။
ဆိုလိုခ်င္တာက “မင္းတို႔ဆာဘ္ေတြဆုတ္ခြာရေအာင္ ငါတို႔က ဖိအား ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ KLA ကိုလက္တို႔လိုက္တယ္”လို႔ ဒဲ့ kick တဲ့ သေဘာပါ။ ဒါဟာ သမား႐ိုးက်စစ္ပြဲလို ဘက္မလိုက္ဘဲ ဒိုင္လူႀကီးေနရာေနလို႔မရပါဘူး။ အဖိ ႏွိပ္ခံေတြဘက္က ရပ္တည္ျပတယ္။ ဘက္လိုက္ျပတယ္လို႔ US က message ေပးခ်င္တာပါ။ [ဟိုအဖြဲ႕က ဟိႏၵဴေတြကို သတ္သြားပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြကို သတ္သြားတာ။ အဲဒါကို အခုထိအႀကမ္းဖက္လို႔ အေမရိကန္က အသိအမွတ္ မျပဳေသးဘူး ဘာညာေအာ္ရင္းနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ မုဒိန္းတပ္မေတာ္ႀကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံလိုက္ရတာနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။

ကိုဆိုဗိုက ႏိုင္ငံတကာတုန္႔ျပန္မႈမ်ား ( ၅ )

ေနာက္ဆံုးတံခါးခ်ပ္ဆြဲဖြင့္ျခင္း
ဆာဘ္ေတြဟာ အထင္ကရျမိဳ႕ႀကီးေတြမွာပဲ တပ္စြဲထားႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္သြားပါတယ္။ ေက်းလက္နဲ႔ ျမိဳ႕ငယ္ေတြရယ္၊ အဲဒီျမိဳ႕ငယ္ေလး ေတြကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့ လမ္းေတြဟာ KLA ရဲ႕ လက္ထဲကို ေရာက္သြားပါတယ္။ KLA တပ္မွဴး Seliimi ေျပာျပတာကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ဳပ္တို႔ဟာ ေထာက္ပို႔လမ္းေၾကာင္းေတြ ျပန္တည္ေဆာက္တယ္။ ခဲယမ္းေတြစုပံုတယ္။
တပ္သားသစ္ေတြကို ေလ့က်င့္ေပးတယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ KLA ဟာ သူတို႔ရဲ႕စစ္ဆင္ေရး ေတြကို ထပ္ဆင့္အရွိန္ျမႇင့္ပါတယ္။ KLA တပ္မွဴး Mustafa ေျပာျပတာက “ဟား! ဆာဘ္ေတြဟာ ျမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ေျခခ်ဳပ္မိသြားၿပီးေတာ့ က်ဳပ္တို႔က လွည့္ပတ္စစ္ဆင္လို႔ရတဲ့ အေနအထားျဖစ္သြားတာဗ်ိဳ႕”တဲ့။
KLA ဟာ ျခံဳခိုတိုက္ပြဲနဲ႔ စႏိုက္ပါေတြကို အုပ္စုလိုက္သံုးၿပီးစစ္ဆင္တဲ့ ပံုစံနဲ႔ ဆာဘ္ေတြကိုတိုက္ပါတယ္။ အရင္းနဲနဲသံုးၿပီး အျမတ္မ်ားမ်ားရတဲ့ တိုက္ပြဲ မ်ိဳးေတြေပါ့။ ဆာဘ္ေတြဘက္က မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္လာၿပီး လက္တုန္႔ျပန္တာတခ်ိဳ႕ရွိလာျပန္ပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ တစ္ခုဟာ R2P ဝင္ဖို႔ ေနာက္ဆံုးတံခါးခ်ပ္ကို ဆြဲဖြင့္လိုက္ ပါေတာ့တယ္။

———————————

၁၉၉၉ ဇန္နဝါရီလ KLA က ဆာဘ္ရဲ ၃ ေယာက္ကို တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္လိုက္တဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ဆာဘ္အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ Reccak ရြာကို စီးနင္းတိုက္ခိုက္ၿပီး အရပ္သား ၄၅ ေယာက္ကို သတ္ျဖတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။
OSCE အဖြဲ႕ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဟာ ေတာင္ကုန္းေလးေပၚမွာ ျပန္႔က်ဲေနတဲ့အေလာင္းေတြဆီကို ေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ေခါင္းမရွိေတာ့တဲ့ အေလာင္းေတြ၊ လည္းပင္းျပတ္လုနီးပါးအလွီးခံထားရတဲ့ အေလာင္းေတြ၊ အနီးကပ္ေတ့ အပစ္ခံရတဲ့ အေလာင္းေတြက ဆီးႀကိဳေနပါတယ္။ဆာဘ္ေတြဘက္က ဒါဟာ KLA က ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ဖို႔ ကမ႓ာႀကီးကို လွည့္စားဖို႔လုပ္ထားတဲ့ အရာေတြပါလို႔ တန္ျပန္စြပ္စြဲေပမယ့္လည္း ၾကားျဖတ္ေၾကးနန္းဖမ္းယူရရွိမႈေတြနဲ႔ မႈခင္းေဆးပညာအရစစ္ေဆးမႈေတြက တရားခံေတြ ဟာ ဆာဘ္ေတြပဲလို႔ တည့္တည့္ႀကီး ညႊန္ျပေနပါေတာ့တယ္။
OSCE အဖြဲ႕ဟာ လူအင္အား ႏွစ္ေထာင္ေလာက္နဲ႔ ကိုဆိုဗိုေဒသထဲကို ေစာင့္ၾကည့္လာတာ ၁၉၉၈ ေအာက္တိုဘာကတည္းကပါ။ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ ရက္စက္မႈနဲ႔ ေျဗာင္လိမ္မႈေတြကို ျမင္ရေပါင္းမ်ားလွပါၿပီ။ ဒီတပြဲမွာေတာ့ OSCE
အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္က ေအာ့ႏွလံုးနာသြားပါတယ္။ Reccak အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ရာမွာ Crimes very much against humanity လို႔ သံုးႏႈန္းေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။
ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ US အေနနဲ႔ ၾကားဝင္စြက္ဖက္ဖို႔ ရွာေဖြေနတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္အတြက္ Hard evidence ျဖစ္သြားပါတယ္။ US ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီး ေအာလ္ဘ႐ိုက္က စစ္အင္အားသံုးစြဲဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီလို႔ ဒဲ့ထြက္ ေျပာလာပါတယ္။ အန္တီႀကီး ေအာလ္ဘ႐ိုက္ ေအာင္ျမင္ပါ့မလား…?

ကိုဆိုဗိုက နိုင္ငံတကာတုန္႔ျပန္မႈမ်ား ( ၆ )

ရာဇသံပို႔ဖို႔
“မစၥေအာလ္ဘ႐ိုက္ဟာ တကယ္ထက္တဲ့အမ်ိဳးသမီးပါ။ အဲ ! တယ္လည္းမလြယ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးပဲဗ်ဳိ႕”လို႔ ထုတ္ေျပာလာသူကေတာ့ ျပင္သစ္သမၼတ ရွီးရခ္ပါ။ သူေျပာမယ္ဆိုလည္း ေျပာစရာပါ။ US က Reccak ျဖစ္စဥ္အၿပီး ဗံုးႀကဲဖို႔ေျပာေတာ့ ျပင္သစ္သမၼတက ႐ုရွားပါဝင္တဲ့ Contact Group ကေနတဆင့္ တိုင္ပင္ၾကည့္ဦးမယ္လို႔ အေၾကာင္းျပန္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီမွာတင္ အန္တီႀကီး ေအာလ္ဘ႐ိုက္က Contact Group အစည္းအေဝးကို မေစာင့္ေတာ့ဘဲ ေမာ္စကို ကို ေရာက္ခ်သြားပါတယ္။ ေမာ္စကိုမွာ ႐ုရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက US ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကို ျပဇာတ္႐ံုမွာ ဧည့္ခံပါတယ္။ ျပဇာတ္ပြဲ အရွိန္ျမင့္စမွာ US နဲ႔ ႐ုရွားႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးနွစ္ပါးဟာ ေဘးခ်င္းယွဥ္ထိုင္လ်က္ရွိေနၾကတာပါ။ အလုပ္ကိစၥဘာညာ ဘာမွ မေျပာၾကပါဘူး။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ျဗဳန္းခနဲ စကားစေျပာတဲ့သူက US ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးေအာလ္ဘ႐ိုက္ပါ။ အန္တီႀကီးက စကားကို တိုးတိုးေလးေျပာတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ႐ုရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဟာ ေက်ာထဲစိမ့္ခနဲ႔ကို ျဖစ္သြားပါတယ္။
အန္တီႀကီးေျပာတဲ့စကားက “အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ေရာ NATO တပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ပါ ဆာဘ္ေတြကိုဗံုးႀကဲဖို႔ ရာဇသံေပးေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း” ပါတဲ့ဗ်ာ။ ႐ုရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဟာ ျပဇာတ္ခန္းမေဆာင္အတြင္းမွာပဲ မ်က္စိ မ်က္ႏွာပ်က္ ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ အေမရိကန္ေတြဟာ သူတို႔လုပ္ခ်င္ရင္ အဲသလိုဇြတ္တရြတ္လုပ္တတ္ပါတယ္။ အန္တီႀကီး ေအာလ္ဘ႐ိုက္ဟာ ေမာ္စကိုမွာေျပာခဲ့ဆိုခဲ့တာေတြကိုျပင္သစ္နဲ႔ ျဗိတိန္ကို အေၾကာင္းၾကားလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ျပင္သစ္နဲ႔ ျဗိတိန္ဟာ Contact Group အေၾကာင္းကိုစကားထဲေတာင္ ထည့္မေျပာၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခ်က္ခ်င္းႀကီးရာဇသံပို႔မယ့္အစား ဆာဘ္နဲ႔အလ္ေဘးနီးယန္းေတြကို အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးခိုင္းၿပီး မရေတာ့မွဘဲ ရာဇသံပို႔ဖို႔ ျပန္ေျပာၾကပါတယ္။
US ကလည္း ဒါကို လက္ခံလိုက္ပါတယ္။ ဒီမွာတင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီျမိဳ႕နဲ႔ မိုင္ ၂၀ ေလာက္အကြာက ယန္ဘူးေယးရဲတိုက္ဥယာဥ္ႀကီးမွာ ရက္သတၱပတ္ သံုးပတ္နီးပါးၾကာတဲ့ တံခါးပိတ္ အိမ္တြင္းပိတ္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပရပါေတာ့တယ္။

ယန္ဘူေယး ေဆြးေႏြးပြဲ
ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြဘက္က KLA အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုနဲ႔ LDK က ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြဘက္က မီလိုဆီဗစ္ ရဲ႕ ညာလက္႐ံုးဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တက္ေရာက္ပါတယ္။ မီလို ဆီဗစ္ကိုယ္တိုင္မပါတဲ့အတြက္ ဒါဟာ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တယ္လို႔ US က ယူဆပါတယ္။ ဆာဘ္နဲ႔ အလ္ေဘးနီးယန္းေတြဟာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္လို႔မရတာေၾကာင့္US က ဆာဘ္ေတြအတြက္ ေဆြးေႏြးဖို႔မူေဘာင္နဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို ေပးအပ္ၿပီး ဆာဘ္ကိုယ္စားလွယ္ခ်ည့္ပဲ အိမ္တစ္အိမ္ထဲမွာ စုထည့္ေပးထားလိုက္ပါတယ္။
အခ်င္းခ်င္း အေၾကအလည္ေဆြးေႏြး၊ ၿပီးရင္ US ကို ျပန္ေျပာျပ ဆိုတာမ်ိဳးပါ။ အလ္ေဘးနီယန္းေတြအတြက္လည္း အဲဒီအတိုင္းစီစဥ္ထားလိုက္ပါတယ္။
ကဲ…! ေျပာၾက…..ဆိုၾက….ညႇိၾကေပေတာ့….။

ကိုဆိုဗိုက နိုင္ငံတကာတုန္႕ျပန္မႈမ်ား ( ၇ )

ဆာဘ္ေတြဘက္
ဆာဘ္ေတြအတြက္ US ခ်ေပးထားတဲ့ မူေဘာင္က
– ကိုဆိုဗိုေဒသရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ျပန္ေပးဖို႔
– အဲလိုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးရာ မွာ NATO အဖြဲ႕က အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေပးမယ္။
ဒီအခ်က္ေတြကို မီလိုဆီဗစ္ဆီအေၾကာင္းၾကားေတာ့ မီလိုဆီဗစ္က ဒါဟာ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးတာမို႔ လက္မခံႏိုင္ဘူးလို႔အေၾကာင္းျပန္ပါသတဲ့။
ဆားဘီးယားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က US သံတမန္ကို ျပန္လည္ေျပာဆိုရာမွာ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္လုပ္ဖို႔ အားထုတ္ပါတယ္။ ဆာဘ္ကိုယ္စားလွယ္က “NATO တပ္ေတြအေနနဲ႔ ဆားဘီယားႏိုင္ငံထဲမွာ လမ္းအသံုးျပဳခ၊ ေလဆိပ္အသံုးျပဳခ စသျဖင့္ ငွားရမ္းခေတြေပးၿပီး တပ္စြဲမယ္ဆိုရင္ ခြင့္ျပဳ မယ္လို႔” ေျပာပါသတဲ့။ ဒါမ်ိဳးဟာ တျခားမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း NATO က လုပ္ေနက်ပံုစံပါ။ ဒါေပမဲ့ ဆားဘီယားဟာ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမဟုတ္ပါဘူး။ US ကိုယ္စားလွယ္ ကေတာ့ “ဒီမွာကိုယ့္လူူ! က်ဳပ္တို႔အခုေဆြးေႏြးေနတာ ခင္ဗ်ားတို႔ႏိုင္ငံကိုဗံုးႀကဲရမလား၊ မႀကဲရဘူးလား ေဆြးေႏြးေနတာေနာ္” လို႔ မ်က္နွာထိမ်က္နွာထားနဲ႔ျပန္ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဆာဘ္ေတြနဲ႔ ေဆြေႏြးပြဲဟာ ေရွ႕ဆက္တိုးမရေလာက္ေအာင္ ဂ်ပ္ပိတ္သြားပါေတာ့တယ္။

အလ္ေဘးနီးယန္းဘက္
ဒီဘက္ပိုင္းကလည္း အဆင္မေခ်ာလွပါဘူး။
အဓိက,ကေတာ့ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြက ဆားဘီးယားကေနခြဲထြက္ၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ကိုဆိုဗိုႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လိုတာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ကေတာ့ ကိုဆိုဗိုေဒသကို ဆားဘီးယားႏိုင္ငံထဲမွာပဲ ကိုယ္ပိုင္အုပ္
ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ ဆက္ရွိေစခ်င္တာပါ။ အလ္ေဘးနီးယန္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က လြတ္လပ္ေရးဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုထည့္ဖို႔လုပ္ေတာ့ US က ေခါင္းခါပါတယ္။ ဒါဆို လြတ္လပ္ေရးဆိုတာေတာ့တိုက္႐ိုက္မထည့္ဘူး။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ = referendum လုပ္မယ္လို႔ ေျပာေတာ့လည္း US က လက္မခံပါဘူး။ အလ္ေဘးနီးယန္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က KLA အဖြဲ႕ကို “လြတ္လပ္ေရးလည္းမပါဘူး၊ referendum လည္းမပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ရေတာ့မလား” လို႔ အေၾကာင္းၾကားေတာ့ KLA အဖြဲ႕က “မင္းတို႔အဲဒီလိုသာ ဘာအာမခံမွမပါဘဲ လက္မွတ္ထိုးလာခဲ့ရင္ေတာ့ မင္းတို႔ေလယာဥ္ကို ငါတို႔ကိုယ္တိုင္ ပစ္ခ်မယ္” လို႔ အေၾကာင္းျပန္ပါသတဲ့။
အလ္ေဘးနီးယန္း ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ US နဲ႔ KLA ၾကားမွာ ၾကားညပ္ေနပါေတာ့တယ္။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း က်ဆံုးသြားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာကလည္း ေထာက္ရေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ လြတ္လပ္ေရးမွလြတ္လပ္ေရးလို႔ ေခါင္းမာျပန္ရင္လည္း US က ကူညီေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ေရွ႕မွာ အဲဒီလို ေခါင္းမာ ျပလို႔ ကာဒ္ေတြရဲ႕ ဂ်င္ႏိုဆ္ုဒ္ကိစၥကို ကမ႓ာကလ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ခဲ့ၿပီး ကာဒ္ေတြဟာ ဒုကၡေတာထဲေမ်ာေနတာလည္း အထင္အရွား။
အလ္ေဘးနီးယန္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ဒီလိုအေတြးအျမင္ေတြနဲ႔ အိမ္တစ္လံုးထဲမွာ တံခါးပိတ္ၿပီးေဆြးေႏြးလိုက္ ျငင္းလိုက္နဲ႔ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ၾကာလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီမွာတင္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္ျမန္ျဖတ္ဖို႔ အန္တီႀကီး ေအာလ္ဘ႐ိုက္က တိုက္႐ိုက္ဝင္လာပါေတာ့တယ္။

———————————–

Hashim Thaci

“ သားရယ္! အန္တီတို႔က ဗံုးႀကဲခ်င္တာ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္က ဆာဘ္ေတြဘက္က ျငင္းဆန္လို႔ဆိုတဲ့အေနအထားကို လိုခ်င္တာ။ ဆာဘ္ေတြဘက္ ကလည္း ျငင္းဆန္အာခံတဲ့ပံုစံဝင္သြားၿပီ။ အဲဒါကို သားတို႔ဘက္က မေျပလည္ ေသးလို႔ဆိုတဲ့ပံုစံ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး” လို႔ အန္တီႀကီးေအာလ္ဘ႐ိုက္က အလ္ေဘး နီးယန္းကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္ကို ေျပာလိုက္ပါတယ္။
အလ္ေဘးနီးယန္း ကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္ဟာ သားလို႔ေခၚရသည္ အထိ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ေလးပါ။ အသက္မွ ၃၀ စြန္းစြန္းပဲရွိပါေသးတယ္။ သူ႔ကို ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေသခ်ာတင္လႊတ္လိုက္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကိုက သူဟာ အဘိုးႀကီးေတြလိုေခါင္းမမာဘဲ ႏိုင္ငံတကာေရးရာကိုလည္း ႏွံ႔စပ္တဲ့သူမို႔ပါ။ တစ္မ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာ အသက္ ၃၀ စြန္းစြန္း လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ထဲမွာပါ။
မစၥေအာလ္ဘ႐ိုက္နဲ႔ ေတြ႕ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ အလ္ေဘးနီးယန္း ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ဆက္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ အေျခခံမူေဘာင္မွာ လြတ္လပ္
ေရးဆိုတာလဲ ျဖဳတ္ေပးလိုက္တယ္။ referendum ဆိုတာလည္း ျဖဳတ္ေပး လိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အလ္ေဘးနီးယန္း ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ referendum အတြက္ လမ္းစထည့္ျဖစ္ေအာင္ထည့္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါတယ္။
အဲဒါကေတာ့ “ေဒသံခံျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ့မယ္” ဆိုတဲ့စာေၾကာင္းပါ။ ဒီစာေၾကာင္းကို အလ္ေဘးနီးယန္းဘာသာ စကားနဲ႔ ေရးထားတဲ့မူေဘာင္မွာထည့္တာကို ေဘးက US အႀကံေပးက မသိ ေသးပါဘူး။ translator စက္နဲ႔ဘာသာျပန္ေတာ့မွျမင္သြားၿပီး ေဟ့… အဲဒါ မထည့္နဲ႔လို႔ ေအာ္ပါေတာ့တယ္။
“Thaci ငါတို႔မူရင္းတင္တဲ့အတိုင္း လက္မွတ္ထိုးလိုက္ေတာ့။ ဘာမွ ထပ္မျဖည့္နဲ႔ေတာ့။ အခုခ်က္ခ်င္း လက္မွတ္ထိုးကြာလို႔” US အႀကံေပးက ေတာက္ေလ်ွာက္ဖိအားေပးေနပါတယ္။ Thaci ဆိုတာ အလ္ေဘးနီးယန္း ကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္ လူငယ္ေလးေလဗ်ာ။ သူက လက္မွတ္ထိုးၿပီး စာေၾကာင္းထပ္ထည့္ဖို႔လုပ္ခ်ိန္မွာ US အႀကံေပးက စာရြက္ေတြကိုဆြဲယူသြားၿပီး “ရတယ္! ဒါဆိုရတယ္” ဆိုၿပီးထြက္သြားပါေတာ့တယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ စာရြက္စာတမ္းေတြမွာ အလ္ေဘးနီးယန္းလို ေရးထားတာ မွာ “ေဒသခံျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမယ္”ဆိုတဲ့ စာေၾကာင္းပါၿပီး အဂၤလိပ္လိုေရးထားတာမွာ ပါမလာပါဘူး။ US အႀကံေပးက မစၥေအာလ္ဘ႐ိုက္ကို ဒီကြဲျပားမႈအေၾကာင္းေျပာျပေပမယ့္ အန္တီႀကီးကေတာ့ ဘာမွျပန္ေျပာမေန ပါဘူး။ က်န္တဲ့ မဟာမိတ္ေတြကိုလည္း ဒီကြဲျပားမႈအေၾကာင္း ဘာမွရွင္းျပမေန ေတာ့ပါဘူး။
US ႏိုင္ငံျခားေရးအႀကံေပးအရာရွိေတြဟာ ခပ္တည္တည္နဲ႔ သတင္း ေထာက္ေတြၾကားထဲဆင္းခ်သြားၿပီး “အလ္ေဘးနီးယန္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်မွတ္ေပးတဲ့ မူေဘာင္အားလံုးကို သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးၿပီးၿပီ မို႔ လက္မခံတဲ့ဆာဘ္ေတြဆီကိုဗံုးႀကဲဖို႔ ရာဇသံပို႔ေတာ့မယ္လို႔” ေျပာခ်လိုက္ပါေတာ့တယ္။

ကိုဆိုဗိုက ႏိုင္ငံတကာတုန္႔ျပန္မႈမ်ား ( ၈ )

ေျပာမရဆိုမရမို႔ တီးၿပီ
၁၉၉၉ မတ္လ ၈ ရက္မွာ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက မီလိုဆီဗစ္နဲ႔ေတြ႕ဆံုၿပီး ဆားဘီးယားအေနနဲ႔ အေမရိကန္နဲ႔စစ္ျဖစ္လို႔ ဘာမွေကာင္းလာစရာ မရွိေၾကာင္း၊ ဂ်ာမနီဆိုရင္ အေမရိကန္နဲ႔ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္စစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂ ႀကိမ္လံုး အ႐ံႈးနဲ႔သာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာဆိုပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္ကေတာ့ ေခါင္းခါလိုက္ပါတယ္။ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ရစ္ခ်က္ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္က ရာဇသံလာေပးပါေတာ့တယ္။
ဟိုးလ္ဘ႐ုခ္က “ငါတို႔အေမရိကန္ေလယာဥ္ေတြက ပစ္လႊတ္လိုက္ မယ့္ smart bomb ေတြဟာ ေဟာဒီမင္းေရွ႕က စားပြဲခံုကိုေတာင္ ကြက္တိလာမွန္ သည္အထိ တိက်တယ္ေနာ္” လို႔႔ မီလိုဆီဗစ္ရဲ႕ သမၼတဧည့္ခံေဆာင္က စားပြဲကို ပုတ္ၿပီး ဒဲ့ေျပာတာပါ။ မီလိုဆီဗစ္က ေခါင္းခါလိုက္ပါတယ္။

Legal Basis


မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔မွာေတာ့ NATO ေလယာဥ္ပ်ံ အစင္း ၄၀၀ ဟာ ေဝဟင္ထဲကို ပ်ံတက္သြားခဲ့ၿပီး ဆားဘီးယားႏိုင္ငံ ကိုဆိုဗိုေဒသက ဆာဘ္ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးစခန္းနဲ႔ ေရဒါေတြကို ပစ္ခတ္ပါေတာ့တယ္။ ဗံုးမႀကဲခင္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ညက US သမၼတ ကလင္တန္ဟာ အလုပ္ေတြ ႐ႈပ္ေနပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ အလုပ္႐ႈပ္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ အလုပ္ပါ။
ကလင္တန္ အလုပ္႐ႈပ္ေနရတာက အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ေသာ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံကို စစ္ေရးအရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုတဲ့ legal basis = ဥပေဒေက်ာေထာက္ေနာက္ခံကို ရွာေနရလို႔ပါ။ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မယူဘဲ ဒီလိုစြက္ဖက္ရတဲ့ ေနာက္ခံကေတာ့ Genocide ေၾကာင့္ပါဆိုတဲ့ Legal basis ကို သက္ေသျပဖို႔ သမၼတကလင္တန္ဟာ ဥပေဒပညာရွင္ေတြကို ေရွ႕ထုတ္လာရပါတယ္။
သမၼတကလင္တန္ အေနနဲ႔ ဒီလို legal basis ရွာရတာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ ဗံုးႀကဲစစ္ဆင္ေရးစၿပီးလို႔ ၂ နာရီၾကာမွ US ဟာ ႐ုရွားသမၼတယဲ့လ္ဆင္ဆီကို အေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါတယ္။ ယဲ့လ္ဆင္ဟာ သူ ႏွပ္ပစ္ခံလိုက္ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုက္ရေတာ့ ေရေရလည္လည္ ေဒါခီးၿပီး ဒါဟာ က်ဴးေက်ာ္မႈပဲ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံတစ္ခုကို က်ဴးေက်ာ္တာမို႔ ကလင္တန္ဟာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တာပဲလို႔ ခြေအာ္ပါတယ္။
ယဲ့လ္ဆင္နဲ႔ ဖုန္းေျပာေနတဲ့ ျပင္သစ္သမၼတ ရွီးရခ္ဆိုရင္ နားမခံသာ လြန္းလို႔ ဖုန္းခြက္ကို နားကေန ခြာေျပာရပါသတဲ့။ ဗံုးႀကဲစစ္ဆင္ေရး ကာလအတြင္းမွာ US စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္က ဆားဘီးယားဟာ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈကို က်ဴးလြန္တာေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္တားဆီးရမယ္ဆိုတဲ့ Responsibility အရ ဗံုးဝင္ႀကဲတာျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ကိုယ့္အေတြးနဲ႔ကိုယ္
ဗံုးႀကဲစစ္ဆင္ေရး စတင္စဥ္မွာ မီလိုဆီဗစ္ အေတြးက “ဗံုးႀကဲတာ ၂၄ နာရီထက္ပိုမၾကာႏိုင္ဘူး။ ငါတို႔ဘက္ကသာ ေတာင့္ခံျပရင္ NATO ဟာ ေနာက္ ဆုတ္သြားမွာလို႔” တြက္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ဗံုးႀကဲတာက တစ္ရက္နဲ႔လည္းရပ္မသြား ႏွစ္ရက္နဲ႔လည္းရပ္မသြားဘဲ သံုးရက္ေျမာက္မွာေတာ့ ကိုဆိုဗိုက ဆာဘ္ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးစနစ္ေတြအကုန္လံုးကို NATO က စိစိညက္ညက္ေျခၿပီးသားျဖစ္သြားပါတယ္။
ဒါဟာ NATO စစ္ဆင္ေရးရဲ႕ ပထမ အဆင့္ပါ။ NATO တပ္မွဴးေတြဘက္ကလည္း ကိုယ့္အေတြးနဲ႔ကိုယ္ စိတ္ကူးယဥ္ၾကပါတယ္ “ေဘာ့စ္နီးယားမွာေတာင္ ဗံုးႀကဲတာ သံုးပတ္ပဲၾကာတာ၊ ကိုဆိုဗို မွာေတာ့ လြန္ေရာကၽြံေရာၾကာလွ တစ္ပတ္ေပါ့” ဒါ့ေၾကာင့္ ေလယာဥ္ပိုင္းေလာ့ေတြဟာ “ငါဗံုးႀကဲမွာ မင္းမႀကဲေသးနဲ႔ဦး ဒီတစ္လွည့္ကၽြန္ေတာ္ ပ်ံတက္ပါရေစ” စသျဖင့္ လုေနၾကပါတယ္။ လူစံုတက္စံု ဗံုးႀကဲခြင့္မရလိုက္ရဘဲ စစ္ဆင္ေရးၿပီးသြားမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကတာပါ။
NATO ဗံုးႀကဲစစ္ဆင္ေရးမွာ မူဝါဒခ်မွတ္ထားတာတစ္ခုက ကိုယ့္ဘက္ က အထိအခိုက္ အက်အဆံုးမရွိေစရဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ဒီအတြက္ NATO ေလယာဥ္ေတြဟာ ဆာဘ္ေလယာဥ္ပစ္လက္နက္ေတြ လက္လွမ္းမမွီတဲ့ ေပ ၁၅၀၀၀ အထက္ကေန ပ်ံသန္းဗံုးႀကဲရပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲရာမွာလည္း ပထမ ၃ ရက္အတြင္း ဆာဘ္ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးစနစ္ေတြကို ျပားျပားဝပ္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ရ မယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ ေနာက္ သံုးရက္အတြင္း ဆာဘ္အေျခစိုက္စခန္းေတြ၊ ခဲယမ္း သိုေလွာင္႐ံုေတြ လက္နက္ႀကီးေနရာေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရမယ္။
အဲဒါေတြၿပီးမွ လႈပ္ရွားစုဖြဲ႕ေနတဲ့ ဆာဘ္တပ္ေတြကို တိုက္ခိုက္ရမယ္။ လိုအပ္ရင္ KLA ကို ေလေၾကာင္းပစ္ကူေပးရမယ္ စသျဖင့္ ေရးဆြဲထားတာပါ။
ဒါကို ဆာဘ္ေတြဘယ္လို အန္တုမလဲ…?

ကိုဆိုဗိုက နိုင္ငံတကာတုန္႕ျပန္မႈမ်ား ( ၉ )

မထူးဇာတ္ခင္း
မီလိုဆီဗစ္ဟာ ဆားဘီးယားအေနနဲ႔ NATO ကို ယွဥ္ႏိုင္စရာမရွိ ဘူးဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းႀကီးသိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အေနနဲ႔ အလြယ္တကူ အေလ်ွာ့ေပးလိုက္ရင္ သူေျမွာက္ေပးထားတဲ့ လူထုကိုယ္တိုင္က သူ႔ကို ႀကိဳးကြင္း စြပ္ၿပီးသတ္ပစ္မွာမို႔ မရဲပဲနဲ႔ ကၽြဲျပဲစီးျပရပါေတာ့တယ္။
မီလိုဆီဗစ္ စဥ္းစားပံုက NATO ဟာ ႏိုင္ငံ ၂၀ နီးပါးရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ ျငင္းၾကခုန္ၾကနဲ႔ ေလးကန္ေလ့ရွိတယ္။ ဆာဘ္ေတြဘက္ ကသာ ေတာင့္ခံထားၿပီး NATO ဘက္ကို အထိအခိုက္တခ်ိဳ႕ရွိလာေစ႐ံုနဲ႔ NATO ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စည္းလံုးညီညြတ္မႈဟာ အက္ကြဲလာမွာပဲ။ ဒါက ႏိုင္ငံေရး အရစဥ္းစားတာ။စစ္ေရးအရ စဥ္းစားရရင္ ဆားဘီယားတပ္မေတာ္ဟာ အရန္အင္အား အပါအဝင္ အင္အား ၁ သန္းေက်ာ္ရွိတယ္။ (၁ သန္းေနာ္) ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးအရလည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ အင္အားေတာင့္တင္းမႈရွိတယ္။ ရာသီဥတု ကန္႔သတ္ခ်က္ရယ္ camouflage = ဖံုးကြယ္ပံုဖ်က္ၿပီးမ်က္ကြယ္ရ ေအာင္လုပ္ထားရင္ NATO ရဲ႕ဗံုးႀကဲမႈေတြကို မထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္။
ဗံုးႀကဲစစ္ဆင္ေရး ရက္ရွည္လာတာနဲ႔အမ်ွ စစ္စရိတ္ေထာင္းလာၿပီး NATO အဖြဲ႕အတြင္းမွာ စကားမ်ားစရာေတြ ျဖစ္လာမယ္။ ေနာက္တနည္းကေတာ့ မထူးဇာတ္ခင္းတာ။
အလ္ေဘးနီးယန္းေတြကို ဂ်င္နိုဆိုဒ္လုပ္လို႔ ဗံုးႀကဲတာဆိုရင္ ဗံုးႀကဲေနစဥ္အတြင္းမွာကို သတ္ျဖတ္၊ မီး႐ိႈ႕၊ ေမာင္းထုတ္တာေတြ ပိုလုပ္ျပၿပီး ဗံုးႀကဲတာ မထိေရာက္ေၾကာင္း သက္ေသျပတာ။ မီလိုဆီဗစ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးအျမတ္ေပၚမွာ တြက္ခ်က္ၿပီး ဗံုးႀကဲစစ္ဆင္ေရးကို တုန္႔ျပန္တာပါ။

Fighters against Genocide
မီလိုဆီဗစ္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မထားမိတဲ့ လူတခ်ိဳ႕ကေတာ့ “ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈကို တိုက္ကိုတိုက္ဖ်က္ပစ္ရမယ္။ အဲသလို တိုက္ဖ်က္ရာမွာ ေပးဆပ္ ထိခိုက္မႈေတြ ျဖစ္လာရင္လည္း ျဖစ္ပေစလို႔ ခံယူခ်က္ထားရွိတဲ့” Fighters against Genocide ေတြပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ NATO ဗံုးႀကဲစစ္ဆင္ေရးကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ အေမရိကန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဝက္စ္ေလကလခ္ဟာဆိုရင္ မီလိုဆီဗစ္ကို ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ ရာဇဝတ္ေကာင္ အျဖစ္ အေစာႀကီးကတည္းက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ထားသူပါ။
တျခားႏိုင္ငံေရးသမားေတြက မီလိုဆီဗစ္ကို သံခင္းတမန္ခင္းကၽြမ္းက်င္ တဲ့ ညႇိႏႈိင္းလို႔ရတဲ့ သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ျမင္ေနစဥ္မွာေတာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလခ္က ဒီေကာင္ဟာ သားသတ္သမားလိုစိတ္မ်ိဳးရွိတဲ့ေကာင္လို႔ ႐ႈျမင္ခဲ့ပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္က အလ္ေဘးနီးယန္းေတြကို ပိုမိုသတ္ျဖတ္ျပၿပီး ဗံုးႀကဲတာကို ထိုးႏွက္လာတဲ့အခါ မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလခ္ဟာ စစ္ဆင္ေရးကို ေနာက္ဆုတ္ေပးဖို႔ထက္ အရွိန္ျမႇင့္ ဖို႔ အားထုတ္ပါေတာ့တယ္။
ဗံုးႀကဲေလယာဥ္ အေရအတြက္ကို အစင္း ၄၀၀ သံုးစြဲေနရာကေန အစင္း ၁၀၀၀ ထိ တိုးျမႇင့္သံုးစြဲၿပီး စစ္ဆင္ေရးကိုအရွိန္ျမွင့္ပါတယ္။ အလ္ေဘးနီးယန္း ေတြအၾကား ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ၿပီး လူသတ္ပြဲဆင္ႏႊဲေနတဲ့ ဆာဘ္စစ္ေၾကာင္း ေတြကို ႐ုတ္ခ်ည္းတုန္႔ျပန္ႏိုင္ေအာင္လို႔ အနီးကပ္ေတ့ပစ္ႏိုင္တဲ့ helicopter gunship ေတြကိုပါ သံုးစြဲပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ပစ္မွတ္ေတြကို ကိုဆိုဗိုေဒသအတြင္းသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ မထားေတာ့ဘဲ ဆားဘီးယား ျပည္မႀကီးထဲကိုပါ ဝင္ေရာက္ဗံုးႀကဲပါတယ္။ ဆားဘီးယားတပ္မေတာ္အတြက္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးေရဒါေတြကို ေနရာေပးထားတဲ့ မြန္တီနီဂ႐ိုးႏိုင္ငံကိုလည္း ဗံုးဝင္ႀကဲပစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ NATO ရဲ႕ ဗံုးႀကဲစစ္ဆင္ေရးဟာ အစဥ္သျဖင့္ အဆင္ေခ်ာေနတာ ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ NATO ေလယာဥ္ေတြဟာ အလ္ေဘးနီးယန္းဒုကၡသည္ ကားတန္းတစ္ခုကို ဆာဘ္စစ္ေၾကာင္းမွတ္ၿပီး ဗံုးမွားႀကဲမိသြားပါတယ္။ အလ္ေဘးနီးယန္းဒုကၡသည္ ၇၀ ေလာက္ေသသြားပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္ကေတာ့ အကြက္ဝင္ တုန္းတြယ္ပါေတာ့တယ္။ မီဒီယာသမားေတြကို ေတာက္ေလ်ွာက္ပိတ္ပင္ထားတဲ့ မီလိုဆီဗစ္ဟာ ခ်က္ခ်င္းပဲ မီဒီယာသမားေတြကို ဝင္ခြင့္ျပဳၿပီး NATO လက္ခ်က္နဲ႔ လူေတြေသဆံုးေနရေၾကာင္း၊ ထြက္ေျပးေနရေၾကာင္း ဝါဒျဖန္႔ပါတယ္။ ဥေရာပတိုက္က ျပင္သစ္နဲ႔႔ ဂ်ာမနီလိုႏိုင္ငံေတြမွာပါ NATO ဗံုးႀကဲတာကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပတဲ့အုပ္စုေတြ ေပၚလာပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလခ္ကေတာ့ စစ္ဆင္ေရးကို အရွိန္ဆက္ျမႇင့္တာပါပဲ။ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ ဘဲလ္ဂရိတ္က ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးေတြထြက္ခြာဖို႔ ေၾကျငာခဲ့ၿပီး မထြက္ခြာဘဲ ေပကပ္ေနတဲ့ တ႐ုတ္သံ႐ံုးဟာလည္း ဗံုးအႀကဲခံလိုက္ရပါတယ္။ ၿပီးမွ ေျမပံုအေဟာင္းကိုၾကည့္ၿပီး ပစ္မိလို႔မွားသြားေၾကာင္း ေတာင္းပန္ပါတယ္။ တ႐ုတ္သံ႐ံုးကို ဗံုးမွားႀကဲမိၿပီး ေနာက္ရက္က်ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလခ္ရဲ႕ ႐ံုးခန္းကို စာေတြတေထာႀကီးေရာက္လာပါတယ္။
စာေတြရဲ႕ အနွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့…
သို႕
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကလခ္
ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ေျပာင္းသြားပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕
အိမ္လိပ္စာအသစ္ကေတာ့ . . . . . . . .
စသျဖင့္ ေျပာင္ၿပီးေရးထားတာပါ။
ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္သံ႐ံုးဟာ ဆားဘီးယားတပ္မေတာ္အတြက္ ေၾကးနန္း signal ေတြကို တဆင့္ခံေပးပို႔ေနေၾကာင္းသိရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလခ္ကေတာ့ ေျမပံုမွားလိုက္ရတာကိုပဲ ေက်နပ္ေနေလမလား။

ကိုဆိုဗိုက ႏိုင္ငံတကာတုန္႔ျပန္မႈမ်ား ( ၁၀ )

မထိေရာက္ေသာကာကြယ္မႈ
NATO ရဲ႕ smart bomb ေတြဟာ အပူကိုအာ႐ံုခံၿပီး ပစ္မွတ္ကို ရွာေဖြတာမို႔ ဆာဘ္ေတြက စစ္ဘက္ပစ္မွတ္ေတြရဲ႕ အနီးအနားမွာ အပူေပးထား တဲ့ဘြိဳင္လာအိုးေတြကို ေနရာခ်ထားၿပီး လမ္းလႊဲပါတယ္။ သစ္သားနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ပစ္မွတ္အတုေတြကို ေနရာခ်ထားၿပီး လမ္းလႊဲတာလည္း လုပ္ပါတယ္။
NATO ဘက္က စစ္ဆင္ေရးအတြင္း ဗံုးအလံုးေရ ၁၅၀၀၀ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး အဲဒီထဲကမွ ၁၅ လံုးဟာပဲ အဲလိုလမ္းလႊဲပစ္မွတ္ေတြကို မွားၿပီး ထိမွန္ခဲ့တာပါ။ ဆားဘီယားတပ္မေတာ္ရဲ႕ ပံုဖ်က္လမ္းလႊဲေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာ မီလိုဆီဗစ္ေမ်ွာ္လင့္ထားသလို စစ္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလံုး ကို လမ္းလႊဲေစဖို႔ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ျမိဳ႕ေတာ္ ဘဲလ္ဂရိတ္မွာရွိတဲ့ ဆာဘ္ တပ္မေတာ္စစ္႐ံုးခ်ဳပ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ေတြဟာ ပထမအခ်ီ ဗံုးႀကဲစဥ္မွာပဲ ျပားျပားဝပ္သြားပါတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလခ္ကေတာ့ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ အေဝးေျပးလမ္းမေတြ၊ ေလဆိပ္ေတြ၊ ကူးတို႔ဆိပ္ေတြ၊ တံတားေတြ၊ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုေတြ စသျဖင့္ အရပ္ဘက္သံုး အေျခခံအေဆာက္အဦေတြကိုပါ တိုးျမႇင့္တိုက္ခိုက္ဖို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ပါတယ္။ NATO ႏိုင္ငံေတြဘက္က အဲသေလာက္ထိေတာ့ ခြင့္မျပဳပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလခ္ကေတာ့ ဆားဘီယားႏိုင္ငံရဲ႕ အထင္ကရ တံတားတခ်ိဳ႕ကို ဗံုးႀကဲပစ္ပါတယ္။ ဒင္းညဴးဗ္ျမစ္ကိုျဖတ္ထိုးထားတဲ့ တံတားကြန္ရက္ဟာ ဆားဘီးယား ႏိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာထဲက တစ္ခုပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလခ္ကေတာ့ ေသခ်ာကို ပစ္ခ်ိဳးခိုင္းလိုက္ပါတယ္။
ေနာက္ရက္ေတြမွာ သာမန္ဆာဘ္ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္က တံတား ေတြေပၚမွာ အုပ္စုလိုက္ မတ္တပ္ရပ္ေနျပၿပီး ဗံုးႀကဲတာကို ကာကြယ္ပါတယ္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရတဲ့ NATO အေနနဲ႔ သာမန္ျပည္သူေတြကို မထိခိုက္ေအာင္ ေရွာင္က်ဥ္ရတာမို႔ တံတားေတြကို ပစ္ခ်ိဳး တဲ့အလုပ္ကို ရပ္လိုက္ရပါတယ္။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာဗံုး


ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္ေကာင္ မီလိုဆီဗစ္ကို ေထာက္ခံျပတဲ့ သာမန္ဆာဘ္ ျပည္သူေတြအတြက္ NATO က ေပးလိုက္တဲ့ လက္ေဆာင္ပါ။ ျပည္သူေတြကို ဒဲပစ္လို႔မရပါဘူး။ ဒီလူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ ဗံုးကလည္း ဒဲ့ပစ္တဲ့ဗံုးမဟုတ္ပါဘူး။ ႀကဲခ်လိုက္ရင္ မိုးသီးေတြလို အမ်ားႀကီးျပန္႔ႀကဲက်သြားတဲ့ ဖိုက္ဘာ မ်ွင္ဗံုးေတြပါ။ ဒီဗံုးေတြကို ဆားဘီယားႏိုင္ငံရဲ႕ မဟာဓါတ္အားလိုင္းေတြရွိရာ ေနရာအနွံ႔အျပားမွာ ႀကဲခ်လိုက္ပါတယ္။
ဆားဘီးယားတစ္ႏိုင္ငံလံုးဟာ လ်ွပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္သြားၿပီး အေမွာင္ထဲအေအးထဲမွာ ငုပ္တုပ္ထိုင္ရတဲ့ဘဝ ေရာက္သြားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားျဖတ္ေတာက္ဖို႔ ဒီေလာက္ဗံုးအမ်ားႀကီးမလိုပါဘူး။ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္တဲ့ ပင္မစက္႐ံုေတြကို ပစ္ခြင္းလိုက္ရင္ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲလိုလုပ္ရင္ ဆားဘီးယားျပည္သူေတြကို ဒဏ္ခတ္တာ ျပင္းထန္သြားမွာမို႔ စစ္ပြဲၿပီးရင္ လ်ွပ္စစ္မီးျပန္သံုးႏိုင္ေအာင္ ဖိုက္ဘာမ်ွင္ေတြထြက္တဲ့ ဗံုးကိုပဲ လူသားခ်င္းစာနာစြာ ႀကဲခ်ပစ္တာပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆာဘ္ေတြဟာ မနက္ခင္းေကာ္ဖီေဖ်ာ္ေသာက္ဖို႔ ေရေႏြးမရွိေတာ့တာကေန ေဆး႐ံုခြဲစိတ္ခန္းေတြမွာ မီးမလာလို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္စက္ေတြ ရပ္သြားတာအထိ ထိခိုက္မႈက ႀကီးလြန္းလွပါတယ္။

လူသန္းခ်ီတဲ့ ဆာဘ္တပ္မေတာ္ ျပိဳကြဲျခင္း
Krusevac ျမိဳ႕ဆိုတာ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းက ကိုဆိုဗိုနဲ႔ ကပ္လ်က္ဆာဘ္အမာခံျမိဳ႕ပါ။ ဒီျမိဳ႕က ဆာဘ္ေတြဟာ Kosovo က အလ္ေဘးနီးယန္းေတြကိုႏွိပ္ကြပ္ရမယ္ဆို တက္ၾကြလြန္းသူေတြပါ။ မီလိုဆီဗစ္ရဲ႕ ေအာင္ေျမလို႔ေတာင္ ေျပာရမယ့္ျမိဳ႕ပါ။ ႏိုင္ငံတကာက ဖိအားေပးလို႔ kosovo မွာတပ္စြဲထားတဲ့ ဆာဘ္အျမဲ တမ္းစစ္တပ္ဟာ နယ္ေျမတခ်ိဳ႕ကေန ဆုတ္ခြာေပးရတဲ့အခ်ိန္မွာ Krusevac ျမိဳ႕သားေတြဟာ ျပည္သူ႔စစ္အမည္ခံၿပီး အဲဒီနယ္ေျမေတြမွာ ဆက္လက္တပ္စြဲ ေနခဲ့ၿပီး မီလိုဆီဗစ္ရဲ႕ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးခဲ့ၾကသူေတြပါ။ KLA ခ်ံဳခိုတိုက္လို႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလာတဲ့ ဆာဘ္ေတြဟာ ေရွ႕တန္းကျပန္လာၿပီး ျမိဳ႕ကိုဝင္တဲ့အခါမွာ သူရဲေကာင္းႀကီးေတြသဖြယ္ ပန္းကံုးအစြပ္ခံ ေနက်ျမိဳ႕ပါ။ အခုေတာ့ အဲဒီ Krusevac ျမိဳ႕သားေတြကိုယ္တိုင္က မီလိုဆီဗစ္ကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပတာေတြ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ မကန္႔ကြက္ ခံႏိုင္႐ိုးလား။ NATO က စဦးပိုင္း ဗံုးႀကဲတဲ့မနက္မွာပဲ Krusevac ျမိဳ႕ကေရွ႕တန္းထြက္ေနတဲ့ လူ ၄၀ ေက်ာ္ရဲ႕အေလာင္းက ခ်က္ခ်င္းေရာက္လာပါတယ္။
အရင္တုန္းက KLA ခ်ံဳခိုထိလို႔ ဆာဘ္စစ္သားေသတယ္ဆိုတာ တစ္ရက္မွာ ၄ေယာက္ထက္ဘယ္တုန္းကမွ မပိုခဲ့ဖူးဘူး။ ဆာဘ္လက္ခ်က္နဲ႔ အလ္ေဘးနီးယန္း ေသႏႈန္းကတစ္ရက္တစ္ရက္ရာခ်ီတယ္။ ကိုယ့္ဘက္က အသာစီးရၿပီး လူနည္းစုေတြကို စိတ္ႀကိဳက္သတ္ျဖတ္ ခြင့္ရေနတုန္းကေတာ့ Krusevacက က်န္ရစ္သူ ဆာဘ္လူမ်ိဳးဇနီးသည္ေတြ မိခင္ေတြဟာ သူတို႔ေယာက်္ားေတြ သားေတြအတြက္ ဂုဏ္ယူလုိ႔မဆံုးေပါ့။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ျပည့္ဝတဲ့ ပါရမီရွင္မႀကီးေတြေပါ့။ NATO လည္း ဗံုးႀကဲ၊ ဆာဘ္ေတြလည္း တစ္မနက္တည္းနဲ႔ အေယာက္ ၄၀ ျဖဳတ္ခနဲေသလည္းသြားေရာ “ငါတို႔သားေတြ၊ ခင္ပြန္းေတြကို ေသတြင္းမပို႔ပါနဲ႔ စစ္ပြဲကိုရပ္ေပးပါ” လို႔ ျဖဲကားေအာ္ၾကပါေလေရာ။ ဒါဟာ မီလိုဆီဗစ္ရဲ႕ အမာခံၿမိဳ႕က ျဖစ္စဥ္ပါ။
လူသန္းခ်ီတဲ့ ဆာဘ္တပ္မေတာ္ဟာ ျပိဳကြဲပါေတာ့တယ္။ မာဂုဏ္ ရွိပါတယ္ဆိုတဲ့ ဆာဘ္တပ္မေတာ္၊ အင္အားေတာင့္တင္းပါတယ္ဆိုတဲ့ ဆာဘ္တပ္မေတာ္က တပ္သားေတြဟာ အုပ္စုလိုက္အုပ္စုလိုက္ တပ္ေျပးၾကပါေတာ့ တယ္။ တပ္ေျပးေတြကိုထိန္းမယ့္ တပ္ထိန္းေတြကိုယ္တိုင္က အရင္ဦးဆံုးေျပးႏွင့္ ေနၿပီမို႔ ဆာဘ္တပ္ေျပးေတြဟာ မ်ားသထက္မ်ားလာပါတယ္။

ဆာဘ္စစ္သားေတြ စစ္ေျပးတဲ့ပံုစံက တစ္ေယာက္ခ်င္းထြက္ေျပးတာ မ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ တပ္ခြဲလိုက္၊ တပ္ရင္းလိုက္၊ တပ္ရင္းပိုင္ထရပ္ကားတန္းႀကီးနဲ႔ ျပည္မထဲကို ျပန္ဝင္ေျပးတာပါ။ စိတ္ဓါတ္မာေက်ာတဲ့ ဆာဘ္အရာရွိတခ်ိဳ႕က ထရပ္ကားတန္းေရွ႕မွာ မတ္တပ္ရပ္ပိတ္ဆို႔ၿပီး တားဆီးေသာ္လည္း အၾကပ္ တပ္သားေတြက အဲဒီအရာရွိေတြကိုပါ ကားနဲ႔ပစ္တိုက္ၿပီး ဆက္ေမာင္းေျပးတာပါ။ ကိုဆိုဗိုက အသုတ္လိုက္အသုတ္လိုက္ ထြက္ေျပးလာတဲ့ ဆာဘ္တပ္ေျပးေတြဟာ ဆားဘီးယားျပည္မႀကီးထဲထိေအာင္ေရာက္လာၿပီး အေၾကာက္တရားကို ျပန္႔ႏွံ႔ေစပါတယ္။ မူလကတည္းက ဗံုးႀကဲခံထိၿပီး အေမွာင္ထဲ အေအးထဲငုပ္တုပ္ထိုင္ေနရတဲ့ ဆာဘ္ျပည္သူေတြ၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈေၾကာင့္ငတ္ျပတ္ေနတဲ့ ဆာဘ္ျပည္သူေတြဟာ တပ္ေျပးေတြနဲ႔ ေပါင္းမိၿပီး အေျခအေနေတြ ပိုဆိုးကုန္မွာကို စိုးရိမ္လာသူေတြကေတာ့ ဆားဘီးယားတပ္မေတာ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေတြကိုယ္တိုင္ပါ။ ဒီအတိုင္းသာ လႊတ္ထားလိုက္လို႔ကေတာ့ ဆားဘီးယားတပ္မေတာ္ တစ္ရပ္လံုးဟာ အဖတ္ဆည္မရေအာင္ အလံုးစံုျပိဳကြဲသြားေတာ့မယ္ဆိုတာ ျမင္လာတဲ့ ဆာဘ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ မီလိုဆီဗစ္ အတြက္ စစ္တိုက္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာလာပါေတာ့တယ္။ မီလိုဆီဗစ္ဟာ အ႐ံႈးေပးလိုက္ရပါေတာ့တယ္။ NATO က ၇၈ ရက္တိုင္တိုင္ ဗံုးႀကဲအၿပီးမွာေတာ့ ကိုဆိုဗိုေဒသက ဆာဘ္လက္နက္ကိုင္ေတြအားလံုးဟာ ျခြင္းခ်က္မရွိထြက္ခြာခဲ့ရၿပီး NATO တပ္ေတြဝင္လာပါေတာ့တယ္။

 

ကိုဆိုဗိုက ႏိုင္ငံတကာတုန္႔ျပန္မႈမ်ား ( ၁၁ )

တစခန္းထတဲ့ ႐ုရွား
NATO ဗံုႀကဲစစ္ဆင္ေရးဟာ ၁၉၉၉ မတ္လ ကေန ဇြန္လအထိ ၁၀ ပတ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ ဗံုးႀကဲစစ္ဆင္ေရးစတင္ၿပီး ၃ ပတ္အၾကာမွာ NATO ေျခလ်င္တပ္ေတြကိုပါေစလႊတ္ဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလခ္က စတင္ေဆာ္ၾသပါတယ္။ ျဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုနီဘလဲကလည္း ေျခလ်င္တပ္ေတြဝင္ဖို႔ အားတက္သေရာ ေထာက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမၼတကလင္တန္က ေျခလ်င္တပ္ဝင္ဖို႔ကိစၥကို သိပ္လက္မခံ ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စစ္ပြဲရဲ႕ အဆံုးသတ္ပိုင္းမွာေတာ့ ေျခလ်င္တပ္ေတြ ဝင္ကို ဝင္လာရပါတယ္။
ဒီအခ်ိန္မွာမွ ႐ုရွားတပ္ေတြဟာ ႐ုတ္တရက္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ကိုဆိုဗိုျမိဳ႕ေတာ္ Prishtina ေလဆိပ္မွာတပ္စြဲထားလိုက္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလခ္ကေတာ့ ႐ုရွားတပ္ကို ေထာက္ပို႔လာလုပ္မယ့္ ေလယာဥ္ေတြ ဆင္းသက္လို႔ မရေအာင္ ေျပးလမ္းမွာ ထရပ္ကားေတြတန္းစီရပ္ထားၿပီးပိတ္ပစ္ဖို႔ အႀကံေပး ေပမဲ့ တျခားဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက လက္မခံပါဘူး။ ဒါဆို ႐ုရွားေတြကို ဒီအတိုင္းလႊတ္ထားရမလား…?
ဘယ္ဟုတ္မလဲဗ်ာ…! ႐ုရွားကေန ကိုဆိုဗိုကိုပ်ံသန္းလာမယ့္ ႐ုရွားေထာက္ပို႔ေလယာဥ္ေတြကို ေလပိုင္နက္အသံုးျပဳျဖတ္သန္းခြင့္မေပးဖို႔ ၾကားထဲမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက လုပ္ထားလိုက္ပါတယ္။ ႐ုရွားတပ္ေတြ တပ္စြဲထားတဲ့ေနရာအနီးအနားက ေတာင္ကုန္းမွာ NATO မဟာမိတ္တပ္ေတြက လက္နက္ႀကီးေတြခ်ထားၿပီး ေရဒါနဲ႔ ပစ္မွတ္ညႊန္း တင္ထားလိုက္ပါတယ္။
႐ုရွားတပ္ေတြ လႈပ္ရွားသမ်ွကိုလည္း ေရဒါနဲ႔ ေတာက္ေလ်ွာက္ေစာင့္ၾကည့္ေနလိုက္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႐ုရွားတပ္ေတြဟာ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ ဘာမွ လုပ္မရေတာ့ဘဲ မဟာမိတ္တပ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။

ေခ်ာက္ထဲဆြဲအခ်ခံရတဲ့ ဆာဘ္ျပည္သူေတြ
၁၉၉၅ ေဒတန္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာမွာ မီလိုဆီဗစ္ဟာ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ ခတ္မႈေတြကို အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ျပန္လည္႐ုုပ္သိမ္းေပးခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မီလိုဆီဗစ္ဟာ ေဘာ့စ္နီးယားမွာ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမွာေတာ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ႏိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ရပ္တည္ေနႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာမွာေတာ့ မီလိုဆီဗစ္ဟာ အ႐ံႈးနဲ႔စတင္ရင္ဆိုင္ရပါတယ္။
ေဘာ့စ္နီးယားမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကို အ႐ံႈးေပးခဲ့ရတာရယ္၊ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈေတြနဲ႔ က်ပ္တည္းမႈေတြဟာ ဆာဘ္ျပည္သူေတြရဲ႕ အျမင္မွာ မီလိုဆီဗစ္ကို ထင္သေလာက္လည္းစြမ္းေဆာင္ရည္မရွိတဲ့သူအျဖစ္ ျမင္လာေစပါတယ္။ ေဒတန္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုအၿပီး ဆားဘီးယားႏိုင္ငံတြင္းမွာက်င္းပတဲ့ ၁၉၉၇ ျမဴနီစီပယ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မီလိုဆီဗစ္ဟာ ခြက္ခြက္လန္ေအာင္႐ံႈးပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္က ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုလက္မခံဘဲ မဲခိုးဖို႔ႀကံစည္ေတာ့ ဆားဘီးယားျမိဳ႕ေတာ္ ဘဲလ္ဂရိတ္မွာ လူသိန္းခ်ီတဲ့ ဆာဘ္ေတြကိုယ္တိုင္က မီလိုဆီဗစ္ကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။
မီလိုဆီဗစ္အေနနဲ႔ လူထုရဲ႕အာ႐ံုကိုလႊဲဖို႔ တေငြ႕ေငြ႕ေလာင္ကၽြမ္းၿပီး ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္လုပ္ထားတဲ့ ကိုဆိုဗိုမွာ အၿပီးအျပတ္သုတ္သင္တဲ့ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္အဆင့္ကို တိုးျမႇင့္ၿပီး သူ႔ကိုယ္သူ အမ်ိဳးသားေရးသူရဲေကာင္းႀကီးသဖြယ္ ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ယူပါတယ္။
အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို လက္မခံေၾကာင္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲေတြလုပ္ၿပီး လူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ ျပန္လုပ္ယူသြားတာမ်ိဳးေရွ႕မွာ ေရးထားပါတယ္။ ဆာဘ္ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးနီးပါးဟာ ကိုဆိုဗိုဂ်င္ႏိုဆိုဒ္နဲ႔ဆက္ စပ္ၿပီး မီလိုဆီဗစ္ဆြဲေခၚသြားတဲ့ ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲကို တဟုန္ထိုးျပဳတ္က်ခဲ့ရၿပီး အ႐ံႈးႀကီး ႐ံႈးခဲ့ရပါတယ္။
– ျပန္လည္ခ်မွတ္တဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈ
– ဗံုးႀကဲခံရလို႔ပ်က္စီးသြားတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ
– စစ္ပြဲ႐ံႈးနိမ့္ၿပီး ကိုဆိုဗိုေဒသကို လက္လႊတ္လိုက္ရျခင္း
စတဲ့ ျပင္းျပနာၾကဥ္ဖြယ္ရာမ်ားဟာ ဆာဘ္ေတြရဲ႕ရင္ထဲမွာ တျမည့္ျမည့္
နဲ႔ ေလာင္ကၽြမ္းေနပါတယ္။ ဒီခံစားရမႈေတြဟာ မီလိုဆီဗစ္ရဲ႕ အဆင္အျခင္မဲ့မႈနဲ႔ အာဏာ႐ူးမႈ ေၾကာင့္လို႔ ျမင္ေယာင္လာတဲ့ဆာဘ္ေတြဟာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေထာက္ခံခဲ့တဲ့ မီလိုဆီဗစ္ကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာျပန္ျဖဳတ္ခ်လိုက္ပါတယ္။

မီလိုဆီဗစ္ရဲ႕ ကံၾကမၼာ

ကိုဆိုဗိုစစ္ပြဲအၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္နွစ္မွာက်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မီလို ဆီဗစ္ ႐ံႈးနိမ့္သြားပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္ကေတာ့ ၁၉၉၇ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကလို မဲခိုးဖို႔ ထပ္ႀကံစည္ေတာ့ ဆားဘီးယားတပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္က “ခင္ဗ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ထက္ျခမ္းကြဲၿပီး ျပည္တြင္းစစ္တစ္ခုထပ္အျဖစ္မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး” လို႔ အျပတ္ေျပာၿပီး kick ထုတ္လိုက္ပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္ဟာ သမၼတျဖစ္တုန္းက ခိုးထားဝွက္ထားတဲ့ ဥစၥာပစၥည္း ေတြကိုပိုက္ၿပီး ေနာက္ဆုတ္သြားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္အႀကာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ မွာေတာ့ အသစ္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ဆားဘီယားအစိုးရကိုယ္တိုင္က မီလိုဆီဗစ္ကိုဖမ္းဆီးၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္မႈေတြနဲ႔ စစ္ေၾကာေရး လုပ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ဆားဘီးယားအစိုးရကိုယ္တိုင္က မီလိုဆီဗစ္ကို ရဟတ္ယာဥ္ေပၚဖမ္းခ်ဳပ္တင္ၿပီး ICTY=ယူဂိုဆလားဘီးယားအတြက္ဖြဲ႕ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ခံု႐ံုးကို လႊဲေပးလိုက္ပါတယ္။ မီလိုဆီဗစ္ဘက္ေတာ္သားေတြက ဆားဘီးယားအေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံျခားတရား႐ံုးသို႔ မလႊဲေျပာင္းရဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္းေျပာ ေတာ့ ဆာဘ္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက ICTY ဟာ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ ေႂကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျဖပါသတဲ့။
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကေတာ့ မီလိုဆီဗစ္ကိုဖမ္းမေပးရင္ ဆားဘီယားႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားတဲ့ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈေတြကို ေလ်ွာ့မေပးဘဲ တင္းထားလိုက္မယ္လို႔ ၾကပ္ထားၿပီးသားပါ။

ခံု႐ံုးေရာက္ မီလိုဆီဗစ္

တရားခြင္မွာ မီလိုဆီဗစ္ဟာ “ခံု႐ံုးဟာ တရားမဝင္ဘူး၊ ဆားဘီးယားကို လုပ္ႀကံဖို႔ဖြဲ႕ထားတဲ့ ခံု႐ံုး” စသျဖင့္ ေအာ္ဟစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ တရားသူႀကီးက မီလိုဆီဗစ္ကို အခ်ဳပ္ခန္းထဲ ျပန္ေခၚသြား ခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါထပ္ေအာ္ရင္ မိသားစုနဲ႔ဖုန္းေျပာခ်ိန္ကို ေလ်ွာ့ခ် ပစ္ဖို႔ အမိန္႔ေပးလိုက္ပါတယ္။ အာဏာေဇာင္းငမ္းထတဲ့ မီလိုဆီဗစ္ဟာ ဖုန္းေျပာခြင့္ေလးကိုပါ ကန္႔သတ္ခံလိုက္ရတဲ့အေပၚမွာ ေရေရလည္လည္ကို ခံစားရပါတယ္။ သူဟာ စိတ္ဓါတ္ေတြ က်ဆင္းလာၿပီး သူေသာက္ေနရတဲ့ ေသြးတိုးက်ေဆးကိုပါမေသာက္ဘဲ ေနလာလိုက္တာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ေသြးေပါင္အတက္လြန္ၿပီး ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ ေသဆံုးသြားပါတယ္။ စီရင္ခ်က္မခ်ခင္ ေသဆံုးသြားတာပါ။
(နက္ျဖန္နိဂံုးေရးပါ့မယ္။)

ကိုဆိုဗိုက နိုင္ငံတကာတုန္႕ျပန္မႈမ်ား – နိဂံုး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း တိုက္ခိုက္မႈေတြျဖစ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အရမ္းကို စိုးရိမ္ခဲ့မိပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ခံရတဲ့ လူမ်ိဳးစုတစ္စုဟာ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္လြန္းလို႔ ရရာလက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး ပုန္ကန္ၾကေလၿပီလား….? ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြဘက္က ခ်ထားတဲ့အကြက္ထဲမ်ား ဝင္ကုန္ၿပီလား…? ဒီလို ပုန္ကန္မႈကို အၾကမ္းဖက္လို႔တံဆိပ္ကပ္ၿပီး အဖိနွိပ္ခံလူမ်ိဳးစုတစ္စုလံုးကို အျပီးသတ္ သုတ္သင္ဖို႔ လမ္းပြင့္သြားေလမလား…?ကၽြန္ေတာ္ ပူပန္ခဲ့ပါတယ္။
အေျခအေနကလည္း တကယ့္ကို တဖက္ေစာင္းနင္းပံုစံ ေပါက္ေန ပါတယ္။ အလ္ကိုင္းဒါးရဲ႕အတိတ္ဟာ ကမ႓ာႀကီးကို ျခိမ္းေျခာက္ဆဲျဖစ္သလို IS လို႔အမည္ခံတဲ့အဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ရပ္ဆိုးေတြဟာလည္း ေက်ာ္မေကာင္းၾကားမေကာင္း ခ်ိန္ပါ။ မည္သည့္ခံယူခ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ မည္သို႔ပင္ က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုသည္ ျဖစ္ေစ မြစ္ဆလင္မ္လက္နက္ကိုင္ဆိုရင္ အၾကမ္းဖက္ဆိုတဲ့တံဆိပ္က အရင္ ကပ္လိုက္ၿပီးသားပါ။ ျမန္မာအစိုးရဘက္ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုဘဲလ္ဆုရွင္ကိုတိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္အရာမွာထားလ်က္ ႏိုင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္းထိုး ေဖာက္ႏိုင္မႈကို အားသစ္ေလာင္းထားတဲ့အခ်ိန္ပါ။
“သြားပီ! တို႔ေတာ့သြားပီ။ အလံုးစံုေခ်မႈန္းခံရေတာ့မွာပဲ” လို႔ ေတြးပူမိတဲ့ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး ႏိုင္ငံတကာမွာျဖစ္ခဲ့ဘူးလားလို႔ ရွာၾကည့္ပါတယ္။ သိပ္ခက္ခက္ခဲခဲေတာ့မရွာခဲ့ရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ 3rd Year ေလာက္ကစၿပီး ေက်ာင္းစာကိုသိပ္အာ႐ုံုမထားမိဘဲ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစာအုပ္နဲ႔ documentary ေတြကိုပဲၾကည့္ေနမိတဲ့အက်ိဳးပါ။ ေဆးဝါးေဗဒ၊ ေရာဂါေဗဒ လက္ခ်ာခ်ိန္ေတြမွာ စာသင္ခန္းေထာင့္ကပ္ၿပီး စစ္စာအုပ္ေတြဖတ္ documentary
ေတြၾကည့္ျဖစ္ေနတာပါ။
ကိုဆိုဗိုကိစၥဟာ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ မစိမ္းေတာ့ပါဘူး။ “ေဒသခံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကိုအေျခခံၿပီး ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႕တဲ့ ဆာဘ္ေတြ အေၾကာင္း၊ ဆားဘီးယားအျမဲတမ္းတပ္မေတာ္ရဲ႕ ရက္စက္တဲ့စစ္ဆင္ေရးေတြ၊ အလ္ေဘးနီးယန္းနဲ႔ ဆာဘ္ေတြၾကားက ရန္ၿငိဳးေတြအေၾကာင္း” ကၽြန္ေတာ္ သိထားၿပီးပါၿပီ။ မခံမရပ္နိုင္လြန္းလို႔ ရရာလက္နက္စြဲကိုင္ၿပီးပုန္ကန္တဲ့ အလ္ေဘးနီးယန္းေက်ာင္းသားေတြအေၾကာင္း၊ အဲဒီကတဆင့္KLA ျဖစ္ေပၚလာပံုေတြကိုလည္း ႐ုပ္သံၾကည့္ထားၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ POINT တစ္ခု ေပ်ာက္ေနပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ေနတာ၊ ႐ုပ္သံၾကည့္ေနတာေတြက ျပည္တြင္းစစ္တစ္ခု အေနနဲ႔ ေလ့လာထားမိတာ။ လက္ေတြ႕မွာ ကိုဆိုဗိုကိစၥ ပြဲျပတ္သြားတာ သာမန္ ျပည္တြင္းစစ္တစ္ခုအျဖစ္ ပြဲျပတ္သြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ဝင္
ေရာက္စြက္ဖက္မႈနဲ႔ ပြဲျပတ္သြားတာပါ။
ဒါကို internationalization of internal affair လို႔တရားဝင္သံုးႏႈန္း ေခၚေဝၚပါတယ္။ျပည္တြင္းေရးကိစၥကို ႏိုင္ငံတကာဇာတ္သြင္းပစ္တာ။ ျမင္ေအာင္ေျပာရရင္ ရပ္ကြက္ထဲမွာ အႏိုင္က်င့္လြန္းတဲ့သူကို ႀကိတ္ၿပီး မခုခံဘဲ ရဲစခန္းသြားတိုင္ပစ္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးပါ။ ဘာလို႔ ကိုဆိုဗိုမွာ ႏိုင္ငံတကာက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သလဲ…?
ေရနံလည္းမထြက္၊ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြကလည္း မြစ္ဆလင္မ္ေတြ၊ ထူးထူးျခားျခား မဟာဗ်ဴဟာအခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ေနရာလည္းမဟုတ္ဘဲ ဘာလို႔ဝင္ပါသလဲ…? အေျဖက Genocide ပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအေျဖကို ကၽြန္ေတာ့္ဖာသာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္မွမဟုတ္ဘူး။ အဲ႕ဒီအေျဖကို ဗမာတစ္ျပည္လံုးမွာမွ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္တဲ့သူက ႏွစ္ေယာက္ထက္မပိုပါဘူး။
အဲဒီ ႏွစ္ေယာက္ထဲကမွ တစ္ေယာက္ကပဲ သာမန္လူထုကိုေန႔စဥ္ မ်က္စိဖြင့္ေပးေနခဲ့တာပါ။ သူကေတာ့ ကိုေဌးလြင္ဦး ပါ။
၂၀၁၇ တိုက္ခိုက္မႈမတိုင္စဥ္ကတည္းက ကိုေဌးလြင္ဦးက ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ ဆိုတဲ့သံကြင္းနဲ႔ ရန္သူေတြရဲ႕ လည္မ်ိဳကိုစြပ္ပစ္လိုက္ၿပီလို႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ထား၊ သိထားတဲ့ ကိုဆိုဗိုအေၾကာင္းေတြကို ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ဆိုတဲ့
႐ႈေထာင့္ကေန ျပန္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ၂၀၁၇ တိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ စိတ္ပ်က္စိုးရိမ္တာကို ေနာက္ပို႔ၿပီး လြတ္လမ္းရွိပါေသးလားလို႔ ျမင္လာပါတယ္။
လမ္းကေတာ့ရွိၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ငါတို႔အဲဒီလိုလမ္းမ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္ပါ့မလား…? အဲဒီ စိုးရိမ္စိတ္ကေတာ့ဆက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုဆိုဗိုကိစၥဟာ သာမန္ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ဘဲ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္ရာဇဝတ္မႈကို တားဆီးရမယ္ဆိုတဲ့ RESPONSIBILITY အရ အျပည့္ အဝ ဝင္ေရာက္ကိုင္တြယ္တဲ့ျဖစ္စဥ္ပါ။ ဒီလိုျဖစ္စဥ္မ်ိဳးဟာ ကမ႓ာေပၚမွာ သိပ္ျဖစ္ ေလ့မရွိပါဘူး။ လူသားသမိုင္းတေလ်ွာက္ျပန္ၾကည့္ရင္ေတာင္ ဒီလိုျဖစ္စဥ္ဟာ လက္ငါးေခ်ာင္းမျပည့္ပါဘူး။
သိပ္ကို ရွားပါး၊ သိပ္ကို က်ဥ္းၾကပ္တဲ့လမ္းေၾကာင္းပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ လမ္းေၾကာင္းကပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လြတ္လမ္းျဖစ္ေနတာပါ။ အ႐ိုးမ်ားသေလး ေခ်းခါးသေလးေရြးခြင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မရွိပါဘူး။
ဒီေတာ့ ကိုဆိုဗိုျဖစ္စဥ္ကို ကၽြန္ေတာ္ေရးျဖစ္ေအာင္ေရးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ႏွစ္စပိုင္းမွာ ေရးခဲ့တာပါ။ ဖတ္တဲ့သူ သိပ္မရွိခဲ့ပါဘူး။ ထူးထူးျခားျခား copy ယူၿပီးဆက္တိုက္တင္ေပးသူတေယာက္ရွိပါတယ္။ ဦးညီ ပါ။
ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သူ႔ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕သတၱိကို ေလးစား ပါတယ္။ ဒီလို status ေတြကိုတင္ျခင္းဟာ အနည္းဆံုးေတာ့ မိတ္ပ်က္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဗမာေတြဟာ ဒါမ်ိဳး status တင္သူကို ေရွာင္ဖယ္သြားေလ့ရွိပါတယ္။
[တခါတရံမွ profile အမွန္နဲ႔ ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္အေၾကာင္း ေကာက္တင္တတ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာေတာင္ လက္တစ္ဆုပ္စာမိတ္ေဆြထဲက ထြက္သြားသူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။]

ေအာင္ပြဲရဲ႕လကၡဏာ
၂၀၁၇ crisis မွာ တဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားလို ကၽြန္ေတာ္ျမင္ထားရာကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖက္က ေအာင္ပြဲရလာၿပီဆိုတဲ့ လကၡဏာအခ်ိဳ႕ကို ကၽြန္ေတာ္ျမင္လိုက္ရပါတယ္။အဲဒါကေတာ့ ႏိုဘဲလ္ဆုရွင္ရဲ႕ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ဒီ crisis ကိုျပည္ တြင္းေရးသပ္သပ္အျဖစ္ ေျဖရွင္းလို႔မရဘူးလို႔ ဝန္ခံလိုက္တဲ့အခ်ိန္ပါ။ internationalization လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္သြားပါၿပီ။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ စတက္သြားၿပီဆိုတဲ့ လကၡဏာပါ။ ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ ကိုေဌးလြင္ဦး ကတိေပးတဲ့အတိုင္း ICC တံခါးခ်ပ္ထပ္ပြင့္ပါတယ္။ ေအာင္ပြဲရမယ့္လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေရွ႕ဆက္တိုးတာပါ။ “ဟ…! ကိုယ့္လူမ်ိဳးေတြဒီေလာက္ေသေနတာ ဘယ္ႏွယ့္ေအာင္ပြဲ ေျပာလဲ” လို႔အမ်ားစုက ထင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲလိုအထင္ေတြကို ေခ်ဖ်က္ၿပီး ရဲရဲဝံ့၀ံ့ေတြးေတာလုပ္ကိုင္လာရဲေစဖို႔ ကိုဆိုဗိုအေၾကာင္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္ေရးတာပါ။

ကိုယ့္လက္ကိုေပးၿပီး ရန္သူ႔အသက္ကိုေျခြ


ႏိုင္ငံေရးမွာ ဘယ္ျဖစ္စဥ္မွ တထပ္တည္းေတာ့ မတူနိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ခံဖရိမ္တူရင္ ေလ့လာရပါတယ္။ အတုယူရပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ပံုတူပါကူးခ်ရပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကိုဆိုဗားအလ္ေဘးနီးယန္းေတြမွာလည္း အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ ကိုယ္စီရွိပါတယ္။ ဥပမာ-ဥေရာပတိုက္မွာတည္ရွိျခင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕အားသာခ်က္ပါ။ ဒါေပမဲ့ KLA ကေတာ့အၾကမ္းဖက္ တံဆိပ္ကပ္ခံရပါတယ္။ အေမရိကန္ကိုယ္တိုင္ က ကပ္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေတာ့ ကမ႓ာ့အင္အားႀကီး ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ အၾကမ္းဖက္လို႔တံဆိပ္မကပ္ပါဘူး။ မခံမရပ္ႏိုင္လို႔ ထခ်တယ္လို႔ ပဲ သတ္မွတ္ထားတာပါ။ Rights to protect = မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ရွိ တယ္လို႔ ကမ႓ာႀကီးက လက္ခံေပးထားတာပါ။
ကိုဆိုဗိုျဖစ္စဥ္ေတြကို ျပန္ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ မွဲ႔တစ္ ေပါက္မွ မစြန္းတဲ့ျဖစ္စဥ္မဟုတ္ပါဘူး။ လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို အသက္ေပး ရပါတယ္။ Reccek ရက္ခတ္ရြာ အစုလိုက္အျပံဳ လိုက္သတ္ျဖတ္ခံရမႈကို ကၽြန္ေတာ္
ဘယ္လိုနာမည္ေပးထားသလဲဆိုေတာ့ “ေနာက္ဆံုးတံခါးဆြဲဖြင့္ျခင္း” လို႔နာမည္ ေပးထားပါတယ္။ ဒီတံခါးရဲ႕ေသာ့ကေတာ့ အလ္ေဘးနီးယန္းအေယာက္ ၄၀ ေက်ာ္ရဲ႕အသက္ေတြပါ။ တကယ္ပဲ ရက္ခတ္ရြာျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ဗံုးဝင္ႀကဲဖို႔ျဖစ္သြားတာပါ။ မေတာ္တဆျဖစ္လာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေသခ်ာကို ဂြင္ထဲဆြဲသြင္းၿပီး တြယ္တဲ့ပံုစံပါ။ သားစားက်ဴးတဲ့ဘီလူးကို သားေကာင္ျပၿပီး ေထာင္ဖမ္းပစ္တဲ့ပံုစံပါ။
ဒါဟာ ကိုယ့္ရဲ႕လက္ကိုေပးၿပီး ရန္သူ႔အသက္ကို ေျခြပစ္တဲ့ဗ်ဴဟာပါ။ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းတိုက္ခိုက္တဲ့ ဓါးပြဲမွာေတာ့ လက္ျပတ္သြားသူဟာ လက္ျပန္မေပါက္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ျပန္ေပါက္ပါတယ္။ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ကိုေသခ်ာျပန္ပ်ိဳးေထာင္ရင္ လက္ျပန္ထြက္လာပါတယ္။
ဂ်င္ႏိုဆိုဒ္က်ဴးလြန္တဲ့လူမ်ိဳးကေတာ့ ထာဝရအသတ္ခံလိုက္ရပါတယ္။ လူရာမဝင္ေတာ့ပါဘူး။ အျမဲတမ္းသိမ္ငယ္ၿပီးေနထိုင္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဗလီေတြပိတ္ခံရေသာ္လည္း၊ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ဆင္းရဲေနရ
ေသာ္လည္း၊ မွတ္ပံုတင္၊ ပါ့စ္ပို႔စ္အခက္အခဲေတြရွိေသာ္လည္း စိတ္ဓါတ္က်စရာ မလိုပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေအာင္ပြဲရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာေရာက္ေနပါၿပီ။ေပးဆပ္ရမႈေတြရွိေသာ္လည္း အခ်ိ္န္တန္ရင္ ရင္းစားျပန္ရမွာပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မတရားလုပ္ေနတဲ့ ရန္သူေတြကေတာ့ ထာဝရေသး သိမ္မႈနဲ႔ ဆံုး႐ံႈးသြားေတာ့မွာပါ။ ၂၀၁၈ ႏွစ္စပိိုင္းမွာေရးခဲ့တဲ့ ကိုဆိုဗိုအေၾကာင္းေတြကို အစအဆံုး ျပန္တင္ၿပီး ကိုဆိုဗိုက ႏိုင္ငံတကာတုန္႔ျပန္မႈမ်ားကိုလည္းထပ္ျဖည့္ေရးလိုက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေရးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကိုဖတ္ၿပီးရင္ ဒီထက္မက ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ဖတ္႐ႈေစခ်င္ပါတယ္။ pdf ဖိုင္ေတြ download ဆြဲၿပီးဖတ္မကုန္ေအာင္ ရွိပါတယ္။
မ်က္စိပိတ္နားပိတ္မေနၾကဘဲ တိုးခ်ဲ႕ေလ့လာရင္း “အားယူ၍သတၱိေမြးေလာ့” လို႔ပဲေျပာခ်င္ပါတယ္။

ျပီးပါျပီ။
ေက်ာ္လွဦး ေရးသည္။
 
 

လူထုကို သတ္ေနသူမ်ား

ဤေဆာင္းပါးသည္  FEB 26, 2013 က mmsy တြင္  ဦးေဌးလြင္ဦး ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။

  • လူေတြကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္သတ္၊ ဓါးနဲ႔ခုတ္သတ္၊ လွံနဲ႔ထိုးသတ္၊ လည္ပင္းညႇစ္သတ္- မွ သတ္တယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ ပါ။ လူသားေတြရဲ႔ အစားအေသာက္ထဲမွာ ေရာဂါဘယျဖစ္ေစမယ့္ ဓါတ္ေတြကို ထည့္သြင္းေကၽြးေမြးျခင္း၊ စား ေသာက္ေစျခင္းျဖင့္ တစ္ေျဖးေျဖး ေသသြားေစမယ့္နဲ႔ နည္းနဲ႔ သတ္ျခင္းဟာလည္း လူသတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွာ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္ရင္- လယ္ယာထုတ္ကုန္နဲ႔ က်မၼာေရးွဌာနက ႏွစ္စဥ္လာေရာက္ စစ္ေဆး ပါတယ္။ အဲ့ဒီဌာန စစ္ေဆးလို႔ စစ္ခ်က္ မေအာင္ရင္ ဆိုင္ကို ပိတ္ရပါ တယ္။ ဒီမွာ အဆင့္ သံုးဆင့္ရွိေနတယ္-၊ ေရာင္းကုန္အားလံုးကို စစ္ေဆးလို႔ ေရာင္းကုန္တစ္ခုခုက စစ္ေဆး ေရး မေအာင္ရင္ ပထမအႀကိမ္ Ticket ရပါတယ္။ အဲ့ဒီ ပစၥည္းကို ဆက္မေရာင္းရေတာ့တဲ့ အျပင္ ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၆၀၀ ေပးရပါတယ္။ ဒဏ္ေငြ ေဆာင္ၿပီးရင္ ျပန္လာစစ္ေဆးတယ္- အဲ့ဒီ ပစၥည္းကိုေတြ႔ရင္၊ သို႔မဟုတ္္ ေနာက္ထပ္ စစ္ခ်က္မေအာင္တဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုခုကို ထပ္ေတြ႔ရင္ ေနာက္ထပ္ Ticket ရျပန္ပါတယ္။ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေဒၚလာ ၆၀၀ ေပးရတဲ့ အျပင္ ေနာက္ဆံုး သတိေပးျခင္းကို ခံရပါတယ္။ တတိယ အႀကိမ္ ဆက္ျဖစ္ခဲ့ရင္ က်မၼာေရးဌာနက ဆိုင္ေရာင္း ခြင့္ လိုင္စင္ကို သိမ္းလိုက္ပါေတာ့တယ္။
ဒါတင္မက- ဆိုင္အတြင္း ေရ၀င္ေရထြက္၊ ႂကြက္၊ ပိုးဟပ္- အားလံုးကို စစ္ပါေသးတယ္။ တစ္ခုခု ညိရင္ ဆိုင္ ပိတ္ရတဲ့ အျဖစ္ပါ။ Ticket မထိရင္ေတာ့ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္သာ လာစစ္ၿပီး၊ Ticket ထိရင္ေတာ့ အလွ်ဥ္းသင့္ သလို (သူတို႔ စိတ္ခ်တဲ့အထိ) လာစစ္ပါေတာ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ္လည္း ဆိုင္ေလး တစ္ဆိုင္ဖြင့္ထားပါတယ္။ ဆိုင္ဆိုင္းဘုတ္မွာ Halal လို႔ ေရးထားပါတယ္။ ဆိုင္ စဖြင့္တဲ့ ႏွစ္- ပထမဆံုး စစ္ေဆးေရး လာေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း အေတြ႔အႀကံဳ မရွိခဲ့ပါ။ မရွိမဲ့ရွိမဲ့ ေငြေလးနဲ႔ ဆိုင္ေလး ဖြင့္ရေတာ့ ငါ့ဆိုင္ အပိတ္ခံရရင္ ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္မႈေလး ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ နယူး ေယာက္ျပည္နယ္ အထက္ပိုင္း စစ္ေဆးေရး တာ၀န္ခံ Cherry Card ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးက- မင္းဆိုင္က တစ္ကယ္ပဲ Halal ဆိုင္ လားလို႔ ေမးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က “ဟုတ္ကဲ့”လို႔ ေျပာေတာ့-၊ ဒါဆို ၾကက္သား၊ အမဲသား ေဖါက္သည္ယူတဲ့ လိပ္စာကို ေပးပါလို႔ေတာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ၾကက္သား၊ အမဲသားထည့္တဲ့ ပါကင္အိပ္က လိပ္စာကို ပဲ ေပးလိုက္ပါတယ္။ သူက အုိေက- ငါတုိ႔က Halal နဲ႔ Kocha (Kocha ဆိုတာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား စားသံုးတံဆိပ္ပါ) ကို စိတ္ခ်တယ္-၊ အဲ့ဒီ ေဖါက္သည္ဆိုင္ေတြကပဲ ယူေရာင္းပါ။ အျခားေနရာေတြက ယူမေရာင္းပါနဲ႔လို႔ ေျပာၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ကုန္ေျခာက္တန္းကို စစ္ေဆးပါတယ္။- ဆိုင္က ပစၥည္းစံုေတာ့ ကုန္ေျခာက္တန္းရဲ႔ စားေသာက္ကုန္ စဥ္ေပၚက ဆားငံသီး ဘူးေလးေတြကို သူ႔မ်က္လံုး ေရာက္သြားပါတယ္။
ဆားငံသီးဘူးကို သူအေသခ်ာၾကည့္ၿပီး-၊ ဒီဆားငံသီးမွာ အေရာင္ဆိုးေဆးပါတယ္-လို႔ စကားစပါေတာ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကုန္ထုပ္ရာဌာနကို ၾကည့္ျပန္တယ္- Product of China ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအခါ သူက ဒီပစၥည္း ဘယ္က ယူသလဲလို႔ ေမးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေဖါက္သည္ယူတဲ့ ကုပၼဏီေတြဆီက Invoice ကို ေပး လိုက္ပါတယ္။ ဒီပစၥည္းကို သိမ္းလိုက္ပါ၊ မေရာင္းပါနဲ႔- လို႔ တားျမစ္ျခင္းကို ခံရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ပစၥည္း တစ္ ခု ကို မ်က္လံုးေရာက္သြားျပန္တယ္- ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ရင္ေတြပူေနပါၿပီ။ အဲ့ဒီ ပစၥည္းလည္း color ပါတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုပါ။ ကေလးစားစရာ ဂ်ယ္လီ (ပီပို႔)ထုတ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ အေသခ်ာၾကည့္ၿပီး Product of Malaysia လို႔ ေတြ႔ရျပန္တယ္။ သူ ပစၥည္းကို ျပန္ခ်လိုက္ၿပီး-၊ ဒါေတာ့ ငါတို႔ နည္းနည္း စိတ္ခ်တယ္လို႔ ေျပာပါ တယ္။
ကၽြန္ေတာ္လည္း မေနႏိုင္ေတာ့ပါ။ သူ႔ကို ရင္းႏွီးေအာင္ မ်က္ႏွာျပၿပီး- နည္းနည္းေမးခြင့္ျပဳပါ- ခြင့္ေတာင္းက ေမးလိုက္မိပါတယ္။ ဒီမေလးရွား ပစၥည္းလည္း အေရာင္ပါတာပဲေလ- ဆိုေတာ့၊ သူက ၿပံဳးၿပီး၊ ငါတို႔က ဓါတုစစ္ ၿပီးသားပါ။ ငါ ဒီအလုပ္ကို လုပ္တာ ႏွစ္ ၂၀ ရွိေနၿပီ-၊ လူေတြက ကိုယ့္ပိုက္ဆံနဲ႔ကိုယ္ ေသစာကို ၀ယ္စားရတာ ကိုပဲ ငါတို႔က တားျမစ္တာပါတဲ့။
သူ႔စကားကို ကၽြန္ေတာ္ အကုန္ သေဘာမေပါက္ႏိုင္လို႔ -နည္းနည္းရွင္းျပပါ ဆက္ေမးမိေတာ့၊ လူေတြရဲ႔ ေန႔စဥ္ စားသံုးကုန္ထဲမွာ လူေတြကို ေသေစမယ့္ ပစၥည္းေတြပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ က်မၼာေရးဌာနက အဲ့ဒီ ပစၥည္းေတြကို Terrorist (အၾကမ္းဖက္)ထက္ ေၾကာက္ပါတယ္၊ အၾကမ္းဖက္က လူကို တစ္ခါတည္း သတ္ပစ္တာပဲ ရွိတယ္၊ ေသမယ့္သူကို ဒုကၡမေပးခဲ့ဘူး၊ ေသမယ့္သူက ေသရျခင္းကို ပိုက္ဆံေပးမ၀ယ္ရဘူး။ စားေသာက္ကုန္နဲ႔ လူ႔ အသံုးအေဆာင္ေတြမွာ ေရာဂါျဖစ္ေစမယ့္ ဓါတ္ေတြပါေနရင္- အဲ့ဒါကမွ လူေတြကို ဒုကၡေပးတာ အစစ္ျဖစ္ တယ္။ စားသံုးသူဟာ သူ႔ပိုက္ဆံနဲ႔သူ အဆိပ္ကို၀ယ္စားေနရတာ ျဖစ္တယ္။- ဒါကို လူထုက သိဘို႔လိုသလို၊ ေစ်းေရာင္းသူမ်ားကလည္း သိဘို႔ လိုပါတယ္-လို႔ ရွင္းျပပါေတာ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ္က ဒါဆို ကၽြန္ေတာ္ ဆိုင္ဖြင့္တာ အခုမွ အသစ္ပါ၊ ဘယ္ပစၥည္းမ်ိဳးကို ေရာင္းသင့္ပါသလဲ- ဆက္ေမး ေတာ့-၊ သူက Kocha, Halal နဲ႔ ေအာ္ဂင္းနစ္ (သဘာ၀အတိုင္း ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး မထည့္ဘဲ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ သီးႏွံ)တို႔က နံပါတ္ တစ္ ျဖစ္ၿပီး- ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာေတာ့ တရုတ္ပစၥည္းကို ၾကည့္ၿပီးမွ ေရာင္းေစ ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။
ဒါနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကို ကၽြန္ေတာ့ ေခါင္း ေရာက္သြားမိတယ္။ ျငဳတ္သီးမႈန္႔အတု၊ နႏြင္းမႈန္႔အတု၊ စားသံုးဆီ အတု (တရုတ္ႏိုင္ငံက စားေသာက္ဆုိင္ႀကီးမ်ားမွာ သံုးၿပီး ဆီအေဟာင္းမ်ားကို အေရာင္ျပန္ခၽြတ္ထားတဲ့ ဆီမ်ား)-၊ လူေတြရဲ႔ စားသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား အမ်ားစုက ေပါေခ်ာင္ေကာင္း အတုမ်ားနဲ႔သာ ႀကီးစုိးေနေတာ့တယ္။ ဒီၾကားတဲ့ Halal ပါလို႔ အာမခံခ်က္ ျပဳထားတဲ့ ၇၈၆ ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္တပ္ ကုန္ဆိုင္မ်ားကလည္း ေစ်းမ၀ယ္ဘို႔ လႈံ႔ေဆာ္သူေတြကမ်ားလာျပန္ေတာ့–၊ ေၾသာ္-၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို မေသေသေအာင္ အႏု နည္းနဲ႔ သတ္ေနၾကပါလားလို႔ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါေတာ့တယ္။
လူထုအေပၚမွာ ၾသဇာရွိပါတယ္လို႔ လူထုရဲ႔ ယံုၾကည္ေနသူမ်ားကိုယ္တုိင္က လူထုကို ေသတြင္းထဲ ပို႔ေနပါ ပေကာလား-၊ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေသေၾကာင္းႀကံေနသလား-၊ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ပညာမဲ့လြန္းလို႔ လူေတြကို ေသ ခိုင္းေနသလား ဆုိတာေတာ့ လူထုအေပါင္း ဆင္ျခင္ေစလိုပါတယ္။
ေဌးလြင္ဦး