ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာ ေအာက္မွာ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ နဲ႔ အေမးအေျဖ

ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ ႏွင့္ အေမးအေျဖျပဳလုပ္ေနစဥ္