မေလးရွားႏိုင္ငံ အစၥလာမ့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ The Plight of Rohingyas Conference တက္ေရာက္ခဲ့စဥ္

The Plight of Rohingyas Conferenceတြင္ Al Jazeera မွ သတင္းေထာက္နဲ႔ အေမးအေျဖ

မေလးရွားႏိုင္ငံ အစၥလာမ့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ The Plight of Rohingyas Conference တက္ေရာက္ခဲ့စဥ္


 
The Plight of Rohingyas Conference တြင္ Al Jazeera သတင္းေထာက္ႏွႈ့္ အေမးအေျဖ

The Plight of Rohingyas Conference တြင္ Al Jazeera သတင္းေထာက္ႏွင့္ အေမးအေျဖ

Ko Htay Lwin Oo Speech at BRCA Eve

Ko Htay Lwin Oo Speech at BRCA Eve(1/3)
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=dXU6MVwp9Ms&w=560&h=315]
Ko htay Lwin Oo speech in BRCA eve(2/2)
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=qiup_NUWhec&w=560&h=315]
Ko htay Lwin Oo speech in BRCA ev (3/3)
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=1DruaRrEvCg&w=560&h=315]