ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမွာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြ က်ဴးလြန္မႈကို ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖံုးကြယ္ေနတယ္လို႔ ၾသစေၾတးလ် လူ႔အခြင့္အေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးသူက စြပ္စြဲလိုက္ပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးမွာ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈေျမာက္တယ္ဆိုတဲ့ စာမ်က္ႏွာ ၄၀၀ ပါ အစီရင္ခံစာကို ပါဝင္ေရးသားသူ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား မစၥတာ ခရစ္ဆီဒိုတီက ပဋိပကၡမွာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္တဲ့အတြက္ ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း တာဝန္မကင္းဘူးလို႔ ဆန္းေဒးေမာနင္း ဟာရယ္လ္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ေဝဖန္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ႏိုင္ထားတာေၾကာင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာအရ ႀကီးမားသူျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တာဝန္ရွိတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သူက ရည္ညႊန္းေျပာဆိုသြားပါတယ္။ ဆီဒိုတီဟာ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီးေဟာင္းနဲ႔ ၾသစေၾတးလ် ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေကာ္မရွင္မင္းႀကီးေဟာင္း ျဖစ္ပါတယ္။
Source : http://www.mcntv.biz/news/local-news/81603/