ရခုိင္ျပည္နယ္က ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ေတြ သတ္ျဖတ္ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ပဋိပကၡကုိ ICC ႏုိင္ငံတကာရာဇဝတ္ခုံရုံးက အဆင့္ ၄ ဆင့္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ တကယ္လုိ႔ လုံျခဳံေရးေကာင္စီမွာ တရုတ္နဲ႔ ရုရွားက ဗီတုိအာဏာနဲ႔ ပယ္ခ်လုိ႔ ICC လႊဲေျပာင္းေရး ပ်က္ျပားခဲ့မယ္ဆုိရင္ ကုလသမဂၢျပဌာန္းထားတဲ့ ကာကြယ္ရန္တာဝန္ရွိမႈ ေခၚ R2P အရ ႏုိင္ငံစုံတပ္ဖြဲ႔ေတြ ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းရတဲ့အဆင့္ကုိ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစုိက္ CRM Civil Rights Movement တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဦးေဌးလြင္ဦး ကေျပာပါတယ္။

ဦးေဌးလြင္ဦး ကုိ RFA အဖြဲ႔သား ဦးခင္ေမာင္စုိး က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။


Source by : https://www.rfa.org/burmese/interview/crm-htaylwinoo-interview-09072018013520.html